01MAA4cviceni:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 1. 8. 2010, 10:15, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: \documentclass[a4wide, reqno, titlepage, intlimits]{amsart} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[czech]{babel} \usepackage{latexsym} %symboly \usepackage{color} %ba...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

\documentclass[a4wide, reqno, titlepage, intlimits]{amsart} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[czech]{babel} \usepackage{latexsym} %symboly \usepackage{color} %barvicky %\usepackage{makeidx} %rejstrik - nefunkcni ve WIKISKRIPTECH \usepackage{amssymb} \usepackage{enumerate} \usepackage{hyperref} %pdf... \usepackage{epsfig} %\usepackage[dvips]{graphicx}


\hypersetup{ colorlinks = true, pdftitle = {Cvičení z Mastematické analýzy}, pdfauthor = {Tomáš Kalvoda}, pdfcreator = {Tomáš Kalvoda}, bookmarksopen = true }

%\makeindex

\date{\today}

\renewcommand{\theequation}{\thesection.\arabic{equation}}

\newcommand{\mspac}{\!\!\!\!} % zaporna mezera \newcommand{\bms}{\mspac \mspac} %velka zaporna mezera \newcommand{\solution}[1]{\begin{flushright} [ $#1$ ] \end{flushright}} %TF like solutions \newcommand{\R}{\mathbb{R}} % mnoz. R \newcommand{\Rn}{\mathbb{R}^{n}} % mnoz Rn \newcommand{\Rnn}{\mathbb{R}^{n,n}} % mnoz. R n n \newcommand{\N}{\mathbb{N}} % prirozena cisla \newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} % cela cisla \newcommand{\C}{\mathbb{C}} % komplex. cisla \newcommand{\trans}{^{\mathrm{T}}} % transpozice \newcommand{\herm}{^{\mathrm{H}}} % hermitovsky sdruzena \newcommand{\norm}[1]{\Arrowvert #1 \Arrowvert} % norma \DeclareMathOperator{\dete}{\mathrm{det}} % determinant \DeclareMathOperator{\tg}{\mathrm{tg}} % tangens \DeclareMathOperator{\arctg}{\mathrm{arctg}} % arctangens \newcommand{\px}{\mathcal{X}} % pytlickovo x \newcommand{\pre}{\mathbb{P}} % matice prechodu \newcommand{\jak}{\mathcal{J}} % jakobian \DeclareMathOperator{\defo}{\mathrm{def}} % def. obor \DeclareMathOperator{\hod}{\mathrm{h}} % hodnost \newcommand{\vnitr}{^{\mathrm{o}}} % vnitrek mnoziny - vranovo o \DeclareMathOperator{\image}{\mathrm{Im}} % obraz %\DeclareMathOperator{\difer}{\mathrm{d}} % diferencial \DeclareMathOperator{\rot}{\mathrm{rot}} % rotace \renewcommand{\div}{\mathrm{div}} \newcommand{\difer}{\mathrm{d}} % diferencial \newcommand{\rvos}{\overset{\mathrm{VoS}}{=}} % rovnase se substituci \newcommand{\rfub}{\overset{\mathrm{F}}{=}} % rovnase fubini \newcommand{\rrie}{\overset{\mathrm{R}}{=}} % rovnase riemnan \newcommand{\dx}{ \ \difer x} %dx \newcommand{\dz}{ \ \difer z} % dz \newcommand{\dy}{ \ \difer y} %dy \newcommand{\dr}{ \ \difer \rho} %d\rho \newcommand{\df}{ \ \difer \varphi} %d\varphi \newcommand{\derv}[2]{\frac{ \difer #1}{\difer #2}} % operator derivace \newcommand{\MA}{\mathbb{A}} % matice A \newcommand{\abs}[1]{\vert #1 \vert} % absolutni hodnota \newcommand{\svekt}[2]{\begin{pmatrix} #1 \\ #2 \end{pmatrix}} %sloupcovy vektor \newcommand{\svektt}[3]{\begin{pmatrix} #1 \\ #2 \\ #3 \end{pmatrix}} %sloupcovy vektor v \R^3 \DeclareMathOperator{\laplace}{\triangle} % Laplacian :-)) \newcommand{\Beta}{\mathcal{B}} % Pekna Betka \newcommand{\Mu}{\mathcal{M}} % velke Mu \DeclareMathOperator{\Int}{\mathrm{Int}} %interior \DeclareMathOperator{\Ext}{\mathrm{Ext}} %exterior \newcommand{\dS}{\vec{\difer S}} % plosny element

\newcommand{\parc}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}} % operator parc derivace \newcommand{\BP}[1]{\partial _{#1} } % zkracena parc \newcommand{\Park}[3]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) _{#3}} %Marsakova parc der 1 konstanta \newcommand{\Parkk}[2]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) } %Marsakova parc der 1 konstanta \newcommand{\Parc}[4]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) _{#3,#4}} %Marsakova parc der 2 konstanty \newcommand{\Parcc}[4]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) _{#3,#4}} %Marsakova parc der optimalizovana pro zlomky \newcommand{\komb}[2]{ \begin{pmatrix} #1 \\ #2 \end{pmatrix}} \newcommand{\exex}{ \begin{flushright} $\triangle$ \end{flushright} \bigskip } \newcommand{\st}[1]{<#1>} % stredni hodnota \newcommand{\jac}[2]{ \frac{\partial (#1)}{\partial (#2)} } %jakobian

%thermod \newcommand{\dE}{\difer S} % difer entropie \newcommand{\dQ}{\difer Q} %difer Q \newcommand{\dU}{\difer U} %difer U \newcommand{\dV}{\difer V} %difer V \newcommand{\dT}{\difer T} %difer T \newcommand{\dW}{\difer W} %difer W \newcommand{\Cv}{\mathrm{C_V}} %tep. kap V \newcommand{\Cp}{\mathrm{C_P}} %tep. kap p

%casti dokumentu... \newtheorem{example}{\textcolor{black}{Příklad}}[section] \theoremstyle{definition} \newtheorem{theorem}{\textcolor{magenta}{Věta}}[section] \newtheorem{remark}{\textcolor{blue}{Poznámka}}[section] \newtheorem{lemma}{\textcolor{cyan}{Lemma}}[section] \newtheorem{dex}{P.}[section] \newtheorem{define}{\textcolor{red}{Definice}}[section]