MAN2priklady

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 18. 9. 2022, 16:33, kterou vytvořil Korenjak (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu MAN2priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu MAN2prikladyKorenjak 18. 9. 202216:33
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůKorenjak 9. 9. 202217:14
Header editovatHlavičkový souborKorenjak 9. 9. 202217:16 header.tex
Kapitola1 editovatPrimitivní funkceKorenjak 9. 9. 202217:16 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatUrčitý integrál a jeho aplikaceKorenjak 9. 9. 202217:17 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatKonvergence řadKorenjak 9. 9. 202217:17 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatTaylorův polynom a mocninné řadyKorenjak 9. 9. 202217:17 kapitola4.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{MAN2priklady}
%\wikiskriptum{MAN2priklady}
%% Zdrojový kód : MAN2priklady - wiki skriptum
%% Editujte jednotlivé kapitoly (nejlépe otevřením odkazu v novém okně). Po uložení nové editace znovu vygenerujte PDF v horním menu.
 
 
\input{header}
 
 
 
\title{Matematická analýza 2 -  Sbírka příkladů}
\date{\today}
%\author{WikiSkriptum\\Jakub Kořenek} 
 
\begin{document}
\maketitle
 
\pagebreak
\tableofcontents
 
\pagebreak
\section*{Předmluva}
Drahý studente, držíš v rukou sbírku příkladů pro letní semestr prvácké jaderňácké analýzy, kterou jsem dostal za úkol vytvořit v letním semestru 2020. V tomto semestru se probíraly nejprve integrály následované řadami a Taylorovým polynomem. Na rozdíl od tradiční literatury~\cite{pelantova,demidovic} jsem si kladl za úkol, aby příklady měly vzestupnou obtížnost a současně jsem se snažil obsáhnout co nejvíce řešených příkladů. Achillovou patou sbírky je absence správných řešení. Autor bude potěšen, pokud by se našel někdo, kdo by tuto nedokonalost odstranil, na druhou stranu výpočet primitivních funkcí se dá zkontrolovat zpětným zderivováním či pomocí softwaru stejně jako Taylorův polynom a u konvergence řad jde především o zdůvodnění a až v druhé řadě o to, zdali řada konverguje či diverguje. Stejně tak bude autor rád, pokud bude příkladů ve sbírce přibývat - ať už těch řešených nebo neřešených. Pevně věřím, že tato sbírka nadcházejícím generacím matematických analytiků alespoň částečně pomůže, když už k ničemu jinému, tak aspoň ke zdolání předmětu matematická analýza 2. A nezapomeň - u primitivní funkce je vždy třeba udat i interval!
{
 
\vskip 3em
}
1. září 2022 \hfill
Jakub Kořenek
 
\newpage\input{kapitola1}
\newpage\input{kapitola2}
\newpage\input{kapitola3}
\newpage\input{kapitola4}
 
 
 
\begin{thebibliography}{5}
\bibitem{pelantova}Pelantová E., Vondráčková J., \textsl{Cvičení z matematické analýzy: Integrální počet a řady}, Vydavatelství ČVUT, 1998
\bibitem{demidovic} Děmidovič B., \textsl{Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy}
\end{thebibliography}
\end{document}