Matematika2Priklady:Header: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: %\wikiskriptum{Matematika2Priklady} \documentclass[12pt]{article} %\documentclass[twocolumn,12pt]{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[czech]{babel} \usepackage...)
 
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
 
%\wikiskriptum{Matematika2Priklady}
 
%\wikiskriptum{Matematika2Priklady}
\documentclass[12pt]{article}
+
\documentclass[12pt,intlimits]{article}
 
%\documentclass[twocolumn,12pt]{article}
 
%\documentclass[twocolumn,12pt]{article}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
Řádka 6: Řádka 6:
 
\usepackage{amsthm}
 
\usepackage{amsthm}
 
\usepackage{amsmath}
 
\usepackage{amsmath}
%\usepackage{bbm}
+
\usepackage{amssymb}
 
\usepackage{hyperref}
 
\usepackage{hyperref}
 
\usepackage{color}
 
\usepackage{color}
 
\usepackage{multicol}
 
\usepackage{multicol}
+
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
 +
\usepackage{framed}
 +
\usepackage{pifont} % pro cislovani bodu \ding
 +
 
 
\hypersetup{
 
\hypersetup{
 
     colorlinks = true,
 
     colorlinks = true,
     pdftitle = {Matematika 2},
+
     pdftitle = {Matematika 2 P{\v r}{\'\i}klady},
 
     pdfauthor = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
 
     pdfauthor = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
 
     pdfcreator = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
 
     pdfcreator = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
Řádka 29: Řádka 32:
 
\newcommand{\arctg}{\mathrm{arctg~}}
 
\newcommand{\arctg}{\mathrm{arctg~}}
 
\newcommand{\arcctg}{\mathrm{arccotg~}}
 
\newcommand{\arcctg}{\mathrm{arccotg~}}
\newcommand{\tg}{\mathrm{tg~}}
+
\newcommand{\tg}{\mathrm{tg\,}}
\newcommand{\cotg}{\mathrm{cotg~}}
+
\newcommand{\cotg}{\mathrm{cotg\,}}
\newcommand{\tgh}{\mathrm{tghh~}}
+
\newcommand{\tgh}{\mathrm{tgh\,}}
\newcommand{\ctgh}{\mathrm{cotgh~}}
+
\newcommand{\ctgh}{\mathrm{cotgh\,}}
\newcommand{\argsinh}{\mathrm{argsinh~}}
+
\newcommand{\argsinh}{\mathrm{argsinh\,}}
\newcommand{\argcosh}{\mathrm{argcosh~}}
+
\newcommand{\argcosh}{\mathrm{argcosh\,}}
\newcommand{\argtgh}{\mathrm{argtgh~}}
+
\newcommand{\argtgh}{\mathrm{argtgh\,}}
\newcommand{\argctgh}{\mathrm{argcotgh~}}
+
\newcommand{\argctgh}{\mathrm{argcotgh\,}}
 +
\newcommand{\sign}{\mathrm{sign\,}}
 +
\newcommand{\e}{\mathrm{e}}
 
   
 
   
 
\theoremstyle{definition}
 
\theoremstyle{definition}
Řádka 55: Řádka 60:
 
\newcommand{\zp}{{\color{MyDarkBlue}\textbf{Přednáška:}}~}
 
\newcommand{\zp}{{\color{MyDarkBlue}\textbf{Přednáška:}}~}
 
\newcommand{\pzp}{\noindent\zp~~\\}
 
\newcommand{\pzp}{\noindent\zp~~\\}
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
+
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
+
\newcommand{\Q}{{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
+
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
+
\newcommand{\No}{{\mathbb{N}_0}}
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
+
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbbm{Q}}}
+
\newcommand{\CC}{{\mathbb{C}^*}}
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
+
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
+
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
+
\newcommand{\CC}{{\mathbbm{C}^*}}
+
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
+
+
\newcommand{\konv}{\mathrm{konv.}}
+
\newcommand{\diverg}{\mathrm{div.}}
+
\newcommand{\abskonv}{\mathrm{abs.konv.}}
+
\newcommand{\podmkonv}{\mathrm{podm.konv.}}
+
 
   
 
   
\newenvironment{priklad}{\item \begin{math} \displaystyle}{\end{math}}
+
\newenvironment{priklad}{\begin{math} \displaystyle}{\end{math}}
 
   
 
   
\textheight    230.0mm \textwidth      155.0mm
+
%\newcommand{\res}[1]{\textit{Řešení: #1}}
\topmargin      0.0mm
+
\newcommand{\res}[1]{\hfill {\scriptsize [#1]}}
\hoffset -0.7in
+
%\newcommand{\res}[1]{\textit{}}
\voffset -.5in
+
 
\leftmargin -200.0mm
+
\newcommand{\bezlh}{Spočtěte bez užití l'Hôpitalova pravidla~~}
\parindent        0.1in
+
\newcommand{\odstavec}[1]{\subsection{#1}}

Aktuální verze z 22. 9. 2011, 12:06

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika2Priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika2PrikladyAdmin 17. 10. 201114:52
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůFucikrad 18. 2. 202123:55
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 22. 9. 201112:06 header.tex
Kapitola1 editovatPokročilé techniky integrace a zobecněný Riemannův integrálFucikrad 19. 5. 202117:50 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatKuželosečky, polární souřadnice a parametrické křivkyAdmin 28. 5. 202022:07 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVlastnosti množin, PosloupnostiPitrazby 22. 5. 201617:54 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatKonvergence číselných řadPitrazby 7. 9. 201611:08 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatObor konvergence mocninných řad a sčítání pomocí mocninných řadPitrazby 15. 6. 201614:36 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatRozvoj funkce do mocninné řadyFucikrad 7. 6. 201811:02 kapitola6.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika2Priklady}
\documentclass[12pt,intlimits]{article}
%\documentclass[twocolumn,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
\usepackage{multicol}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage{framed}
\usepackage{pifont} % pro cislovani bodu \ding
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {Matematika 2 P{\v r}{\'\i}klady},
  pdfauthor = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
  pdfcreator = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
  bookmarksopen = true
  }
 
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\varsigma}{\sigma}
\newcommand{\separator}{\hrulefill} % or pagebreak if u wanna 
 
\newcommand{\priklady}{\noindent \textbf{Příklady}}
\newcommand{\ds}{\displaystyle}
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\newcommand{\udx}{\mathrm{d}x}
\newcommand{\arctg}{\mathrm{arctg~}}
\newcommand{\arcctg}{\mathrm{arccotg~}}
\newcommand{\tg}{\mathrm{tg\,}}
\newcommand{\cotg}{\mathrm{cotg\,}}
\newcommand{\tgh}{\mathrm{tgh\,}}
\newcommand{\ctgh}{\mathrm{cotgh\,}}
\newcommand{\argsinh}{\mathrm{argsinh\,}}
\newcommand{\argcosh}{\mathrm{argcosh\,}}
\newcommand{\argtgh}{\mathrm{argtgh\,}}
\newcommand{\argctgh}{\mathrm{argcotgh\,}}
\newcommand{\sign}{\mathrm{sign\,}}
\newcommand{\e}{\mathrm{e}}
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{corollary}[define]{Důsledek}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
\newcommand{\be}{\begin{equation}}
\newcommand{\ee}{\end{equation}}
\newcommand{\ekv}{~~\Leftrightarrow~~}
 
%%
\definecolor{MyDarkBlue}{rgb}{0.1,0,0.35}
\newcommand{\zp}{{\color{MyDarkBlue}\textbf{Přednáška:}}~}
\newcommand{\pzp}{\noindent\zp~~\\}
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbb{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbb{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
 
\newenvironment{priklad}{\begin{math} \displaystyle}{\end{math}}
 
%\newcommand{\res}[1]{\textit{Řešení: #1}}
\newcommand{\res}[1]{\hfill {\scriptsize [#1]}}
%\newcommand{\res}[1]{\textit{}}
 
\newcommand{\bezlh}{Spočtěte bez užití l'Hôpitalova pravidla~~}
\newcommand{\odstavec}[1]{\subsection{#1}}