MAN1priklady

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu MAN1priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu MAN1prikladyKorenjak 18. 9. 202216:30
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůKorenjak 9. 9. 202220:12
Header editovatHlavičkový souborKorenjak 9. 9. 202219:32 header.tex
Kapitola1 editovatPrvní týdenKorenjak 9. 9. 202220:18 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDruhý týdenKorenjak 9. 9. 202220:18 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTřetí týdenKorenjak 19. 10. 202319:20 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatČtvrtý týdenKorenjak 9. 9. 202219:35 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPátý týdenKorenjak 9. 9. 202219:35 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatŠestý týdenKorenjak 9. 9. 202219:36 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatSedmý týdenKorenjak 9. 9. 202219:36 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatOsmý týdenKorenjak 9. 9. 202219:37 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatDevátý týdenKorenjak 9. 9. 202219:37 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatDesátý týdenKorenjak 9. 9. 202219:38 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatJedenáctý týdenKorenjak 9. 9. 202219:38 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatDvanáctý týdenKorenjak 9. 9. 202220:13 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatTřináctý týdenKorenjak 9. 9. 202220:07 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatTeorieKorenjak 17. 9. 202321:01 kapitola14.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:13-10.png 13-10.png
Image:13-11.png 13-11.png
Image:13-12.png 13-12.png
Image:13-13.png 13-13.png
Image:13-14.png 13-14.png
Image:13-15.png 13-15.png
Image:13-16.png 13-16.png
Image:13-17.png 13-17.png
Image:13-18.png 13-18.png
Image:13-19.png 13-19.png
Image:13-20.png 13-20.png
Image:13-21.png 13-21.png
Image:13-22.png 13-22.png
Image:13-23.png 13-23.png
Image:13-24.png 13-24.png
Image:13-25.png 13-25.png
Image:13-26.png 13-26.png
Image:13-27.png 13-27.png
Image:13-28.png 13-28.png
Image:13-29.png 13-29.png
Image:13-30.png 13-30.png
Image:12-27.png 12-27.png
Image:12-30.png 12-30.png
Image:every.png every.png
Image:exp.png exp.png
Image:log.png log.png
Image:tyden2.png tyden2.png
Image:tyden2_11.png tyden2_11.png
Image:tyden1_29.png tyden1_29.png
Image:grafy_funkci_MA1.png grafy_funkci_MA1.png

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{MAN1priklady}
%% Zdrojový kód : MAN1priklady - wiki skriptum
%% Editujte jednotlivé kapitoly (nejlépe otevřením odkazu v novém okně). Po uložení nové editace znovu vygenerujte PDF v horním menu.
 
 
\input{header}
 
 
 
\title{Matematická analýza 1 -  Sbírka příkladů}
\date{\today}
%\author{WikiSkriptum\\Jakub Kořenek} 
 
\begin{document}
\maketitle
\thispagestyle{empty}
\newpage
\tableofcontents
\thispagestyle{empty}
 
\pagebreak
\section*{Předmluva}
Tato sbírka příkladů z matematické analýzy vznikla původně jako materiál pro cvičící tohoto předmětu. V první fázi se o její vznik nejvíce zasloužil Michal Kozák, který společně s Ondrou Pártlem, Katkou Henclovou, Mirkem Kolářem a Davidem Celným vytvořili kostru sbírky - tj. zadání třiceti příkladů pro každý týden. V další fázi byla tato sbírka rozšířena o vzorové řešení všech příkladů, v tomto bodě patří největší kredit Tomáši Smejkalovi, který odvedl zdaleka nejvíce práce a společně s Jakubem Kořenkem, Petrem Gálisem, Janou Vackovou a Zuzkou Szabovou nakonec i přes mnohá úskalí a neshody, při kterých někdy takřka tekla krev, sbírku dokončili. Vzhledem k obsáhlosti materiálu se bohužel nepodařilo odstranit veškeré překlepy a drobné chyby - jakožto poslední správce této sbírky, se kterou už se pro původní účel nepočítá, předávám sbírku do rukou studentů a prosím je, aby tento poslední úkol dokončili za nás. Pevně věřím, že práce nás všech, co jsme se na sepsání sbírky podíleli, bude zúročena v podobě brilantních výsledků studentů u zkoušky prvácké jaderňácké analýzy.
{
 
\vskip 3em
}
1. září 2022 \hfill
Jakub Kořenek
 
\newpage\input{kapitola1}
\newpage\input{kapitola2}
\newpage\input{kapitola3}
\newpage\input{kapitola4}
\newpage\input{kapitola5}
\newpage\input{kapitola6}
\newpage\input{kapitola7}
\newpage\input{kapitola8}
\newpage\input{kapitola9}
\newpage\input{kapitola10}
\newpage\input{kapitola11}
\newpage\input{kapitola12}
\newpage\input{kapitola13}
\newpage\input{kapitola14}
 
 
 
\end{document}