Matematika1:Kapitola1

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 31. 7. 2010, 23:51, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: %\wikiskriptum{Matematika1} \section{Úvod, jazyk a značení} V této úvodní části přednášky se seznámíte se základními matematickými pojmy, značením, opera...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika1

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika1Fucikrad 4. 9. 201510:23
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201513:43
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 27. 8. 201107:16 header.tex
Kapitola1 editovatÚvod, jazyk, značeníAdmin 6. 8. 201409:43 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatFunkceAdmin 6. 8. 201409:45 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatLimita funkceFucikrad 28. 9. 202009:57 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatSpojitost funkcePitrazby 5. 11. 201618:18 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatDerivace funkceFucikrad 13. 10. 202010:54 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatAplikace derivaceFucikrad 24. 10. 202012:32 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatIntegrální početFucikrad 21. 2. 201714:57 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatTranscendentní funkceFucikrad 20. 2. 202111:29 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatAplikace integráluFucikrad 11. 1. 202109:39 kapitola9.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:matematika1_cosh.pdf cosh.pdf
Image:matematika1_sinh.pdf sinh.pdf
Image:matematika1_sinxx.pdf sinxx.pdf
Image:matematika1_tgh.pdf tgh.pdf
Image:matematika1_cotgh.pdf cotgh.pdf
Image:matematika1_riemann.pdf riemann.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika1}
\section{Úvod, jazyk a značení}
 
V této úvodní části přednášky se seznámíte se základními matematickými pojmy, značením, operacemi s množinami a základy matematické logiky. Dále jsou zde stručně probrány číselné množiny, intervaly, pojem omezenosti množiny, horní hranice (závora) množiny a konečně význam absolutní hodnoty čísla.
 
 
\subsection{Množiny}
 \begin{define}[Naivní definice množiny --- Cantor 1873]
 Soubor dobře definovaných a dobře rozlišitelných objektů se nazývá \textbf{množina}. Množiny
 zapisujeme ve tvaru 
 \be
   M = \{ \hbox{prvek~} x~:\hbox{~vlastnosti prvku~} x \}.
 \ee
 \end{define}
 
  Pro porozumění mezi lidmi (matematiky) je důležité ovládat zápis množin a vztahů mezi nimi a jejich prvky.
  \begin{define}[Operace s množinami]
   Nechť $A$ a $B$ jsou nějaké množiny a $x$ je prvek. Potom definujeme následující symboly:
 
   \begin{tabular}{lp{10cm}}
   $x \in A$    & prvek $x$ náleží množině $A$.\\
   $x \notin A$   & prvek $x$ nenáleží množině $A$.\\
   $A \subset B$  & množina $A$ je částí množiny $B$. \\ 
   $A \cup B$    & sjednocení množin $A$ a $B$. \\
   $A \cap B$    & průnik množin $A$ a $B$. \\
   $\emptyset$   & prázdná množina. \\
   $A = \{ x : V \}$ & zápis množiny, která má prvky $x$, o kterých platí vlastnost $V$, např. $V="x>0"$. \\
   $A \times B = \{ (x,y) : x \in A \hbox{~a~} y \in B \}$ & kartézský součin množin $A$ a $B$.
   \end{tabular}
  \end{define}
 
 \begin{remark}
   Vlastnosti prázdné množiny $\emptyset$:
   \begin{itemize}
    \item $A \cup \emptyset = A$
    \item $A \cap \emptyset = \emptyset$
   \end{itemize}
 \end{remark}
 
 \begin{example}
   Nechť $A = \{ \female \}$, $B = \{ \male, \female \}$, pak platí:
   \begin{itemize}
   \item $A \subset B$
   \item $A \cap B = \{ \female \} = A$
   \item $A \cup B = \{ \male,\female \} = B$
   \end{itemize}
 \end{example}
 
\subsection{Výroky}
 \begin{define}[Výrok]
  \textbf{Výrok} je sdělení (vlastnost, stav, \dots), u kterého můžeme rozhodnout zda je platné nebo neplatné.
 \end{define}
 
 \begin{define}[Přehled operací s výroky]
   Nechť $V_{1}$ a $V_{2}$ jsou výroky. Potom definujeme následující značení:
 
   \begin{tabular}{lp{10cm}}
   $V_{1}$          & výrok $V_{1}$ (platí).\\
   $\neg V_{1}$        & negace výroku $V_{1}$ (výrok $V_{1}$ neplatí).\\
   $V_{1} \wedge V_{2}$    & konjunkce - platí $V_{1}$ a zároveň $V_{2}$. \\ 
   $V_{1} \vee V_{2}$     & disjunkce - platí $V_{1}$ nebo $V_{2}$. \\
   $V_{1} \Rightarrow V_{2}$ & implikace - když platí $V_{1}$ , pak platí $V_{2}$. \\
   $V_{1} \Leftrightarrow V_{2}$ & ekvivalence - $V_{1}$ platí právě tehdy, když platí $V_{2}$. \\
   $\exists$         & existenční symbol - existuje \textbf{aspoň} jeden prvek \dots \\
   $\exists_1$ nebo $!\exists$ & existenční symbol - existuje \textbf{právě} jeden prvek \dots \\
   $\exists_{\infty}$     & existenční symbol - existuje \textbf{nekonečně} prvků \dots \\
   $\forall$         & symbol, který znamená \textbf{pro všechny} prvky \dots 
   \end{tabular}
  \end{define}
 
 \begin{define}[Tabulka pravdivostních hodnot pro operace s výroky]~
   V následující tabulce \textbf{P} znamená platí a \textbf{N} neplatí: \\   
 
   \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
    \hline
    $V_{1}$ & $V_{2}$ & $V_{1}\wedge V_{2}$ & $V_{1}\vee V_{2}$ & $V_{1}\Rightarrow V_{2}$ &   $V_{1}\Leftrightarrow V_{2}$ \\ 
    \hline
    P   &  P  &      P     &      P    &       P  &   P  \\
    \hline
    P   &  N  &      N     &      P    &       N  &   N  \\
    \hline
    N   &  P  &      N     &      P    &       P  &   N  \\
    \hline
    N   &  N  &      N     &      N    &       P  &   P  \\
    \hline
   \end{tabular}
   \end{define}
 
 
   \begin{remark}
    Pravidla při negování výroků:
    \begin{itemize}
     \item $\neg(\exists x\in M) = \forall x \in M$
     \item $\neg(\forall x\in M) = \exists x \in M$
    \end{itemize}
   \end{remark}
 
\begin{example}
 Výrok 
 $V = (\forall z \in \Z)(\exists n \in \N)(n<z) $ 
 říká, že pro každé celé číslo $z$ (viz Sekce \ref{sekce:ciselne_mnoziny}) platí, že nalezneme aspoň jedno přirozené číslo $n$ takové, že je menší než $z$. To ale zjevně není pravda, neboť např. pro číslo $z=0$ už žádné přirozené číslo, které by bylo menší, neexistuje. Platí tedy \textbf{negace} výroku $V$, tedy $\neg V = (\exists z \in \Z)(\forall n \in \N)(n\geq z).$ 
Sami již snadno nahlédnete, že výrok $\neg V$ je pravdivý - schválně, jaká celá čísla budou vyhovovat ?
  \end{example}
 
\subsection{Číselné množiny}\label{sekce:ciselne_mnoziny}
 
\pzp
  Přirozená čísla $\N$, celá čísla $\Z$, racionální čísla $\Q$, reálná čísla $\R$ a komplexní čísla $\C$.
 
\begin{define}[Značení a vlastnosti číselných množin]~ \\
 
\begin{tabular}{lp{10cm}}
 
Přirozená čísla $\N$      &   $ \{ 1,2,3,4 \ldots \} $ \\
celá čísla $\Z$         &   $ \{ \ldots -3 ,-2, -1,0, 1,2,3 \ldots \} $ \\
racionální čísla $\Q$ (racio = zlomek)  &  $ \{ \frac{p}{q}~:~ p \in \Z ~ ; ~ q \in\N \} $ \\
\end{tabular}
\end{define}
 
 
 \begin{theorem}[O hustotě množiny reálných čísel]\label{veta:ohmrc}
   Mezi libovolnými různými reálnými čísly je nekonečně mnoho racionálních a nekonečně mnoho iracionálních čísel.
 \end{theorem}
 
 \begin{corollary}
   Neexistuje nejmenší kladné reálné číslo.
 \end{corollary}
 \begin{proof}
  \textbf{Sporem}. Principem důkazu sporem je ukázat, že negace tvrzení vede ke sporu. 
 
 Shrňme tedy tvrzení důsledku následujícího výroku $V$ : 
 \textit{Není pravda, že by existovalo kladné reálné číslo, které by bylo menší než všechna ostatní reálná čísla (různá od tohoto čísla)}. 
 Kvantifikovaně lze výrok vyjádřit takto:
  $$ V = \neg (\exists c\in\R, c > 0)(\forall r \in\R, r>0, r \neq c)(c < r) $$
  Tento výrok lze převést pomocí pravidel pro negování výrazů s $\exists$ a $\forall$ na výrok
  $$ V = (\forall c \in\R, c > 0)(\exists r\in\R, r>0, r \neq c)(c\geq r), $$
 které vyjadřuje ekvivalentní tvrzení 
 \textit{Pro všechna kladná reálná čísla $c$ existuje aspoň jedno reálné číslo $r$ takové, že je ostře menší než $c$.}
 
  Pro důkaz sporem tedy předpokládejme, že platí negace výroku $V$, to jest
  $$ \neg V = (\exists c \in\R, c> 0)(\forall r \in\R, r>0, r\neq c)(c < r) $$
  Označme si toto nejmenší číslo, které nyní předpokládáme, že existuje, symbolem $c_{min}$. Potom ale podle Věty \ref{veta:ohmrc} mezi čísly $0$ a $c_{min}$ existuje alespoň jedno číslo $x$ tak, že $0 < x < c_{min}$. Tedy díky Větě \ref{veta:ohmrc} snadno nalezneme kladné reálné číslo, které je menší než údajně nejmenší číslo $c_{min}$, což je \textbf{spor}.
 \end{proof}
 
\subsection{Intervaly}
 
\begin{define}[interval otevřený, uzavřený polootevřený (polouzavřený)]~ \\
 
\begin{tabular}{lp{10cm}}
otevřený interval - $ (a,b) $       &  $ \{ ~ x \in \R ~ : ~ a < x < b ~ \} $ \\
uzavřený interval - $ [a,b] $       &  $ \{ ~ x \in \R ~ : ~ a \leq x \leq b ~ \} $ \\
polootevřený (polouzavřený) interval - $ [a,b) $   &  $ \{ ~ x \in \R ~ : ~ a \leq x < b ~ \} $ \\
 
\end{tabular}
\end{define}
 
\begin{remark}
    Jiné značení intervalů:
    \begin{itemize}
     \item otevřený ~ - ~ $ ]a,b[ $
     \item uzavřený ~ - ~ $ <a,b> $
    \end{itemize}
   \end{remark}
 
\textbf{POZOR!!!}
 
\begin{remark}
    vlastnosti $ +\infty $ a $ -\infty $ :
    \begin{itemize}
     \item symbol $ +\infty $ má vlastnost ~ : ~ $ \forall x \in\R ~ : ~ x < +\infty $ 
     \item symbol $ -\infty $ má vlastnost ~ : ~ $ \forall x \in\R ~ : ~ x > -\infty $ 
    \end{itemize}
   \end{remark}
 
 
\subsection{Omezenost množin}
 
\begin{define}[Omezenost shora a zdola] ~ \\
\begin{tabular}{lp{10cm}}
 
Říkáme, že množina $M$ je omezená shora & $ \EkvDef (\exists h\in\R) (\forall x \in M) (x \leq h ) $ \\
 
Říkáme, že množina $M$ je omezená zdola & $ \EkvDef (\exists d\in\R) (\forall x \in M) (x \geq d ) $ \\
 
Říkáme, že množina $M$ je omezená    & $ \EkvDef $ je omezená shora i zdola \\
 
Říkáme, že množina $M$ je neomezená    & $ \EkvDef $ není omezená shora ani zdola \\
 
 
\end{tabular}
\end{define}
 
 
 
 
\subsection{Absolutní hodnota}
 
 \begin{define}[Absolutní hodnota]
  \textbf{Absolutní hodnota} čísla $x$ je číslo definované jako $|x| = \left\{ \begin{array}{lcl} 
							  x & \hbox{pro} & x \geq 0 \\ \\
							  -x & \hbox{pro} & x < 0
						 \end{array}\right.. $
 \end{define} 
 \begin{remark}
  Platí $|x| = \max\{x, -x\}$ a hlavně $\sqrt{x^2} = |x|$.
 \end{remark}
 \begin{theorem}[Trojúhelníková nerovnost]~~\\
   \be |a+b| \leq |a| + |b|. \ee
 \end{theorem}
 \begin{proof}
 Platí: 
 \begin{equation} 
    (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leqq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2,
 \end{equation} 
 
 tedy celkem: 
 \begin{equation}\label{tn:proof1}
   (a+b)^2 \leqq (|a| + |b|)^2. 
 \end{equation}
 Po odmocnění obou stran nerovnosti (\ref{tn:proof1}) dostáváme
 \begin{equation} 
   |a+b| \leqq \big| |a| + |b| \big| = |a| + |b|.
 \end{equation}
\end{proof}
 
 
 
 \begin{corollary}~~\\
   \be\big| |a|-|b| \big| \leq |a-b|.\ee
 \end{corollary}
 
 
 \begin{proof}
 
  Analogický k předchozímu  
 
 \end{proof}