Matematika2:Kapitola10

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika2

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika2Fucikrad 14. 9. 201117:01
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201520:27
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 6. 2. 202216:05 header.tex
Kapitola1 editovatTechniky integraceFucikrad 6. 2. 202216:06 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZobecněný Riemannův integrálFucikrad 6. 2. 202216:06 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatKuželosečkyFucikrad 6. 2. 202216:07 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatPolární souřadniceFucikrad 6. 2. 202216:08 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatKřivky dané parametrickyFucikrad 25. 4. 202216:28 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatSupremum a infimumFucikrad 13. 3. 201215:41 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatPosloupnosti reálných číselFucikrad 6. 4. 202309:47 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatŘadyFucikrad 24. 5. 202212:01 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatTaylorův polynom a Taylorova řadaFucikrad 20. 4. 202211:15 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatMocninné řadyFucikrad 6. 2. 202216:10 kapitola10.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:kuzelky.pdf kuzelky.pdf
Image:A.png A.png
Image:B.png B.png
Image:C.png C.png
Image:D.png D.png
Image:E1.png E1.png
Image:E2.png E2.png
Image:E3.png E3.png
Image:E4.png E4.png
Image:F1.png F1.png
Image:F2.png F2.png
Image:F3.png F3.png
Image:F4.png F4.png
Image:J.png J.png
Image:K.png K.png
Image:L.png L.png

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika2}
\section[Mocninné Řady]{\fbox{Mocninné řady}}
 
\subsection{Konvergence}
 
	\begin{define}[Mocninná řada]
	Buď $\{a_n \}$ posloupnost reálných čísel a $x_0 \in \R$. Řada $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ se nazývá mocninnou řadou se středem v bodě $x_0$.
 
	Řekneme, že mocninná řada $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ konverguje na množině $I$, jestliže pro každé $z \in I$ je číselná řada $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(z-x_0)^n$ konvergentní. 
	Množině $I$ pak říkáme obor konvergence mocninné řady.
	\end{define}
 
	\begin{theorem}
	Jestliže $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ konverguje v bodě $x_0+z $, $z\neq 0$, pak konverguje absolutně pro každé \mbox{$x \in (x_0-|z|,x_0+|z|)$}, tj. $|x-x_0| < |z|$. Naopak, jestliže řada $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ diverguje v bodě $x_0+y$, pak pro každé $x \in (-\infty,x_0-|y|)\cup(x_0+|y|,+\infty)$, tj. $|x-x_0| > |y|$,  řada $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n(x-x_0)^n$ diverguje.
	\end{theorem}
 
 
	\begin{theorem}[O poloměru konvergence]\label{vPol}
	Pro každou mocninnou řadu $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-a)^n$ existuje právě jedno $r$, $0 \leq r \leq +\infty$ tak, že řada 
	\begin{enumerate}
	\item Konverguje absolutně pro všechna $x$ taková, že $|x-a| < r$
	\item Diverguje pro všechna $x$ taková, že $|x-a| > r$.
	\end{enumerate}
	\end{theorem}
 
 
	\begin{define}[Poloměr konvergence]
	Symbol $r$ z Věty \ref{vPol} nazýváme poloměrem konvergence mocninné řady se středem v bodě $a$.
	\end{define}
 
	\begin{theorem}[Cauchy-Hadamard]
	Poloměr konvergence mocninné řady $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-a)^n$ se spočítá vzorcem
	$$
	r = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}},
	$$
	resp. $r=0$ pokud $\limsup\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=+\infty$, resp. $r=+\infty$, pokud $\limsup\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=0$
	\end{theorem}
 
 
\subsection{Derivování mocninných řad}
 
	\begin{theorem}[Derivace mocninné řady]
	Jestliže $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-a)^n$ konverguje na $(a-r,a+r)$, pak
	$$
		\frac{\ud}{\ud x} \left( \sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n(x-a)^n \right) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}na_n(x-a)^{n-1}
	$$ také konverguje na $(a-r,a+r)$. 
	\end{theorem}
 
 
\subsection{Integrace mocninných řad}
 
	\begin{theorem}[Integrace mocninných řad]
	Nechť $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ konverguje na $(x_0-r,x_0+r)$. Pak $g(x)= \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1}(x-a)^{n+1}$ konverguje na $(a-r,a+r)$ a platí, že $\int f = g + C$, tj.
	$$
	\int \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-a)^n~ \ud x = 
	\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1}(x-a)^{n+1}+C.
	$$
	\end{theorem}
 
 
\subsection{Vlastnosti mocninných řad a sčítání řad}
 
	\begin{theorem}[Abelova]
	Nechť $f$ je součtová funkce mocninné řady $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n(x-a)^n$, která konverguje v bodě $a-r$, resp. $a+r$, kde $r$ je její poloměr konvergence. 
	Pokud je $f$ spojitá v $a-r$ zprava, resp. $a+r$ zleva, pak mocninná řada v tomto bodě konverguje k $f(a-r)$, resp. $f(a+r)$.
	\end{theorem}
 
 
 
	\begin{theorem}
	V oboru konvergence je mocninná řada Taylorovou řadou své součtové funkce.
	\end{theorem}