Matematika1Priklady:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 1. 8. 2010, 01:12, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: %\wikiskriptum{Matematika1Priklady} \documentclass[12pt]{article} %\documentclass[twocolumn,12pt]{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[czech]{babel} \usepackage...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika1Priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika1PrikladyFucikrad 18. 9. 201108:54
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:44
Header editovatHlavičkový souborPitrazby 23. 2. 201611:53 header.tex
Kapitola1 editovatLimity a spojitostPitrazby 25. 10. 201609:25 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDerivace, inverzní funkce, tečny, normály, asymptotyFucikrad 16. 7. 202012:14 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVyšetřování funkcíFucikrad 30. 11. 202012:43 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatExtremální úlohy, konvexnost, konkávnost, inflexeFucikrad 12. 2. 201913:31 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatNeurčité integrály a primitivní funkceFucikrad 18. 12. 201717:48 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatUrčité integrályPitrazby 28. 4. 201612:29 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatAplikace integrálůFucikrad 14. 12. 202018:33 kapitola7.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika1Priklady}
\documentclass[12pt]{article}
%\documentclass[twocolumn,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
\usepackage{multicol}
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {Mass Transfer from Entrapped NAPL Sources},
  pdfauthor = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
  pdfcreator = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
  bookmarksopen = true
  }
 
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\varsigma}{\sigma}
\newcommand{\separator}{\hrulefill} % or pagebreak if u wanna 
 
\newcommand{\priklady}{\noindent \textbf{Příklady}}
\newcommand{\ds}{\displaystyle}
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\newcommand{\udx}{\mathrm{d}x}
\newcommand{\arctg}{\mathrm{arctg~}}
\newcommand{\arcctg}{\mathrm{arccotg~}}
\newcommand{\tg}{\mathrm{tg~}}
\newcommand{\cotg}{\mathrm{cotg~}}
\newcommand{\tgh}{\mathrm{tghh~}}
\newcommand{\ctgh}{\mathrm{cotgh~}}
\newcommand{\argsinh}{\mathrm{argsinh~}}
\newcommand{\argcosh}{\mathrm{argcosh~}}
\newcommand{\argtgh}{\mathrm{argtgh~}}
\newcommand{\argctgh}{\mathrm{argcotgh~}}
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{corollary}[define]{Důsledek}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
\newcommand{\be}{\begin{equation}}
\newcommand{\ee}{\end{equation}}
\newcommand{\ekv}{~~\Leftrightarrow~~}
 
%%
\definecolor{MyDarkBlue}{rgb}{0.1,0,0.35}
\newcommand{\zp}{{\color{MyDarkBlue}\textbf{Přednáška:}}~}
\newcommand{\pzp}{\noindent\zp~~\\}
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
\newcommand{\Q}{{\mathbbm{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbbm{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
 
\newenvironment{priklad}{\item \begin{math} \displaystyle}{\end{math}}
 
\textheight   230.0mm \textwidth   155.0mm
\topmargin   0.0mm 
\hoffset 	-0.7in
\voffset	-.5in
\leftmargin	-200.0mm
\parindent    0.1in