01DIFRcviceni

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání

%% Zdrojový kód : 01DIFRcviceni - wiki skriptum %% %% Šablona je určena k vytváření nových skript a její použití je následující: %% 1. Založí se hlavní dokument - předpokládejme, že se předmět jmenuje MAT %% a) Do pole "hledat" se zadá např MATskriptum a po neúspěšném hledání %% tohoto výrazu zadejte "založit novou stránku" %% b) Do nové stránky MATskriptum se nahraje veškerý obsah z této stránky Šablona %% c) Proveďte záměnu ŠAB za MAT a Šablona za MATskriptum %% d) Nově vzniklou stránku uložte %% 2. Vytvoření Obsahu %% a) Obsah mějte dopředu rozvržený - vyplňte ho podobně jako v ŠAB:Obsah %% 3. Vytvoření Preamble - Hlavičkové stránky %% a) Preamble obsahuje vše, co předchází v LaTEXu příkaz begin(document) %% b) Preamble by měla vypadat jako v ŠAB:Preamble %% 4. Dovytvořte jednotlivé kapitoly po vzoru ŠAB:Kapitola1 %% a) U každé kapitoly ověřte "Stáhnout částečné PDF" kvůli funkčnosti %% 5. Celý dokument je hotov %% 6. Kontaktujte mě na adrese radek.fucik at fjfi.cvut.cz a já vložím odkaz na nové %% skriptum na hlavní stránku a do menu vlevo


\input{preamble}

\title{DIFR cvičení} \date{\today} \author{Wiki Skriptum}

\begin{document} \maketitle

\pagebreak \tableofcontents \pagebreak

\input{kapitola1} \clearpage \input{kapitola2} \clearpage \input{kapitola3} \clearpage \input{kapitola4} \clearpage \input{kapitola5} \clearpage \input{kapitola6} \clearpage \input{kapitola7} \clearpage \input{kapitola8} \clearpage \input{kapitola9} \clearpage \input{kapitola10} \clearpage \input{kapitola11} \clearpage \input{kapitola12}

\end{document}


%% Následující řádky upravují načtení jednotlivých součástí dokumentu pomocí příkazu %% usewikifile{}{} - první argument je odkaz na stránku ve Wiki a druhý je reference, %% která se použije v latexovém souboru %\usewikifile{01DIFRcviceni:Preamble}{preamble.tex} ................ přidává hlavičkový soubor %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola1}{kapitola1.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola2}{kapitola2.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola3}{kapitola3.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola4}{kapitola4.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola5}{kapitola5.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola6}{kapitola6.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola7}{kapitola7.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola8}{kapitola8.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola9}{kapitola9.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola10}{kapitola10.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola11}{kapitola11.tex} ................ přidává kapitolu č. 1 ... atd %\usewikifile{01DIFRcviceni:Kapitola12}{kapitola12.tex} ................ rozčlenění dokumentu je %%dobré pro přehlednost při editaci např. v prohlížeči %\usewikifile{01DIFRcviceni:Obsah}{none} .............. přidává obsah na každou wiki stránku, %%v latexu je toto nepoužito - tato řádka zde vůbec nemusí být, je dobrá jen %%při zakládání nového skripta

% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki a na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit ! %\usewikiobsah{01DIFRcviceni:Obsah} ............................... načítá obsah pro wiki %%stránku - pozor, změny v obsahu se projeví až po uložení jednotlivých stránek, kde je obsah vložen