Historie verzí stránky „MAN2priklady:Header“

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 9. 9. 2022, 17:16Korenjak (diskuse | příspěvky). . (530 bajtů) (+530). . (Založena nová stránka s textem „%\wikiskriptum{MAN2priklady} \documentclass[10pt,a4paper]{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[czech]{babel} \usepackage{amsmath} \usepackage{a…“)