Matematika2:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika2

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika2Fucikrad 14. 9. 201117:01
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201520:27
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 6. 2. 202216:05 header.tex
Kapitola1 editovatTechniky integraceFucikrad 6. 2. 202216:06 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZobecněný Riemannův integrálFucikrad 6. 2. 202216:06 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatKuželosečkyFucikrad 6. 2. 202216:07 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatPolární souřadniceFucikrad 6. 2. 202216:08 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatKřivky dané parametrickyFucikrad 25. 4. 202216:28 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatSupremum a infimumFucikrad 13. 3. 201215:41 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatPosloupnosti reálných číselFucikrad 6. 4. 202309:47 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatŘadyFucikrad 24. 5. 202212:01 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatTaylorův polynom a Taylorova řadaFucikrad 20. 4. 202211:15 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatMocninné řadyFucikrad 6. 2. 202216:10 kapitola10.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:kuzelky.pdf kuzelky.pdf
Image:A.png A.png
Image:B.png B.png
Image:C.png C.png
Image:D.png D.png
Image:E1.png E1.png
Image:E2.png E2.png
Image:E3.png E3.png
Image:E4.png E4.png
Image:F1.png F1.png
Image:F2.png F2.png
Image:F3.png F3.png
Image:F4.png F4.png
Image:J.png J.png
Image:K.png K.png
Image:L.png L.png

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika2}
\documentclass[12pt,intlimits]{article}
%\documentclass[twocolumn,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
\usepackage{multicol}
%\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage{framed}
%\usepackage{pifont} % pro cislovani bodu \ding
\usepackage{wasysym}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{wrapfig}
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {Matematika 2},
  pdfauthor = {Radek Fu{\v c}{\'\i}k},
  pdfcreator = {Radek Fu{\v c}{\'\i}k},
  bookmarksopen = true
  }
 
 
%% Preamble
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\varsigma}{\sigma}
\newcommand{\separator}{\hrulefill} % or pagebreak if u wanna 
\newcommand{\rint}{\mathcal{R}\!\!\int}
 
 
\newcommand{\priklady}{\noindent \textbf{Příklady}}
\newcommand{\ds}{\displaystyle}
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\newcommand{\udx}{\mathrm{d}x}
\newcommand{\arctg}{\mathrm{arctg~}}
\newcommand{\arcctg}{\mathrm{arccotg~}}
\newcommand{\tg}{\mathrm{tg\,}}
\newcommand{\cotg}{\mathrm{cotg\,}}
\newcommand{\tgh}{\mathrm{tgh\,}}
\newcommand{\ctgh}{\mathrm{cotgh\,}}
\newcommand{\argsinh}{\mathrm{argsinh\,}}
\newcommand{\argcosh}{\mathrm{argcosh\,}}
\newcommand{\argtgh}{\mathrm{argtgh\,}}
\newcommand{\argctgh}{\mathrm{argcotgh\,}}
\newcommand{\sign}{\mathrm{sign\,}}
\newcommand{\e}{\mathrm{e}}
\newcommand{\id}{\mathrm{id}}
\newcommand{\neex}{\mathrm{neex}}
\newcommand{\ind}{\mathrm{IND}}
\newcommand{\st}{\mathrm{st\,}}
 
\newcommand{\oprava}{~\vskip -2.5em ~} % oprava v definici/vete, kdyz se zacina primo enumerate nebo itemize
 
\definecolor{darkred}{rgb}{0.8,0,0}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0,0,0.7}
 
\theoremstyle{definition}
\newtheoremstyle{wikistyle}% name of the style to be used
 {}	% measure of space to leave above the theorem. E.g.: 3pt
 {}	% measure of space to leave below the theorem. E.g.: 3pt
 {}	% name of font to use in the body of the theorem
 {}	% measure of space to indent
 {}	% name of head font
 {~\\\noindent}	% punctuation between head and body
 {0.5em}% space after theorem head; " " = normal interword space
 {}	% Manually specify head
 
\theoremstyle{wikistyle}
\newtheorem{define}{\color{darkblue}Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{\color{red}Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{\color{red}Lemma}
\newtheorem{corollary}[define]{\color{darkred}Důsledek}
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
\newcommand{\be}{\begin{equation}}
\newcommand{\ee}{\end{equation}}
\newcommand{\ekv}{~~\Leftrightarrow~~}
 
\theoremstyle{wikistyle}
\newtheorem{postup}[define]{\color{darkred}Postup}
 
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
\newcommand{\Rop}{{\mathbb{R}^0_+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbb{R}_+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbb{R}_-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbb{R}^*}}
\newcommand{\Q}{{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbb{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbb{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\EkvDef}{\stackrel{\mbox{\tiny def}}{\Leftrightarrow}}
 
 
\newcommand{\comb}[2]{\left(\!\!\begin{array}{c} #1 \\ #2 \end{array}\!\!\right)}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}