LIP:preamble: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
(Obsah stránky nahrazen textem „%% NEPOUZIVAT PRESMEROVANI VE ZDROJOVYCH KODECH“)
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
\documentclass[intlimits]{amsart}
+
%% NEPOUZIVAT PRESMEROVANI VE ZDROJOVYCH KODECH
\usepackage{amssymb}
+
\usepackage{amsthm}
+
\usepackage{bbm}
+
%\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm
+
%\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
+
\usepackage{a4}
+
\usepackage{czech}
+
\usepackage{enumerate}
+
\sloppy
+
\makeatletter
+
 
+
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
+
 
+
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
+
  $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
+
  \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
+
  \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
+
 
+
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
+
  \mathrel{\mathop{
+
    \setbox\z@\vbox{\m@th
+
      \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
+
      \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
+
    }
+
    \vbox{
+
    \kern-2pt
+
    \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
+
      \rightarrowfill@x\displaystyle}
+
    }
+
}
+
  \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
+
}
+
 
+
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
+
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
+
 
+
\renewcommand{\hat}{\widehat}
+
 
+
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
+
\renewcommand{\rho}{\varrho}
+
\renewcommand{\phi}{\varphi}
+
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
+
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
+
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
+
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
+
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
+
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
+
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
+
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
+
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
+
\newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}}
+
\newcommand{\A}{\mathbf{A}}
+
\newcommand{\B}{\mathbf{B}}
+
\renewcommand{\L}{\mathbf{L}}
+
\newcommand{\E}{\mathbf{E}}
+
\newcommand{\K}{\mathbf{K}}
+
\newcommand{\x}{\overline{x}}
+
\newcommand{\y}{\overline{y}}
+
 
+
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
+
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
+
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
+
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
+
\newcommand{\opi}{{\overline\pi}}
+
 
+
\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits}
+
\newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits}
+
\newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits}
+
\newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits}
+
\newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits}
+
\newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits}
+
\newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits}
+
\newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits}
+
\newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits}
+
%\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow}
+
%\renewcommand{\implies}{\Rightarrow}
+
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
+
\newcommand{\lexgr}{\overset{l}{>}}
+
 
+
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
+
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
+
 
+
\newcommand{\lob}[1]{{[#1]_\lambda}}
+
\newcommand{\kob}[1]{{[#1]_\kappa}}
+
\newcommand{\subm}[3]{{{#1}\begin{pmatrix}#2\\#3\end{pmatrix}}}
+
 
+
\newcommand{\h}{{\mathrm h}}
+
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
+
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
+
\newcommand{\la}{\langle}
+
\newcommand{\ra}{\rangle}
+
\newcommand{\xvdots}{{\hskip 5pt\vdots}}
+
\newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}}
+
\makeatother
+
 
+
\addtolength{\textwidth}{72pt}
+
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
+
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
+
 
+
\title{Poznámky z~LP}
+
 
+
% následuící řádky upravují pouze zobrazení stránky na wiki na obsah dokumentu nemají vliv - prosím neměnit !
+
%\parentlatexfile{LIPskriptum} ........................................... odkaz na hlavní dokument
+
%\usewikiobsah{LIP:Obsah} ............................................ vložení odkazu na Obsah, aby bylo možné se v dokumentu orientovat
+

Aktuální verze z 15. 2. 2010, 18:00

%% NEPOUZIVAT PRESMEROVANI VE ZDROJOVYCH KODECH