02KVAN:Kapitola2: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 1: Řádka 1:
 
%\wikiskriptum{02KVAN}
 
%\wikiskriptum{02KVAN}
  
\section{Zrod \qv é mechaniky}\ll{ZrodQM}
+
\section{Zrod \qv é mechaniky}
 +
\ll{ZrodQM}
  
 
Základní úlohou všech odvětví teoretické fyziky (mechaniky, elektřiny a magnetismu, termodynamiky, ...) je popis \emph{množiny stavů a
 
Základní úlohou všech odvětví teoretické fyziky (mechaniky, elektřiny a magnetismu, termodynamiky, ...) je popis \emph{množiny stavů a
Řádka 8: Řádka 9:
 
magnetická intenzita, teplota, objem atd.
 
magnetická intenzita, teplota, objem atd.
  
\small{Klasická fyzika popisuje pozorovatelné jako funkce na prostoru stavů. Jejich hodnoty pro daný stav jsou přesně určeny a fyzikální  
+
{\small Klasická fyzika popisuje pozorovatelné jako funkce na prostoru stavů. Jejich hodnoty pro daný stav jsou přesně určeny a fyzikální  
 
zákony určující jejich časový vývoj jsou popsány diferenciálními rovnicemi. Tímto způsobem lze popsat širokou třídu jevů, ve kterých  
 
zákony určující jejich časový vývoj jsou popsány diferenciálními rovnicemi. Tímto způsobem lze popsat širokou třídu jevů, ve kterých  
 
interagují jak hmotné objekty, tak fyzikální pole či záření. Rozsah těchto jevů je tak velký, že na konci minulého století se zdálo, že  
 
interagují jak hmotné objekty, tak fyzikální pole či záření. Rozsah těchto jevů je tak velký, že na konci minulého století se zdálo, že  
Řádka 15: Řádka 16:
  
 
\bc
 
\bc
Popište jednorozměrný harmonický oscilátor Hamiltonovskou formulací klasické mechaniky. Napište a vyřešte pohybové rovnice. Napište  
+
  Popište jednorozměrný harmonický oscilátor Hamiltonovskou formulací klasické mechaniky. Napište a vyřešte pohybové rovnice. Napište  
rovnici pro fázové trajektorie. Hodnotou jaké fyzikální veličiny jsou určeny?
+
  rovnici pro fázové trajektorie. Hodnotou jaké fyzikální veličiny jsou určeny?
 
\ec
 
\ec
  
Základní fyzikální objekty -- \textbf{hmota a záření} -- jsou v~klasické fyzice \textbf{popsány zcela odlišným způsobem}. Hmotné objekty jsou
+
Základní fyzikální objekty --- \textbf{hmota a záření} --- jsou v~klasické fyzice \textbf{popsány zcela odlišným způsobem}. Hmotné objekty  
lokalizované a řídí se Newtonovými pohybovými rovnicemi, zatímco záření je nelokalizované a řídí se Maxwellovými polními rovnicemi. Dochází
+
jsou lokalizované a řídí se Newtonovými pohybovými rovnicemi, zatímco záření je nelokalizované a řídí se Maxwellovými polními rovnicemi.  
u~něj k~vlnovým jevům např.~interferenci a ohybu.
+
Dochází u~něj k~vlnovým jevům např.~interferenci a ohybu.
  
V~makrosvětě je toto rozlišení plně oprávněné a odlišný způsob popisu  kvalitativně různých objektů zcela logický. Pokusy prováděné počátkem
+
V~makrosvětě je toto rozlišení plně oprávněné a odlišný způsob popisu  kvalitativně různých objektů zcela logický. Pokusy prováděné  
tohoto století však ukázaly, že pro popis objektů v~mikrosvětě jsou původní představy neadekvátní, ba dokonce vedou k~předpovědím, které jsou  
+
počátkem tohoto století však ukázaly, že pro popis objektů v~mikrosvětě jsou původní představy neadekvátní, ba dokonce vedou k~předpovědím,  
v~rozporu s~pozorováními.
+
které jsou v~rozporu s~pozorováními.
  
\small{Příkladem takového rozporu je Rutherfordův planetární model atomu, který předpokládá, že záporně nabité elektrony obíhají okolo kladně
+
{\small Příkladem takového rozporu je Rutherfordův planetární model atomu, který předpokládá, že záporně nabité elektrony obíhají okolo  
nabitého jádra podobně jako planety okolo Slunce. Podle této představy jsou elektrony klasické, elektricky nabité (na rozdíl od planet!) částice.
+
kladně nabitého jádra podobně jako planety okolo Slunce. Podle této představy jsou elektrony klasické, elektricky nabité (na rozdíl od  
Problém je však v~tom, že z~teorie elektromagnetického pole pak vyplývá, že by při pohybu po zakřivené dráze měly produkovat elektromagnetické  
+
planet!) částice. Problém je však v~tom, že z~teorie elektromagnetického pole pak vyplývá, že by při pohybu po zakřivené dráze měly  
záření na úkor své vlastní mechanické energie.}
+
produkovat elektromagnetické záření na úkor své vlastní mechanické energie.}
  
Předpovědí klasické teorie tedy je, že atomy by měly produkovat záření se spojitým spektrem energií a měly by mít konečnou, dokonce velmi krátkou
+
Předpovědí klasické teorie tedy je, že atomy by měly produkovat záření se spojitým spektrem energií a měly by mít konečnou, dokonce velmi  
(cca $10^{-10}$ s) dobu života. Obě tyto předpovědi jsou v~rozporu s pozorováním. Smířit tento rozpor teorie a experimentu se podařilo až kvantové  
+
krátkou (cca.~$10^{-10}$ s) dobu života. Obě tyto předpovědi jsou v~rozporu s pozorováním. Smířit tento rozpor teorie a experimentu se  
mechanice za cenu opuštění některých zdánlivě přirozených představ, v~tomto případě elektronu jako částice pohybující se po nějaké dráze.
+
podařilo až kvantové mechanice za cenu opuštění některých zdánlivě přirozených představ, v~tomto případě elektronu jako částice pohybující  
 +
se po nějaké dráze.
  
\begin{cvi}
+
\bc
Spočtěte charakteristickou dobu života elektronu v~atomu vodíku, pokud jej považujeme za klasickou částici pohybující se po kruhové dráze o~(Bohrově)  
+
  Spočtěte charakteristickou dobu života elektronu v~atomu vodíku, pokud jej považujeme za klasickou částici pohybující se po kruhové dráze  
poloměru $a \approx 10^{-10}$ m (viz \cite{sto:tf}, příklad 9.52).
+
  o~(Bohrově) poloměru $a \approx 10^{-10}$ m (viz \cite{sto:tf}, příklad 9.52).
\end{cvi}
+
\ec
 +
 
 +
K~dalším klasicky nevysvětlitelným jevům, jež stály u~zrodu \qv é mechaniky patří Planckova formule pro záření černého tělesa, fotoefekt
 +
a Comptonův rozptyl elektronů, které popíšeme v~příštích podkapitolách. Ukáže se, že pro jejich vysvětlení se budeme muset vzdát i
 +
představy o~čistě vlnové povaze elektromagnetického záření.
  
K~dalším klasicky nevysvětlitelným jevům, jež stály u~zrodu \qv é mechaniky patří Planckova formule pro záření černého tělesa, fotoefekt a Comptonův
 
rozptyl elektronů, které popíšeme v~příštích podkapitolách. Ukáže se, že pro jejich vysvětlení se budeme muset vzdát i představy o~čistě vlnové
 
povaze elektromagnetického záření.
 
  
 
\subsection{Planckův vyzařovací zákon}
 
\subsection{Planckův vyzařovací zákon}
  
\special{src: 95 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Jedním z~problémů klasické fyziky je popsat spektrální rozdělení intenzity záření tzv.~absolutně černého tělesa, přesněji její závislost
 +
na frekvenci záření a teplotě tělesa.
  
Jedním z problémů klasické %termodynamiky
+
\emph{Absolutně černé těleso}, tzn.~těleso které neodráží žádné vnější záření, lze realizovat otvorem v~dutině, jejíž vnější stěny jsou
fyziky je popsat spektrální rozdělení intenzity záření
+
vodivé a jsou ohřáty na jistou teplotu $T$. Takto zahřátá dutina vyzařuje elektromagnetické záření, jehož experimentálně změřené
%závislost hustoty energie záření $\rho(\nu,T)$
+
spektrální rozdělení je v~rozporu s klasickým popisem tohoto jevu.
tzv. absolutně černého tělesa, přesněji její závislost
+
na frekvenci záření a teplotě tělesa.
+
  
\special{src: 103 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Oscilací atomů stěn dutiny zahřáté na teplotu $T$ se v~dutině vytváří elektromagnetické pole (viz \cite{sto:tf}, Kap.~8), jež je zdrojem  
 
+
záření černého tělesa. Jeho složky $\vec E(\vec x,t), \vec B(\vec x,t)$ musí splňovat Maxwellovy--Lorentzovy rovnice beze zdrojů
{\em Absolutně černé těleso}, tzn. těleso které neodráží žádné vnější
+
\be \div \vec{E}=0,\ \ \ \rot \vec B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}=0, \ll{ml1} \ee
záření, lze realizovat otvorem v dutině, jejíž vnější stěny jsou vodivé a jsou
+
\be \div \vec{B}=0,\ \ \ \rot \vec E + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}=0 \ll{ml2} \ee
ohřáty na jistou teplotu $T$. Takto zahřátá dutina vyzařuje elektromagnetické
+
a okrajové podmínky, které vyžadují, aby tečné složky elektrického a normálové složky magnetického pole byly na stěnách dutiny nulové (viz  
záření, jehož experimentálně změřené spektrální rozdělení
+
např.~\cite{sto:tf} U9.1 a \cite{uhl:uvaf} I.2), tj.
%rozdělovací funkce tj. závislost intenzity záření na frekvenci a teplotě
+
je v rozporu s klasickým popisem tohoto jevu.
+
%\subsubsection{Klasický popis záření černého tělesa,
+
%Rayleigh--Jeansův zákon}
+
 
+
\special{src: 114 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
 
+
Oscilací atomů stěn dutiny zahřáté na teplotu $T$ se v dutině
+
vytváří elektromagnetické pole (viz \cite{sto:tf} Kap.8), jež je zdrojem záření černého
+
tělesa.
+
Jeho složky $\vec E(\vec x,t), \vec B(\vec x,t)$
+
musí splňovat Maxwellovy--Lorentzovy rovnice beze zdrojů
+
%tj. s nulovou pravou stranou %splňujícím
+
\be {\rm div} \vec{E}=0,\ \ \ {\rm rot} \vec B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}=0. \ll{ml1} \ee
+
\be {\rm div} \vec{B}=0,\ \ \ {\rm rot} \vec E + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}=0. \ll{ml2}\ee
+
a okrajové podmínky, které vyžadují, aby
+
tečné složky elektrického a normálové složky magnetického pole
+
byly na
+
stěnách dutiny nulové (viz např. \cite{sto:tf} U9.1 a \cite{uhl:uvaf} I.2), tj.
+
 
\be \vec{N}\cdot\vec{H}=0,\ \ \ \vec N\times \vec E=0, \ll{podnast}\ee
 
\be \vec{N}\cdot\vec{H}=0,\ \ \ \vec N\times \vec E=0, \ll{podnast}\ee
kde
+
kde $\vec N$ je jednotkový vektor směřující ve směru normály ke stěně dutiny. Jako první krok odvození Planckova zákona ukážeme, že takovéto  
$\vec N$ je jednotkový vektor směřující ve směru normály ke stěně
+
pole je ekvivalentní systému neinteragujících harmonických oscilátorů.
dutiny. Jako první krok odvození Planckova zákona ukážeme, že takovéto pole je ekvivalentní
+
systému neinteragujících harmonických oscilátorů.
+
  
Nechť $\vec E,\vec B$ vyhovují podmínkám \rf{ml1})--\rf{podnast}). Z II. serie Maxwellových --Lorentzových rovnic plyne, že elektromagnetické pole lze popsat čtveřicí potenciálů $(\phi(\vex,t),\vec A(\vex,t))$ způsobem
+
Nechť $\vec E,\vec B$ vyhovují podmínkám (\rf{ml1}-\rf{podnast}). Z II.~serie Maxwellových-Lorentzových rovnic plyne, že elektromagnetické  
\be \vec E = -{\rm grad}\ \phi' -\frac{\partial \vec{A'}}{\partial t},\ \ \vec B = {\rm rot}\ \vec{A'}.\ee
+
pole lze popsat čtveřicí potenciálů $(\phi(\vex,t),\vec A(\vex,t))$ způsobem  
Pro Maxwellovy rovnice beze zdrojů lze kalibrační transformací
+
\be \vec E = -\grad \phi' -\frac{\partial \vec{A'}}{\partial t},\ \ \vec B = \rot \vec{A'}.\ee
dosáhnout toho, že elektromagnetické
+
Pro Maxwellovy rovnice beze zdrojů lze kalibrační transformací dosáhnout toho, že elektromagnetické potenciály $(\phi,\vec{A})$ splňují  
potenciály $(\phi,\vec{A})$ splňují $\phi=0,\ div\vec{A}=0$ a
+
$\phi=0,\div\vec{A}=0$ a okrajové podmínky $\vec N \times \vec A = 0$ na stěnách dutiny.
okrajové podmínky $\vec N\times\vec A=0$ na stěnách dutiny.
+
 
+
\special{src: 143 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
  
 
Kalibrační transformace
 
Kalibrační transformace
\be \phi(\vec x,t)=\phi'(\vec x,t)-%\frac{1}{c}
+
\be \phi(\vec x,t) = \phi'(\vec x,t)-\frac{\partial\lambda}{\partial t}(\vec x,t) \ee
\frac{\partial\lambda}{\partial t}(\vec x,t)\ee
+
\be \vec A(\vec x,t) = \vec A'(\vec x,t) + \grad \lambda(\vec x,t), \ee
\be \vec A(\vec x,t)=\vec A'(\vec x,t)+grad\ \lambda(\vec x,t), \ee
+
která zaručí splnění výše uvedených podmínek, je dána funkcí $\lambda$, která splňuje rovnice
která zaručí splnění výše uvedených podmínek, je dána funkcí
+
$\lambda$, která splňuje rovnice
+
 
\be \frac{\partial \lambda}{\partial t}=\phi' \ee
 
\be \frac{\partial \lambda}{\partial t}=\phi' \ee
\be %\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\lambda
+
\be \triangle \lambda = -\div \vec A' \ee
\triangle \lambda=-div \vec A' \ee
+
spolu s~okrajovými podmínkami na stěnách
spolu s okrajovými podmínkami na stěnách
+
\be \vec N \times \grad \lambda = -\vec N \times \vec A'. \ee
\be \vec N\times grad\lambda=-\vec N\times\vec A'.\ee
+
 
Fakt, že všechny tyto podmínky lze splnit dostatečně hladkou \fc í $\lambda$ je zaručen rovnicí ${\rm div} \vec{E}=0$ a požadavky na tečné a
+
Fakt, že všechny tyto podmínky lze splnit dostatečně hladkou \fc í $\lambda$ je zaručen rovnicí $\div \vec{E}=0$ a požadavky na tečné a
 
normálové složky intenzit na stěnách dutiny.
 
normálové složky intenzit na stěnách dutiny.
  
\special{src: 159 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Předpokládejme dále, že dutina má tvar krychle o~hraně $L$. Rozložíme složky vektorového potenciálu do trojné Fourierovy řady (viz
 +
např.~\cite{uhl:uvaf})
  
Předpokládejme dále, že dutina má tvar krychle o hraně $L$.
+
\be A_1(\vec x,t) = \sum_{\vec m \in \Z_+^3} Q_1(\vec{m},t) \cos(m_1x_1\pi/L)\sin(m_2x_2\pi/L)\sin(m_3x_3\pi/L), \ll{Four1} \ee
Rozložíme složky vektorového potenciálu do
+
\be A_2(\vec x,t) = \sum_{\vec m \in \Z_+^3} Q_2(\vec{m},t)\sin(m_1x_1\pi/L)\cos(m_2x_2\pi/L)\sin(m_3x_3\pi/L), \ll{Four2}\ee
trojné Fourierovy řady (viz např. \cite{uhl:uvaf}).
+
\be A_3(\vec x,t) = \sum_{\vec m \in \Z_+^3} Q_3(\vec{m},t)\sin(m_1x_1\pi/L)\sin(m_2x_2\pi/L)\cos(m_3x_3\pi/L). \ll{Four3}\ee
  
\special{src: 165 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Důvod pro tento speciální výběr Fourierova rozvoje je následující: Okrajové podmínky $\vec N\times\vec A=0$ na stěnách krychle implikují
 
+
\be {A}_1(\vec x,t)=\sum_{\vec m \in {\bf Z}_+^3} Q_1(\vec{m},t)
+
\cos(m_1x_1\pi/L)\sin(m_2x_2\pi/L)\sin(m_3x_3\pi/L)
+
\ll{Four1}\ee
+
\be {A}_2(\vec x,t)=\sum_{\vec m \in {\bf Z}_+^3} Q_2(\vec{m},t)
+
\sin(m_1x_1\pi/L)\cos(m_2x_2\pi/L)\sin(m_3x_3\pi/L)
+
\ll{Four2}\ee
+
\be {A}_3(\vec x,t)=\sum_{\vec m \in {\bf Z}_+^3} Q_3(\vec{m},t)
+
\sin(m_1x_1\pi/L)\sin(m_2x_2\pi/L)\cos(m_3x_3\pi/L)
+
\ll{Four3}\ee
+
%f_i(\vec{m},\vec{x}),
+
%kde $f_i$ jsou vhodně vybrané funkce (viz
+
Důvod pro tento speciální výběr Fourierova rozvoje je následující: Okrajové podmínky
+
$\vec N\times\vec A=0$ na stěnách krychle implikují
+
 
\[ A_1(x_1,x_2,0,t)=0,\ A_1(x_1,0,x_3,t)=0 \]
 
\[ A_1(x_1,x_2,0,t)=0,\ A_1(x_1,0,x_3,t)=0 \]
takže funkci $A_1$, lze rozšířit na interval $<-L,L>\times
+
takže funkci $A_1$, lze rozšířit na interval $\langle -L,L \rangle \times \langle -L,L \rangle \times \langle -L,L \rangle$ jako spojitou  
<-L,L>\times<-L,L>$ jako spojitou funkci lichou v proměnných $x_2,x_3$. O
+
funkci lichou v~proměnných $x_2,x_3$. O~hodnotách $A_1(0,x_2,x_3)$ žádnou informaci nemáme, můžeme ji nicméně prodloužit sudě v~$x_1$.  
hodnotách $A_1(0,x_2,x_3)$ žádnou informaci nemáme, můžeme ji
+
Fourierův rozklad liché spojité funkce na intervalu $\langle -L,L \rangle$ lze provést pomocí funkcí $\sin mx\pi/L$, zatímco rozklad sudé  
nicméně prodloužit sudě v $x_1$. Fourierův rozklad liché spojité
+
funkce pomocí funkcí $\cos mx\pi/L$. Odtud plyne možnost rozkladu \rf{Four1}). Důležité je, že podmínka
funkce na intervalu $<-L,L>$ lze provést pomocí funkcí $\sin
+
mx\pi/L$, zatímco rozklad sudé funkce pomocí funkcí $\cos
+
mx\pi/L$. Odtud plyne možnost rozkladu \rf{Four1}). Důležité je,
+
že podmínka
+
 
\[ A_1(x_1,x_2,L,t)=0,\ A_1(x_1,L,x_3,t)=0 \]
 
\[ A_1(x_1,x_2,L,t)=0,\ A_1(x_1,L,x_3,t)=0 \]
už neklade na koeficienty rozvoje žádné dodatečné omezení na rozdíl
+
už neklade na koeficienty rozvoje žádné dodatečné omezení na rozdíl od případu, kdybychom užili jiné typy rozvojů, např.~pomocí funkcí  
od případu, kdybychom užili jiné typy rozvojů, např. pomocí funkcí $\cos
+
$\cos mx\pi/L$ pro sudá rozšíření $A_1$ v $x_2,x_3$. Stejnou argumentací dostaneme rozklady funkcí $A_2,A_3$ způsobem (\rf{Four2},\rf{Four3}).
mx\pi/L$ pro sudá rozšíření $A_1$ v $x_2,x_3$.
+
Stejnou
+
argumentací dostaneme rozklady funkcí $A_2,A_3$ způsobem
+
\rf{Four2},\ref{Four3}).
+
 
+
\special{src: 197 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
  
Z rovnic pro potenciály ve vybrané kalibraci
+
Z~rovnic pro potenciály ve vybrané kalibraci
\be \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}A_i-\triangle
+
\be \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}A_i-\triangle A_i=0, \ll{vlnrce} \ee
A_i=0, \ll{vlnrce}\ee
+
které dostaneme  z~(\rf{ml1}), pak plyne, že koeficienty $\vec Q_{\vec{m}}(t) \equiv \vec Q(\vec m,t)$ pro $ \vec m \in \Z_+^3$ (trojice  
které dostaneme  z \rf{ml1}), pak plyne, že koeficienty
+
celých nezáporných čísel) splňují jednoduché \rc e
$\vec Q_{\vec{m}}(t)\equiv \vec Q(\vec m,t)$ pro $ \vec m \in {\bf
+
\be \ddot{\vec{Q}}_{\vec m}+\omega_{\vec m}^2\vec {Q}_{\vec m} = 0, \ll{rceHO} \ee
Z}_+^3$ (trojice celých nezáporných čísel)
+
splňují jednoduché
+
\rc e
+
\be \ddot{\vec{Q}}_{\vec m}+\omega_{\vec m}^2\vec {Q}_{\vec m} = 0
+
\ll{rceHO}\ee
+
 
kde
 
kde
 
\be \omega_{\vec m}=\frac{\pi c}{L}\sqrt{m_1^2+m_2^2+m_3^2} \ll{omgm} \ee
 
\be \omega_{\vec m}=\frac{\pi c}{L}\sqrt{m_1^2+m_2^2+m_3^2} \ll{omgm} \ee
 
a $c$ je rychlost světla.
 
a $c$ je rychlost světla.
  
\special{src: 213 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Kalibrační podmínka $\div \vec A=0$ přejde na tvar
 +
\be \vec m\cdot\vec Q_{\vec m}=0, \ll{kalpod} \ee
 +
ze kterého plyne, že pro každé $\vec m \in \Z_+^3$ existují dvě lineárně nezávislé funkce $Q^\alpha_{\vec m}(t),\ \alpha=1,2$ splňující
 +
(\rf{rceHO},\rf{kalpod}), což odpovídá dvěma polarizacím elektromagnetického záření.
  
Kalibrační podmínka $div \vec A=0$ přejde na tvar
 
\be \vec m\cdot\vec Q_{\vec m}=0 \ll{kalpod}\ee
 
ze kterého plyne, že pro každé $\vec m\in\integer_+^3$
 
existují dvě lineárně nezávislé funkce
 
$Q^\alpha_{\vec m}(t),\ \alpha=1,2$ splňující \rf{rceHO},\ref{kalpod}), což odpovídá dvěma polarizacím elektromagnetického záření.
 
 
\bc
 
\bc
Ze vzorců \rf{Four1})--\rf{Four3}) odvoďte formule pro složky elektrického a magnetického pole $\vec E(\vec x,t), \vec B(\vec x,t)$.
+
  Ze vzorců (\rf{Four1}-\rf{Four3}) odvoďte formule pro složky elektrického a magnetického pole $\vec E(\vec x,t)$ a $\vec B(\vec x,t)$.
 
\ec
 
\ec
 
\special{src: 224 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
 
Energie elektromagnetického pole
 
Energie elektromagnetického pole
\[ {\cal E}= \frac{1}{2}\int(\epsilon_0\vec E^2+\frac{1}{\mu_0}\vec B^2)dV \]
+
\[ \mathcal{E} = \frac{1}{2}\int(\varepsilon_0\vec E^2+\frac{1}{\mu_0}\vec B^2)dV \]
po dosazení \rf{Four1})--\rf{Four3}) a integraci přejde na tvar
+
po dosazení (\rf{Four1}-\rf{Four3}) a integraci přejde na tvar
\be {\cal E} = \frac{\epsilon_0 L^3}{16}\sum_{\vec m \in {\bf
+
\be  
Z}_+^3}\sum_{\alpha=1,2}(\dot{{Q^\alpha}}_{\vec m}^2+\omega_{\vec m}^2 {Q^\alpha}_{\vec
+
  \mathcal{E} = \frac{\varepsilon_0 L^3}{16}\sum_{\vec m \in \Z_+^3}\sum_{\alpha=1,2}(\dot{{Q^\alpha}}_{\vec m}^2+\omega_{\vec m}^2 {Q^\alpha}_{\vec m}^2).  
m}^2).
+
  \ll{ergempole}
%=\sum_{\vec m \in {\bf Z}_+^3}\sum_{\alpha=1,2}{E^\alpha_{\vec m}}.
+
\ee
%= \sum energií\ harmonických\  oscilátorů
+
\ll{ergempole}\ee
+
  
 +
Z~rovnic (\rf{rceHO},\rf{ergempole}) vidíme, že {elektromagnetické pole v~uzavřené dutině je ekvivalentní soustavě nezávislých harmonických
 +
oscilátorů} (stojatých vln) číslovaných vektory $\vec m \in \Z_+^3$.
  
Z rovnic \rf{rceHO},\ref{ergempole}) vidíme, že {elektromagnetické pole v uzavřené
+
Elektromagnetické intenzity nejsou plně určeny, neboť nejsou dány žádné počáteční podmínky a není tedy ani možno určit energii
dutině je ekvivalentní soustavě nezávislých
+
elektromagnetického pole ani energie jednotlivých harmonických oscilátorů v~sumě (\rf{ergempole}). Na druhé straně však víme, že  
harmonických oscilátorů} (stojatých vln)
+
elektromagnetické pole je v~termodynamické rovnováze se stěnami dutiny o~teplotě $T$ a lze jej tedy popsat metodami  statistické fyziky.
číslovaných vektory $\vec m \in {\bf Z}_+^3$.
+
Z tohoto hlediska je možno na \emph{elektromagnetické pole v~dutině pohlížet jako na soubor oscilátorů, přičemž každý z~nich může interakcí
% s frekvencemi \rf{omgm}).
+
s~termostatem nabývat různých energií}. Pravděpodobnost výskytu oscilátoru ve stavu $s$ s~energií ${\epsilon}(s)$ je dána Boltzmannovou
 +
statistikou s~rozdělovací funkcí
 +
\be P(s,T) = A(T) e^{-\frac{\epsilon (s)}{kT} }, \ll{boltzman} \ee
 +
kde $k$ je Boltzmannova konstanta $k=1.38\times 10^{-23}\mathrm{J/K}$ a $A(T)$ je normalizační konstanta daná podmínkou
 +
\[ \sum_s P(s,T)=1. \]
  
Elektromagnetické intenzity nejsou plně určeny, neboť nejsou dány
+
Nás budou zajímat střední hodnoty energií oscilátorů s~vlastními frekvencemi
žádné počáteční podmínky a není tedy ani možno určit energii elektromagnetického pole
+
$\nu = \omega_{\vec{m}}/(2\pi) = c|\vec{m}|/(2L)$
ani energie jednotlivých harmonických oscilátorů v sumě (\ref{ergempole}).
+
\[\overline{\epsilon(\nu,T)} = \sum_s \epsilon(s)P(s,T), \]
Na druhé straně však víme, že elektromagnetické pole je v termodynamické rovnováze
+
neboť energii elektromagnetických vln, jejichž frekvence leží v~intervalu $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$, pak lze spočítat jako součet  
se stěnami dutiny o teplotě $T$ a lze jej tedy
+
středních energií oscilátorů s~frekvencemi v~témže intervalu.
popsat metodami  statistické fyziky.
+
Z tohoto hlediska je možno na {\em elektromagnetické pole v dutině pohlížet jako na soubor
+
oscilátorů, přičemž
+
každý z nich
+
může interakcí s termostatem nabývat různých
+
energií}. Pravděpodobnost výskytu oscilátoru ve stavu $s$ s energií ${\epsilon}(s)$ je dána
+
Boltzmannovou statistikou s rozdělovací funkcí.
+
\be P(s,T)= A(T)\ e^{-\frac{\epsilon (s)}{kT} }
+
%=\prod_{\vec m,\alpha} P^\alpha_{\vec m},\ \ P^\alpha_{\vec m}\propto e^{-{E^\alpha_{\vec m}}/(kT) },
+
\ll{boltzman}\ee
+
kde $k$ je Boltzmannova konstanta $k=1.38\times 10^{-23}J/K$ a $A(T)$ je normalizační konstanta daná podmínkou
+
\[ \sum_s P(s,T)=1.\] Nás budou zajímat střední hodnoty energií oscilátorů
+
s vlastními frekvencemi
+
$\nu = \omega_{\vec{m}}/(2\pi)=c|\vec{m}|/(2L)$
+
$$\overline{\epsilon(\nu,T)}=\sum_s \epsilon(s)P(s,T),$$
+
neboť energii elektromagnetických vln, jejichž frekvence leží v
+
intervalu $<\nu,\nu+d\nu>$, pak lze spočítat jako součet středních
+
energií
+
oscilátorů s frekvencemi v témže intervalu.
+
  
Jednotlivé oscilátory jsou číslovány celočíselnými vektory $\vec m$ a směrem polarizace $\alpha$.
+
Jednotlivé oscilátory jsou číslovány celočíselnými vektory $\vec m$ a směrem polarizace $\alpha$. Přiřadíme-li každé dvojici oscilátorů  
Přiřadíme-li každé dvojici oscilátorů s pevným $\vec m$ bod v ${\bf Z}_+^3$, pak v důsledku \rf{omgm})
+
s~pevným $\vec m$ bod v $\Z_+^3$, pak v~důsledku (\rf{omgm}) množina oscilátorů s~frekvencemi v~intervalu $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$  
množina oscilátorů s
+
leží v~jednom oktantu kulové slupky poloměru $2L\nu/c$ a tloušťky $2Ld\nu/c$ v~prostoru vektorů v~$\Z^3$. Energie oscilátorů s~frekvencemi  
frekvencemi v intervalu $<\nu,\nu+d\nu>$ leží v jednom oktantu
+
v~intervalu $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$ je pak rovna součtu energií (\rf{ergempole}) avšak pouze přes body v~této slupce, tedy
kulové
+
\be  
slupky poloměru $\frac{2L\nu}{c}$ a tloušťky $\frac{2L}{c}d\nu$ v prostoru
+
  d\bar{\mathcal{E}}  
vektorů v ${\bf Z}^3$. Energie oscilátorů s frekvencemi v intervalu $<\nu,\nu+d\nu>$
+
    = 2\,\frac{1}{8}\overline{\epsilon(\nu,T)}\, 4\pi m^2 dm  
je pak rovna součtu energií (\ref{ergempole}) avšak pouze přes body v této slupce, tedy
+
    = \overline{\epsilon(\nu,T)}\,\left(\frac{2L}{c}\right)^3 \pi \nu^2 d\nu
%\be n(\nu)=2\,\frac{1}{8}\left(\frac{2L}{c}\right)^3 4\pi \nu^2 d\nu=V\frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu, \ll{pocetstavu}\ee
+
    = V\,\overline{\epsilon(\nu,T)}\,\frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu, \ll{pocetstavu} \ee
\be  d\bar{\cal E}=2\,\frac{1}{8}\overline{\epsilon(\nu,T)}\, 4\pi m^2 dm
+
kde $V$ je objem dutiny a $c$ je rychlost světla. Hustota energie oscilátorů (elektromagnetického pole) s~danou frekvencí tedy je
=\overline{\epsilon(\nu,T)}\,\left(\frac{2L}{c}\right)^3 \pi \nu^2 d\nu=
+
\be \rho(\nu,T) = \overline{\epsilon(\nu,T)}\,\frac{8\pi}{c^3}\nu^2. \ll{spechus1} \ee
V\,\overline{\epsilon(\nu,T)}\,\frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu, \ll{pocetstavu}\ee
+
kde $V$ je objem dutiny a $c$ je rychlost světla.
+
Hustota energie oscilátorů (elektromagnetického pole)
+
s danou frekvencí tedy je
+
\be \rho(\nu,T)
+
=\overline{\epsilon(\nu,T)}\,\frac{8\pi}{c^3}\nu^2 .
+
\ll{spechus1}\ee
+
  
{\small Předpokládáme-li, že se jedná o klasické oscilátory, jejichž energie může nabývat libovolných
+
{\small Předpokládáme-li, že se jedná o~klasické oscilátory, jejichž energie může nabývat libovolných kladných hodnot  
kladných hodnot $E(q,p)=\alpha p^2 +
+
$E(q,p)=\alpha p^2 + \beta q^2$ a rozdělovací funkce souboru stavů oscilátoru daných hybností $p$ a polohou $q$ je
\beta q^2$ %, což odpovídá klasickým představám
+
\[ P(q,p) = A\ e^{-\frac{E(q,p)}{kT} }, \]
a rozdělovací funkce
+
%tohoto podsouboru je
+
souboru stavů oscilátoru daných hybností $p$ a polohou $q$ je
+
\[ P(q,p)= A\ e^{-\frac{E(q,p)}{kT} }, \]
+
 
pak střední hodnota oscilátorů je nezávislá na $\nu$
 
pak střední hodnota oscilátorů je nezávislá na $\nu$
 
\be \overline{\epsilon(\nu,T)}=kT \ll{sthoden} \ee
 
\be \overline{\epsilon(\nu,T)}=kT \ll{sthoden} \ee
a energie pole v dutině připadající na interval frekvencí $<\nu,
+
a energie pole v~dutině připadající na interval frekvencí $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$ je
\nu+d\nu>$ je
+
 
\[ \rho(\nu,T)d\nu= \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 kT d\nu \]
 
\[ \rho(\nu,T)d\nu= \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 kT d\nu \]
(Rayleigh--Jeansova formule).
+
(Rayleigh-Jeansova formule). Tato rozdělovací funkce však neodpovídá experimentálním hodnotám pro velké frekvence $\nu$. Navíc celková  
Tato rozdělovací funkce
+
hustota energie elektromagnetického pole
%Toto záření absolutně černého tělesa
+
\be \epsilon = \int_0^\infty \rho(\nu,T)d\nu \ll{heemp}\ee
však neodpovídá experimentálním hodnotám pro
+
diverguje.}
velké frekvence $\nu$. Navíc celková hustota energie elektromagnetického pole
+
\be \epsilon=\int_0^\infty \rho(\nu,T)d\nu \ll {heemp}\ee
+
diverguje.
+
}
+
\bc Odvoďte formuli \rf{sthoden}).\ec
+
  
\special{src: 317 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\bc Odvoďte formuli (\rf{sthoden}).\ec
 +
 
 +
Experimentálně naměřené hodnoty spektrálního rozdělení hustoty energie dobře popisuje funkce navržená M.~Planckem ve tvaru
 +
\be \fbox{\LARGE$\rho(\nu,T) = \frac{8\pi}{c^3}\frac{h\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1} $} \ ,\ll{planck} \ee
 +
kde experimentálně určená hodnota konstanty $h = 6.62 \times 10^{-34}$ Js (viz obr.~1).
  
Experimentálně naměřené hodnoty spektrálního rozdělení hustoty
 
energie  dobře popisuje
 
funkce navržená M. Planckem ve tvaru
 
\be \fbox{\LARGE$
 
\rho(\nu,T)=
 
\frac{8\pi}{c^3}\frac{h\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}
 
$}\ ,\ll{planck}\ee
 
kde
 
experimentálně určená hodnota konstanty $h = 6.62\times
 
10^{-34}$ Js. (Viz obr.1)
 
 
\begin {figure}[hbtp]
 
\begin {figure}[hbtp]
 
%  \begin{center}
 
%  \begin{center}
 
\hskip 2cm\special{em:graph s_planck.gif} \vskip 5cm
 
\hskip 2cm\special{em:graph s_planck.gif} \vskip 5cm
\caption
+
\caption{Spektrální rozdělení hustoty energie absolutně černého tělesa pro teploty 900 K, 1100 K, 1300K, 1500 K}
{Spektrální rozdělení hustoty energie absolutně
+
černého tělesa pro teploty 900 K, 1100 K, 1300K, 1500 K}
+
 
\end{figure}
 
\end{figure}
\bc Napište rovnice určující polohu maxima Planckovy rozdělovací
+
 
funkce při dané teplotě. Jak se mění poloha maxima s teplotou
+
\bc  
(Wienův posunovací zákon)?
+
  Napište rovnice určující polohu maxima Planckovy rozdělovací funkce při dané teplotě. Jak se mění poloha maxima s~teplotou  
 +
  (Wienův posunovací zákon)?
 
\ec
 
\ec
\bc Určete přibližně teplotu, při níž se spektrální rozdělení
+
 
hustoty energie záření černého tělesa spočtené na základě
+
\bc  
Rayleighova -- Jeansova zákona liší ve viditelné oblasti od
+
  Určete přibližně teplotu, při níž se spektrální rozdělení hustoty energie záření černého tělesa spočtené na základě  
veličiny měřené o 5 procent.
+
  Rayleighova-Jeansova zákona liší ve viditelné oblasti od veličiny měřené o~5 procent. Jak velký je tento rozdíl v~oblasti  
Jak velký je tento rozdíl v oblasti
+
  maxima $\rho$ při této teplotě? Závisí poměr této odchylky na teplotě?
maxima $\rho$ při této teplotě? Závisí poměr této odchylky na
+
teplotě?
+
 
\ec
 
\ec
\bc Napište rozdělovací funkci hustoty záření černého tělesa
+
 
podle vlnových délek. Napište rovnici určující její maximum pro
+
\bc  
danou teplotu.
+
  Napište rozdělovací funkci hustoty záření černého tělesa podle vlnových délek. Napište rovnici určující její maximum pro  
 +
  danou teplotu.
 
\ec
 
\ec
K odvození rozdělovací funkce \rf{planck})
 
je třeba učinit následující podivný
 
předpoklad (Max Planck, 1900):
 
  
\special{src: 356 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
K~odvození rozdělovací funkce (\rf{planck}) je třeba učinit následující podivný předpoklad (Max Planck, 1900):
  
Harmonické oscilátory, jejichž soubor je z energetického hlediska
+
Harmonické oscilátory, jejichž soubor je z~energetického hlediska ekvivalentní elektromagnetickému poli v~dutině, \emph{nemohou nabývat  
ekvivalentní %(viz \rf{ergempole}) )
+
libovolných hodnot energie, ale pouze takových, které jsou celým násobkem základního kvanta energie $\epsilon_0$, tzn.~$E_n=n\epsilon_0$.
elektromagnetickému poli v
+
dutině, {\em nemohou nabývat libovolných hodnot energie, ale pouze
+
takových, které jsou %se liší o
+
celým násobkem základního kvanta energie $\epsilon_0$, tzn.
+
$E_n=n\epsilon_0$.
+
 
Základní kvantum energie oscilátoru je úměrné jeho frekvenci.}
 
Základní kvantum energie oscilátoru je úměrné jeho frekvenci.}
 
\[ \epsilon_0=\epsilon_0(\nu)=h\nu. \]
 
\[ \epsilon_0=\epsilon_0(\nu)=h\nu. \]
  
\special{src: 368 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Stavy harmonického oscilátoru jsou tedy číslovány kladnými celými čísly $n$ a rozdělovací funkce stavů oscilátoru s~frekvencí $\nu$ a  
 
+
energií $E_n$ je
Stavy harmonického oscilátoru jsou tedy číslovány kladnými celými čísly $n$
+
a rozdělovací funkce stavů oscilátoru s
+
frekvencí $\nu$ a energií $E_n$ je
+
 
\[ P_n= A^{-1}e^{-\frac{n h\nu}{kT}}. \]
 
\[ P_n= A^{-1}e^{-\frac{n h\nu}{kT}}. \]
Hodnotu konstanty $A$ dostaneme z normovací podmínky $\sum_{n=0}^\infty
+
Hodnotu konstanty $A$ dostaneme z~normovací podmínky $\sum_{n=0}^\infty P_n=1$. Sečtením geometrické řady
P_n=1$. Sečtením geometrické řady
+
\[ A=\sum_{n=0}^\infty e^{-\frac{nh\nu}{kT}}=1/[1-e^{-\frac{h\nu}{kT}}]. \]
\[ A=\sum_{n=0}^\infty e^{-\frac{n
+
h\nu}{kT}}=1/[1-e^{-\frac{h\nu}{kT}}]. \]
+
  
\special{src: 379 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Střední hodnota energie harmonických oscilátorů s frekvencí $\nu$ je pak
 +
\[
 +
  \overline{\epsilon(\nu,T)}
 +
    = \sum_{n=0}^\infty nh\nu P_n
 +
    = A^{-1}\sum_{n=0}^\infty nh\nu e^{-\frac{n h\nu}{kT}}
 +
    = A^{-1}\left[-\frac{\partial A}{\partial(\frac{1}{kt})}\right]
 +
    = \frac{h\nu}{e^\frac{h\nu}{kT}-1}.  
 +
\]
 +
Energii elektromagnetického pole v~dutině připadající na interval frekvencí $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$ pak opět spočítáme jako součin
 +
(\ref{pocetstavu}) střední hodnoty energie oscilátorů s~frekvencí $\nu$ a počtu oscilátorů s~frekvencemi uvnitř daného intervalu, z~čehož
 +
dostaneme Planckovu formuli (\rf{planck}).
  
Střední hodnota energie harmonických oscilátorů s frekvencí
+
Celková hustota energie elektromagnetického pole (\rf{heemp}) spočítaná z~takto určené rozdělovací funkce nediverguje a její teplotní závislost
$\nu$ je pak
+
odpovídá Stefan-Boltzmannovu zákonu.
\[ \overline{\epsilon(\nu,T)}=\sum_{n=0}^\infty nh\nu P_n
+
= A^{-1}\sum_{n=0}^\infty nh\nu e^{-\frac{n h\nu}{kT}} =
+
A^{-1}[-\frac{\partial A}{\partial(\frac{1}{kt})}]=
+
\frac{h\nu}{e^\frac{h\nu}{kT}-1}. \]
+
Energii elektromagnetického pole v dutině připadající na interval frekvencí $<\nu,
+
\nu+d\nu>$ pak opět spočítáme jako součin (\ref{pocetstavu}) střední hodnoty
+
energie oscilátorů s frekvencí $\nu$ a počtu oscilátorů s frekvencemi uvnitř
+
daného intervalu, z čehož dostaneme Planckovu formuli
+
\rf{planck}).
+
 
+
\special{src: 393 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
 
+
Celková hustota energie elektromagnetického pole \rf{heemp}) spočítaná z takto
+
určené rozdělovací funkce nediverguje a její teplotní závislost
+
odpovídá Stefan--Boltzmannovu zákonu.
+
 
\[
 
\[
\epsilon(T)=
+
  \epsilon(T)
\frac{8\pi}{c^3}h\int_0^\infty\frac{\nu^3}
+
    = \frac{8\pi}{c^3}h \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^\frac{h\nu}{kT}-1}d\nu
{e^\frac{h\nu}{kT}-1}d\nu
+
    = \frac{8\pi}{c^3} \frac{k^4 T^4}{h^3}\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}dx
=\frac{8\pi}{c^3}\frac{k^4 T^4}{h^3}\int_0^\infty
+
    = \kappa T^4,  
\frac{x^3}{e^x-1}dx=\kappa T^4, \]
+
\]
 
kde
 
kde
\[ \kappa=\frac{8\pi k^4}{c^3h^3}\frac{\pi^4 }{15}. \]
+
\[ \kappa = \frac{8\pi k^4}{c^3h^3} \frac{\pi^4 }{15}. \]
  
\special{src: 407 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\textbf{Závěr}: Rozdělovací funkci záření absolutně černého tělesa lze odvodit pomocí předpokladu, že \emph{energie harmonického oscilátoru
 +
s~frekvencí $\nu$ může nabývat pouze diskrétních hodnot $E_n=nh\nu$}, kde $h$ je univerzální konstanta.
  
{\bf Závěr}: Rozdělovací funkci záření absolutně černého tělesa
+
Uvědomme si, že jakkoliv je tento předpoklad zvláštní, není v~rozporu s naší zkušeností, neboť díky velikosti Planckovy konstanty $h$ jsou
lze odvodit pomocí předpokladu, že {\em energie harmonického
+
nespojitosti energií $h\nu$ i pro velmi rychlé mechanické oscilátory hluboko pod mezí pozorovacích chyb.
oscilátoru s frekvencí $\nu$ může nabývat pouze diskretních
+
hodnot $E_n=nh\nu$}, kde $h$ je univerzální konstanta.
+
%jejíž experimentálně určená hodnota je $h = 6.62\times 10^{-27}$ erg s.
+
  
\special{src: 415 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Existenci diskretních hodnot energie se podařilo prokázat i u~atomů (konkrétně rtuti) v~sérii pokusů Francka a Hertze v~letech 1914-1919
 +
(viz \cite{uhl:uvaf}).
  
Uvědomme si, že jakkoliv je tento předpoklad zvláštní, není v rozporu s naší zkušeností,
 
neboť díky velikosti Planckovy konstanty $h$ jsou nespojitosti energií $h\nu$ i pro velmi rychlé mechanické
 
oscilátory
 
hluboko pod mezí pozorovacích chyb.
 
  
\special{src: 422 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Existenci diskretních hodnot energie se podařilo prokázat i u atomů (konkrétně rtuti) v serii pokusů Francka a Hertze v letech 1914--1919 (viz \cite{uhl:uvaf}).
 
 
\subsection{Fotoefekt}
 
\subsection{Fotoefekt}
Potvrzením Planckovy hypotézy o kvantovém charakteru energie
+
Potvrzením Planckovy hypotézy o~kvantovém charakteru energie elektromagnetického pole bylo i Einsteinovo vysvětlení fotoefektu --- emise  
elektromagnetického pole bylo i
+
elektronů stimulované světelným zářením, pozorované poprvé Lenardem v~roce 1903.
Einsteinovo vysvětlení fotoefektu -- emise
+
elektronů stimulované světelným zářením, pozorované poprvé Lenardem v
+
roce 1903.
+
  
\special{src: 432 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Popišme tento experiment v pozdějším uspořádání, které provedl Millikan v~roce 1916 (viz obr.~\rf{fig:millikan}). Na fotokatodu zapojenou do
 +
elektrického obvodu dopadá monochromatické světlo s~frekvencí $\nu$, která se postupně mění. Světlo produkuje elektrický proud. Zdroj
 +
stejnosměrného napětí je zapojen tak, že vytváří elektrické pole, které vrací elektrony emitované světelným zářením zpět.
  
Popišme tento experiment v pozdějším uspořádání, které provedl
 
Milikan v roce 1916 (viz obr.2). Na fotokatodu zapojenou do elektrického obvodu
 
dopadá monochromatické světlo s frekvencí $\nu$, která se
 
postupně mění. Světlo produkuje elektrický proud. Zdroj
 
stejnosměrného napětí je zapojen tak, že vytváří elektrické pole,
 
které vrací
 
elektrony emitované světelným zářením zpět.
 
 
\begin{figure}[hbtp]
 
\begin{figure}[hbtp]
  
Řádka 475: Řádka 346:
 
\put(103.00,40.00){\makebox(0,0)[lb]{I (=0)}}
 
\put(103.00,40.00){\makebox(0,0)[lb]{I (=0)}}
 
\put(40.00,60.00){\makebox(0,0)[lb]{Fotokatoda}}
 
\put(40.00,60.00){\makebox(0,0)[lb]{Fotokatoda}}
\put(67.00,80.00){\makebox(0,0)[lb]{Monochromatick\'e‚ sv\v{e}tlo s frekvenc\'i $\nu$ }}
+
\put(67.00,80.00){\makebox(0,0)[lb]{Monochromatické světlo s frekvencí $\nu$ }}
 
\end{picture}
 
\end{picture}
  
 
+
\caption{Millikanovo zapojení pro měření fotoefektu} \ll{fig:millikan}
\caption{Milikanovo zapojení pro měření fotoefektu}
+
 
\end{figure}
 
\end{figure}
  
\special{src: 446 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Při jisté velikosti napětí $U_s=U_s(\nu)$ proud přestane
+
Při jisté velikosti napětí $U_s=U_s(\nu)$ proud přestane procházet. Experimentálně zjištěná závislost napětí $U_s$ na frekvenci světelného  
procházet. Experimentálně zjištěná závislost napětí $U_s$ na frekvenci světelného záření
+
záření je lineární.
je lineární.
+
\[ U_s = \frac{h}{e}(\nu-\nu_0) \]
\[U_s=\frac{h}{e}(\nu-\nu_0)\]
+
  
\special{src: 453 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Einsteinovo vysvětlení faktu, že od jisté frekvence níže nejsou fotokatodou emitovány žádné elektrony (neprochází proud), spočívá v~tom, že
 +
v~procesu emise elektronu působí vždy pouze určité celistvé kvantum záření --- foton, jehož energie je ve shodě s Planckovou hypotézou
 +
úměrná frekvenci $E=h\nu$. (\emph{"...the energy of a light ... consists of a finite number of energy quanta ... each of which moves without
 +
dividing and can only be absorbed and emitted as a whole."}) Kinetická energie emitovaného elektronu je
 +
\be E_{kin} = eU_s(\nu)=h(\nu-\nu_0)=E_{foton}-E_{ion}. \ll{ekine} \ee
  
Einsteinovo vysvětlení faktu, že od jisté frekvence níže nejsou
+
Pro frekvence nižší než $\nu_0=E_{ion}/h$, kde $E_{ion}$ je ionizační energie materiálu fotokatody, k emisi elektronů nedochází ani při
fotokatodou emitovány žádné elektrony (neprochází proud), spočívá v
+
zvětšování intenzity záření (tím se pouze zvětšuje počet neúspěšných pokusů překonat ionizační bariéru), zatímco pro $\nu >\nu_0$ získávají
tom, že v procesu emise elektronu působí vždy pouze určité celistvé kvantum
+
elektrony energii \rf{ekine}). Konstanta úměrnosti $h$, změřená z fotoefektu, se shodovala s~konstantou určenou ze záření černého tělesa.
záření -- foton, jehož energie je ve shodě s Planckovou hypotézou
+
úměrná frekvenci $E=h\nu$. ("...the energy of a light ... consists of a finite number of energy quanta ... each of which moves wtihout dividing and can only be absorbed and emitted as a whole.") Kinetická energie emitovaného
+
elektronu je
+
\be E_{kin}=eU_s(\nu)=h(\nu-\nu_0)=E_{foton}-E_{ion}.
+
\ll{ekine}\ee
+
  
\special{src: 464 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\textbf{Závěr:} Existují \emph{kvanta světelného záření --- fotony}, která působí v~elementárním procesu uvolňujícím jeden elektron. Energie
 +
jednoho fotonu je $h\nu$ kde $\nu$ je frekvence odpovídajícího záření a $h$ je konstanta určená z~Planckova vyzařovacího zákona.
  
Pro frekvence nižší než $\nu_0=E_{ion}/h$, kde $E_{ion}$ je
 
ionizační energie materiálu fotokatody, k emisi elektronů nedochází ani při
 
zvětšování intenzity záření (tím se pouze zvětšuje počet neúspěšných
 
pokusů překonat ionizační bariéru), zatímco pro $\nu >\nu_0$
 
získávají elektrony energii \rf{ekine}).
 
Konstanta úměrnosti $h$, změřená z fotoefektu se shodovala s
 
konstantou určenou ze záření černého tělesa.
 
 
\special{src: 474 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
 
{\bf Závěr:} Existují {\em kvanta světelného záření -- fotony},
 
která působí v
 
elementárním procesu uvolňujícím jeden elektron. Energie jednoho
 
fotonu je $h\nu$ kde $\nu$ je frekvence odpovídajícího záření a
 
$h$ je konstanta určená z Planckova vyzařovacího zákona.
 
 
\bc
 
\bc
Kolik fotonů za vteřinu emituje stowattová sodíková výbojka
+
  Kolik fotonů za vteřinu emituje stowattová sodíková výbojka mající 30 procentní světelnou účinnost? Kolik z~nich se dostane do oka  
mající 30 procentní světelnou účinnost? Kolik z nich se dostane do oka
+
  pozorovatele ve vzdálenosti 10 km? (Poloměr čočky oka je asi 5 mm.)
pozorovatele ve vzdálenosti 10 km? (Poloměr čočky oka je asi 5 mm.)
+
%Kolik fotonů emituje anténa vysílače o výkonu 1 W vysílající
+
%na krátkých vlnách 30 m?
+
 
\ec
 
\ec
\subsection{Comptonův rozptyl}
 
  
\special{src: 490 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
V roce 1923 provedl A.H. Compton pokus, který měl odhalit, zda se
 
kvanta elektromagnetického záření chovají jako částice, tzn. zda vedle
 
energie mají též definovanou hybnost. V tomto pokusu byl měřen
 
rozptyl elektromagnetického (rentgenového) záření na grafitu, v jehož krystalické
 
mříži jsou elektrony relativně volné.
 
  
\special{src: 498 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\subsection{Comptonův rozptyl}
  
 +
V~roce 1923 provedl A.~H.~Compton pokus, který měl odhalit, zda se kvanta elektromagnetického záření chovají jako částice, tzn.~zda vedle
 +
energie mají též definovanou hybnost. V~tomto pokusu byl měřen rozptyl elektromagnetického (rentgenového) záření na grafitu, v~jehož
 +
krystalické mříži jsou elektrony relativně volné.
  
\special{src: 501 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
{\small Podle klasické teorie je elektromagnetické záření pohlcováno látkou a pak opět vyzářeno. Přitom dochází k předání hybnosti látce
 +
(tj.~všem elektronům současně), což se interpretuje jako tzv.~tlak světla. V~klidové soustavě elektronu pak dojde k~emisi záření se stejnou
 +
vlnovou délkou a nulovou střední hybností. V~laboratorní soustavě, ve které mají elektrony hybnost $\vec P_e$ a energii $E_e$, pak
 +
pozorujeme podle Dopplerova principu změnu vlnové délky záření
 +
\be (\Delta\lambda)_{klas}=\lambda_0\frac{cP_e}{E_e-cP_e}(1-\cos\Theta), \ll{compclas} \ee
 +
kde $\lambda_0$ je délka dopadající vlny, $\Theta$ je úhel, pod kterým pozorujeme emitované záření, $E_e,P_e$ jsou velikost energie a hybnosti
 +
elektronu, které s délkou ozařování rostou.}
  
{\small Podle klasické teorie je elektromagnetické záření pohlcováno látkou a pak opět
+
Podívejme se jak bude tento jev probíhat, pokud se fotony na atomární úrovni chovají jako částice s~danou energií a hybností (viz
vyzářeno. Přitom dochází k předání hybnosti látce (tj. všem elektronům současně), což se interpretuje jako tzv. tlak
+
Obr.~\ref{fig:compton}).
světla. V klidové soustavě elektronu pak dojde k emisi záření
+
se stejnou vlnovou délkou a nulovou střední hybností.
+
V laboratorní soustavě, ve které mají elektrony hybnost $\vec P_e$ a
+
energii $E_e$, pak pozorujeme podle Dopplerova principu
+
změnu vlnové délky záření
+
\be
+
(\Delta\lambda)_{klas}=\lambda_0\frac{cP_e}{E_e-cP_e}
+
(1-cos\Theta),
+
\ll{compclas}\ee
+
kde $\lambda_0$ je délka dopadající vlny,
+
$\Theta$ je úhel, pod kterým pozorujeme emitované záření,
+
$E_e,P_e$
+
jsou velikost energie a hybnosti elektronu, které s délkou ozařování rostou.
+
}
+
  
\special{src: 520 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
 
Podívejme se jak bude tento jev %proces %podobná formule
 
probíhat, pokud se fotony na atomární úrovni
 
chovají jako částice s danou energií a hybností (viz
 
Obr.\ref{fig:compton}).
 
 
\begin{figure}
 
\begin{figure}
  
Řádka 594: Řádka 426:
 
\end{picture}
 
\end{picture}
  
\caption{Rozptyl elektromagnetického záření na elektronu}\ll{fig:compton}
+
\caption{Rozptyl elektromagnetického záření na elektronu} \ll{fig:compton}
 
\end{figure}
 
\end{figure}
V tom případě je třeba elementární proces rozptylu záření
+
 
popsat jako srážku dvou částic, fotonu a elektronu ("... when an X-ray quantum is scattered it spends all of its energy and momentum upon some particular electron."),
+
V~tom případě je třeba elementární proces rozptylu záření popsat jako srážku dvou částic, fotonu a elektronu (\emph{"... when an X-ray quantum  
při které se celková energie a hybnost zachovává.
+
is scattered it spends all of its energy and momentum upon some particular electron."}), při které se celková energie a hybnost zachovává.
\be \epsilon_{\nu_0}+m_ec^2=\epsilon_{\nu}+ E_e
+
\be \epsilon_{\nu_0}+m_ec^2 = \epsilon_{\nu}+ E_e \ll{zachovanienergie} \ee
\ll{zachovanienergie} \ee
+
 
\be \vec p_{\nu_0}+0=\vec p_{\nu}+\vec p_{e},\ll{zachovani hybnosti} \ee
 
\be \vec p_{\nu_0}+0=\vec p_{\nu}+\vec p_{e},\ll{zachovani hybnosti} \ee
 
kde
 
kde
\[ \vec p_e=\frac{m_e\vec v_e}{\sqrt{1-v_e^2/c^2}},\ \
+
\[ \vec p_e=\frac{m_e\vec v_e}{\sqrt{1-v_e^2/c^2}},\ \quad E_e=\frac{m_ec^2}{\sqrt{1-v_e^2/c^2}},\]
E_e=\frac{m_ec^2}{\sqrt{1-v_e^2/c^2}},\]
+
\[ \epsilon_\nu=h\nu,\ \quad |\vec p_\nu|=h\nu/c=h/\lambda \]
\[ \epsilon_\nu=h\nu,\ \ |\vec p_\nu|=h\nu/c=h/\lambda \]
+
a $v_e$ je rychlost odraženého elektronu. Ze zákona zachování hybnosti plyne
a $v_e$ je rychlost odraženého elektronu.
+
\[ (\vec p_{\nu_0}-\vec p_{\nu})^2 = \frac{\hbar^2}{c^2}(\nu^2+\nu_0^2-2\nu\nu_0\cos\Theta)= \]
Ze zákona zachování hybnosti plyne
+
\[ {\vec p_e}{}^2 = \frac{m_e^2v_e^2}{1-v_e^2/c^2} = E_e^2/c^2-m_e^2c^2. \]
\[ (\vec p_{\nu_0}-\vec p_{\nu})^2=
+
Použijeme-li ještě zákon zachování energie, pak algebraickými úpravami dostaneme
\frac{\hbar^2}{c^2}(\nu^2+\nu_0^2-2\nu\nu_0\cos\Theta)=\]
+
\be \lambda-\lambda_0 = \frac{h}{m_ec}(1-\cos \Theta), \ll{compton2} \ee
\[ {\vec p_e}{}^2=\frac{m_e^2v_e^2}{1-v_e^2/c^2}=E_e^2/c^2-m_e^2c^2. \]
+
což je vzorec pro  vlnovou délku emitovaného záření v~závislosti na úhlu emise pro počáteční nulovou hybnost elektronu.
Použijeme-li ještě zákon zachování energie,
+
Veličina $\frac{\hbar}{m_ec}$ se často nazývá \emph{Comptonova vlnová délka elektronu}. Její hodnota je $2.4\times 10^{-12}$ m.
pak algebraickými úpravami dostaneme
+
\be \lambda-\lambda_0 = \frac{h}{m_ec}(1-\cos \Theta),
+
\ll{compton2}\ee
+
což je vzorec pro  vlnovou délku emitovaného záření v závislosti
+
na úhlu emise pro počáteční nulovou hybnost elektronu.
+
Veličina
+
$\frac{\hbar}{m_ec}$ se často nazývá {\em Comptonova
+
vlnová délka elektronu}. Její hodnota je $2.4\times 10^{-12}m$.
+
  
\special{src: 555 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Předpokládáme-li, že opakovaným rozptylem EM záření získaly elektrony hybnost rovnoběžnou se směrem dopadajícího záření velikosti $P_e$,
 +
pak vzorec pro Comptonovský rozptyl se změní na
 +
\be \lambda-\lambda_0 = \frac{(\lambda_0 P_e+h)c}{\sqrt{m_e^2c^4+P_e^2c^2}-P_ec}(1-\cos\Theta). \ll{compton} \ee
 +
Pro $P_e\gg h/\lambda$ dostáváme klasickou formuli (\rf{compclas}). Comptonovy vzorce (\rf{compton}) resp.~(\rf{compton2}) se však experimentálně
 +
potvrdily i pro krátkovlné rentgenovské záření.
  
Předpokládáme-li, že opakovaným rozptylem EM záření získaly elektrony  hybnost rovnoběžnou se směrem dopadajícího záření
+
\textbf{Závěr:} Kvanta světelného či obecněji elektromagnetického záření mají nejen definovanou energii, ale i hybnost, jejíž velikost je nepřímo
velikosti $P_e$, pak vzorec pro Comptonovský rozptyl se změní na
+
úměrná vlnové délce záření $|\vec p| = h/\lambda$.
\be \lambda-\lambda_0=
+
\frac{(\lambda_0 P_e+h)c}{\sqrt{m_e^2c^4+P_e^2c^2}-P_ec}(1-\cos
+
\Theta).
+
\ll{compton}\ee
+
Pro $P_e\gg h/\lambda$ dostáváme klasickou formuli
+
\rf{compclas}).
+
Comptonovy vzorce \rf{compton}) resp. \rf{compton2})
+
se však experimentálně potvrdily
+
i pro krátkovlné rentgenovské záření.
+
  
\special{src: 569 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\bc
 +
  Určete hybnost fotonů viditelného světla a R\"ontgenova záření.
 +
\ec
  
 +
\bc
 +
  Jakou vlnovou délku má elektromagnetické záření, jehož zdrojem je elektron --- pozitronová anihilace
 +
  \[ e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma \]
 +
  v~klidu?
 +
\ec
  
\special{src: 572 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
{\bf Závěr:} Kvanta světelného či obecněji elektromagnetického záření mají nejen definovanou
 
energii, ale i hybnost, jejíž velikost je nepřímo úměrná vlnové
 
délce záření $|\vec p| = h/\lambda$.
 
\bc Určete hybnost fotonů viditelného světla a R\"ontgenova
 
záření.
 
\ec
 
\bc Jakou vlnovou délku má elektromagnetické záření, jehož
 
zdrojem je elektron -- pozitronová anihilace
 
\[ e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma \]
 
v klidu?
 
\ec
 
  
\special{src: 586 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
 
\subsection{Shrnutí}
 
\subsection{Shrnutí}
  
\special{src: 590 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Z~výše uvedných vysvětlení experimentálních fakt plyne, že v~mikrosvětě, tj.~při zkoumání atomárních jevů:
 
+
Z výše uvedných vysvětlení experimentálních fakt
+
%v předchozích podkapitolách
+
plyne, že v mikrosvětě, tj. při zkoumání atomárních jevů:
+
 
\begin{enumerate}
 
\begin{enumerate}
\item
+
  \item Existují fyzikální objekty --- kvanta, kvantové částice --- mající jak vlnový tak částicový charakter.
Existují fyzikální objekty -- kvanta, kvantové částice --
+
  \item Množiny hodnot některých fyzikálních veličin, např.~energie či momentu hybnosti, mohou být diskrétní tzn.~tyto veličiny se mohou měnit
%Ztrácí se rozdíl mezi hmotnými objekty a zářením.
+
        pouze o~konečné přírustky.
mající jak vlnový tak částicový charakter.
+
% a chová se podobně jako soubor částic.
+
% a hmotné objekty přestávají mít čistě částicový charakter.
+
\item
+
Množiny hodnot některých fyzikálních veličin, např. energie či
+
momentu hybnosti, mohou být diskrétní tzn. tyto veličiny se mohou
+
měnit pouze o konečné přírustky.
+
%nabývají než se očekávalo
+
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
Tato podivuhodná experimentální fakta se nepodařilo vysvětlit metodami klasické fyziky, ale bylo nutno vybudovat novou fyzikální teorii a použít nové matematické struktury a techniky. To vedlo
+
Tato podivuhodná experimentální fakta se nepodařilo vysvětlit metodami klasické fyziky, ale bylo nutno vybudovat novou fyzikální teorii a  
ke zrodu \qv é teorie, která se obecně zabývá širokou třídou mikroskopických
+
použít nové matematické struktury a techniky. To vedlo ke zrodu \qv é teorie, která se obecně zabývá širokou třídou mikroskopických
 
fyzikálních systémů.
 
fyzikálních systémů.
  
\special{src: 612 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Z~pedagogických důvodů začneme její výklad popisem jedné kvantové částice bez vazeb, jejímž typickým reprezentantem je například elektron.
 +
Při studiu kvantové teorie je třeba mít na mysli, že jako u~každé fyzikální teorie \textbf{se nejedná o~odvození ve smyslu, na které jsme zvyklí
 +
z~matematiky, nýbrž o~sérii rozumných návrhů a předpokladů vedoucích k předpovědím, jejichž správnost musí prověřit experimenty.} Ostatně,
 +
klasickou mechaniku Newton také neodvodil, nýbrž postuloval.
 +
 
 +
 
 +
 
  
Z pedagogických důvodů začneme její výklad popisem
 
jedné kvantové částice bez vazeb,
 
jejímž typickým reprezentantem je například elektron.
 
Při studiu kvantové teorie je třeba mít na mysli, že jako u každé fyzikální teorie {\bf se nejedná o odvození
 
%Slovo "odvodíme" v minulém odstavci je přitom třeba chápatnikoliv
 
ve smyslu, na který jsme zvyklí z matematiky, nýbrž o
 
sérii rozumných návrhů a předpokladů vedoucích k předpovědím, %konstrukci,
 
jejichž správnost musí prověřit experimenty.}
 
Ostatně, klasickou mechaniku Newton také neodvodil, nýbrž
 
postuloval.
 
%další vývoj její správnost prověřil do té
 
%%míry, že na počátku tohoto století byla považována za
 
%neotřesitelné dogma.jí nyní považujeme
 
%a uvěřitelných
 
 
\subsection{De Broglieova hypotéza a \sv a \rc e}
 
\subsection{De Broglieova hypotéza a \sv a \rc e}
 
%\input{debrogli.sub}
 
%\input{debrogli.sub}

Verze z 24. 12. 2010, 19:29

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANStefamar 18. 9. 201814:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůStefamar 18. 9. 201815:04
Header editovatHlavičkový souborStefamar 18. 9. 201814:39 header.tex
Kapitola0 editovatPoznámkaStefamar 18. 9. 201814:40 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatCharakteristické rysy kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:41 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZrod kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStavy a pozorovatelné v kvantové mechaniceStefamar 18. 9. 201814:48 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatJednoduché kvantové systémyStefamar 18. 9. 201814:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPříprava stavu kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:09 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatKvantová částice v centrálně symetrickém potenciáluStefamar 18. 9. 201814:57 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobecněné vlastní funkceStefamar 18. 9. 201814:58 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatBra-ketový formalismus a posunovací operátoryStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPředpovědi výsledků měřeníStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatČasový vývoj kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:01 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatČástice v elektromagnetickém poli. SpinStefamar 18. 9. 201815:02 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatSystémy více částicStefamar 18. 9. 201815:03 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatPřibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoruStefamar 18. 9. 201815:36 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatPotenciálový rozptyl, tunelový jevStefamar 18. 9. 201815:05 kapitola14.tex
KapitolaA editovatLiteraturaStefamar 18. 9. 201815:06 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:blackbody.pdf blackbody.pdf
Image:s1s2.png s1s2.png
Image:s1full.png s1full.png
Image:s2full.png s2full.png
Image:wavefull.png wavefull.png
Image:ballfull.png ballfull.png
Image:roz1.pdf roz1.pdf
Image:roz2.pdf roz2.pdf
Image:fine_structure.pdf fine_structure.pdf
Image:zeeman_FS.pdf zeeman_FS.pdf
Image:tunel_prob.pdf tunel_prob.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN}
 
\section{Zrod \qv é mechaniky}
\ll{ZrodQM}
 
Základní úlohou všech odvětví teoretické fyziky (mechaniky, elektřiny a magnetismu, termodynamiky, ...) je popis \emph{množiny stavů a
určení časového vývoje} fyzikálních systémů. Jinými slovy to znamená určení měřitelných veličin tzv.~\emph{pozorovatelných}, které jsou 
pro zkoumaný systém relevantní, a předpovězení vývoje jejich hodnot. Jejich příkladem je poloha, hybnost, energie, elektrická a 
magnetická intenzita, teplota, objem atd.
 
{\small Klasická fyzika popisuje pozorovatelné jako funkce na prostoru stavů. Jejich hodnoty pro daný stav jsou přesně určeny a fyzikální 
zákony určující jejich časový vývoj jsou popsány diferenciálními rovnicemi. Tímto způsobem lze popsat širokou třídu jevů, ve kterých 
interagují jak hmotné objekty, tak fyzikální pole či záření. Rozsah těchto jevů je tak velký, že na konci minulého století se zdálo, že 
vývoj fyziky je ukončen, že známe všechny fyzikální zákony. Bohužel či bohudík se ukázalo, že to není pravda, a že klasická fyzika 
nedokáže bezesporně popsat některé jevy, ke kterým dochází v~důsledku interakcí na atomární úrovni.}
 
\bc
 Popište jednorozměrný harmonický oscilátor Hamiltonovskou formulací klasické mechaniky. Napište a vyřešte pohybové rovnice. Napište 
 rovnici pro fázové trajektorie. Hodnotou jaké fyzikální veličiny jsou určeny?
\ec
 
Základní fyzikální objekty --- \textbf{hmota a záření} --- jsou v~klasické fyzice \textbf{popsány zcela odlišným způsobem}. Hmotné objekty 
jsou lokalizované a řídí se Newtonovými pohybovými rovnicemi, zatímco záření je nelokalizované a řídí se Maxwellovými polními rovnicemi. 
Dochází u~něj k~vlnovým jevům např.~interferenci a ohybu.
 
V~makrosvětě je toto rozlišení plně oprávněné a odlišný způsob popisu kvalitativně různých objektů zcela logický. Pokusy prováděné 
počátkem tohoto století však ukázaly, že pro popis objektů v~mikrosvětě jsou původní představy neadekvátní, ba dokonce vedou k~předpovědím, 
které jsou v~rozporu s~pozorováními.
 
{\small Příkladem takového rozporu je Rutherfordův planetární model atomu, který předpokládá, že záporně nabité elektrony obíhají okolo 
kladně nabitého jádra podobně jako planety okolo Slunce. Podle této představy jsou elektrony klasické, elektricky nabité (na rozdíl od 
planet!) částice. Problém je však v~tom, že z~teorie elektromagnetického pole pak vyplývá, že by při pohybu po zakřivené dráze měly 
produkovat elektromagnetické záření na úkor své vlastní mechanické energie.}
 
Předpovědí klasické teorie tedy je, že atomy by měly produkovat záření se spojitým spektrem energií a měly by mít konečnou, dokonce velmi 
krátkou (cca.~$10^{-10}$ s) dobu života. Obě tyto předpovědi jsou v~rozporu s pozorováním. Smířit tento rozpor teorie a experimentu se 
podařilo až kvantové mechanice za cenu opuštění některých zdánlivě přirozených představ, v~tomto případě elektronu jako částice pohybující 
se po nějaké dráze.
 
\bc
 Spočtěte charakteristickou dobu života elektronu v~atomu vodíku, pokud jej považujeme za klasickou částici pohybující se po kruhové dráze 
 o~(Bohrově) poloměru $a \approx 10^{-10}$ m (viz \cite{sto:tf}, příklad 9.52).
\ec
 
K~dalším klasicky nevysvětlitelným jevům, jež stály u~zrodu \qv é mechaniky patří Planckova formule pro záření černého tělesa, fotoefekt 
a Comptonův rozptyl elektronů, které popíšeme v~příštích podkapitolách. Ukáže se, že pro jejich vysvětlení se budeme muset vzdát i 
představy o~čistě vlnové povaze elektromagnetického záření.
 
 
\subsection{Planckův vyzařovací zákon}
 
Jedním z~problémů klasické fyziky je popsat spektrální rozdělení intenzity záření tzv.~absolutně černého tělesa, přesněji její závislost 
na frekvenci záření a teplotě tělesa.
 
\emph{Absolutně černé těleso}, tzn.~těleso které neodráží žádné vnější záření, lze realizovat otvorem v~dutině, jejíž vnější stěny jsou 
vodivé a jsou ohřáty na jistou teplotu $T$. Takto zahřátá dutina vyzařuje elektromagnetické záření, jehož experimentálně změřené 
spektrální rozdělení je v~rozporu s klasickým popisem tohoto jevu.
 
Oscilací atomů stěn dutiny zahřáté na teplotu $T$ se v~dutině vytváří elektromagnetické pole (viz \cite{sto:tf}, Kap.~8), jež je zdrojem 
záření černého tělesa. Jeho složky $\vec E(\vec x,t), \vec B(\vec x,t)$ musí splňovat Maxwellovy--Lorentzovy rovnice beze zdrojů
\be \div \vec{E}=0,\ \ \ \rot \vec B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}=0, \ll{ml1} \ee
\be \div \vec{B}=0,\ \ \ \rot \vec E + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}=0 \ll{ml2} \ee
a okrajové podmínky, které vyžadují, aby tečné složky elektrického a normálové složky magnetického pole byly na stěnách dutiny nulové (viz 
např.~\cite{sto:tf} U9.1 a \cite{uhl:uvaf} I.2), tj.
\be \vec{N}\cdot\vec{H}=0,\ \ \ \vec N\times \vec E=0, \ll{podnast}\ee
kde $\vec N$ je jednotkový vektor směřující ve směru normály ke stěně dutiny. Jako první krok odvození Planckova zákona ukážeme, že takovéto 
pole je ekvivalentní systému neinteragujících harmonických oscilátorů.
 
Nechť $\vec E,\vec B$ vyhovují podmínkám (\rf{ml1}-\rf{podnast}). Z II.~serie Maxwellových-Lorentzových rovnic plyne, že elektromagnetické 
pole lze popsat čtveřicí potenciálů $(\phi(\vex,t),\vec A(\vex,t))$ způsobem 
\be \vec E = -\grad \phi' -\frac{\partial \vec{A'}}{\partial t},\ \ \vec B = \rot \vec{A'}.\ee
Pro Maxwellovy rovnice beze zdrojů lze kalibrační transformací dosáhnout toho, že elektromagnetické potenciály $(\phi,\vec{A})$ splňují 
$\phi=0,\div\vec{A}=0$ a okrajové podmínky $\vec N \times \vec A = 0$ na stěnách dutiny.
 
Kalibrační transformace
\be \phi(\vec x,t) = \phi'(\vec x,t)-\frac{\partial\lambda}{\partial t}(\vec x,t) \ee
\be \vec A(\vec x,t) = \vec A'(\vec x,t) + \grad \lambda(\vec x,t), \ee
která zaručí splnění výše uvedených podmínek, je dána funkcí $\lambda$, která splňuje rovnice
\be \frac{\partial \lambda}{\partial t}=\phi' \ee
\be \triangle \lambda = -\div \vec A' \ee
spolu s~okrajovými podmínkami na stěnách
\be \vec N \times \grad \lambda = -\vec N \times \vec A'. \ee
 
Fakt, že všechny tyto podmínky lze splnit dostatečně hladkou \fc í $\lambda$ je zaručen rovnicí $\div \vec{E}=0$ a požadavky na tečné a
normálové složky intenzit na stěnách dutiny.
 
Předpokládejme dále, že dutina má tvar krychle o~hraně $L$. Rozložíme složky vektorového potenciálu do trojné Fourierovy řady (viz 
např.~\cite{uhl:uvaf})
 
\be A_1(\vec x,t) = \sum_{\vec m \in \Z_+^3} Q_1(\vec{m},t) \cos(m_1x_1\pi/L)\sin(m_2x_2\pi/L)\sin(m_3x_3\pi/L), \ll{Four1} \ee
\be A_2(\vec x,t) = \sum_{\vec m \in \Z_+^3} Q_2(\vec{m},t)\sin(m_1x_1\pi/L)\cos(m_2x_2\pi/L)\sin(m_3x_3\pi/L), \ll{Four2}\ee
\be A_3(\vec x,t) = \sum_{\vec m \in \Z_+^3} Q_3(\vec{m},t)\sin(m_1x_1\pi/L)\sin(m_2x_2\pi/L)\cos(m_3x_3\pi/L). \ll{Four3}\ee
 
Důvod pro tento speciální výběr Fourierova rozvoje je následující: Okrajové podmínky $\vec N\times\vec A=0$ na stěnách krychle implikují
\[ A_1(x_1,x_2,0,t)=0,\ A_1(x_1,0,x_3,t)=0 \]
takže funkci $A_1$, lze rozšířit na interval $\langle -L,L \rangle \times \langle -L,L \rangle \times \langle -L,L \rangle$ jako spojitou 
funkci lichou v~proměnných $x_2,x_3$. O~hodnotách $A_1(0,x_2,x_3)$ žádnou informaci nemáme, můžeme ji nicméně prodloužit sudě v~$x_1$. 
Fourierův rozklad liché spojité funkce na intervalu $\langle -L,L \rangle$ lze provést pomocí funkcí $\sin mx\pi/L$, zatímco rozklad sudé 
funkce pomocí funkcí $\cos mx\pi/L$. Odtud plyne možnost rozkladu \rf{Four1}). Důležité je, že podmínka
\[ A_1(x_1,x_2,L,t)=0,\ A_1(x_1,L,x_3,t)=0 \]
už neklade na koeficienty rozvoje žádné dodatečné omezení na rozdíl od případu, kdybychom užili jiné typy rozvojů, např.~pomocí funkcí 
$\cos mx\pi/L$ pro sudá rozšíření $A_1$ v $x_2,x_3$. Stejnou argumentací dostaneme rozklady funkcí $A_2,A_3$ způsobem (\rf{Four2},\rf{Four3}).
 
Z~rovnic pro potenciály ve vybrané kalibraci
\be \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}A_i-\triangle A_i=0, \ll{vlnrce} \ee
které dostaneme z~(\rf{ml1}), pak plyne, že koeficienty $\vec Q_{\vec{m}}(t) \equiv \vec Q(\vec m,t)$ pro $ \vec m \in \Z_+^3$ (trojice 
celých nezáporných čísel) splňují jednoduché \rc e
\be \ddot{\vec{Q}}_{\vec m}+\omega_{\vec m}^2\vec {Q}_{\vec m} = 0, \ll{rceHO} \ee
kde
\be \omega_{\vec m}=\frac{\pi c}{L}\sqrt{m_1^2+m_2^2+m_3^2} \ll{omgm} \ee
a $c$ je rychlost světla.
 
Kalibrační podmínka $\div \vec A=0$ přejde na tvar
\be \vec m\cdot\vec Q_{\vec m}=0, \ll{kalpod} \ee
ze kterého plyne, že pro každé $\vec m \in \Z_+^3$ existují dvě lineárně nezávislé funkce $Q^\alpha_{\vec m}(t),\ \alpha=1,2$ splňující 
(\rf{rceHO},\rf{kalpod}), což odpovídá dvěma polarizacím elektromagnetického záření.
 
\bc
 Ze vzorců (\rf{Four1}-\rf{Four3}) odvoďte formule pro složky elektrického a magnetického pole $\vec E(\vec x,t)$ a $\vec B(\vec x,t)$.
\ec
 
Energie elektromagnetického pole
\[ \mathcal{E} = \frac{1}{2}\int(\varepsilon_0\vec E^2+\frac{1}{\mu_0}\vec B^2)dV \]
po dosazení (\rf{Four1}-\rf{Four3}) a integraci přejde na tvar
\be 
 \mathcal{E} = \frac{\varepsilon_0 L^3}{16}\sum_{\vec m \in \Z_+^3}\sum_{\alpha=1,2}(\dot{{Q^\alpha}}_{\vec m}^2+\omega_{\vec m}^2 {Q^\alpha}_{\vec m}^2). 
 \ll{ergempole}
\ee
 
Z~rovnic (\rf{rceHO},\rf{ergempole}) vidíme, že {elektromagnetické pole v~uzavřené dutině je ekvivalentní soustavě nezávislých harmonických 
oscilátorů} (stojatých vln) číslovaných vektory $\vec m \in \Z_+^3$.
 
Elektromagnetické intenzity nejsou plně určeny, neboť nejsou dány žádné počáteční podmínky a není tedy ani možno určit energii 
elektromagnetického pole ani energie jednotlivých harmonických oscilátorů v~sumě (\rf{ergempole}). Na druhé straně však víme, že 
elektromagnetické pole je v~termodynamické rovnováze se stěnami dutiny o~teplotě $T$ a lze jej tedy popsat metodami statistické fyziky.
Z tohoto hlediska je možno na \emph{elektromagnetické pole v~dutině pohlížet jako na soubor oscilátorů, přičemž každý z~nich může interakcí 
s~termostatem nabývat různých energií}. Pravděpodobnost výskytu oscilátoru ve stavu $s$ s~energií ${\epsilon}(s)$ je dána Boltzmannovou 
statistikou s~rozdělovací funkcí
\be P(s,T) = A(T) e^{-\frac{\epsilon (s)}{kT} }, \ll{boltzman} \ee
kde $k$ je Boltzmannova konstanta $k=1.38\times 10^{-23}\mathrm{J/K}$ a $A(T)$ je normalizační konstanta daná podmínkou
\[ \sum_s P(s,T)=1. \]
 
Nás budou zajímat střední hodnoty energií oscilátorů s~vlastními frekvencemi
$\nu = \omega_{\vec{m}}/(2\pi) = c|\vec{m}|/(2L)$
\[\overline{\epsilon(\nu,T)} = \sum_s \epsilon(s)P(s,T), \]
neboť energii elektromagnetických vln, jejichž frekvence leží v~intervalu $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$, pak lze spočítat jako součet 
středních energií oscilátorů s~frekvencemi v~témže intervalu.
 
Jednotlivé oscilátory jsou číslovány celočíselnými vektory $\vec m$ a směrem polarizace $\alpha$. Přiřadíme-li každé dvojici oscilátorů 
s~pevným $\vec m$ bod v $\Z_+^3$, pak v~důsledku (\rf{omgm}) množina oscilátorů s~frekvencemi v~intervalu $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$ 
leží v~jednom oktantu kulové slupky poloměru $2L\nu/c$ a tloušťky $2Ld\nu/c$ v~prostoru vektorů v~$\Z^3$. Energie oscilátorů s~frekvencemi 
v~intervalu $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$ je pak rovna součtu energií (\rf{ergempole}) avšak pouze přes body v~této slupce, tedy
\be 
 d\bar{\mathcal{E}} 
  = 2\,\frac{1}{8}\overline{\epsilon(\nu,T)}\, 4\pi m^2 dm 
  = \overline{\epsilon(\nu,T)}\,\left(\frac{2L}{c}\right)^3 \pi \nu^2 d\nu
  = V\,\overline{\epsilon(\nu,T)}\,\frac{8\pi}{c^3} \nu^2 d\nu, \ll{pocetstavu} \ee
kde $V$ je objem dutiny a $c$ je rychlost světla. Hustota energie oscilátorů (elektromagnetického pole) s~danou frekvencí tedy je
\be \rho(\nu,T) = \overline{\epsilon(\nu,T)}\,\frac{8\pi}{c^3}\nu^2. \ll{spechus1} \ee
 
{\small Předpokládáme-li, že se jedná o~klasické oscilátory, jejichž energie může nabývat libovolných kladných hodnot 
$E(q,p)=\alpha p^2 + \beta q^2$ a rozdělovací funkce souboru stavů oscilátoru daných hybností $p$ a polohou $q$ je
\[ P(q,p) = A\ e^{-\frac{E(q,p)}{kT} }, \]
pak střední hodnota oscilátorů je nezávislá na $\nu$
\be \overline{\epsilon(\nu,T)}=kT \ll{sthoden} \ee
a energie pole v~dutině připadající na interval frekvencí $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$ je
\[ \rho(\nu,T)d\nu= \frac{8\pi}{c^3} \nu^2 kT d\nu \]
(Rayleigh-Jeansova formule). Tato rozdělovací funkce však neodpovídá experimentálním hodnotám pro velké frekvence $\nu$. Navíc celková 
hustota energie elektromagnetického pole
\be \epsilon = \int_0^\infty \rho(\nu,T)d\nu \ll{heemp}\ee
diverguje.}
 
\bc Odvoďte formuli (\rf{sthoden}).\ec
 
Experimentálně naměřené hodnoty spektrálního rozdělení hustoty energie dobře popisuje funkce navržená M.~Planckem ve tvaru
\be \fbox{\LARGE$\rho(\nu,T) = \frac{8\pi}{c^3}\frac{h\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1} $} \ ,\ll{planck} \ee
kde experimentálně určená hodnota konstanty $h = 6.62 \times 10^{-34}$ Js (viz obr.~1).
 
\begin {figure}[hbtp]
% \begin{center}
\hskip 2cm\special{em:graph s_planck.gif} \vskip 5cm
\caption{Spektrální rozdělení hustoty energie absolutně černého tělesa pro teploty 900 K, 1100 K, 1300K, 1500 K}
\end{figure}
 
\bc 
 Napište rovnice určující polohu maxima Planckovy rozdělovací funkce při dané teplotě. Jak se mění poloha maxima s~teplotou 
 (Wienův posunovací zákon)?
\ec
 
\bc 
 Určete přibližně teplotu, při níž se spektrální rozdělení hustoty energie záření černého tělesa spočtené na základě 
 Rayleighova-Jeansova zákona liší ve viditelné oblasti od veličiny měřené o~5 procent. Jak velký je tento rozdíl v~oblasti 
 maxima $\rho$ při této teplotě? Závisí poměr této odchylky na teplotě?
\ec
 
\bc 
 Napište rozdělovací funkci hustoty záření černého tělesa podle vlnových délek. Napište rovnici určující její maximum pro 
 danou teplotu.
\ec
 
K~odvození rozdělovací funkce (\rf{planck}) je třeba učinit následující podivný předpoklad (Max Planck, 1900):
 
Harmonické oscilátory, jejichž soubor je z~energetického hlediska ekvivalentní elektromagnetickému poli v~dutině, \emph{nemohou nabývat 
libovolných hodnot energie, ale pouze takových, které jsou celým násobkem základního kvanta energie $\epsilon_0$, tzn.~$E_n=n\epsilon_0$.
Základní kvantum energie oscilátoru je úměrné jeho frekvenci.}
\[ \epsilon_0=\epsilon_0(\nu)=h\nu. \]
 
Stavy harmonického oscilátoru jsou tedy číslovány kladnými celými čísly $n$ a rozdělovací funkce stavů oscilátoru s~frekvencí $\nu$ a 
energií $E_n$ je
\[ P_n= A^{-1}e^{-\frac{n h\nu}{kT}}. \]
Hodnotu konstanty $A$ dostaneme z~normovací podmínky $\sum_{n=0}^\infty P_n=1$. Sečtením geometrické řady
\[ A=\sum_{n=0}^\infty e^{-\frac{nh\nu}{kT}}=1/[1-e^{-\frac{h\nu}{kT}}]. \]
 
Střední hodnota energie harmonických oscilátorů s frekvencí $\nu$ je pak
\[ 
 \overline{\epsilon(\nu,T)} 
  = \sum_{n=0}^\infty nh\nu P_n
  = A^{-1}\sum_{n=0}^\infty nh\nu e^{-\frac{n h\nu}{kT}} 
  = A^{-1}\left[-\frac{\partial A}{\partial(\frac{1}{kt})}\right]
  = \frac{h\nu}{e^\frac{h\nu}{kT}-1}. 
\]
Energii elektromagnetického pole v~dutině připadající na interval frekvencí $\langle \nu,\nu+d\nu \rangle$ pak opět spočítáme jako součin 
(\ref{pocetstavu}) střední hodnoty energie oscilátorů s~frekvencí $\nu$ a počtu oscilátorů s~frekvencemi uvnitř daného intervalu, z~čehož 
dostaneme Planckovu formuli (\rf{planck}).
 
Celková hustota energie elektromagnetického pole (\rf{heemp}) spočítaná z~takto určené rozdělovací funkce nediverguje a její teplotní závislost
odpovídá Stefan-Boltzmannovu zákonu.
\[
 \epsilon(T)
  = \frac{8\pi}{c^3}h \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^\frac{h\nu}{kT}-1}d\nu
  = \frac{8\pi}{c^3} \frac{k^4 T^4}{h^3}\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}dx
  = \kappa T^4, 
\]
kde
\[ \kappa = \frac{8\pi k^4}{c^3h^3} \frac{\pi^4 }{15}. \]
 
\textbf{Závěr}: Rozdělovací funkci záření absolutně černého tělesa lze odvodit pomocí předpokladu, že \emph{energie harmonického oscilátoru 
s~frekvencí $\nu$ může nabývat pouze diskrétních hodnot $E_n=nh\nu$}, kde $h$ je univerzální konstanta.
 
Uvědomme si, že jakkoliv je tento předpoklad zvláštní, není v~rozporu s naší zkušeností, neboť díky velikosti Planckovy konstanty $h$ jsou 
nespojitosti energií $h\nu$ i pro velmi rychlé mechanické oscilátory hluboko pod mezí pozorovacích chyb.
 
Existenci diskretních hodnot energie se podařilo prokázat i u~atomů (konkrétně rtuti) v~sérii pokusů Francka a Hertze v~letech 1914-1919 
(viz \cite{uhl:uvaf}).
 
 
 
\subsection{Fotoefekt}
Potvrzením Planckovy hypotézy o~kvantovém charakteru energie elektromagnetického pole bylo i Einsteinovo vysvětlení fotoefektu --- emise 
elektronů stimulované světelným zářením, pozorované poprvé Lenardem v~roce 1903.
 
Popišme tento experiment v pozdějším uspořádání, které provedl Millikan v~roce 1916 (viz obr.~\rf{fig:millikan}). Na fotokatodu zapojenou do 
elektrického obvodu dopadá monochromatické světlo s~frekvencí $\nu$, která se postupně mění. Světlo produkuje elektrický proud. Zdroj 
stejnosměrného napětí je zapojen tak, že vytváří elektrické pole, které vrací elektrony emitované světelným zářením zpět.
 
\begin{figure}[hbtp]
 
%TexCad Options
%\grade{\on}
%\emlines{\off}
%\beziermacro{\off}
%\reduce{\on}
%\snapping{\on}
%\quality{2.00}
%\graddiff{0.01}
%\snapasp{1}
%\zoom{1.00}
\unitlength 1mm
\linethickness{0.4pt}
\begin{picture}(105.00,85.00)
%\emline(20.00,70.00)(40.00,70.00)
\put(20.00,70.00){\line(1,0){20.00}}
%\end
\put(55.00,70.00){\oval(30.00,10.00)[]}
%\emline(65.00,70.00)(100.00,70.00)
\put(65.00,70.00){\line(1,0){35.00}}
%\end
%\emline(100.00,70.00)(100.00,55.00)
\put(100.00,70.00){\line(0,-1){15.00}}
%\end
\put(100.00,50.00){\circle{10.00}}
%\vector(95.00,45.00)(105.00,55.00)
\put(105.00,55.00){\vector(1,1){0.2}}
\multiput(95.00,45.00)(0.12,0.12){84}{\line(0,1){0.12}}
%\end
%\emline(100.00,45.00)(100.00,30.00)
\put(100.00,45.00){\line(0,-1){15.00}}
%\end
%\emline(100.00,30.00)(60.00,30.00)
\put(100.00,30.00){\line(-1,0){40.00}}
%\end
%\emline(55.00,30.00)(20.00,30.00)
\put(55.00,30.00){\line(-1,0){35.00}}
%\end
%\emline(20.00,30.00)(20.00,70.00)
\put(20.00,30.00){\line(0,1){40.00}}
%\end
%\emline(40.00,70.00)(45.00,70.00)
\put(40.00,70.00){\line(1,0){5.00}}
%\end
%\emline(45.00,73.00)(45.00,67.00)
\put(45.00,73.00){\line(0,-1){6.00}}
%\end
%\emline(65.00,72.00)(65.00,68.00)
\put(65.00,72.00){\line(0,-1){4.00}}
%\end
%\emline(55.00,35.00)(55.00,25.00)
\put(55.00,35.00){\line(0,-1){10.00}}
%\end
%\emline(57.00,30.00)(60.00,30.00)
\put(57.00,30.00){\line(1,0){3.00}}
%\end
%\emline(57.00,33.00)(57.00,27.00)
\put(57.00,33.00){\line(0,-1){6.00}}
%\end
%\emline(45.00,30.00)(45.00,15.00)
\put(45.00,30.00){\line(0,-1){15.00}}
%\end
%\emline(45.00,15.00)(60.00,15.00)
\put(45.00,15.00){\line(1,0){15.00}}
%\end
\put(65.00,15.00){\circle{10.00}}
%\vector(60.00,10.00)(70.00,20.00)
\put(70.00,20.00){\vector(1,1){0.2}}
\multiput(60.00,10.00)(0.12,0.12){84}{\line(0,1){0.12}}
%\end
%\emline(70.00,15.00)(80.00,15.00)
\put(70.00,15.00){\line(1,0){10.00}}
%\end
%\emline(80.00,15.00)(80.00,30.00)
\put(80.00,15.00){\line(0,1){15.00}}
%\end
%\vector(65.00,85.00)(46.00,72.00)
\put(46.00,72.00){\vector(-3,-2){0.2}}
\multiput(65.00,85.00)(-0.17,-0.12){109}{\line(-1,0){0.17}}
%\end
%\vector(65.00,83.00)(46.00,70.00)
\put(46.00,70.00){\vector(-3,-2){0.2}}
\multiput(65.00,83.00)(-0.17,-0.12){109}{\line(-1,0){0.17}}
%\end
%\vector(65.00,81.00)(46.00,68.00)
\put(46.00,68.00){\vector(-3,-2){0.2}}
\multiput(65.00,81.00)(-0.17,-0.12){109}{\line(-1,0){0.17}}
%\end
\put(70.00,5.00){\makebox(0,0)[lb]{U $(=U_s)$}}
\put(103.00,40.00){\makebox(0,0)[lb]{I (=0)}}
\put(40.00,60.00){\makebox(0,0)[lb]{Fotokatoda}}
\put(67.00,80.00){\makebox(0,0)[lb]{Monochromatické světlo s frekvencí $\nu$ }}
\end{picture}
 
\caption{Millikanovo zapojení pro měření fotoefektu} \ll{fig:millikan}
\end{figure}
 
 
Při jisté velikosti napětí $U_s=U_s(\nu)$ proud přestane procházet. Experimentálně zjištěná závislost napětí $U_s$ na frekvenci světelného 
záření je lineární.
\[ U_s = \frac{h}{e}(\nu-\nu_0) \]
 
Einsteinovo vysvětlení faktu, že od jisté frekvence níže nejsou fotokatodou emitovány žádné elektrony (neprochází proud), spočívá v~tom, že 
v~procesu emise elektronu působí vždy pouze určité celistvé kvantum záření --- foton, jehož energie je ve shodě s Planckovou hypotézou
úměrná frekvenci $E=h\nu$. (\emph{"...the energy of a light ... consists of a finite number of energy quanta ... each of which moves without 
dividing and can only be absorbed and emitted as a whole."}) Kinetická energie emitovaného elektronu je
\be E_{kin} = eU_s(\nu)=h(\nu-\nu_0)=E_{foton}-E_{ion}. \ll{ekine} \ee
 
Pro frekvence nižší než $\nu_0=E_{ion}/h$, kde $E_{ion}$ je ionizační energie materiálu fotokatody, k emisi elektronů nedochází ani při 
zvětšování intenzity záření (tím se pouze zvětšuje počet neúspěšných pokusů překonat ionizační bariéru), zatímco pro $\nu >\nu_0$ získávají 
elektrony energii \rf{ekine}). Konstanta úměrnosti $h$, změřená z fotoefektu, se shodovala s~konstantou určenou ze záření černého tělesa.
 
\textbf{Závěr:} Existují \emph{kvanta světelného záření --- fotony}, která působí v~elementárním procesu uvolňujícím jeden elektron. Energie 
jednoho fotonu je $h\nu$ kde $\nu$ je frekvence odpovídajícího záření a $h$ je konstanta určená z~Planckova vyzařovacího zákona.
 
\bc
 Kolik fotonů za vteřinu emituje stowattová sodíková výbojka mající 30 procentní světelnou účinnost? Kolik z~nich se dostane do oka 
 pozorovatele ve vzdálenosti 10 km? (Poloměr čočky oka je asi 5 mm.)
\ec
 
 
 
\subsection{Comptonův rozptyl}
 
V~roce 1923 provedl A.~H.~Compton pokus, který měl odhalit, zda se kvanta elektromagnetického záření chovají jako částice, tzn.~zda vedle 
energie mají též definovanou hybnost. V~tomto pokusu byl měřen rozptyl elektromagnetického (rentgenového) záření na grafitu, v~jehož 
krystalické mříži jsou elektrony relativně volné.
 
{\small Podle klasické teorie je elektromagnetické záření pohlcováno látkou a pak opět vyzářeno. Přitom dochází k předání hybnosti látce 
(tj.~všem elektronům současně), což se interpretuje jako tzv.~tlak světla. V~klidové soustavě elektronu pak dojde k~emisi záření se stejnou 
vlnovou délkou a nulovou střední hybností. V~laboratorní soustavě, ve které mají elektrony hybnost $\vec P_e$ a energii $E_e$, pak 
pozorujeme podle Dopplerova principu změnu vlnové délky záření
\be (\Delta\lambda)_{klas}=\lambda_0\frac{cP_e}{E_e-cP_e}(1-\cos\Theta), \ll{compclas} \ee
kde $\lambda_0$ je délka dopadající vlny, $\Theta$ je úhel, pod kterým pozorujeme emitované záření, $E_e,P_e$ jsou velikost energie a hybnosti 
elektronu, které s délkou ozařování rostou.}
 
Podívejme se jak bude tento jev probíhat, pokud se fotony na atomární úrovni chovají jako částice s~danou energií a hybností (viz 
Obr.~\ref{fig:compton}).
 
\begin{figure}
 
%TexCad Options
%\grade{\on}
%\emlines{\off}
%\beziermacro{\off}
%\reduce{\on}
%\snapping{\on}
%\quality{2.00}
%\graddiff{0.01}
%\snapasp{1}
%\zoom{1.00}
\unitlength 1.00mm
\linethickness{0.2pt}
\begin{picture}(90.00,50.00)
%\vector(30.00,30.00)(60.00,30.00)
\put(60.00,30.00){\vector(1,0){0.2}}
\put(30.00,30.00){\line(1,0){30.00}}
%\end
%\vector(60.00,30.00)(80.00,50.00)
\put(80.00,50.00){\vector(1,1){0.2}}
\multiput(60.00,30.00)(0.12,0.12){167}{\line(0,1){0.12}}
%\end
%\vector(60.00,30.00)(90.00,10.00)
\put(90.00,10.00){\vector(3,-2){0.2}}
\multiput(60.00,30.00)(0.18,-0.12){167}{\line(1,0){0.18}}
%\end
\put(30.00,35.00){\makebox(0,0)[lb]{Dopadající foton}}
\put(80.00,40.00){\makebox(0,0)[lb]{Odražený elektron}}
\put(82.00,20.00){\makebox(0,0)[lb]{Rozptýlený foton}}
\end{picture}
 
\caption{Rozptyl elektromagnetického záření na elektronu} \ll{fig:compton}
\end{figure}
 
V~tom případě je třeba elementární proces rozptylu záření popsat jako srážku dvou částic, fotonu a elektronu (\emph{"... when an X-ray quantum 
is scattered it spends all of its energy and momentum upon some particular electron."}), při které se celková energie a hybnost zachovává.
\be \epsilon_{\nu_0}+m_ec^2 = \epsilon_{\nu}+ E_e \ll{zachovanienergie} \ee
\be \vec p_{\nu_0}+0=\vec p_{\nu}+\vec p_{e},\ll{zachovani hybnosti} \ee
kde
\[ \vec p_e=\frac{m_e\vec v_e}{\sqrt{1-v_e^2/c^2}},\ \quad E_e=\frac{m_ec^2}{\sqrt{1-v_e^2/c^2}},\]
\[ \epsilon_\nu=h\nu,\ \quad |\vec p_\nu|=h\nu/c=h/\lambda \]
a $v_e$ je rychlost odraženého elektronu. Ze zákona zachování hybnosti plyne
\[ (\vec p_{\nu_0}-\vec p_{\nu})^2 = \frac{\hbar^2}{c^2}(\nu^2+\nu_0^2-2\nu\nu_0\cos\Theta)= \]
\[ {\vec p_e}{}^2 = \frac{m_e^2v_e^2}{1-v_e^2/c^2} = E_e^2/c^2-m_e^2c^2. \]
Použijeme-li ještě zákon zachování energie, pak algebraickými úpravami dostaneme
\be \lambda-\lambda_0 = \frac{h}{m_ec}(1-\cos \Theta), \ll{compton2} \ee
což je vzorec pro vlnovou délku emitovaného záření v~závislosti na úhlu emise pro počáteční nulovou hybnost elektronu.
Veličina $\frac{\hbar}{m_ec}$ se často nazývá \emph{Comptonova vlnová délka elektronu}. Její hodnota je $2.4\times 10^{-12}$ m.
 
Předpokládáme-li, že opakovaným rozptylem EM záření získaly elektrony hybnost rovnoběžnou se směrem dopadajícího záření velikosti $P_e$, 
pak vzorec pro Comptonovský rozptyl se změní na
\be \lambda-\lambda_0 = \frac{(\lambda_0 P_e+h)c}{\sqrt{m_e^2c^4+P_e^2c^2}-P_ec}(1-\cos\Theta). \ll{compton} \ee
Pro $P_e\gg h/\lambda$ dostáváme klasickou formuli (\rf{compclas}). Comptonovy vzorce (\rf{compton}) resp.~(\rf{compton2}) se však experimentálně 
potvrdily i pro krátkovlné rentgenovské záření.
 
\textbf{Závěr:} Kvanta světelného či obecněji elektromagnetického záření mají nejen definovanou energii, ale i hybnost, jejíž velikost je nepřímo 
úměrná vlnové délce záření $|\vec p| = h/\lambda$.
 
\bc
 Určete hybnost fotonů viditelného světla a R\"ontgenova záření.
\ec
 
\bc
 Jakou vlnovou délku má elektromagnetické záření, jehož zdrojem je elektron --- pozitronová anihilace
 \[ e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma \]
 v~klidu?
\ec
 
 
 
 
\subsection{Shrnutí}
 
Z~výše uvedných vysvětlení experimentálních fakt plyne, že v~mikrosvětě, tj.~při zkoumání atomárních jevů:
\begin{enumerate}
 \item Existují fyzikální objekty --- kvanta, kvantové částice --- mající jak vlnový tak částicový charakter.
 \item Množiny hodnot některých fyzikálních veličin, např.~energie či momentu hybnosti, mohou být diskrétní tzn.~tyto veličiny se mohou měnit 
    pouze o~konečné přírustky.
\end{enumerate}
Tato podivuhodná experimentální fakta se nepodařilo vysvětlit metodami klasické fyziky, ale bylo nutno vybudovat novou fyzikální teorii a 
použít nové matematické struktury a techniky. To vedlo ke zrodu \qv é teorie, která se obecně zabývá širokou třídou mikroskopických
fyzikálních systémů.
 
Z~pedagogických důvodů začneme její výklad popisem jedné kvantové částice bez vazeb, jejímž typickým reprezentantem je například elektron.
Při studiu kvantové teorie je třeba mít na mysli, že jako u~každé fyzikální teorie \textbf{se nejedná o~odvození ve smyslu, na které jsme zvyklí 
z~matematiky, nýbrž o~sérii rozumných návrhů a předpokladů vedoucích k předpovědím, jejichž správnost musí prověřit experimenty.} Ostatně, 
klasickou mechaniku Newton také neodvodil, nýbrž postuloval.
 
 
 
 
\subsection{De Broglieova hypotéza a \sv a \rc e}
%\input{debrogli.sub}
%Strategicko--pedagogický plán této kapitoly je následující:
%Z \db ovy hypotézy odvodíme \sv u rovnici pro volnou částici a
%postulujeme její zobecnění pro částici v silovém poli. Poté z
%matematické formy \sv y \rc e a pravděpodobnostní interpretace %jejích
%řešení odvodíme strukturu stavového prostoru.
%Pro popis kvantových stavů z
%Zavedeme pojem pozorovatelných, jejich spektra a
%kompatibility a tyto pojmy pak využijeme k popisu
%kvantově--mechanického stavu a fyzikálním předpovědím.
 
\special{src: 640 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Z vysvětlení experimentálních fakt v předchozích kapitolách
plyne, že při zkoumání atomárních jevů
záření přestává
mít čistě vlnový charakter a chová se v některých aspektech jako
soubor částic.
Zdá se tedy užitečné zavést nový fyzikální pojem -- kvantové \cc e -- popisující fyzikální objekty vyskytující se na atomárních a nižších úrovních.
 
\special{src: 649 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Pod vlivem poznatků o duálním částicově--vlnovém charakteru
světla
De Broglie v roce 1923 usoudil, že tento %částicově--vlnový
dualismus je vlastností všech mikroskopických
objektů a že nejen elektromagnetické záření, ale i hmotné objekty (např.
elektrony) se mohou chovat buď jako vlna nebo jako částice,
podle toho jaké jevy, v nichž se účastní, zkoumáme.
Vyslovil hypotézu, že {\em pro popis jevů na atomární
úrovni je třeba přiřadit volným
kvantovým částicím s hybností $\vec p$ a energií $E$ -- nikoliv bod fázového prostoru nýbrž rovinou monochromatickou vlnu $\psi_{\vec p,E}$,
jejíž frekvence je (stejně jako pro foton)
úměrná energii a jejíž vlnová délka je nepřímo úměrná hybnosti
částice, přesněji funkci}
\be\mbox{\Large $
\psi_{\vec p,E}(\vec{x},t) = A
e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{x}- Et) } $},
\ll{dbvlna}\ee
kde $A$ je zatím neurčená konstanta a $\hbar:=h/2\pi=1.054 572\times10^{-34}$ Js.
 
\special{src: 670 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Abychom plně docenili hloubku a smělost této hypotézy,
%vynikne zejména tehdy,
je třeba si uvědomit, že
v té době nebyly známy žádné pokusy dokazující vlnové vlastnosti
hmotných \cc{} jako je ohyb, či interference. Ty se objevily až o
několik let později, při zkoumání rozptylu elektronů na
krystalech.
\bc Určete vlnovou délku a frekvenci \db ovy vlny pro molekulu
kyslíku ve vzduchu vašeho pokoje a pro částici o hmotnosti 10
$\mu$g pohybující se rychlostí zvuku.
\ec
\bc Podle \db ovy hypotézy určete ohyb způsobený průletem tenisového míčku ($m=0.1$ kg) obdélníkovitým otvorem ve zdi o rozměrech $1\times 1.5$ m.
\ec
\bc Na jakou rychlost je třeba urychlit elektrony aby bylo možno pozorovat jejich difrakci na krystalové mříži s charakteristickou vzdáleností atomů 0.1 nm?
\ec
 
\special{src: 688 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Je-li vztah mezi hybností kvanta a jeho energií %\db ovy vlny je
stejný jako u
klasické volné částice $E=\vec{p}^2/2m$ %pro nerelativistický případ či
(případně $E=\sqrt{\vec{p}^2c^2+m^2c^4}$ pro kvantum pohybující se rychlostí
blízkou rychlosti světla), pak to znamená že \db ova vlna
%pro hmotnou částici
nesplňuje vlnovou rovnici \rf{vlnrce}), která plyne z teorie elektromagnetického
pole. Otázkou tedy je, zda a jakou rovnici splňuje.
Tuto \rc i našel v roce 1925 E. Schr\"{o}dinger a nese jeho jméno.
%\input{schr_rce.sub}
 
\special{src: 701 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
K odvození \rc e pro \db ovy vlny
je nejsnazší vyjít z výše uvedených klasických vztahů mezi
energií a hybností, které vlastně představují disperzní relace,
 a použít identity
\be p_i\psi%(\vec{x},t}
=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_i} \psi, E \psi=i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \psi \ll{imps}\ee
plynoucí z popisu kvant
%vztah mezi hodnotou složek hybnosti a
příslušnou \db ovou vlnou.
Odtud již celkem přímočaře dostaneme rovnici pro \db ovu vlnu
\be \frac{\partial\psi}{\partial t}=
-\frac{i}{\hbar}\sum_{i=1}^3\frac{p_i^2}{2m}\psi=
-\frac{i}{2m\hbar}\sum_{i=1}^3(-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial
x_i^2})\psi \ll{srvolna}\ee
 
\special{src: 718 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
E. Schr\"{o}dinger postuloval platnost rovnice
\be \frac{\partial\psi}{\partial t}= -i\frac{E}{\hbar} \psi \ee
i pro kvantovou
částici, která se pohybuje pod vlivem sil daných potenciálovým polem
$V(\vec{x})$. Diferenciální rovnice pro vlnovou funkci
takovéto kvantové \cc e se obvykle
píše ve tvaru
\be\fbox{\LARGE $
 i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\triangle\psi + V(\vec{x})\psi
$}\ll{sr}\ee
a nazývá se {\em Schr\"{o}dingerova rovnice}. Lineární
operátor na pravé straně \sv y \rc e
\be \hat H = -\frac{\hbar^2}{2m}\triangle+ \hat V(\vec{x})
\ll{hamiltonian} \ee
se nazývá {\em hamiltonián}. (Použili jsme zde obvyklé konvence
učebnic kvantové mechaniky,
že symboly pro operátory jsou označeny stříškou.)
 
\special{src: 738 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Řešením \sv y \rc e \rf{srvolna}) pro "volnou \qv ou částici"
 (což může být např.
elektron pohybující se mimo elektromagnetické pole) není pouze \db ova vlna,
ale i mnoho jiných funkcí čtyř proměnných.
Díky linearitě \sv
\rc e je řešením \rf{srvolna}) i lineární superpozice \db ových vln odpovídajících různým hybnostem
\be \psi(\vec{x},t)=\int_{\real^3}\tilde\psi(\vec
p)e^{\frac{i}{\hbar}(\vec p\vec x-\frac{p^2}{2m}t)}dp^3.
\ll{vlnbalik}\ee
%$\psi =\psi(x,t)$.
%$\psi: {\bf D \->\complex,\ \ \bf D \part
To je velmi důležité, neboť monochromatická vlna \rf{dbvlna}) má jenom
některé vlastnosti odpovídající volné částici, totiž rovnoměrnou
a přímočarou rychlost šíření, ale nedává žádnou informaci o její
poloze.
Chceme-li do vlnového popisu částice zahrnout i další její
vlastnosti, např. lokalizovatelnost v určité části prostoru, pak musíme použít
jiný typ řešení než je čistá \db ova vlna.
\begin{cvi}
Nechť $V(\vec x)=0$ (volná částice) a vlnová \fc e částice má v čase $t_0$ ("lokalizovaný") tvar
\be g(\vec x)=C\exp[-A\vex^2+\vec B\vec x] \ll{mvb}\ee
Pomocí Fourierovy
transformace určete řešení \sv y
\rc e $\psi(\vec x,t)$, které v čase $t_0$ má tvar $g(\vec x)$, tj. splňuje počáteční podmínku
$\psi(\vec x,t_0)=g(\vec x),$
%(nazývané minimalizující vlnový balík, viz \ref{relneu}),
kde $Re\ A>0,\ \vec B\in\complex^3,\ C\in\complex$.
\ll{ex:vlnbal}
\end{cvi}
\bc Nechť $\psi(x,y,z,t)$ je řešením \sv y \rc e pro volnou \cc i. Ukažte, že
\[ \tilde \psi(x,y,z,t):= \exp[-i\frac{Mg}{\hbar}(zt+gt^3/6)]\,\psi(x,y,z+gt^2/2,t) \]
je řešením \sv y \rc e pro \cc i v homogenním gravitačním poli (Avron-Herbstova formule). Je možné tuto formuli a její použití nějak zobecnit?
\ec
\special{src: 770 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\subsection{Bornova interpretace vlnové funkce}
 
\special{src: 774 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Jakmile se objevila \sv a \rc e, která vedle \db ovy vlny
připouští i mnoho dalších řešení, vznikla přirozeně otázka, jaký je jejich
význam, neboli problém {\em fyzikální interpretace řešení
\sv y \rc e.}
 
\special{src: 781 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Zatímco řešení pohybových rovnic klasické
mechaniky jsou snadno a přirozeně interpretovatelná
jako dráhy hmotných bodů v prostoru, fyzikální
význam řešení \sv y \rc e je na první pohled nejasný.
Problém %jejich
interpretace ještě navíc komplikuje fakt, že \sv a \rc e je
rovnicí v
komplexním oboru, takže její řešení jsou komplexní funkce.
Podotázkou tohoto problému pak je, zda
všechna řešení jsou fyzikálně upotřebitelná.
 
\special{src: 794 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Po mnoha marných pokusech interpretovat   řešení \sv y \rc e jako
silové pole obdobné elektromagnetickému či gravitačnímu byla navržena jeho statistická
interpretace (Max Born, 1926):
%Problém interpretace řešení \sv y \rc e řeší Bornův postulát:
 
\special{src: 801 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
{\bf Řešení \sv y \rc e %obsahuje veškerou informaci
udává časový vývoj pravděpodobnosti nalezení
částice v různých oblastech prostoru:
Je-li $\psi(x,y,z,t)$ řešení \sv y \rc e popisující kvantovou \cc i, pak kvadrát její absolutní
hodnoty $ |\psi(x,y,z,t)|^2$
je úměrný hustotě pravděpodobnosti nalezení částice v okamžiku $t$ v místě
s kartézskými souřadnicemi $(x,y,z)$. (Bornův postulát)}
\begin{cvi}
Čemu je úměrná pravděpodobnost nalezení částice popsané
de Broglieovou vlnou \rf{dbvlna}) v oblasti
$(x_1,x_2)\times(y_1,y_2)\times(z_1,z_2)$ ?
\end{cvi}
\begin{cvi}\ll{casvmvb}
Čemu je úměrná hustota pravděpodobnosti pro řešení
\be \psi(\vec x,t)=Ce^{\frac{\vec B^2}{4A}}
\chi(t)^{-3/2}\exp\{-A\frac{[\vec x-\vec B/(2A)]^2}{\chi(t)}\} \ll{mvbt}\ee
\[ \chi(t)=1+\frac{2iA\hbar}{m}(t-t_0) \]
z příkladu \ref{ex:vlnbal} pro $A>0$?
Jak se mění poloha jejího maxima s časem? Čemu je
rovna její střední kvadratická odchylka? Jak se mění s časem?
%Jaká je rychlost rozplývání
Za jak dlouho se zdvojnásobí "šířka" vlnového balíku
pro elektron lokalizovaný s přesností 1 cm a pro hmotný bod o hmotě 1 gram
jehož těžiště je lokalizováno s přesností $10^{-6}$m?
\ll{ex:pstvb}\end{cvi}
{Jaká omezení klade Bornův postulát na řešení \sv y rovnice?}
Pravděpodobnost nalezení částice v oblasti $O\subset{\bf R}^3$
je úměrná
\[ \int_O |\psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz. \]
%přirozeným způsobem jako
%četnost výskytu v oblasti $O$ dělená četností výskytu "kdekoliv"
%tj. v ${\bf R^3}$ pak
Koeficient úměrnosti je možno nalézt z požadavku,
%Je zřejmě přirozené považovat,
aby pravděpodobnost nalezení částice "kdekoliv" se rovnala
jedné.
% takže fyzikální význam mají řešení, pro která platí
%\[ =1 \]
%Vzhledem k tomu, že množina řešení \sv y \rc e je lineární
%prostor, pak
Tuto podmínku lze snadno splnit, položíme-li hustotu
pravděpodobnosti rovnou
\be w(x,y,z,t) = A(\psi)^{-1}
 |\psi(x,y,z,t)|^2,
\ll{pst}\ee
%vydělením libovolného řešení $\psi$ číslem $1/\sqrt{A(\psi)}$,
kde
\be A(\psi)=\int_{\bf R^3} |\psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz ,\ll{norma}\ee
pokud tento integrál existuje.
 
\special{src: 853 ZROD_QM.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Fyzikálně   snadno
interpretovatelná jsou tedy taková řešení \sv y \rc e, která
splňují
\be \int_{\bf R^3} |\psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz <\infty.\ll{konecnanorma}\ee
Těmi se budeme v následujícím textu zabývat především.