01DIFRnew:Kapitola0

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01DIFRnew

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01DIFRnewNguyebin 1. 9. 201322:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:45
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 1. 9. 201322:47 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaNguyebin 29. 8. 201315:23 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatÚvodKubuondr 7. 6. 201709:21 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatŘešení speciálních typů rovnicKubuondr 8. 6. 201710:00 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTeoretické vlastnosti řešení diferenciálních rovnicPerinhyn 2. 6. 201822:54 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAnalytické řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řáduKubuondr 10. 6. 201711:19 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatAnalytické řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic 1. řáduKrasejak 20. 6. 201401:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatOkrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovniceKubuondr 10. 6. 201711:16 kapitola6.tex
KapitolaA editovatLiteraturaKrasejak 20. 6. 201401:33 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:priklad1.pdf priklad1.pdf
Image:rotujici_sklenice.pdf rotujici_sklenice.pdf
Image:mat_kyvadlo.pdf mat_kyvadlo.pdf
Soubor:lorentz-attractor.pdf lorentz-attractor.pdf
Soubor:vedeni-tepla.pdf vedeni-tepla.pdf
Image:smerova_pole.pdf smerova_pole.pdf
Image:RL_obvod.pdf RL_obvod.pdf
Image:k_lomene_care.pdf k_lomene_care.pdf
Image:k_peanove_vete.pdf k_peanove_vete.pdf
Image:k_prodlouzeni.pdf k_prodlouzeni.pdf
Image:k_prodl_lemma.pdf k_prodl_lemma.pdf
Image:k_prodl_tvrz.pdf k_prodl_tvrz.pdf
Image:k_prodl_lemma_2.pdf k_prodl_lemma_2.pdf
Image:ke_spoj_zav_na_datech.pdf ke_spoj_zav_na_datech.pdf
Image:metoda_strelby.pdf metoda_strelby.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01DIFRnew}
% ****************************************************************************************************************************
%               KAPITOLA: Předmluva
% ****************************************************************************************************************************
\chapter*{Předmluva}
\pdfbookmark[0]{Předmluva}{predmluva}
 
Materiál byl sestaven z~přednášek prof.~Dr.~Ing.~Michala Beneše, které proběhly v~letním semestru akademického roku 2009/2010 na Fakultě jaderné a 
fyzikálně inženýrské ČVUT v~Praze.
 
Tento učební text je určen posluchačům 2.~ročníku základního studia navštěvujícím kurs 01DIFR \emph{Diferenciální rovnice}, který je zařazen 
mezi předměty Matematika A. Při sestavování textu se předpokládaly znalosti základů matematiky na úrovni absolvování kurzů 01LA1 
\emph{Lineární algebra 1}, 01LAP \emph{Lineární algebra plus}, 01LAA2 \emph{Lineární algebra A2}, 01MA1 \emph{Matematická analýza 1}, 
01MAP \emph{Matematická analýza plus}, 01MAA2 \emph{Matematická analýza A2} a 01MAA3 \emph{Matematická analýza A3}.
 
~
 
\textbf{Doporučená literatura:}
\begin{enumerate}[(1)]
 \item J. Kluvánek, L. Mišík a M. Švec: \textit{Matematika II}, Bratislava 1959.
 \item L. S. Pontrjagin: \textit{Obyknovennyje differencialnyje uravnenija}, Nauka, Moskva 1965.
 \item V. V. Stěpanov: \textit{Kurs diferenciálních rovnic}, Praha 1950.
 \item M. W. Hirsch, S. Smale: \textit{Differential Equations, Dynamical systems and Linear Algebra}, Academic Press, Boston, 1974.
 \item F. Verhulst: \textit{Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems}, Springer-Verlag, Berlin 1990.
\end{enumerate}
 
%Diferenciální rovnice navazují na kurz lineární algebry a matematická analýzy. Na tento předmět budou v dalších semestrech navazovat:
%\begin{enumerate}
% \item 01SEDR --- Seminář diferenciálních rovnic (náplní geometrická teorie diferenciálních rovnic)
% \item 01MMNS --- Matematické modelování nelineárních systému
% \item 01MMF --- Metody matematické fyziky (náplní parciální diferenciální rovnice)
%\end{enumerate}