LIP:preamble: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m (Stránka LIP:Preamble přemístěna na stránku LIP:preamble)
Řádka 1: Řádka 1:
\documentclass[12pt]{article}
+
\documentclass[intlimits]{amsart}
\usepackage[utf8]{inputenc}
+
\usepackage{amssymb}
\usepackage[czech]{babel}
+
\usepackage{amsthm}
+
\usepackage{bbm}
+
%\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm
 +
%\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
 +
\usepackage{a4}
 +
\usepackage{czech}
 +
\usepackage{enumerate}
 +
\sloppy
 +
\makeatletter
 +
 
 +
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 +
 
 +
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 +
  $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 +
  \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 +
  \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 +
 
 +
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 +
  \mathrel{\mathop{
 +
    \setbox\z@\vbox{\m@th
 +
      \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
 +
      \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
 +
    }
 +
    \vbox{
 +
    \kern-2pt
 +
    \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
 +
      \rightarrowfill@x\displaystyle}
 +
    }
 +
}
 +
  \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
 +
}
 +
 
 +
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
 +
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 +
 
 +
\renewcommand{\hat}{\widehat}
 +
 
 +
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
 +
\renewcommand{\rho}{\varrho}
 +
\renewcommand{\phi}{\varphi}
 +
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
 +
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
 +
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
 +
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
 +
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
 +
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
 +
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
 +
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
 +
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
 +
\newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}}
 +
\newcommand{\A}{\mathbf{A}}
 +
\newcommand{\B}{\mathbf{B}}
 +
\renewcommand{\L}{\mathbf{L}}
 +
\newcommand{\E}{\mathbf{E}}
 +
\newcommand{\K}{\mathbf{K}}
 +
\newcommand{\x}{\overline{x}}
 +
\newcommand{\y}{\overline{y}}
 +
 
 +
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
 +
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
 +
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
 +
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
 +
\newcommand{\opi}{{\overline\pi}}
 +
 
 +
\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits}
 +
\newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits}
 +
\newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits}
 +
\newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits}
 +
\newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits}
 +
\newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits}
 +
\newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits}
 +
\newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits}
 +
\newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits}
 +
%\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow}
 +
%\renewcommand{\implies}{\Rightarrow}
 +
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
 +
\newcommand{\lexgr}{\overset{l}{>}}
 +
 
 +
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
 +
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 +
 
 +
\newcommand{\lob}[1]{{[#1]_\lambda}}
 +
\newcommand{\kob}[1]{{[#1]_\kappa}}
 +
\newcommand{\subm}[3]{{{#1}\begin{pmatrix}#2\\#3\end{pmatrix}}}
 +
 
 +
\newcommand{\h}{{\mathrm h}}
 +
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
 +
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
 +
\newcommand{\la}{\langle}
 +
\newcommand{\ra}{\rangle}
 +
\newcommand{\xvdots}{{\hskip 5pt\vdots}}
 +
\newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}}
 +
\makeatother
 +
 
 +
\addtolength{\textwidth}{72pt}
 +
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
 +
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
 +
 
 +
\title{Poznámky z~LP}
 +
 
 
% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit !
 
% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit !
 
%\parentlatexfile{Lineární programování} ........................................... odkaz na hlavní dokument
 
%\parentlatexfile{Lineární programování} ........................................... odkaz na hlavní dokument
 
%\usewikiobsah{LIP:Obsah} ............................................ vložení odkazu na Obsah, aby bylo možné se v dokumentu orientovat
 
%\usewikiobsah{LIP:Obsah} ............................................ vložení odkazu na Obsah, aby bylo možné se v dokumentu orientovat

Verze z 15. 2. 2010, 17:20

\documentclass[intlimits]{amsart} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} \usepackage{bbm} %\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm %\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak \usepackage{a4} \usepackage{czech} \usepackage{enumerate} \sloppy \makeatletter

\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}

\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@

 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}

\newcommand{\xrightarrows}[2][]{

 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
   \rightarrowfill@x\displaystyle}
  }

}

 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}

}

\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}} \newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}

\renewcommand{\hat}{\widehat}

\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon} \renewcommand{\rho}{\varrho} \renewcommand{\phi}{\varphi} \newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}} \newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}} \newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}} \newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}} \newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}} \newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}} \newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}} \newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}} \newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}} \newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}} \newcommand{\A}{\mathbf{A}} \newcommand{\B}{\mathbf{B}} \renewcommand{\L}{\mathbf{L}} \newcommand{\E}{\mathbf{E}} \newcommand{\K}{\mathbf{K}} \newcommand{\x}{\overline{x}} \newcommand{\y}{\overline{y}}

\newcommand{\I}Šablona:\mathcal I \newcommand{\J}Šablona:\mathcal J \renewcommand{\S}Šablona:\mathcal S \newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}} \newcommand{\opi}Šablona:\overline\pi

\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits} \newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits} \newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits} \newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits} \newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits} \newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits} \newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits} \newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits} \newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits} %\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow} %\renewcommand{\implies}{\Rightarrow} \newcommand{\sm}{\smallsetminus} \newcommand{\lexgr}{\overset{l}{>}}

\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|} \newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}

\newcommand{\lob}[1]{{[#1]_\lambda}} \newcommand{\kob}[1]{{[#1]_\kappa}} \newcommand{\subm}[3]{{{#1}\begin{pmatrix}#2\\#3\end{pmatrix}}}

\newcommand{\h}Šablona:\mathrm h %\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}} %\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}} \newcommand{\la}{\langle} \newcommand{\ra}{\rangle} \newcommand{\xvdots}Šablona:\hskip 5pt\vdots \newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}} \makeatother

\addtolength{\textwidth}{72pt} \addtolength{\evensidemargin}{-36pt} \addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}

\title{Poznámky z~LP}

% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit ! %\parentlatexfile{Lineární programování} ........................................... odkaz na hlavní dokument %\usewikiobsah{LIP:Obsah} ............................................ vložení odkazu na Obsah, aby bylo možné se v dokumentu orientovat