01MAA3:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA3

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA3Nguyebin 24. 1. 201414:09
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 24. 1. 201413:36 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníKlinkjak 9. 9. 201509:50 preamble.tex
Kapitola1 editovatFunkční posloupnostiKubuondr 21. 1. 201717:45 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatFunkční řadyDedicma2 22. 2. 201600:42 kapitola2.tex
Kapitola4 editovatTrigonometrické řadyPeckaja1 11. 2. 201614:14 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatMetrikaKubuondr 22. 1. 201718:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatTopologieKubuondr 3. 2. 201722:08 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatSpojitostKubuondr 22. 1. 201719:14 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatKompaktní prostoryKubuondr 8. 2. 201722:51 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatSouvislé prostoryKubuondr 23. 1. 201711:28 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatÚplné prostoryKubuondr 23. 1. 201712:08 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatAfinní prostoryKubuondr 23. 1. 201713:43 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatTotální derivaceKubuondr 7. 10. 201718:50 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatDerivace vyšších řádůKubuondr 20. 1. 201710:50 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatLokální extrémyKlinkjak 9. 9. 201514:31 kapitola14.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA3}
\documentclass[intlimits]{amsart}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
%\usepackage{bbm}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[T1]{fontenc}
 
\def\mathbbm{\mathbb} % pokud neni k dispozici bbm
\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{a4}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
 
\usepackage{lmodern} 
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {01MAA3 Wiki Skriptum},
  bookmarksopen = true
  }
 
\makeindex
\makeatletter
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\wd\z@{\rightarrowfill@x\displaystyle}
  }
}
 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
}
 
\newcommand{\biject}{{\leftrightarrow}}
 
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 
\renewcommand{\P}{{\mathcal P}}		%potenční množina
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}		%pokrytí
\renewcommand{\L}{{\mathcal L}}		%lineární zobrazení
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}_0^+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}^+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}^-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbbm{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbbm{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
 
\renewcommand{\c}[1]{{\mathcal{C}^{#1}}}	%třída C
\newcommand{\AZR}{\mathrm{AZR}}
 
\newcommand{\0}{\mathrm{O}}
 
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
\newcommand{\n}{\hat n}
\newcommand{\linf}{\mathop{\underline{\mathrm{lim}}}}
\newcommand{\lsup}{\mathop{\overline{\mathrm{lim}}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
 
\newcommand{\df}{\mathop{\operator@font Dom}\nolimits}
\newcommand{\obr}{\mathop{\operator@font Ran}\nolimits}
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits}
\newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits}
\newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits}
\newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits}
\newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits}
\newcommand{\grad}{\mathop{\operator@font grad}\nolimits}
\newcommand{\limx}{\lim\limits}
\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow}
\renewcommand{\implies}{\Rightarrow}
\newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\nsk}[1]{\mathop{\not\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\posloupnost}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\{#3\}}}}
\newcommand{\posl}[1]{\posloupnost{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\poslo}[1]{\posloupnost{0}{\infty}{#1}}
\newcommand{\rada}[1]{\sum_0^\infty #1}
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
\newcommand{\iz}[1]{{#1^\mathrm{i}}}
\newcommand{\vn}[1]{{#1^\circ}}
\newcommand{\uz}[1]{\overline{#1}}
\newcommand{\hr}[1]{\Dot{#1}}
\newcommand{\pp}{\subset\subset}
\newcommand{\sv}{\,\mathrm{sv}\,}
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
\newcommand{\VEC}[1]{\overset{\rightarrow}{#1}}		%šipka pouze pro lineární prostory
\newcommand{\vecc}[1]{\overrightarrow{#1}}			%velká a dlouhá šipka pro vektor o více znacích
 
\newcommand{\covec}[1]{\underset{\leftarrow}{#1}}	%malá šipka pro kovektor
\newcommand{\covecc}[1]{\underleftarrow{#1}}		%velká a dlouhá šipka pro kovektor o více znacích
 
 
\newcommand{\im}{{\mathbf{i}}}						%imaginární jednotka
 
\newcommand{\JJ}{{\mathbb J}}						%jacobiho matice
 
\renewcommand{\H}{{\mathrm{H}}}
\newcommand{\comi}{{\mathrm{i}}}
\renewcommand{\d}{{\mathrm{d}}}
\newcommand{\dx}{{\,\d x}}
\newcommand{\dt}{{\,\d t}}
\newcommand{\dy}{{\,\d y}}
\newcommand{\pd}{\partial}
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
\newcommand{\la}{\left\langle}
\newcommand{\ra}{\right\rangle}
\makeatother
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
\newenvironment{vulgar}{\bgroup To jest:}{\egroup}
 
%\addtolength{\topmargin}{-24pt}
%\addtolength{\textheight}{72pt}
 
\addtolength{\textwidth}{72pt}
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}