Matematika2Priklady

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika2Priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika2PrikladyAdmin 17. 10. 201114:52
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůFucikrad 18. 2. 202123:55
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 22. 9. 201112:06 header.tex
Kapitola1 editovatPokročilé techniky integrace a zobecněný Riemannův integrálFucikrad 19. 5. 202117:50 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatKuželosečky, polární souřadnice a parametrické křivkyFucikrad 16. 3. 202320:25 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVlastnosti množin, PosloupnostiPitrazby 22. 5. 201617:54 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatKonvergence číselných řadFucikrad 12. 4. 202312:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatObor konvergence mocninných řad a sčítání pomocí mocninných řadFucikrad 27. 4. 202311:30 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatRozvoj funkce do mocninné řadyFucikrad 7. 6. 201811:02 kapitola6.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika2Priklady}
 
\input{header}
 
 
\title{\fbox{Matematika II -  Sbírka příkladů}}
\date{verze: \today}
\author{WikiSkriptum\\Ing. Radek Fučík, Ph.D.} 
 
\begin{document}
\maketitle
 
\pagebreak
\tableofcontents
 
\section*{Předmluva}
Tato sbírka je složena z příkladů (viz \cite{mares}, \cite{pelantova}, \cite{marsden}), ze kterých se sestavují  zkouškové písemné práce k předmětu Matematika II (1. ročník bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze). 
Příklady jsou uspořádány do 6 kapitol, přičemž do zkouškové písemky je vybrán právě jeden příklad z každé kapitoly. 
 
Každý příklad v této sbírce by měl jít spočítat pomocí znalostí získaných z přednášky a ze cvičení. 
Proto nebudete-li si vědět rady i jen s jediným příkladem, neváhejte požádat svého cvičícího o konzultaci!
 
Tato sbírka není zdaleka hotová, další příklady mohou přibýt.
 
{
\flushright Bezchybnému počítání zdar!
\vskip 1em
}
\today \hfill
 Ing. Radek Fučík, Ph.D.
 
% Rozdeleni prikladu v pisemce:
% 1. integraly z racionalnich funkci, pokrocile techniky integrace, konvergence a vypocet nevlastniho Riemanna
\newpage\input{kapitola1}
 
% 2. kuzelosecky, polarni souradnice, parametricke krivky
\newpage\input{kapitola2}
 
% 3. supremum, infimum, posloupnosti, limes inferior, limes superior, 
\newpage\input{kapitola3}
 
% 4. konvergence rad, scitani rad (geometrickych)
\newpage\input{kapitola4}
 
% 5. Obor konvergence mocninnych rad, scitani rad pomoci mocninnych rad
\newpage\input{kapitola5}
 
% 6. Tayloruv polynom, Taylorova rada, rozvoj funkce do rady
\newpage\input{kapitola6}
 
 
\begin{thebibliography}{5}
\bibitem{mares}Mareš J., Vondráčková J., \textsl{Cvičení z matematické analýzy: Diferenciální počet}, Vydavatelství ČVUT, 1999
\bibitem{pelantova}Pelantová E., Vondráčková J., \textsl{Cvičení z matematické analýzy: Integrální počet a řady}, Vydavatelství ČVUT, 1998
\bibitem{marsden}Marsden J., Weinstein A., \textsl{Calculus II}, Springer, 1985
\end{thebibliography}
\end{document}