02GMF1:ControlFile

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
\wikiparent{02GMF1}
\wikichapter{1}{kapitola1}{Diferencovatelné variety}
\wikichapter{2}{kapitola2}{Tečné vektory k varietě}
\wikichapter{3}{kapitola3}{Tečný bundle, vektorová pole, integrální křivky}
\wikichapter{4}{kapitola4}{Abstraktnější pohled na vektorová pole}
\wikichapter{5}{kapitola5}{Diferenciální formy}
\wikichapter{6}{kapitola6}{Operace s diferenciálními formami}
\wikichapter{7}{kapitola7}{Zobrazení indukovaná zobrazením variet, podvariety}
\wikichapter{8}{kapitola8}{Lieova derivace}
\wikichapter{9}{kapitola9}{Geometrická formulace Hamiltonovy mechaniky}
\wikichapter{10}{kapitola10}{Integrace forem}
\wikichapter{11}{kapitola11}{Integrace na varietách s hranicí, Stokesova věta}
\wikichapter{12}{kapitola12}{Variety s dodatečnou strukturou}
\wikichapter{13}{literatura}{Literatura a poznámka na konec}