02KVAN:Kapitola7: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 71: Řádka 71:
 
lze definovat vícečásticové operátory.
 
lze definovat vícečásticové operátory.
  
Pro \cc e se spinem $1/2$, jejichž vlnové \fc e mají dvě komponenty nebo alternativně závisejí na dodatečné proměnné $\xi\in\{+,-\}$, je třeba
+
Pro \cc e se spinem $1/2$, jejichž vlnové \fc e mají dvě komponenty nebo alternativně závisejí na dodatečné proměnné $\xi\in\{+,-\}$, je  
výše uvedený formalismus modifikovat. Vlnové \fc e systému $N$ \cc{} se spinem $1/2$ mají $2^N$ složek nebo alternativně závisejí vedle
+
třeba výše uvedený formalismus modifikovat. Vlnové \fc e systému $N$ \cc{} se spinem $1/2$ mají $2^N$ složek nebo alternativně závisejí  
$\vex_1,\ldots,\vex_N$ též na $\xi_1,\ldots,\xi_N$, přičemž $\xi_j\in\{+,-\}$. Hilbertův stavový prostor je pak tensorovým součinem  
+
vedle $\vex_1,\ldots,\vex_N$ též na $\xi_1,\ldots,\xi_N$, přičemž $\xi_j\in\{+,-\}$. Hilbertův stavový prostor je pak tensorovým součinem  
 
jednočásticových prostorů $L_2(\R^{3},d^{3}x) \otimes \C^{2}$.
 
jednočásticových prostorů $L_2(\R^{3},d^{3}x) \otimes \C^{2}$.
 
\[
 
\[
Řádka 99: Řádka 99:
 
\subsubsection{Problém dvou těles v~\qv é \mi ce}
 
\subsubsection{Problém dvou těles v~\qv é \mi ce}
 
Problém dvou těles je v~kvantové, stejně jako v~klasické, mechanice snadno řešitelný, pokud síly jsou dány potenciálem závisejícím pouze na  
 
Problém dvou těles je v~kvantové, stejně jako v~klasické, mechanice snadno řešitelný, pokud síly jsou dány potenciálem závisejícím pouze na  
rozdílu poloh jednotlivých \cc {} $V(\vex_1,\vex_2)=V(\vex_1-\vex_2)$. Abychom mohli provést dynamický popis systému dvou \qv ých \cc, popíšeme
+
rozdílu poloh jednotlivých \cc {} $V(\vex_1,\vex_2)=V(\vex_1-\vex_2)$. Abychom mohli provést dynamický popis systému dvou \qv ých \cc,  
napřed klasický systém hamiltonovským formalismem.
+
popíšeme napřed klasický systém hamiltonovským formalismem.
  
 
Zavedením nových proměnných
 
Zavedením nových proměnných
Řádka 123: Řádka 123:
 
$\vec{X}(t),\vec{P}(t)$ a relativní pohyb \cc {} daný $\vex(t), \vec{p}(t)$.
 
$\vec{X}(t),\vec{P}(t)$ a relativní pohyb \cc {} daný $\vex(t), \vec{p}(t)$.
  
\textbf{Transformace souřadnic \rf{nsour} vede i na zjednodušení kvantově mechanického popisu dvou částic.} Zapíšeme-li vlnovou \fc i systému jako  
+
\textbf{Transformace souřadnic \rf{nsour} vede i na zjednodušení kvantově mechanického popisu dvou částic.} Zapíšeme-li vlnovou \fc i  
\fc i nových souřadnic
+
systému jako \fc i nových souřadnic
 
\be
 
\be
 
   \Psi(\vec{X}\vex):=\psi(\vex_1(\vec{X},\vex), \vex_2(\vec{X},\vex)),
 
   \Psi(\vec{X}\vex):=\psi(\vex_1(\vec{X},\vex), \vex_2(\vec{X},\vex)),
Řádka 143: Řádka 143:
 
   \hat{H} = \hat{H}_t + \hat{H}_{\mathrm{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2(m_1+m_2)}\triangle_X -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle_x + \hat V(\vex),
 
   \hat{H} = \hat{H}_t + \hat{H}_{\mathrm{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2(m_1+m_2)}\triangle_X -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle_x + \hat V(\vex),
 
\ee
 
\ee
který je ekvivalentní hamiltoniánu dvou neinteragujících \cc.} Jedna z~nich je volná kvantová \cc e s~hmotou $m_1+m_2$ (těžiště) a druhá
+
který je ekvivalentní hamiltoniánu dvou neinteragujících \cc.} Jedna z~nich je volná kvantová \cc e s~hmotou $m_1+m_2$ (těžiště) a  
je \cc í s~hmotou $M=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ v~poli potenciálu $V$.
+
druhá je \cc í s~hmotou $M=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ v~poli potenciálu $V$.
  
Právě uvedená fakta ospravedlňují interpretaci hladin \cc e v~coulombickém poli jako hladin vodíkového atomu, pokud do výrazu pro Rydbergovu
+
Právě uvedená fakta ospravedlňují interpretaci hladin \cc e v~coulombickém poli jako hladin vodíkového atomu, pokud do výrazu pro  
energii dosadíme hmotu $M=\frac{m_em_p}{m_e+m_p}\approx{m_e}(1-\frac{m_e}{m_p})$, kde ${m_e},{m_p}$ jsou hmoty elektronu a protonu. Pokud se  
+
Rydbergovu energii dosadíme hmotu $M=\frac{m_em_p}{m_e+m_p}\approx{m_e}(1-\frac{m_e}{m_p})$, kde ${m_e},{m_p}$ jsou hmoty elektronu  
zajímáme o~spektrum hladin deuteria, je třeba místo $m_p$ použít hmotu deuteronu, která se přibližně rovná $2m_p$.
+
a protonu. Pokud se zajímáme o~spektrum hladin deuteria, je třeba místo $m_p$ použít hmotu deuteronu, která se přibližně rovná $2m_p$.
  
  
Řádka 159: Řádka 159:
 
\def\l2{{\hat L^{(2)}}}
 
\def\l2{{\hat L^{(2)}}}
 
\def\hj{{\hat J}}
 
\def\hj{{\hat J}}
V klasické \mi ce je
+
V~klasické \mi ce je moment hybnosti složených systémů dán prostým sčítání vektorů, tj.~vektorovým součtem momentů hybnosti jednotlivých  
moment hybnosti složených systémů dán prostým sčítání vektorů, t.j.
+
složek. Pro kvantově \mi cké stavy tomu tak být nemůže, neboť víme, že projekce momentu hybnosti do libovolného směru může nabývat pouze  
vektorovým součtem momentů hybnosti jednotlivých složek. Pro
+
celočíselných násobků $\hbar$. Je proto užitečné zjistit jaké stavy složeného systému odpovídají těmto celočíselným hodnotám. Složitost  
kvantově \mi cké stavy tomu tak být nemůže, neboť víme, že projekce
+
problému skládání momentů hybnosti narůstá s~počtem složek, a proto se v~dalším omezíme na systém dvou \cc{}, kde každá z nich je ve
momentu hybnosti do libovolného směru může nabývat pouze
+
vlastních stavu momentu hybnosti, tj.~společném vlastním stavu $\hat L^2$ a $\hat L_z$.
celočíselných násobků $\hbar$. Je proto užitečné zjistit jaké stavy
+
složeného systému odpovídají těmto celočíselným hodnotám. Složitost
+
problému skládání momentů hybnosti narůstá s počtem složek a proto
+
se v dalším omezíme na systém dvou \cc{}, kde každá z nich je ve
+
vlastních stavu momentu hybnosti, t.j. společném vlastním stavu
+
$\hat L^2$ a $\hat L_z$.
+
  
Nechť tedy máme systém složený ze dvou rozlišitelných částic pro
+
Nechť tedy máme systém složený ze dvou rozlišitelných částic, pro které byly naměřeny hodnoty momentů hybnosti $l_1(l_1+1)\hbar^2$,  
které byly naměřeny hodnoty momentů hybnosti %$\vec L^2, \ L_z$
+
$m_1\hbar$ a $l_2(l_2+1)\hbar^2$, $m_2\hbar$. Znamená to tedy, že první z~\cc{} lze přiřadit \fc i  
$l_1(l_1+1)\hbar^2,m_1\hbar$ a $l_2(l_2+1)\hbar^2,m_2\hbar$. Znamená
+
$\psi_{a_1,l_1,m_1} \equiv \ket{a_1,l_1,m_1}$ a druhé $\psi_{a_2,l_2,m_2} \equiv \ket{a_2,l_2,m_2}$, kde hodnoty $a_1$, $a_2$
to tedy, že první z \cc{} mohu přiřadit \fc i
+
představují hodnoty ostatních pozorovatelných kompatibilních s~$\hat{L}^2$ a $\hat{L}_z$, např.~celkové energie. Stav celého sytému pak  
$\psi_{a_1,l_1,m_1}\equiv|a_1,l_1,m_1>$
+
můžeme popsat vlnovou \fc í
a druhé $\psi_{a_2,l_2,m_2}\equiv|a_2,l_2,m_2>$, kde hodnoty $a_1,a_2$
+
\[
představují hodnoty ostatních pozorovatelných kompatibilních s
+
  \psi(\vex_1,\vex_2)=(\psi_{a_1,l_1,m_1}\ox\psi_{a_2,l_2,m_2})(\vex_1,\vex_2)=\psi_{a_1,l_1,m_1}(\vex_1)\psi_{a_2,l_2,m_2}(\vex_2).
$\hat L^2$ a $\hat L_z$, např. celkové energie. Stav celého sytému
+
\]
pak můžeme popsat vlnovou \fc í
+
Zanedbáme-li závislost stavů na vlastních číslech $a_1,a_2$ můžeme této funkci přiřadit ket $\ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2}$, pro  
$$\psi(\vex_1,\vex_2)=(\psi_{a_1,l_1,m_1}\otimes\psi_{a_2,l_2,m_2})(\vex_1,\vex_2)
+
který platí
=\psi_{a_1,l_1,m_1}(\vex_1)\psi_{a_2,l_2,m_2}(\vex_2).$$
+
\begin{align}
Zanedbáme-li závislost stavů na vlastních číslech $a_1,a_2$ můžeme
+
   (\lj)^2 \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= l_1(l_1+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} \label{lmlm1} \\
této funkci přiřadit ket $|l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2>$ pro který
+
   (\l2)^2 \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= l_2(l_2+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} \label{lmlm2} \\
platí \begin{eqnarray}
+
    \lj_z \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= m_1\hbar \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} \label{lmlm3} \\
   (\lj)^2 |l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2>&=& l_1(l_1+1)\hbar^2|l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2> \label{lmlm1}\\
+
    \l2_z \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= m_2\hbar \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2}. \label{lmlm4}
   (\l2)^2 |l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2>&=& l_2(l_2+1)\hbar^2|l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2> \label{lmlm2}\\
+
\end{align}
\lj_z |l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2>&=& m_1\hbar|l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2> \label{lmlm3}\\
+
Pro dané $l_1$, $l_2$ (a $a_1$, $a_2$) tvoří tyto stavy podprostor dimenze $(2l_1+1)(2l_2+1)$. Otázka je, jaké lze naměřit
  \l2_z |l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2>&=& m_2\hbar|l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2>.\label{lmlm4}
+
\textbf{hodnoty momentu hybnosti celého systému} a s~jakou \pst í?
\end{eqnarray} Pro dané $l_1,l_2$ (a $a_1,a_2$) tvoří tyto stavy
+
podprostor dimenze $(2l_1+1)(2l_2+1)$. Otázka je, jaké lze naměřit
+
{\bf hodnoty momentu hybnosti celého systému} a s jakou \pst í?
+
  
Složkám celkového momentu hybnosti podle principu korespondence
+
Složkám celkového momentu hybnosti podle principu korespondence přiřadíme operátory $\hat{J}_k=\lj_k+\l2_k$, kde $\lj_k$ působí pouze  
přiřadíme operátory $\hat J_k=\lj_k+\l2_k$, kde $\lj_k$ působí pouze
+
na funkce v~proměnné $\vex_1$ a $\l2_k$ působí pouze na funkce v~proměnné $\vex_2$. Znamená to tedy, že operátory $\lj_k$ a $\l2_j$  
na funkce v proměnné $\vex_1$ a $\l2_k$ působí pouze na funkce v
+
komutují. Odtud je pak snadné ukázat, že
proměnné $\vex_2$. Znamená to tedy, že operátory $\lj_k$ a $\l2_j$
+
\be
komutují. Odtud je pak snadné ukázat, že \be [\hat J_k,\hat
+
  [\hat{J}_k,\hat{J}_l]=i\hbar\epsilon_{klm}\hat J_m.
J_l]=i\hbar\epsilon_{klm}\hat J_m. \ee Z~podkapitoly \ref{atmh} pak
+
\ee
plyne, že vlastní hodnoty operátorů $\hat J^2$ a $\hat J_z$ mohou
+
Z~podkapitoly \ref{atmh} pak plyne, že vlastní hodnoty operátorů $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$ mohou mít vlastní hodnoty pouze $j(j+1)\hbar^2$  
mít vlastní hodnoty pouze $j(j+1)\hbar^2$ a $m\hbar$, kde $j$ a $m$
+
a $m\hbar$, kde $j$ a $m$ jsou (polo)celá čísla, $|m| \leq j$. Zároveň lze snadno ukázat že
jsou (polo)celá čísla, $|m|\leq j$. Zároveň lze snadno ukázat že \be
+
\be
[\hat J_k,(\lj)^2]=0,\ \ [\hat J_k,(\l2)^2]=0, \ee takže operátory
+
  [\hat{J}_k,(\lj)^2]=0, \quad [\hat{J}_k,(\l2)^2]=0,
$(\lj)^2,\,(\l2)^2,\,\hat J^2,\,\hat J_z$ vzájemně komutují a mohou
+
\ee
(spolu s dalšími operátory) být součástí úplné množiny
+
takže operátory $(\lj)^2$, $(\l2)^2$, $\hat{J}^2$, $\hat{J}_z$ vzájemně komutují a mohou (spolu s~dalšími operátory) být součástí úplné  
pozorovatelných systému dvou \cc. Označme tedy $|l_1,l_2,j,m>$ ket,
+
množiny pozorovatelných systému dvou \cc. Označme tedy $\ket{l_1,l_2,j,m}$ ket, který je vlastním stavem těchto pozorovatelných. Znamená to,  
který je vlastním stavem těchto pozorovatelných. Znamená to, že
+
že splňuje rovnice
splňuje rovnice \begin{eqnarray}
+
\begin{align}
   (\lj)^2 |l_1,l_2,j,m>&=& l_1(l_1+1)\hbar^2|l_1,l_2,j,m> \label{lljm1}\\
+
   (\lj)^2 \ket{l_1,l_2,j,m} &= l_1(l_1+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,l_2,j,m} \label{lljm1} \\
   (\l2)^2 |l_1,l_2,j,m>&=& l_2(l_2+1)\hbar^2|l_1,l_2,j,m> \label{lljm2} \\
+
   (\l2)^2 \ket{l_1,l_2,j,m} &= l_2(l_2+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,l_2,j,m} \label{lljm2} \\
\hj^2 |l_1,l_2,j,m>&=& j(j+1)\hbar^2|l_1,l_2,j,m> \label{lljm3} \\
+
    \hj^2 \ket{l_1,l_2,j,m} &= j(j+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,l_2,j,m} \label{lljm3} \\
  \hj_z |l_1,l_2,j,m>&=& m\hbar|l_1,l_2,j,m>.\label{lljm4}
+
    \hj_z \ket{l_1,l_2,j,m} &= m\hbar \ \ket{l_1,l_2,j,m}.\label{lljm4}
\end{eqnarray} Naším úkolem nyní je tyto stavy nalézt, přesněji,
+
\end{align}
sestavit je ze stavů $|l_1,m_1>\otimes \, |l_2,m_2>$ popisujících
+
Naším úkolem nyní je tyto stavy nalézt, přesněji, sestavit je ze stavů $\ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2}$ popisujících momenty hybnosti  
momenty hybnosti jednotlivých \cc.
+
jednotlivých \cc.
  
V prvním kroku se přesvědčíme, že stav $|l_1,l_1>\otimes \,
+
V~prvním kroku se přesvědčíme, že stav $\ket{l_1,l_1} \otimes \ket{l_2,l_2}$ splňuje rovnice \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro $j=m=l_1+l_2$.  
|l_2,l_2>$ splňuje rovnice \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro
+
Rovnice \rf{lljm1}, \rf{lljm2} se shodují s~\rf{lmlm1}, \rf{lmlm2} a rovnice \rf{lljm4} je jednoduchým důsledkem \rf{lmlm1}, \rf{lmlm2}.  
$j=m=l_1+l_2$. Rovnice \rf{lljm1},\rf{lljm2} se shodují s
+
K~odvození \rf{lljm3} se hodí formule
\rf{lmlm1},\rf{lmlm2} a rovnice \rf{lljm4} je jednoduchým
+
\begin{equation}
důsledkem \rf{lmlm1},\rf{lmlm2}. K odvození \rf{lljm3} se
+
  \hj^2 = \hj_1^2+\hj_2^2+\hj_3^2 = (\lj)^2+(\l2)^2+2\lj_3\l2_3+\lj_+\l2_-+\lj_-\l2_+,
hodí formule \begin{equation}\label{jjll}
+
  \label{jjll}
    \hj^2=\hj_1^2+\hj_2^2+\hj_3^2=(\lj)^2+(\l2)^2+2\lj_3\l2_3+\lj_+\l2_-+\lj_-\l2_+,
+
\end{equation}
\end{equation}kterou lze snadno odvodit z definice posunovacích
+
kterou lze snadno odvodit z~definice posunovacích operátorů $\hat{L}_\pm$. Znamená to tedy, že  
operátorů $L_\pm$. Znamená to tedy, že $|l_1,l_1>\otimes \,
+
$\ket{l_1,l_1} \otimes \ket{l_2,l_2} = \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2}$.
|l_2,l_2>=|l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2>$
+
  
Ze stavu $|l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2>$ nyní můžeme snadno vytvořit
+
Ze stavu $\ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2}$ nyní můžeme snadno vytvořit $2(l_1+l_2)+1$ stavů  
$2(l_1+l_2)+1$ stavů $|l_1,l_2,l_1+l_2,m>$ kde $
+
\[
m=-l_1-l_2,\ldots,l_1+l_2$ působením posunovacích operátorů
+
\ket{l_1,l_2,l_1+l_2,m}, \text{ kde } m=-l_1-l_2,\ldots,l_1+l_2
$J_\pm=J_1\pm iJ_2=\lj_\pm+\l2_\pm$. (Tyto stavy tvoří tzv.
+
\]
ireducibilní reprezentaci algebry $su(2)$.)
+
působením posunovacích operátorů $\hat{J}_\pm = \hat{J}_1\pm i \hat{J}_2 = \lj_\pm+\l2_\pm$. (Tyto stavy tvoří  
 +
tzv.~ireducibilní reprezentaci algebry $\mathfrak{su}(2)$.)
  
V dalších krocích (pro $l_1,l_2\neq 0$) je možno vytvořit stavy
+
V~dalších krocích (pro $l_1,l_2\neq 0$) je možno vytvořit stavy $\ket{l_1,l_2,j,m}$ s~$j<l_1+l_2$. Je zřejmé, že ze stavů  
$|l_1,l_2,j,m>$ s $j<l_1+l_2$. Je zřejmé, že ze stavů
+
$\ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1}$ a $\ket{l_1,l_1-1} \ox \ket{l_2,l_2}$ je možné vytvořit dva jiné lineárně nezávislé vektory.
$|l_1,l_1>\otimes \, |l_2,l_2-1>$ a $|l_1,l_1-1>\otimes \,
+
Jeden z~nich je
|l_2,l_2>$ je možné vytvořit dva jiné lineárně nezávislé vektory.
+
% \begin{align}
Jeden z nich je\begin{eqnarray}
+
%   \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2-1}
   |l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2-1>&=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}}
+
%    &= \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \hat{J}_- \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2} \nonumber \\
  J_-|l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2> \nonumber\\
+
%    &= \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} (\lj_- +\l2_-) \ket{l_1,l_l}\ox\ket{l_2,l_2} \nonumber \\
  &=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}}
+
%    &= \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \left( \alpha^{(-)}_{l_1,l_1} \ \ket{l_1,l_l-1} \ox \ket{l_2,l_2}
  (\lj_- +\l2_-)|l_1,l_l>\otimes \, |l_2,l_2>\nonumber
+
%        + \alpha^{(-)}_{l_2,l_2} \ \ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1} \right).
\end{eqnarray}
+
% \end{align}
\begin{equation}
+
\begin{IEEEeqnarray}{rCl}
   = \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}}
+
   \IEEEeqnarraymulticol{3}{l}{\ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2-1}} \nonumber \\ \quad \qquad
  (\alpha^{(-)}_{l_1,l_1}|l_1,l_l-1>\otimes \, |l_2,l_2>+
+
    &=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \hat{J}_- \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2} \nonumber \\
  \alpha^{(-)}_{l_2,l_2}|l_1,l_1>\otimes \, |l_2,l_2-1>).
+
    &=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} (\lj_- +\l2_-) \ket{l_1,l_l}\ox\ket{l_2,l_2} \nonumber \\
\end{equation} O druhém, který je k němu ortogonální, totiž $$
+
    &=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \left( \alpha^{(-)}_{l_1,l_1} \ \ket{l_1,l_l-1} \ox \ket{l_2,l_2}
\frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}}
+
        + \alpha^{(-)}_{l_2,l_2} \ \ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1} \right).
  (\alpha^{(-)}_{l_2,l_2}|l_1,l_l-1>\otimes \, |l_2,l_2>-
+
\end{IEEEeqnarray}
  \alpha^{(-)}_{l_1,l_1}|l_1,l_1>\otimes \, |l_2,l_2-1>),$$
+
O~druhém, který je k~němu ortogonální, totiž
lze ukázat že splňuje \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro
+
\[
$j=m=l_1+l_2-1$, takže se jedná o stav, který označujeme $
+
  \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}}  
|l_1,l_2,l_1+l_2-1,l_1+l_2-1>$. Postupnou aplikací operátoru $J_-$
+
    \left( \alpha^{(-)}_{l_2,l_2} \ \ket{l_1,l_l-1} \ox \ket{l_2,l_2} - \alpha^{(-)}_{l_1,l_1} \ \ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1} \right),
na tento stav dostaneme $2(l_1+l_2-1)-1$ stavů s $j=l_1+l_2-1,\
+
\]
|m|\leq j$.
+
lze ukázat, že splňuje \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro $j=m=l_1+l_2-1$, takže se jedná o~stav, který označujeme $\ket{l_1,l_2,l_1+l_2-1,l_1+l_2-1}$.  
 +
Postupnou aplikací operátoru $\hat{J}_-$ na tento stav dostaneme $2(l_1+l_2-1)-1$ stavů s~$j=l_1+l_2-1$, $|m|\leq j$.
  
 
Stejným postupem dostaneme stavy s $j=l_1+l_2-2,j=l_1+l_2-3,\ldots.,
 
Stejným postupem dostaneme stavy s $j=l_1+l_2-2,j=l_1+l_2-3,\ldots.,
Řádka 265: Řádka 257:
 
\end{equation} z čehož plyne $j_{min}=|l_1-l_2|$.
 
\end{equation} z čehož plyne $j_{min}=|l_1-l_2|$.
  
Vzhledem k tomu, že stavy $|l_1,l_2,j,m>$ splňují rovnice
+
Vzhledem k tomu, že stavy $\ket{l_1,l_2,j,m}$ splňují rovnice \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro různá vlastní čísla, musí být vzájemně  
\rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro různá vlastní čísla, musí být
+
ortogonální stejně jako stavy $\ket{l_1,m_1} \ox \ket{l_2,m_2}$. Dostáváme tedy dvě ortonormální baze v~podprostoru dimenze  
vzájemně ortogonální stejně jako stavy $|l_1,m_1>\otimes \,
+
$(2l_1+1)(2l_2+1)$. Elementy matice přechodu mezi těmito dvěma přechody udávající mimo jiné \pst{} nalezení stavu systému s~daným $j$ a  
|l_2,m_2>$. Dostáváme tedy dvě ortonormální baze v podprostoru
+
$m$ se nazývají Clebschovy--Gordanovy koeficienty. Způsob jejich výpočtu je možno nalézt např.~v~\cite {beh:lokf}.
dimenze $(2l_1+1)(2l_2+1)$. Elementy matice přechodu mezi těmito
+
dvěma přechody udávající mimo jiné \pst{} nalezení stavu systému s
+
daným $j$ a $m$ se nazývají Clebsch--Gordanovy koeficienty. Způsob
+
jejich výpočtu je možno nalézt např.~v~\cite {beh:lokf}.
+
  
Závěrem této podkapitoly je vhodné říci, že předvedená metoda
+
Závěrem této podkapitoly je vhodné říci, že předvedená metoda neslouží jen pro konstrukci stavů systému složeného ze dvou kvant s~daným  
neslouží jen pro konstrukci stavů systému složeného ze dvou kvant s
+
momentem hybnosti. Při odvození jsme totiž použili pouze komutační relace momentů hybnosti. Ty jsou však shodné s~komutačními relacemi  
daným momentem hybnosti. Při odvození jsme totiž použili pouze
+
spinu. Můžeme tedy skládat nejen stavy dvou různých \cc, ale také orbitální moment hybnosti $l_1$ a spin $l_2=1/2$ a hledat tak stavy  
komutační relace momentů hybnosti. Ty jsou však shodné s komutačními
+
částice se spinem mající danou hodnotu celkového momentu hybnosti $j=l\pm 1/2$.
relacemi spinu. Můžeme tedy skládat nejen stavy dvou různých \cc,
+
ale také orbitální moment hybnosti $l_1$ a spin $l_2=\half$ a hledat
+
tak stavy částice se spinem mající danou hodnotu celkového momentu
+
hybnosti $j=l\pm \half$.
+
  
  
Řádka 341: Řádka 325:
 
je vlnová \fc e dvou stejných bosonů a podobně
 
je vlnová \fc e dvou stejných bosonů a podobně
 
\[
 
\[
   \psi_{a_1,a_2}(\vex_1,\xi_1,\vex_2,\xi_2) := \psi_{a_1}(\vex_1,\xi_1)\psi_{a_2}(\vex_2,\xi_2) - \psi_{a_1}(\vex_2,\xi_2)\psi_{a_2}(\vex_1,\xi_1)
+
   \psi_{a_1,a_2}(\vex_1,\xi_1,\vex_2,\xi_2)  
 +
    := \psi_{a_1}(\vex_1,\xi_1)\psi_{a_2}(\vex_2,\xi_2) - \psi_{a_1}(\vex_2,\xi_2)\psi_{a_2}(\vex_1,\xi_1)
 
\]
 
\]
 
je vlnová \fc e dvou stejných fermionů. Je vhodné na tomto místě připomenout, že pro částice s~nenulovým spinem je hodnota průmětu spinu do  
 
je vlnová \fc e dvou stejných fermionů. Je vhodné na tomto místě připomenout, že pro částice s~nenulovým spinem je hodnota průmětu spinu do  
 
některé osy součástí definice jednočásticového stavu, čili např.~$a_1=(n_1,l_1,m_1,\pm 1/2)$.
 
některé osy součástí definice jednočásticového stavu, čili např.~$a_1=(n_1,l_1,m_1,\pm 1/2)$.
  
Obecně Hilbertovy prostory stavů $\hil^S$, $\hil^A$ systému $N$ nerozlišitelných \cc{} jsou podprostory totálně symetrických či antisymetrických
+
Obecně Hilbertovy prostory stavů $\hil^S$, $\hil^A$ systému $N$ nerozlišitelných \cc{} jsou podprostory totálně symetrických či  
\fc í z~$L_2(\R^{3N},d^{3N}x)$, respektive $L_2(\R^{3N},d^{3N}x) \ox \C^{2^N}$.
+
antisymetrických \fc í z~$L_2(\R^{3N},d^{3N}x)$, respektive $L_2(\R^{3N},d^{3N}x) \ox \C^{2^N}$.
  
 
Vlnová \fc e $N$ nerozlišitelných bezspinových \cc{} ve stavech $\psi_{a_1},\psi_{a_2},\ldots,\psi_{a_N}$ je
 
Vlnová \fc e $N$ nerozlišitelných bezspinových \cc{} ve stavech $\psi_{a_1},\psi_{a_2},\ldots,\psi_{a_N}$ je
Řádka 388: Řádka 373:
 
princip má dalekosáhlé důsledky pro strukturu atomu.
 
princip má dalekosáhlé důsledky pro strukturu atomu.
  
Pokud jednočásticové vlnové \fc e $\psi_n$ tvoří ortonormální baze v prostorech $L_2(\R^{3},d^{3}x)$, respektive $L_2(\R^{3},d^{3}x)\otimes \C^{2}$, pak
+
Pokud jednočásticové vlnové \fc e $\psi_n$ tvoří ortonormální baze v~prostorech $L_2(\R^{3},d^{3}x)$, resp.~$L_2(\R^{3},d^{3}x)\ox\C^{2}$,  
funkce \rf{bosvlf} a \rf{antisym} složené z jednočásticových stavů (po patřičné normalizaci) tvoří
+
pak funkce \rf{bosvlf} a \rf{antisym} složené z~jednočásticových stavů (po patřičné normalizaci) tvoří ortonormální bazi v~prostoru  
ortonormální bazi v prostoru $\hil^S$ popisující soustavu bosonů, respektive $\hil^A$ popisující soustavu fermionů.
+
$\hil^S$ popisující soustavu bosonů, resp.~$\hil^A$ popisující soustavu fermionů.
  
 
\bc
 
\bc

Verze z 12. 9. 2011, 09:37

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANStefamar 18. 9. 201814:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůStefamar 18. 9. 201815:04
Header editovatHlavičkový souborStefamar 18. 9. 201814:39 header.tex
Kapitola0 editovatPoznámkaStefamar 18. 9. 201814:40 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatCharakteristické rysy kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:41 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZrod kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStavy a pozorovatelné v kvantové mechaniceStefamar 18. 9. 201814:48 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatJednoduché kvantové systémyStefamar 18. 9. 201814:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPříprava stavu kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:09 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatKvantová částice v centrálně symetrickém potenciáluStefamar 18. 9. 201814:57 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobecněné vlastní funkceStefamar 18. 9. 201814:58 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatBra-ketový formalismus a posunovací operátoryStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPředpovědi výsledků měřeníStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatČasový vývoj kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:01 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatČástice v elektromagnetickém poli. SpinStefamar 18. 9. 201815:02 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatSystémy více částicStefamar 18. 9. 201815:03 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatPřibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoruStefamar 18. 9. 201815:36 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatPotenciálový rozptyl, tunelový jevStefamar 18. 9. 201815:05 kapitola14.tex
KapitolaA editovatLiteraturaStefamar 18. 9. 201815:06 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:blackbody.pdf blackbody.pdf
Image:s1s2.png s1s2.png
Image:s1full.png s1full.png
Image:s2full.png s2full.png
Image:wavefull.png wavefull.png
Image:ballfull.png ballfull.png
Image:roz1.pdf roz1.pdf
Image:roz2.pdf roz2.pdf
Image:fine_structure.pdf fine_structure.pdf
Image:zeeman_FS.pdf zeeman_FS.pdf
Image:tunel_prob.pdf tunel_prob.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN}
 
\section{Systémy více částic}
 
Zatím jsme se věnovali kvantové mechanice jedné \cc e v~poli vnějších sil. Není třeba zdůrazňovat, že pro popis reálných fyzikálních 
systémů je třeba rozšířit kvantově mechanický popis na systémy více \cc, neboť i velmi jednoduchý reálný systém --- atom vodíku, 
jehož elektronový obal jsme zatím modelovali jednou kvantovou \cc í v~coulombickém poli, se skládá ze dvou \cc, protonu a elektronu. 
V~této kapitole se proto budeme věnovat \qv é \mi ce více \cc {} bez vazeb.
 
Při budování \qv é \mi ky více \cc{} je třeba, na rozdíl od mechaniky klasické, velmi důsledně rozlišovat, jestli jde o~systém 
\cc{} stejného typu či nikoliv. Pod \cc emi stejného typu rozumíme \cc e, které se od sebe vzájemně neliší žádným ze svých 
vnitřních parametrů jako jsou hmota, náboj, magnetický moment atd., tedy parametrů, které jsou nezávislé na pohybovém stavu. Dvě 
\cc e, které mají všechny tyto parametry stejné považujeme za \emph{nerozlišitelné}, zatímco v~opačném případě je nazýváme 
rozlišitelné.
 
{\small V klasické mechanice tento pojem není podstatný, neboť každá \cc e se pohybuje po dané křivce určené pohybovými \rc emi. 
Označíme-li si \cc e na začátku experimentu např.~jako \uv{první}, \uv{druhá} atd., je možné v~každém čase rozhodnout, o~kterou 
\cc i se jedná a všechny \cc e lze tedy považovat za rozlišitelné.}
 
Při popisu jevů na atomární a nižší úrovni, nejsme schopni sledovat ani teoreticky předpovědět dráhy jednotlivých \cc {} a označení 
\uv{první} či \uv{druhá} pro nerozlišitelné \cc e ztrácí smysl, neboť při přechodu z~jednoho stavu dvou či více nerozlišitelných \cc
{} do jiného (ať už časovým vývojem nebo měřením) není možno rozhodnout, které z~nich je třeba přiřadit hodnoty pozorovatelných 
týkajících se jednotlivých \cc.
 
 
 
 
 
\subsection{Systémy rozlišitelných \cc}
Úkolem \qv é mechaniky systémů více \cc {} je předpovědět \pst i různých měření provedených na těchto systémech. Máme-li systém dvou 
bezspinových rozlišitelných \cc, a víme-li, že pravděpodobnost nalézt první \cc i v~oblasti $O_1$ je $w_1$ a pravděpodobnost nalézt 
druhou \cc i v~oblasti $O_2$ je $w_2$, pak (za předpokladu, že tyto \pst i jsou nezávislé) pravděpodobnost nalézt první \cc i 
v~oblasti $O_1$ a současně nalézt druhou \cc i v~oblasti $O_2$ je $w_1w_2$. Vzhledem k~tomu, že podle Bornova postulátu je \pst {} 
dána amplitudou vlnové \fc e, je celkem přirozené přiřadit systému dvou \cc, z~nichž jedna je ve stavu popsaném vlnovou \fc í $\psi_1$ 
a druhá ve stavu $\psi_2$, vlnovou fci $\psi(\vex_1,\vex_2)=\psi_1(\vex_1)\psi_2(\vex_2)$.
 
To ovšem zdaleka neznamená, že všechny stavy systému dvou \cc {} jsou popsány vlnovými \fc emi, jež lze zapsat jako součin \fc í 
proměnných $\vex_1$, respektive $\vex_2$. Pokud by tomu tak bylo, pak by libovolná \pst{} týkající se první \cc e byla nezávislá na 
stavu druhé \cc e a mohli bychom popisovat pouze systémy nijak se neovlivňujících, tj.~neinteragujících \cc. Taková teorie však nemá 
žádný smysl, přesněji je ekvivalentní jedno\cc ové teorii pro každou ze složek systému.
 
Obecně \textbf{přiřadíme stavu systému $N$ rozlišitelných bezspinových \cc {} kvadraticky integrabilní vlnovou funkci
\[
 \psi : \R^{3N} \to \C, \quad \psi \in L_2(\R^{3N},d^{3N}x)
\]
a pozorovatelným samosdružené operátory na Hilbertově prostoru}
\[
 \mathcal{H} = L_2(\R^{3N},d^{3N}x).
\]
Platí (viz \cite[4.6.6]{beh:lokf}), že
\[
 L_2(\R^{3N},d^{3N}x) = L_2(\R^{3},d^{3}x) \ox L_2(\R^{3},d^{3}x) \ox \cdots \ox L_2(\R^{3},d^{3}x)
\]
\[
 \Leftrightarrow \ \hil = \hil_1 \ox \hil_2 \ox \cdots \ox \hil_N,
\]
kde ${\hil}_j$ je Hilbertův prostor stavů j-té \cc e. Zároveň platí, že pokud $\{e^{(j)}_{n_j},\ n_j\in\Z_+\}$ je ortonormální baze 
v~$\hil_j$, pak $\{e^{(1)}_{n_1}\ox e^{(2)}_{n_2}\ox \cdots \ox e^{(N)}_{n_N},\ (n_1,n_2,\ldots,n_N)\in\Z^N_+\}$, kde
\[
 e^{(1)}_{n_1}\ox e^{(2)}_{n_2} \ox \cdots \ox e^{(N)}_{n_N}(\vex_1,\vex_2,\ldots,\vex_N)
   := e^{(1)}_{n_1}(\vex_1) e^{(2)}_{n_2}(\vex_2) \cdots e^{(N)}_{n_N}(\vex_N)
\]
je rovněž ortonormální bazí v~$\hil_1 \ox \hil_2 \ox \cdots \ox \hil_N$.
 
Operátory, které působí netriviálním způsobem pouze v~$\hil_j$, tzn.
\[
 \hat{A}_j = \underbrace{\unit\ox\unit\ox\cdots\ox\unit}_{\text{$(j-1)$-krát}}\ox\hat{A}\ox\unit\ox\cdots\ox\unit
\]
se nazývají \emph{jednočásticové}. Typickým příkladem je operátor kinetické energie první částice
$\hat{T}_1 := -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle \ox \unit \ox \cdots \ox \unit \equiv -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle_1.$ Podobným způsobem 
lze definovat vícečásticové operátory.
 
Pro \cc e se spinem $1/2$, jejichž vlnové \fc e mají dvě komponenty nebo alternativně závisejí na dodatečné proměnné $\xi\in\{+,-\}$, je 
třeba výše uvedený formalismus modifikovat. Vlnové \fc e systému $N$ \cc{} se spinem $1/2$ mají $2^N$ složek nebo alternativně závisejí 
vedle $\vex_1,\ldots,\vex_N$ též na $\xi_1,\ldots,\xi_N$, přičemž $\xi_j\in\{+,-\}$. Hilbertův stavový prostor je pak tensorovým součinem 
jednočásticových prostorů $L_2(\R^{3},d^{3}x) \otimes \C^{2}$.
\[
 \hil = \hil _1 \ox \hil_2 \ox \cdots \ox \hil_N = L_2(\R^{3N},d^{3N}x) \ox \C^{2^N}.
\]
Skalární součin v~tomto prostoru je definován způsobem
\be
 (\psi,\phi)
   := \sum_{\xi_1=\pm}\cdots\sum_{\xi_N=\pm} \int_{\R^{3N}}
    \psi^*(\vex_1,\xi_1,\vex_2,\xi_2,\ldots,\vex_N,\xi_N)
    \phi(\vex_1,\xi_1,\vex_2,\xi_2,\ldots,\vex_N,\xi_N)
    d^{3N}x.
\ee
 
\bc
 Nechť hamiltonián dvou částic se spinem $1/2$ interagujících pouze prostřednictvím spinu má tvar
 \[
  \hat{H} = -\hbar\nu\,(\sigma_1\ox\sigma_1 + \sigma_2\ox\sigma_2 + \sigma_3\ox\sigma_3).
 \]
 Určete dimenzi Hilbertova prostoru, vlastní čísla a vlastní vektory $\hat{H} $ a degeneraci energetických hladin.
\ec
 
 
 
\subsubsection{Problém dvou těles v~\qv é \mi ce}
Problém dvou těles je v~kvantové, stejně jako v~klasické, mechanice snadno řešitelný, pokud síly jsou dány potenciálem závisejícím pouze na 
rozdílu poloh jednotlivých \cc {} $V(\vex_1,\vex_2)=V(\vex_1-\vex_2)$. Abychom mohli provést dynamický popis systému dvou \qv ých \cc, 
popíšeme napřed klasický systém hamiltonovským formalismem.
 
Zavedením nových proměnných
\be
 \vec{X} := \frac{m_1\vex_1+m_2\vex_2}{m_1+m_2}, \quad \vex := \vex_1-\vex_2
 \ll{nsour}
\ee
dostaneme Lagrangeovu \fc i pro dvě \cc e ve tvaru
\be
 L(\vec{X},\vex,\dot{\vec{X}},\dot{\vex}) = \half(m_1+m_2)\dot{\vec{X}}^2 + \half\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\dot{\vex}^2-V(\vex).
\ee
Kanonicky sdružené hybnosti jsou
\begin{align}
 \vec{P} &:= \vec{p}_1+\vec{p}_2 = (m_1+m_2)\dot{\vec X} = m_1\dot{\vex}_1+m_2\dot{\vex}_2, \ll{nhyb1} \\
 \vec{p} &:= \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\dot{\vex} = \frac{ m_2\vec{p}_1-m_1\vec{p}_2}{m_1+m_2} \ll{nhyb2}
\end{align}
a Hamiltonova \fc e má tvar součtu dvou Hamiltonových funkcí
\be
 H(\vec{X},\vex,\vec{P},\vec{p}) = \frac{\vec{P}^2}{2(m_1+m_2)}+\frac{m_1+m_2}{2m_1m_2}\vec{p}{~}^2+V(\vex) = H_t(\vec{P})+H_{\mathrm{rel}}(\vex,\vec{p}).
\ee
Hamiltonovy pohybové \rc e pro $\vex_1(t), \vex_2(t), \vec{p}_1(t),\vec{p}_2(t)$ pak přejdou na separované rovnice pro pohyb těžiště 
$\vec{X}(t),\vec{P}(t)$ a relativní pohyb \cc {} daný $\vex(t), \vec{p}(t)$.
 
\textbf{Transformace souřadnic \rf{nsour} vede i na zjednodušení kvantově mechanického popisu dvou částic.} Zapíšeme-li vlnovou \fc i 
systému jako \fc i nových souřadnic
\be
 \Psi(\vec{X}\vex):=\psi(\vex_1(\vec{X},\vex), \vex_2(\vec{X},\vex)),
\ee
pak transformace \rf{nsour} vede na transformaci parciálních derivací
\begin{align}
 \frac{\partial}{\partial X_j} &= \frac{\partial}{\partial x_{1,j}}+\frac{\partial}{\partial x_{2,j}}, \quad j=1,2,3, \ll{nder1} \\
 \frac{\partial}{\partial x_j} &= \frac{1}{m_1+m_2} \left( m_2\frac{\partial}{\partial x_{1,j}}-m_1\frac{\partial}{\partial x_{2,j}} \right), \quad j=1,2,3, \ll{nder2}
\end{align}
která odpovídá transformaci operátorů hybnosti analogické \rf{nhyb1}, \rf{nhyb2}.
 
\textbf{Hamiltonián systému dvou interagujících \cc
\be
 \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\triangle_1-\frac{\hbar^2}{2m_2}\triangle_2 +\hat V(\vex_1-\vex_2)
\ee
transformací \rf{nsour} přejde na tvar
\be
 \hat{H} = \hat{H}_t + \hat{H}_{\mathrm{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2(m_1+m_2)}\triangle_X -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle_x + \hat V(\vex),
\ee
který je ekvivalentní hamiltoniánu dvou neinteragujících \cc.} Jedna z~nich je volná kvantová \cc e s~hmotou $m_1+m_2$ (těžiště) a 
druhá je \cc í s~hmotou $M=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$ v~poli potenciálu $V$.
 
Právě uvedená fakta ospravedlňují interpretaci hladin \cc e v~coulombickém poli jako hladin vodíkového atomu, pokud do výrazu pro 
Rydbergovu energii dosadíme hmotu $M=\frac{m_em_p}{m_e+m_p}\approx{m_e}(1-\frac{m_e}{m_p})$, kde ${m_e},{m_p}$ jsou hmoty elektronu 
a protonu. Pokud se zajímáme o~spektrum hladin deuteria, je třeba místo $m_p$ použít hmotu deuteronu, která se přibližně rovná $2m_p$.
 
 
 
 
 
 
\subsection{Skládání momentů hybnosti}
\def\lj{{\hat L^{(1)}}}
\def\l2{{\hat L^{(2)}}}
\def\hj{{\hat J}}
V~klasické \mi ce je moment hybnosti složených systémů dán prostým sčítání vektorů, tj.~vektorovým součtem momentů hybnosti jednotlivých 
složek. Pro kvantově \mi cké stavy tomu tak být nemůže, neboť víme, že projekce momentu hybnosti do libovolného směru může nabývat pouze 
celočíselných násobků $\hbar$. Je proto užitečné zjistit jaké stavy složeného systému odpovídají těmto celočíselným hodnotám. Složitost 
problému skládání momentů hybnosti narůstá s~počtem složek, a proto se v~dalším omezíme na systém dvou \cc{}, kde každá z nich je ve
vlastních stavu momentu hybnosti, tj.~společném vlastním stavu $\hat L^2$ a $\hat L_z$.
 
Nechť tedy máme systém složený ze dvou rozlišitelných částic, pro které byly naměřeny hodnoty momentů hybnosti $l_1(l_1+1)\hbar^2$, 
$m_1\hbar$ a $l_2(l_2+1)\hbar^2$, $m_2\hbar$. Znamená to tedy, že první z~\cc{} lze přiřadit \fc i 
$\psi_{a_1,l_1,m_1} \equiv \ket{a_1,l_1,m_1}$ a druhé $\psi_{a_2,l_2,m_2} \equiv \ket{a_2,l_2,m_2}$, kde hodnoty $a_1$, $a_2$
představují hodnoty ostatních pozorovatelných kompatibilních s~$\hat{L}^2$ a $\hat{L}_z$, např.~celkové energie. Stav celého sytému pak 
můžeme popsat vlnovou \fc í
\[
 \psi(\vex_1,\vex_2)=(\psi_{a_1,l_1,m_1}\ox\psi_{a_2,l_2,m_2})(\vex_1,\vex_2)=\psi_{a_1,l_1,m_1}(\vex_1)\psi_{a_2,l_2,m_2}(\vex_2).
\]
Zanedbáme-li závislost stavů na vlastních číslech $a_1,a_2$ můžeme této funkci přiřadit ket $\ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2}$, pro 
který platí
\begin{align}
 (\lj)^2 \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= l_1(l_1+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} \label{lmlm1} \\
 (\l2)^2 \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= l_2(l_2+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} \label{lmlm2} \\
  \lj_z \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= m_1\hbar \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} \label{lmlm3} \\
  \l2_z \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2} &= m_2\hbar \ \ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2}. \label{lmlm4}
\end{align}
Pro dané $l_1$, $l_2$ (a $a_1$, $a_2$) tvoří tyto stavy podprostor dimenze $(2l_1+1)(2l_2+1)$. Otázka je, jaké lze naměřit
\textbf{hodnoty momentu hybnosti celého systému} a s~jakou \pst í?
 
Složkám celkového momentu hybnosti podle principu korespondence přiřadíme operátory $\hat{J}_k=\lj_k+\l2_k$, kde $\lj_k$ působí pouze 
na funkce v~proměnné $\vex_1$ a $\l2_k$ působí pouze na funkce v~proměnné $\vex_2$. Znamená to tedy, že operátory $\lj_k$ a $\l2_j$ 
komutují. Odtud je pak snadné ukázat, že
\be
 [\hat{J}_k,\hat{J}_l]=i\hbar\epsilon_{klm}\hat J_m.
\ee
Z~podkapitoly \ref{atmh} pak plyne, že vlastní hodnoty operátorů $\hat{J}^2$ a $\hat{J}_z$ mohou mít vlastní hodnoty pouze $j(j+1)\hbar^2$ 
a $m\hbar$, kde $j$ a $m$ jsou (polo)celá čísla, $|m| \leq j$. Zároveň lze snadno ukázat že
\be
 [\hat{J}_k,(\lj)^2]=0, \quad [\hat{J}_k,(\l2)^2]=0,
\ee
takže operátory $(\lj)^2$, $(\l2)^2$, $\hat{J}^2$, $\hat{J}_z$ vzájemně komutují a mohou (spolu s~dalšími operátory) být součástí úplné 
množiny pozorovatelných systému dvou \cc. Označme tedy $\ket{l_1,l_2,j,m}$ ket, který je vlastním stavem těchto pozorovatelných. Znamená to, 
že splňuje rovnice
\begin{align}
 (\lj)^2 \ket{l_1,l_2,j,m} &= l_1(l_1+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,l_2,j,m} \label{lljm1} \\
 (\l2)^2 \ket{l_1,l_2,j,m} &= l_2(l_2+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,l_2,j,m} \label{lljm2} \\
  \hj^2 \ket{l_1,l_2,j,m} &= j(j+1)\hbar^2 \ \ket{l_1,l_2,j,m} \label{lljm3} \\
  \hj_z \ket{l_1,l_2,j,m} &= m\hbar \ \ket{l_1,l_2,j,m}.\label{lljm4}
\end{align}
Naším úkolem nyní je tyto stavy nalézt, přesněji, sestavit je ze stavů $\ket{l_1,m_1} \otimes \ket{l_2,m_2}$ popisujících momenty hybnosti 
jednotlivých \cc.
 
V~prvním kroku se přesvědčíme, že stav $\ket{l_1,l_1} \otimes \ket{l_2,l_2}$ splňuje rovnice \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro $j=m=l_1+l_2$. 
Rovnice \rf{lljm1}, \rf{lljm2} se shodují s~\rf{lmlm1}, \rf{lmlm2} a rovnice \rf{lljm4} je jednoduchým důsledkem \rf{lmlm1}, \rf{lmlm2}. 
K~odvození \rf{lljm3} se hodí formule
\begin{equation}
 \hj^2 = \hj_1^2+\hj_2^2+\hj_3^2 = (\lj)^2+(\l2)^2+2\lj_3\l2_3+\lj_+\l2_-+\lj_-\l2_+,
 \label{jjll}
\end{equation}
kterou lze snadno odvodit z~definice posunovacích operátorů $\hat{L}_\pm$. Znamená to tedy, že 
$\ket{l_1,l_1} \otimes \ket{l_2,l_2} = \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2}$.
 
Ze stavu $\ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2}$ nyní můžeme snadno vytvořit $2(l_1+l_2)+1$ stavů 
\[
 \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,m}, \text{ kde } m=-l_1-l_2,\ldots,l_1+l_2
\]
působením posunovacích operátorů $\hat{J}_\pm = \hat{J}_1\pm i \hat{J}_2 = \lj_\pm+\l2_\pm$. (Tyto stavy tvoří 
tzv.~ireducibilní reprezentaci algebry $\mathfrak{su}(2)$.)
 
V~dalších krocích (pro $l_1,l_2\neq 0$) je možno vytvořit stavy $\ket{l_1,l_2,j,m}$ s~$j<l_1+l_2$. Je zřejmé, že ze stavů 
$\ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1}$ a $\ket{l_1,l_1-1} \ox \ket{l_2,l_2}$ je možné vytvořit dva jiné lineárně nezávislé vektory.
Jeden z~nich je
% \begin{align}
%  \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2-1} 
%   &= \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \hat{J}_- \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2} \nonumber \\
%   &= \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} (\lj_- +\l2_-) \ket{l_1,l_l}\ox\ket{l_2,l_2} \nonumber \\
%   &= \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \left( \alpha^{(-)}_{l_1,l_1} \ \ket{l_1,l_l-1} \ox \ket{l_2,l_2} 
%    + \alpha^{(-)}_{l_2,l_2} \ \ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1} \right).
% \end{align}
\begin{IEEEeqnarray}{rCl}
 \IEEEeqnarraymulticol{3}{l}{\ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2-1}} \nonumber \\ \quad \qquad
  &=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \hat{J}_- \ket{l_1,l_2,l_1+l_2,l_1+l_2} \nonumber \\
  &=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} (\lj_- +\l2_-) \ket{l_1,l_l}\ox\ket{l_2,l_2} \nonumber \\
  &=& \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} \left( \alpha^{(-)}_{l_1,l_1} \ \ket{l_1,l_l-1} \ox \ket{l_2,l_2} 
    + \alpha^{(-)}_{l_2,l_2} \ \ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1} \right).
\end{IEEEeqnarray}
O~druhém, který je k~němu ortogonální, totiž
\[
 \frac{1}{\alpha^{(-)}_{l_1+l_2,l_1+l_2}} 
  \left( \alpha^{(-)}_{l_2,l_2} \ \ket{l_1,l_l-1} \ox \ket{l_2,l_2} - \alpha^{(-)}_{l_1,l_1} \ \ket{l_1,l_1} \ox \ket{l_2,l_2-1} \right),
\]
lze ukázat, že splňuje \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro $j=m=l_1+l_2-1$, takže se jedná o~stav, který označujeme $\ket{l_1,l_2,l_1+l_2-1,l_1+l_2-1}$. 
Postupnou aplikací operátoru $\hat{J}_-$ na tento stav dostaneme $2(l_1+l_2-1)-1$ stavů s~$j=l_1+l_2-1$, $|m|\leq j$.
 
Stejným postupem dostaneme stavy s $j=l_1+l_2-2,j=l_1+l_2-3,\ldots.,
j_{min}$. Zbývá zjistit kolik je $j_{min}$. Rozměr podprostoru stavů
s daným $j$ je $2j+1$ a rozměr podprostoru s daným $l_1,l_2$, z
jehož stavů jsou vektory $|l_1,l_2,j,m>$ tvořeny, je
$(2l_1+1)(2l_2+1)$. Musí tedy platit \begin{equation}\label{jmin}
(2l_1+1)(2l_2+1)=\sum_{j_{min}}^{l_1+l_2}(2j+1)=(l_1+l_2+1)^2-j_{min}^2,
\end{equation} z čehož plyne $j_{min}=|l_1-l_2|$.
 
Vzhledem k tomu, že stavy $\ket{l_1,l_2,j,m}$ splňují rovnice \rf{lljm1}--\rf{lljm4} pro různá vlastní čísla, musí být vzájemně 
ortogonální stejně jako stavy $\ket{l_1,m_1} \ox \ket{l_2,m_2}$. Dostáváme tedy dvě ortonormální baze v~podprostoru dimenze 
$(2l_1+1)(2l_2+1)$. Elementy matice přechodu mezi těmito dvěma přechody udávající mimo jiné \pst{} nalezení stavu systému s~daným $j$ a 
$m$ se nazývají Clebschovy--Gordanovy koeficienty. Způsob jejich výpočtu je možno nalézt např.~v~\cite {beh:lokf}.
 
Závěrem této podkapitoly je vhodné říci, že předvedená metoda neslouží jen pro konstrukci stavů systému složeného ze dvou kvant s~daným 
momentem hybnosti. Při odvození jsme totiž použili pouze komutační relace momentů hybnosti. Ty jsou však shodné s~komutačními relacemi 
spinu. Můžeme tedy skládat nejen stavy dvou různých \cc, ale také orbitální moment hybnosti $l_1$ a spin $l_2=1/2$ a hledat tak stavy 
částice se spinem mající danou hodnotu celkového momentu hybnosti $j=l\pm 1/2$.
 
 
 
 
 
 
\subsection{Systémy nerozlišitelných \cc, Pauliho princip}
Jak už bylo řečeno na počátku této kapitoly, při popisu jevů na atomární a nižší úrovni označení \uv{první} či \uv{druhá} pro nerozlišitelné 
\cc e ztrácí smysl. Tento fakt by se tedy měl odrazit i v~teoretickém popisu těchto jevů.
 
Nechť $\{A,B,\ldots\}$ je úplná množina pozorovatelných dvoučásticového systému. Vlnová \fc e $\psi(\vex_1,\vex_2)$ dvoučásticového stavu, 
který je dán hodnotami $a,b,\ldots$ pozorovatelných $A,B,\ldots$ je pak určena podmínkami
\be
 \hat{A}\psi = a\psi, \quad \hat{B}\psi = b\psi, \quad \ldots
 \ll{ab12}
\ee
Při záměně částic se stavová funkce $\psi(\vex_1,\vex_2)$ změní na $\tilde{\psi}(\vex_1,\vex_2):=\psi(\vex_2,\vex_1).$ Pro nerozlišitelné 
částice se ale výsledky měření na dvoučásticovém systému touto záměnou nemohou změnit. Současně s \rf{ab12} musí tedy rovněž platit
\be
 \hat{A}\tilde{\psi} = a\tilde{\psi}, \quad \hat{B}\tilde{\psi} = b\tilde{\psi}, \quad \ldots
\ee
Z~předpokladu, že $\{A, B,\ldots\}$ je úplná množina pozorovatelných plyne, že \fc e $\psi$ a $\tilde{\psi}$ jsou určeny jednoznačně až na 
konstantu. Musí tedy platit $\psi=C_\psi\tilde{\psi}$. Odtud však plyne, že
\be
 \psi(\vex_1,\vex_2)=C_\psi\psi(\vex_2,\vex_1)={C_\psi}^2\psi(\vex_1,\vex_2),
 \ll{asymvlnfce}
\ee
takže $C_\psi=\pm 1$. Stavové \fc e dvou nerozlišitelných \cc {} musí tedy být buď symetrické, či antisymetrické při záměně svých argumentů.
 
Mimo to, pro jeden typ \cc {} znaménko $C_\psi$ nemůže záviset na vlnové \fc i, neboť v~opačném případě stavy popsané lineárními kombinacemi 
vlnových \fc í s~různými symetriemi by nebyly ani symetrické ani antisymetrické. Částice, jejichž soubory jsou popsány symetrickými vlnovými 
\fc emi se nazývají \emph{bosony} a částice, jejichž soubory jsou popsány antisymetrickými vlnovými \fc emi se nazývají \emph{fermiony}.
 
V~kvantové teorii pole lze ukázat, že \textbf{typ symetrie vlnových \fc í je určen spinem \cc.} Částice s~polocelým spinem (v~jednotkách 
$\hbar$), jako např.~elektron, proton či neutron, jsou fermiony a částice s~celým spinem, jako např.~$\pi$--mesony nebo foton, jsou bosony.
Vlnové \fc e \cc{} s~nenulovým spinem však závisejí vedle souřadnic $\vex_j$ též na \uv{spinových} proměnných $\xi_j$ nabývajících pouze 
diskrétních hodnot. Symetrií či antisymetrií vlnové \fc e se pak rozumí (anti)symetrie vůči záměně dvojic $(\vex_j,\xi_j)$ a $(\vex_k,\xi_k)$, 
$j\neq k$.
 
Z~výše uvedeného ihned plyne, že \textbf{vlnová funkce systému více nerozlišitelných bosonů či fermionů je symetrická, respektive 
antisymetrická} vůči záměně libovolných (dvojic) argumentů, neboť analog podmínky \rf{asymvlnfce} pro více \cc{} lze interpretovat jako 
existenci jednorozměrné reprezentace grupy permutací $P_N$. Takovéto reprezentace jsou však buď totálně symetrické či antisymetrické. 
Příkladem je vlnová funkce tří \cc, která má v~první dvojici argumentů symetrii danou znaménkem $C_1$ a ve druhé znaménkem $C_2$. Pak
\[
 \psi(x_1,x_2,x_3)=C_1\psi(x_2,x_1,x_3)=C_1C_2\psi(x_2,x_3,x_1)=C_2\psi(x_3,x_2,x_1),
\]
ale současně
\[
 \psi(x_1,x_2,x_3)=C_2\psi(x_1,x_3,x_2)=C_1C_2\psi(x_3,x_1,x_2)=C_1\psi(x_3,x_2,x_1),
\]
takže $C_1=C_2$.
 
Podobně jako v~případě rozlišitelných \cc {} je možno vytvářet vícečásticové vlnové funkce z~jednočásticových. Jsou-li $\psi_a(\vex)$ vlnové 
\fc e jedné bezspinové \cc e, tzn.~$\psi_a\in$ \qintspace, pak
\[
 \psi_{a_1,a_2}(\vex_1,\vex_2) := \psi_{a_1}(\vex_1)\psi_{a_2}(\vex_2) + \psi_{a_1}(\vex_2)\psi_{a_2}(\vex_1)
\]
je vlnová \fc e dvou stejných bosonů a podobně
\[
 \psi_{a_1,a_2}(\vex_1,\xi_1,\vex_2,\xi_2) 
   := \psi_{a_1}(\vex_1,\xi_1)\psi_{a_2}(\vex_2,\xi_2) - \psi_{a_1}(\vex_2,\xi_2)\psi_{a_2}(\vex_1,\xi_1)
\]
je vlnová \fc e dvou stejných fermionů. Je vhodné na tomto místě připomenout, že pro částice s~nenulovým spinem je hodnota průmětu spinu do 
některé osy součástí definice jednočásticového stavu, čili např.~$a_1=(n_1,l_1,m_1,\pm 1/2)$.
 
Obecně Hilbertovy prostory stavů $\hil^S$, $\hil^A$ systému $N$ nerozlišitelných \cc{} jsou podprostory totálně symetrických či 
antisymetrických \fc í z~$L_2(\R^{3N},d^{3N}x)$, respektive $L_2(\R^{3N},d^{3N}x) \ox \C^{2^N}$.
 
Vlnová \fc e $N$ nerozlišitelných bezspinových \cc{} ve stavech $\psi_{a_1},\psi_{a_2},\ldots,\psi_{a_N}$ je
\be
 \psi_{a_1,a_2,\ldots,a_N}(\vex_1,\vex_2,\ldots,\vex_N)
   := \sum_{\pi\in P_N} \psi_{a_1}(\vex_{\pi 1}) \psi_{a_2}(\vex_{\pi 2})\cdots\psi_{a_N}(\vex_{\pi N})
 \ll{bosvlf}
\ee
a vlnová \fc e $N$ nerozlišitelných fermionů ve stavech $\psi_{a_1},\psi_{a_2},\ldots,\psi_{a_N}$ je
\begin{multline}
 \psi_{a_1,a_2,\ldots,a_N}(\vex_1,\xi_1,\vex_2,\xi_2,\ldots,\vex_N,\xi_N) \\
   := \sum_{\pi\in P_N} (-)^{\grad\pi}\psi_{a_1}(\vex_{\pi 1},\xi_{\pi 1}) 
    \psi_{a_2}(\vex_{\pi 2},\xi_{\pi 2})\cdots\psi_{a_N}(\vex_{\pi N},\xi_{\pi N}),
 \ll{antisym}
\end{multline}
kde $P_N$ je grupa permutací $N$ objektů a $\grad\pi$ je počet transposic, ze kterých je možno složit permutaci $\pi$. Antisymetrickou vlnovou 
\fc i \rf{antisym} lze zapsat jako tzv.~\emph{Slaterův determinant}
\begin{multline}
 \psi_{a_1,a_2,\ldots,a_N}(\vex_1,\xi_1,\vex_2,\xi_2,\ldots,\vex_N,\xi_N) \\
  = \det\left(
   \ba{cccc}
    \psi_{a_1}(\vex_1,\xi_1) & \psi_{a_2}(\vex_1,\xi_1) & \ldots & \psi_{a_N}(\vex_1,\xi_1) \\
    \psi_{a_1}(\vex_2,\xi_2) & \psi_{a_2}(\vex_2,\xi_2) & \ldots & \psi_{a_N}(\vex_2,\xi_2) \\
                 &             & \ddots & \\
    \psi_{a_1}(\vex_N,\xi_N) & \psi_{a_2}(\vex_N,\xi_N) & \ldots & \psi_{a_N}(\vex_N,\xi_N) \\
   \ea \right).
 \ll{slaterd}
\end{multline}
 
Pozorovatelné pro systémy nerozlišitelných \cc{} jsou pak popsány samosdruženými operátory v~podprostorech $\hil^S$ nebo $\hil^A$. Znamená 
to, že působení těchto operátorů musí zachovat (anti)symetrii \fc í, na které působí. Takže např.~operátor potenciální energie v~poli 
konzervativních sil musí být popsán funkcí $V(x_1,x_2,\ldots,x_N)$, která je symetrická vůči záměně svých proměnných. Formálně lze tuto 
vlastnost vyjádřit tak, že pozorovatelné komutují s~operátorem \uv{záměny \cc{}} $P_\pi$
\be
 P_\pi\psi(x_1,x_2,\ldots,x_N) := \psi(x_{\pi 1},x_{\pi 2},\ldots,x_{\pi N})
\ee
 
Z~výrazu \rf{slaterd} je zřejmé, že pokud dva jednočásticové stavy jsou stejné, pak $\psi_{a_1,a_2,\ldots,a_N}=0$, což je matematické 
vyjádření Pauliho vylučovacího principu: \textbf{V~souboru nerozlišitelných fermionů nemohou existovat dvě \cc e ve stejném stavu}. Tento 
princip má dalekosáhlé důsledky pro strukturu atomu.
 
Pokud jednočásticové vlnové \fc e $\psi_n$ tvoří ortonormální baze v~prostorech $L_2(\R^{3},d^{3}x)$, resp.~$L_2(\R^{3},d^{3}x)\ox\C^{2}$, 
pak funkce \rf{bosvlf} a \rf{antisym} složené z~jednočásticových stavů (po patřičné normalizaci) tvoří ortonormální bazi v~prostoru 
$\hil^S$ popisující soustavu bosonů, resp.~$\hil^A$ popisující soustavu fermionů.
 
\bc
 Najděte energie a vlastní \fc e základního a prvního excitovaného stavu dvou nerozlišitelných \cc{} se spinem 0, resp.~$1/2$ v~poli 
 harmonického oscilátoru.
\ec
\bc
 Napište vlnovou funkci základního stavu atomového obalu helia zanedbáme-li odpudivé síly mezi elektrony (tzv.~nulová aproximace).
\ec