01DIFRnew:Kapitola5

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01DIFRnew

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01DIFRnewNguyebin 1. 9. 201322:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:45
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 1. 9. 201322:47 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaNguyebin 29. 8. 201315:23 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatÚvodKubuondr 7. 6. 201709:21 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatŘešení speciálních typů rovnicKubuondr 8. 6. 201710:00 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTeoretické vlastnosti řešení diferenciálních rovnicPerinhyn 2. 6. 201822:54 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAnalytické řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řáduKubuondr 10. 6. 201711:19 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatAnalytické řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic 1. řáduKrasejak 20. 6. 201401:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatOkrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovniceKubuondr 10. 6. 201711:16 kapitola6.tex
KapitolaA editovatLiteraturaKrasejak 20. 6. 201401:33 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:priklad1.pdf priklad1.pdf
Image:rotujici_sklenice.pdf rotujici_sklenice.pdf
Image:mat_kyvadlo.pdf mat_kyvadlo.pdf
Soubor:lorentz-attractor.pdf lorentz-attractor.pdf
Soubor:vedeni-tepla.pdf vedeni-tepla.pdf
Image:smerova_pole.pdf smerova_pole.pdf
Image:RL_obvod.pdf RL_obvod.pdf
Image:k_lomene_care.pdf k_lomene_care.pdf
Image:k_peanove_vete.pdf k_peanove_vete.pdf
Image:k_prodlouzeni.pdf k_prodlouzeni.pdf
Image:k_prodl_lemma.pdf k_prodl_lemma.pdf
Image:k_prodl_tvrz.pdf k_prodl_tvrz.pdf
Image:k_prodl_lemma_2.pdf k_prodl_lemma_2.pdf
Image:ke_spoj_zav_na_datech.pdf ke_spoj_zav_na_datech.pdf
Image:metoda_strelby.pdf metoda_strelby.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01DIFRnew}
% ****************************************************************************************************************************
%               KAPITOLA: Analytické řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu
% ****************************************************************************************************************************
\chapter{Analytické řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic 1.~řádu}
 
\begin{define}
 \index{soustava diferenciálních rovnic!lineárních}
 \index{soustava diferenciálních rovnic!lineárních!s~pravou stranou}
 \index{soustava diferenciálních rovnic!lineárních!bez pravé strany}
 Systém ve tvaru
 \begin{equation}
  \tag{\ref{eq:sysdrlin}}
  y' - \mat{A}(x) y = b(x)
 \end{equation}
 se nazývá \textbf{soustava lineárních diferenciálních rovnic 1.~řádu bez pravé strany} právě tehdy, když $b \equiv \theta$. V~opačném případě
 se nazývá \textbf{soustava lineárních diferenciálních rovnic 1.~řádu s~pravou stranou}.
\end{define}
 
\begin{remark}
 V~dalším textu budeme kvůli větě o~existenci a jednoznačnosti předpokládat, že funkce $\mat{A}(x)$ a $b(x)$ jsou spojité na nějakém otevřeném intervalu
 $I\subset\R$.
\end{remark}
 
\begin{remark}
 Analogicky jako v~předchozí kapitole můžeme rovnice zapsat kompaktněji pomocí lineárního diferenciálního operátoru $L$ ve tvarech
 \begin{eqnarray}
  \label{eq:sysdrlin_sps}  Ly &=& b(x), \\
  \label{eq:sysdrlin1_bezps} Ly &=& \theta,
 \end{eqnarray}
 kde $Ly = y' - \mat{A}(x)y$.
\end{remark}
 
\begin{remark}
 Vzhledem k~linearitě platí
 \[
  Lz = b \wedge Ly = \theta \Rightarrow L(y+z) = b.
 \]
 
 Libovolná funkce $z$ taková, že $Lz=b$, se nazývá \emph{partikulární řešení rovnice} \eqref{eq:sysdrlin}.
\end{remark}
 
 
 
 
% ****************************************************************************************************************************
%               SEKCE: Řešení soustavy bez pravé strany
% ****************************************************************************************************************************
\section{Řešení soustavy bez pravé strany}
 
\begin{remark}
 \label{rmrk:o_reseni_sysdrlin1r_bezps}
 Uvedeme několik poznámek k~řešení soustavy bez pravé strany:
 \begin{enumerate}[(1)]
  \item Funkce $y \equiv \theta$ řeší rovnici bez pravé strany \eqref{eq:sysdrlin1_bezps}.
  \item Počáteční úloha
   \begin{equation}
    \begin{array}{r@{ \ = \ }l}
     y' - \mat{A}(x) y & \theta \\
           y(x_0) & \theta
    \end{array}
   \end{equation}
   má jediné řešení $y(x) = \theta$, $\forall x\in I$, kde $I$ je definiční obor maticové funkce $\mat{A}(x)$. Tvrzení plyne 
   z~věty o~existenci a jednoznačnosti \ref{theo:exajedn_sysdrlin}.
  \item Pokud funkce $y_1,\ldots,y_n$ řeší rovnici \eqref{eq:sysdrlin1_bezps}, potom pro $\forall \alpha_1,\ldots,\alpha_n \in\R$ je 
   $y=\sum\limits_{i=1}^n \alpha_i y_i$ také řešení rovnice \eqref{eq:sysdrlin1_bezps}. Tvrzení plyne z~linearity $L$.
 \end{enumerate}
\end{remark}
 
\begin{define}
 \index{determinant!Wronskiho}
 Nechť jsou dány funkce $y_1,\ldots,y_n : I \to \R^n$, $I$ je interval v~$\R$, kde $y_j(x) = (y_j^1(x),\ldots,y_j^n(x))$.
 Potom \textbf{wrońskiánem funkcí} $y_1,\ldots,y_n$ rozumíme determinant
 \begin{equation}
  W_{y_1,\ldots,y_n}(x)
  =
   \left| \begin{matrix}
    y_1^1(x) & \ldots & y_n^1(x) \\
    y_1^2(x) & \ldots & y_n^2(x) \\
         & \ddots & \\
    y_1^n(x) & \ldots & y_n^n(x)
   \end{matrix} \right|.
 \end{equation}
\end{define}
 
\begin{define}
 Funkce $y_1,\ldots,y_n$ jsou \textbf{na intervalu $I$ lineárně závislé (LZ)} právě tehdy, když 
 \[
  \Bigl( \exists \alpha_1,\ldots,\alpha_n \in\R \Bigr) \Bigl( \exists i_0\in\widehat{n} \Bigr) 
   \Bigl( \alpha_{i_0} \neq 0 \wedge \forall x\in I : \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j(x) = \theta\Bigr).
 \]
 
 V~opačném případě řekneme, že jsou \textbf{lineárně nezávislé (LN) na $I$}.
\end{define}
 
\begin{theorem}
 Nechť $y_1,\ldots,y_n$ jsou LZ na $I$. Pak $(\forall x\in I)(W_{y_1,\ldots,y_n}(x) = 0)$.
 \begin{proof}
  Tvrzení je zřejmé.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{remark}
 Uvažme dvě funkce
 \[
  y_1(x) = \col{x}{0} \qquad \text{a} \qquad y_2(x) = \col{x^2}{0}.
 \]
 
 Potom zřejmě 
 \[
  W_{y_1,y_2}(x) = \left| \begin{matrix} x & x^2 \\ 0 & 0 \end{matrix} \right| = 0
 \]
 a přitom jsou funkce $y_1,y_2$ LN na libovolném intervalu.
 
 Vidíme tedy, že tvrzení předchozí věty nelze jednoduše obrátit. Situace je podobná situaci v~předchozí kapitole o~lineárních diferenciálních rovnicích
 $n$-tého řádu, kde jsme zformulovali opačné tvrzení s~dodatečným předpokladem, že funkce $y_1,\ldots,y_n$ splňovaly rovnici bez pravé strany. 
 Následující věta nás přesvědčí, že takové tvrzení lze zformulovat i zde.
\end{remark}
 
\begin{theorem}
 Nechť $y_1,\ldots,y_n$ řeší rovnici \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na intervalu $I$ a nechť 
 \[
  \Bigl( \exists x_0\in I \Bigr) \Bigl( W_{y_1,\ldots,y_n}(x_0) = 0 \Bigr).
 \]
 Potom $y_1,\ldots,y_n$ jsou LZ na $I$.
 
 \begin{proof}
  Je-li $W_{y_1,\ldots,y_n}(x_0) = 0$, pak jsou vektory $y_1(x_0),\ldots,y_n(x_0)$ LZ a tedy
  \[
   \Bigl( \exists \alpha_1,\ldots,\alpha_n \in\R \Bigr) \Bigl( \exists i_0\in\widehat{n} \Bigr) 
    \Bigl( \alpha_{i_0} \neq 0 \wedge \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j(x_0) = \theta \Bigr).
  \]
  Definujme funkci $Y$ tak, že 
  \[
   Y(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j(x) \qquad \text{pro každé } x\in I.
  \]
 
  Potom $Y(x_0) = \theta$ a zároveň $Y$ řeší rovnici \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na intervalu $I$, což plyne z~poznámky 
  \ref{rmrk:o_reseni_sysdrlin1r_bezps}, bodu (3). Potom, využijeme-li ještě bod (2) poznámky \ref{rmrk:o_reseni_sysdrlin1r_bezps}, dostaneme
  \[
   Y(x) = \theta \qquad \text{pro všechna } x\in I
  \]
  a tedy funkce $y_1,\ldots,y_n$ jsou LZ na $I$.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{remark}
 Důsledkem právě uvedené věty je následující tvrzení.
 
 Nechť $y_1,\ldots,y_n$ řeší rovnici \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na $I$. Pak platí buď
 \[
  \Bigl( \forall x\in I \Bigr) \Bigl( W_{y_1,\ldots,y_n}(x) = 0 \Bigr),
 \]
 nebo
 \[
  \Bigl( \forall x\in I \Bigr) \Bigl( W_{y_1,\ldots,y_n}(x) \neq 0 \Bigr).
 \]
\end{remark}
 
\begin{define}
 \index{systém!fundamentální}
 Řekneme, že soubor $y_1,\ldots,y_n$ je \textbf{fundamentální systém (FS)} řešení rovnice \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na $I$ právě tehdy, když
 tyto funkce řeší rovnici \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na $I$ a zároveň jsou LN na $I$.
\end{define}
 
\begin{theorem}
 Nechť $y_1,\ldots,y_n$ je FS na $I$. Pak každé řešení rovnice \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} lze v~něm jednoznačně vyjádřit (tj.~lze jej 
 jednoznačně zapsat jako lineární kombinaci funkcí $y_1,\ldots,y_n$).
 
 \begin{proof}
  Nechť $y(x)$ řeší \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na $I$ a nechť $x_0\in I$. Dále nechť $(y_1,\ldots,y_n)$ je FS na $I$.
  Potom soubor vektorů $(y_1(x_0),\ldots,y_n(x_0))$ tvoří bázi prostoru $\R^n$. Pak
  \[
   \Bigl( \exists \alpha_1,\ldots,\alpha_n \in\R \Bigr) \Bigl( y(x_0) = \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j(x_0) \Bigr).
  \]
 
  Definujme
  \[
   Y(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j(x) \qquad \text{pro každé } x\in I.
  \]
  Ihned vidíme, že $Y(x_0) = y(x_0)$ a zároveň $Y$ řeší \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na $I$. Máme tedy počáteční úlohu
  \begin{eqnarray*}
   f' - \mat{A}(x) f &=& \theta, \\
         f(x_0) &=& Y(x_0).
  \end{eqnarray*}
  Podle věty \ref{theo:exajedn_sysdrlin} má tato úloha jednoznačné řešení a přitom $y$ i $Y$ jsou jejím řešením na $I$. Musí tedy platit
  \[
   \Bigl( \forall x\in I \Bigr) \Bigl( Y(x) = y(x) \Bigr).
  \]
  Odtud dostáváme
  \[
   y(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j(x) \qquad \text{pro všechna } x\in I.
\qedhere
  \]
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{remark}
 Doposud jsme se zabývali situacemi, kdy jsme měli k~dispozici nějaký FS. Vůbec jsme však neřešili otázku existence FS. To napravíme 
 v~následující větě.
\end{remark}
 
\begin{theorem}
 Pro systém \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} existuje FS.
 
 \begin{proof}
  FS získáme řešením počátečních úloh ve tvaru
  \begin{eqnarray*}
   y' - \mat{A}(x) y &=& \theta, \\
         y(x_0) &=& \vec{e}_j,
  \end{eqnarray*}
  pro $j\in\widehat{n}$, kde $\vec{e}_j$ značí $j$-tý vektor standardní báze $\R^n$.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{theorem}
 Nechť $y_1,\ldots,y_n$ řeší \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na $I$, $\mat{C} = (c_{ij})_{i,j=1}^n$, $z_i(x) = \sum\limits_{j=1}^n c_{ij} y_j(x)$, $i\in\widehat{n}$, $x\in I$.
 Pak $z_1,\ldots,z_n$ řeší \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} a platí
 \[
  W_{z_1,\ldots,z_n}(x) = \abs{\mat{C}} W_{y_1,\ldots,y_n}(x), \qquad \forall x\in I
 \]
 a tedy $(z_1,\ldots,z_n)$ je FS právě tehdy, když $(y_1,\ldots,y_n)$ je FS a zároveň $\abs{\mat{C}} \neq 0$.
 
 \begin{proof}
  Snadno prověříme
  \[
   W_{z_1,\ldots,z_n}(x) 
   = 
    \left| \begin{matrix}
     z_1^1(x) & \ldots & z_n^1(x) \\
          & \ddots & \\
     z_1^n(x) & \ldots & z_n^n(x)
    \end{matrix} \right|
   =
    \left| \begin{matrix}
     y_1^1(x) & \ldots & y_n^1(x) \\
          & \ddots & \\
     y_1^n(x) & \ldots & y_n^n(x)
    \end{matrix} \right|
   \cdot
    \left| \begin{matrix}
     c_{11} & \ldots & c_{n1} \\
         & \ddots & \\
     c_{1n} & \ldots & c_{nn}
    \end{matrix} \right|
   = \abs{\mat{C}} W_{y_1,\ldots,y_n}(x).
  \]
 
  Zbývající tvrzení je již zřejmé.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{theorem}
 Nechť $y_1,\ldots,y_n$ řeší \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na $I$, $x_0 \in I$. Pak
 \[
  W_{y_1\ldots,y_n}(x) = W_{y_1\ldots,y_n}(x_0) \exp \left\{\int_{x_0}^x \Tr \mat{A}(\xi) \dif\xi \right\}, \qquad \forall x\in I.
 \]
 
 \begin{proof}
  Podle poznámky \ref{rmrk:der_det} platí
  \[
   \frac{\dif}{\dif x} \Bigl( W_{y_1,\ldots,y_n}(x) \Bigr)
   = 
    \sum_{j=1}^n
    \left| \begin{matrix}
     y_1^1(x)  & \ldots & y_n^1(x) \\
           & \ddots & \\
     (y_1^j)'(x) & \ldots & (y_n^j)'(x) \\
           & \ddots & \\
     y_1^n(x)  & \ldots & y_n^n(x)
    \end{matrix} \right| = (*).
  \]
  Využijeme nyní toho, že podle předpokladů věty řeší $y_j$ rovnici \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} a platí tudíž
  \[
   (y_i^j)'(x) = \sum_{l=1}^n a_{jl}(x) y_i^l(x).
  \]
  Dostaneme
  \[
   (*) = 
    \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n a_{jl}(x) 
    \left| \begin{matrix}
     y_1^1(x) & \ldots & y_n^1(x) \\
          & \ddots & \\
     y_1^l(x) & \ldots & y_n^l(x) \\
          & \ddots & \\
     y_1^n(x) & \ldots & y_n^n(x)
    \end{matrix} \right|
    \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \leftarrow \text{$j$-tý řádek} \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix}.
  \]
  Snadno si rozmyslíme, že determinanty v~jednotlivých sčítancích jsou rovny $0$ pro $l \neq j$. Pro $l=j$ z~nich naopak dostáváme
  wrońskiány $W_{y_1,\ldots,y_n}(x)$. Shrneme-li dosavadní výsledky, máme
  \[
   \frac{\dif}{\dif x} \Bigl( W_{y_1,\ldots,y_n}(x) \Bigr) = (*) = \ub{\sum_{j=1}^n a_{jj}(x)}_{\Tr \mat{A}(x)} W_{y_1,\ldots,y_n}(x).
  \]
 
  Dostali jsme tedy diferenciální rovnici ve tvaru
  \[
   \frac{\dif}{\dif x} \Bigl( W_{y_1,\ldots,y_n}(x) \Bigr) = \Tr \mat{A}(x) \ W_{y_1,\ldots,y_n}(x),
  \]
  jejímž řešením je (jak se snadno přesvědčíme dosazením)
  \[
    W_{y_1\ldots,y_n}(x) = W_{y_1\ldots,y_n}(x_0) \exp \left\{\int_{x_0}^x \Tr \mat{A}(\xi) \dif\xi \right\},
  \]
  což jsme chtěli dokázat.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{theorem}
 Nechť funkce $y_1,\ldots,y_n \in \Cc^{(1)}(I)$ a nechť $W_{y_1,\ldots,y_n}(x) \neq 0$ na $I$. Potom existuje právě jeden systém tvaru 
 \eqref{eq:sysdrlin1_bezps}, pro nějž je $(y_1,\ldots,y_n)$ FS na $I$.
 
 \begin{proof}
  Je třeba dokázat existenci a jednoznačnost.
  \begin{enumerate}[(1)]
%\item EXISTENCE
   \item Existenci dokážeme konstrukcí. Označme nejdříve
    \[
     D_i (x,y(x))
     = 
      \left| \begin{matrix}
       (y^i)'(x) & (y_1^i)'(x) & \ldots & (y_n^i)'(x) \\
       y^1(x)  & y_1^1(x)  & \ldots & y_n^1(x) \\
       \vdots  &       & \ddots & \\
       y^n(x)  & y_1^n(x)  & \ldots & y_n^n(x)
      \end{matrix} \right|.
    \]
    Všimneme si, že pravý dolní minor matice na pravé straně je vlastně wrońskián $W_{y_1,\ldots,y_n}(x)$. Rovněž pozorujeme, že
    \[
     \Bigl( \forall j\in\widehat{n} \Bigr) \Bigl( D_i(x,y_j(x)) = 0 \Bigr).
    \]
 
    Rozvojem determinantu podle 1.~sloupce dostáváme
    \[
     D_i(x,y(x)) = (y^i)'(x) \ub{W_{y_1,\ldots,y_n}(x)}_{\neq 0} + \sum_{j=1}^n (-1)^j y^j(x) \tilde{D}_{ij}(x),
    \]
    kde $\tilde{D}_{ij}(x)$ je determinant matice, jež vznikne z~matice determinantu $D_i(x,y(x))$ vynecháním 1.~sloupce a $(j+1)$-ního řádku.
 
    Sestavíme matici $\mat{A}(x) = (a_{ij}(x))$ tak, že
    \[
     a_{ij}(x) = (-1)^j \frac{\tilde{D}_{ij}(x)}{W_{y_1,\ldots,y_n}(x)}.
    \]
    Potom
    \[
     y' - \mat{A}(x) y = \theta
    \]
    je hledanou diferenciální rovnicí s~fundamentálním systémem $(y_1,\ldots,y_n)$.
 
%\item JEDNOZNAČNOST
   \item Nechť funkce $y_j$ řeší na intervalu $I$ dvě různé diferenciální rovnice
    \[
     y' - \mat{A}(x) y = \theta \qquad \text{a} \qquad y' - \mat{B}(x) y = \theta,
    \]
    kde $(\exists x_0\in I)(\mat{A}(x_0) \neq \mat{B}(x_0))$.
 
    Potom zřejmě platí
    \[
     \Bigl( \forall j\in\widehat{n} \Bigr) \Bigl( \forall x\in I \Bigr) \Bigl( \bigl(\mat{A}(x) - \mat{B}(x)\bigr) y_j(x) = \theta \Bigr)
    \]
    a zároveň vektory $y_1(x),\ldots,y_n(x)$ tvoří bázi vektorového prostoru $\R^n$, pro libovolné pevné $x\in I$. Potom ale musí platit
    \[
     \Bigl( \forall x\in I \Bigr) \Bigl( \mat{A}(x) = \mat{B}(x) \Bigr),
    \]
    což je spor. \qedhere
 
  \end{enumerate}
 \end{proof}
\end{theorem}
 
 
 
 
% ****************************************************************************************************************************
%               SEKCE: Řešení soustavy s pravou stranou
% ****************************************************************************************************************************
\section{Řešení soustavy s~pravou stranou}
\begin{remark}[\textbf{Metoda variace konstant}]
 \index{metoda!variace konstant}
 Nechť $(y_1,\ldots,y_n)$ je fundamentální systém pro \eqref{eq:sysdrlin1_bezps} na intervalu $I$. Hledejme řešení rovnice \eqref{eq:sysdrlin_sps}
 ve tvaru
 \[
  z(x) = \sum_{j=1}^n c_j(x) y_j(x),
 \]
 kde $c_j : I\to\R$ pro všechna $j\in\widehat{n}$. Potom platí
 \[
  z'(x) 
   = \sum_{j=1}^n c'_j(x) y_j(x) + \sum_{j=1}^n c_j(x) \ub{y'_j(x)}_{=\mat{A}(x) y_j(x)} 
   = \sum_{j=1}^n c'_j(x) y_j(x) + \mat{A}(x) \ub{ \left( \sum_{j=1}^n c_j(x) y_j(x) \right) }_{= z(x)}
 \]
 a zároveň 
 \[
  z'(x) - \mat{A}(x) z(x) = b(x).
 \]
 
 Dostali jsme tedy soustavu $n$ lineárních rovnic pro $n$ neznámých $c'_j(x)$ ve tvaru
 \[
  \sum_{j=1}^n c'_j(x) y_j(x) = b(x) 
   \quad\Longleftrightarrow\quad
   \left(\begin{matrix}
    y_1^1(x) & \ldots & y_n^1(x) \\
         & \ddots & \\
    y_1^n(x) & \ldots & y_n^n(x)
   \end{matrix}\right) \left(\begin{matrix} c'_1(x) \\ \vdots \\ c'_n(x) \end{matrix}\right) 
   = \left(\begin{matrix} b^1(x) \\ \vdots \\ b^n(x) \end{matrix}\right).
 \]
 Determinant matice soustavy je wrońskián $W_{y_1,\ldots,y_n}(x) \neq 0$, a proto jsou neznámé $c'_j(x)$ určeny jednoznačně. S~využitím 
 Cramerova pravidla dostáváme
 \[
  c'_j(x) = \frac{W_j(x)}{W_{y_1,\ldots,y_n}(x)},
 \]
 kde $W_j(x)$ je determinant matice, která vznikne z~matice soustavy nahradíme-li $j$-tý sloupec sloupcem pravých stran. Potom
 \[
  c_j(x) = \int \frac{W_j(x)}{W_{y_1,\ldots,y_n}(x)} \dif x + d_j,
 \]
 kde $d_j$ jsou integrační konstanty. Obecné řešení rovnice s~pravou stranou \eqref{eq:sysdrlin_sps} potom je
 \[
  z(x) = \sum_{j=1}^n \left[ \int \frac{W_j(x)}{W_{y_1,\ldots,y_n}(x)} \dif x \right] y_j(x) + \sum_{j=1}^n d_j y_j(x).
 \]
 
\end{remark}
 
 
 
 
% ****************************************************************************************************************************
%               SEKCE: Soustavy s konstantními koeficienty
% ****************************************************************************************************************************
\section{Soustavy s~konstantními koeficienty}
\begin{define}
 \index{soustava diferenciálních rovnic!lineárních!s~konstatními koeficienty}
 Nechť $\mat{A}\in\R^{n,n}$. Potom soustavu ve tvaru
 \begin{equation}
  \label{eq:sysdrlin1r_kk}
  y' - \mat{A} y = b(x)
 \end{equation}
 nazveme \textbf{soustava lineárních diferenciálních rovnic 1.~řádu s~konstantními koeficienty}.
\end{define}
 
\begin{remark}
 Uvažujme rovnici bez pravé strany ve tvaru
 \[
  y' - \mat{A} y = \theta.
 \]
 Předpokládejme řešení ve tvaru
 \[
  y(x) = \me^{\lambda x} v,
 \]
 kde $v\in\R^n$. Dosadíme-li za $y$ do rovnice, získáme vztah
 \[
  \lambda \me^{\lambda x} v - \mat{A} \me^{\lambda x} v = \theta \quad\Longleftrightarrow\quad (\mat{A} - \lambda \mat{E}) v = \theta.
 \]
 Řešíme tedy úlohu hledání vlastních čísel a k~nim příslušejících vlastních vektorů matice $\mat{A}$.
\end{remark}
 
\begin{remark}
 \label{rmrk:Jordan}
 \index{věta!Jordanova}
 \index{matice!v~Jordanově normálním tvaru}
 Než přistoupíme k~další větě, připomeneme si tvrzení, které se nám pro její důkaz bude hodit. 
 
 Podle \emph{Jordanovy}\footnote{\textbf{Marie Ennemond Camille Jordan} (1838--1922), francouzský matematik.} \emph{věty} (viz~\cite[Věta 17.8]{bican}) je každá 
 matice $\mat{A}\in\C^{n,n}$ podobná\footnote{\index{podobnost matic}Řekneme, že matice $\mat{A}$ je \textbf{podobná} matici $\mat{B}$ právě tehdy, když 
 existuje regulární matice $\mat{T}$ tak, že platí $\mat{A} = \mat{T}^{-1} \mat{B} \mat{T}$.} matici $\mat{J}$ v~tzv.~\emph{Jordanově normálním tvaru}. 
 Tj.~existuje regulární matice $\mat{P}$ tak, že platí
 \[
  \mat{A} = \mat{P}^{-1} \mat{J} \mat{P},
 \]
 kde matici $\mat{J}$ lze zapsat v~blokově diagonálním tvaru
 \[
  \mat{J}
   = 
   \left(\begin{matrix}
    \mat{J}_1^1 &    &         &    &      &    & \\
          & \ddots &         &    &      &    & \\
          &    & \mat{J}_{s_1}^1 &    &      &    & \\
          &    &         & \ddots &      &    & \\
          &    &         &    &\mat{J}_1^p &    & \\
          &    &         &    &      & \ddots & \\
          &    &         &    &      &    & \mat{J}_{s_p}^p \\
   \end{matrix}\right),
  \quad \text{kde }
  \mat{J}_j^i
   =
   \left(\begin{matrix}
    \lambda_i &    &    & \\
    1     & \ddots &    & \\
         & \ddots & \ddots & \\
         &    &  1  & \lambda_i
   \end{matrix}\right).
 \]
 Zde $\lambda_i \in \sigma(\mat{A})$, čtvercové matice $\mat{J}_j^i$ nazýváme Jordanovy bloky (buňky) příslušné vlastnímu číslu $\lambda_i$.
 Čísla $s_i = \nu_g(\lambda_i)$ jsou geometrické násobnosti vlastního čísla $\lambda_i$ a zřejmě musí platit
 \[
  \sum_{j=1}^{s_i} \dim \mat{J}_j^i = \nu_a(\lambda_i),
 \]
 kde $\nu_a(\lambda_i)$ je algebraická násobnost vlastního čísla $\lambda_i$.
 
 Snadno si také rozmyslíme, že každý blok $\mat{J}_j^i$ (považujeme-li jej za samostatnou matici) má právě jedno vlastní číslo $\lambda_i$ 
 s~algebraickou násobností rovnou řádu matice $\mat{J}_j^i$ a s~geometrickou násobností 1. K~tomuto vlastnímu číslu tedy přísluší právě
 jeden vlastní vektor (a pochopitelně jeho libovolné nenulové násobky).
\end{remark}
 
\begin{theorem}
 Nechť $\lambda_1,\ldots,\lambda_p$ jsou různá vlastní čísla matice $\mat{A}$ s~algebraickými násobnostmi $k_1,\ldots,k_p$, $\sum\limits_{j=1}^p k_j = n$.
 Pak FS pro rovnici $y' - \mat{A} y = \theta$ má tvar
 \[
  \begin{matrix}
   \me^{\lambda_1 x} y_{11}(x), & \ldots, & \me^{\lambda_1 x} y_{1k_1}(x) \\
   \me^{\lambda_2 x} y_{21}(x), & \ldots, & \me^{\lambda_2 x} y_{2k_2}(x) \\
   \vdots            &     & \vdots \\
   \me^{\lambda_p x} y_{p1}(x), & \ldots, & \me^{\lambda_p x} y_{pk_p}(x)
  \end{matrix},
 \]
 kde $y_{ij}(x)$ je vektorový polynom stupně nejvýše $j-1$ (resp.~vektor o~složkách ve tvaru polynomů stupně menšího než $j$).
 
 \begin{proof}
  V~rovnici $y' - \mat{A} y = \theta$ provedeme substituci $y(x) = \mat{P}^{-1} z(x)$, kde $\mat{P}$ je matice z~poznámky \ref{rmrk:Jordan}. Dostaneme tak
  novou rovnici ve tvaru
  \[
   z' - \mat{J} z = \theta.
  \]
  Ihned vidíme, že soustava se \uv{rozpadla} na několik nezávislých soustav podle bloků matice $\mat{J}$. Toho využijeme a řešení budeme hledat po
  jednotlivých blocích. Nechť např.~první blok je tvaru
  \[
   \mat{J}_1^1
   =
   \ub{\left(\begin{matrix}
    \lambda_1 &    &    & \\
    1     & \ddots &    & \\
         & \ddots & \ddots & \\
         &    &  1  & \lambda_1
   \end{matrix}\right)}_{\text{$k$ sloupců}}.
  \]
  Potom je třeba řešit soustavu ve tvaru
  \begin{eqnarray*}
   (z^1)' & =  & \lambda_1 z^1, \\
   (z^2)' & =  & z^1 + \lambda_1 z^2, \\
       &\vdots& \\
   (z^k)' & =  & z^{k-1} + \lambda_1 z^k.
  \end{eqnarray*}
  Přitom klademe $z^i(x) = 0$ pro $i>k$.
 
  Provedeme-li další substituci $z^j(x) = \me^{\lambda_1 x} u^j(x)$, převedeme soustavu do tvaru
  \begin{eqnarray*}
   (u^1)' & =  & 0, \\
   (u^2)' & =  & u^1, \\
       &\vdots& \\
   (u^k)' & =  & u^{k-1}.
  \end{eqnarray*}
  Pro tuto soustavu však snadno nalezneme FS. Ten obsahuje $k$ funkcí
  \[
   u_1(x) = \left(\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{matrix}\right),\
   u_2(x) = \left(\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ x \end{matrix}\right),\
   u_3(x) = \left(\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ x \\ x^2/2 \end{matrix}\right),\
   \ldots,\
   u_k(x) = \left(\begin{matrix} 1 \\ x \\ \vdots \\ x^{k-2}/(k-2)! \\ x^{k-1}/(k-1)! \end{matrix}\right).
  \]
 
  Nyní je potřeba provést zpětnou transformaci
  \[
   y_j(x) 
    = \mat{P}^{-1} \cdot \left(\begin{matrix} z_j^1(x) \\ \vdots \\ z_j^k(x) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix}\right)
    = \me^{\lambda_1 x} \ \ub{\mat{P}^{-1} \cdot \left(\begin{matrix} u_j^1(x) \\ \vdots \\ u_j^k(x) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix}\right)}_{=y_{1j}(x)}
    \qquad \text{pro } j=1,\ldots,k.
  \]
  Odtud také vidíme, že řešení je v~požadovaném tvaru, kde $y_{1j}$ je vektorový polynom stupně nejvýše $j-1$.
 
  Analogicky se zpracují i ostatní bloky.
 \end{proof}
\end{theorem}