Matematika1Priklady

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika1Priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika1PrikladyFucikrad 18. 9. 201108:54
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:44
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 27. 4. 202209:11 header.tex
Kapitola1 editovatLimity a spojitostPitrazby 25. 10. 201609:25 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDerivace, inverzní funkce, tečny, normály, asymptotyDvoraro3 4. 11. 202222:56 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVyšetřování funkcíAdmin 29. 1. 202320:44 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatExtremální úlohy, konvexnost, konkávnost, inflexeAdmin 3. 4. 202411:17 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatNeurčité integrály a primitivní funkceDvoraro3 28. 11. 202223:16 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatUrčité integrályPitrazby 28. 4. 201612:29 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatAplikace integrálůFucikrad 12. 4. 202210:53 kapitola7.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika1Priklady}
%% Zdrojový kód : Matematika 1 Příklady - wiki skriptum
%
%% Zdrojový kód : Matematika 1 Příklady - wiki skriptum
%%
%% Editujte jednotlivé kapitoly (nejlépe otevřením odkazu v novém okně). Po uložení nové editace znovu vygenerujte PDF v horním menu.
 
 
\input{header}
\renewcommand{\bezlh}{~}
 
 
\title{\fbox{Matematika I -  Sbírka příkladů}}
\date{verze: \today}
\author{WikiSkriptum\\Ing. Radek Fučík, Ph.D.} 
 
\begin{document}
\maketitle
 
\pagebreak
\tableofcontents
 
\section*{Předmluva}
Tato sbírka je složena z příkladů (viz \cite{mares}, \cite{pelantova}, \cite{marsden}), ze kterých se sestavují  zkouškové písemné práce k předmětu Matematika I (1. ročník bakalářského studia na FJFI ČVUT v Praze). 
Příklady jsou uspořádány do 7 kapitol, přičemž do zkouškové písemky je vybrán právě jeden příklad z každé kapitoly. 
 
Každý příklad v této sbírce by měl jít spočítat pomocí znalostí získaných z přednášky a ze cvičení. 
Proto nebudete-li si vědět rady i jen s jediným příkladem, neváhejte požádat svého cvičícího o konzultaci!
 
Tato sbírka není zdaleka hotová, další příklady mohou přibýt.
 
{
\flushright Bezchybnému počítání zdar!
\vskip 1em
}
1. července 2011 \hfill
 Ing. Radek Fučík, Ph.D.
 
\newpage\input{kapitola1}
\newpage\input{kapitola2}
\newpage\input{kapitola3}
\newpage\input{kapitola4}
\newpage\input{kapitola5}
\newpage\input{kapitola6}
\newpage\input{kapitola7}
 
 
\begin{thebibliography}{5}
\bibitem{mares}Mareš J., Vondráčková J., \textsl{Cvičení z matematické analýzy: Diferenciální počet}, Vydavatelství ČVUT, 1999
\bibitem{pelantova}Pelantová E., Vondráčková J., \textsl{Cvičení z matematické analýzy: Integrální počet a řady}, Vydavatelství ČVUT, 1998
\bibitem{marsden}Marsden J., Weinstein A., \textsl{Calculus II}, Springer, 1985
\end{thebibliography}
\end{document}