LIP:preamble: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 5: Řádka 5:
 
%\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm
 
%\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm
 
%\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
 
%\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
\usepackage{a4}
+
%\usepackage{a4}
 
\usepackage[utf8]{inputenc} % RF: Vse nam tu jede v UNICODE
 
\usepackage[utf8]{inputenc} % RF: Vse nam tu jede v UNICODE
 
\usepackage[czech]{babel}
 
\usepackage[czech]{babel}
Řádka 12: Řádka 12:
 
\sloppy
 
\sloppy
 
\makeatletter
 
\makeatletter
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 
  $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 
  \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 
  \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 
  \mathrel{\mathop{
 
    \setbox\z@\vbox{\m@th
 
      \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
 
      \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
 
    }
 
    \vbox{
 
    \kern-2pt
 
    \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
 
      \rightarrowfill@x\displaystyle}
 
    }
 
}
 
  \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
 
}
 
 
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
 
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 
 
\renewcommand{\hat}{\widehat}
 
 
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
 
\renewcommand{\rho}{\varrho}
 
\renewcommand{\phi}{\varphi}
 
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
 
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
 
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
 
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
 
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
 
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
 
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
 
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
 
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
 
\newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}}
 
\newcommand{\A}{\mathbf{A}}
 
\newcommand{\B}{\mathbf{B}}
 
\renewcommand{\L}{\mathbf{L}}
 
\newcommand{\E}{\mathbf{E}}
 
\newcommand{\K}{\mathbf{K}}
 
\newcommand{\x}{\overline{x}}
 
\newcommand{\y}{\overline{y}}
 
 
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
 
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
 
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
 
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
 
\newcommand{\opi}{{\overline\pi}}
 
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits}
 
\newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits}
 
\newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits}
 
\newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits}
 
\newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits}
 
\newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits}
 
\newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits}
 
\newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits}
 
\newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits}
 
%\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow}
 
%\renewcommand{\implies}{\Rightarrow}
 
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
 
\newcommand{\lexgr}{\overset{l}{>}}
 
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
 
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
 
\newcommand{\lob}[1]{{[#1]_\lambda}}
 
\newcommand{\kob}[1]{{[#1]_\kappa}}
 
\newcommand{\subm}[3]{{{#1}\begin{pmatrix}#2\\#3\end{pmatrix}}}
 
 
\newcommand{\h}{{\mathrm h}}
 
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
 
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
 
\newcommand{\la}{\langle}
 
\newcommand{\ra}{\rangle}
 
\newcommand{\xvdots}{{\hskip 5pt\vdots}}
 
\newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}}
 
\makeatother
 
 
\addtolength{\textwidth}{72pt}
 
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
 
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
 
 
\title{Poznámky z~LP}
 
  
 
% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit !
 
% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit !
 
%\parentlatexfile{LIPskriptum} ........................................... odkaz na hlavní dokument
 
%\parentlatexfile{LIPskriptum} ........................................... odkaz na hlavní dokument
 
%\usewikiobsah{LIP:Obsah} ............................................ vložení odkazu na Obsah, aby bylo možné se v dokumentu orientovat
 
%\usewikiobsah{LIP:Obsah} ............................................ vložení odkazu na Obsah, aby bylo možné se v dokumentu orientovat

Verze z 15. 2. 2010, 17:57

\documentclass[intlimits]{amsart} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} \usepackage{bbm} %\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm %\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak %\usepackage{a4} \usepackage[utf8]{inputenc} % RF: Vse nam tu jede v UNICODE \usepackage[czech]{babel} %%%\usepackage{czech} % RF: to uz se dnes nepouziva :-) \usepackage{enumerate} \sloppy \makeatletter

% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit ! %\parentlatexfile{LIPskriptum} ........................................... odkaz na hlavní dokument %\usewikiobsah{LIP:Obsah} ............................................ vložení odkazu na Obsah, aby bylo možné se v dokumentu orientovat