Hlavní strana

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání

Vítejte na stránkách věnovaných výuce na FJFI ČVUT. Naleznete zde skripta a příklady k procvičení, které sami můžete po registraci a přihlášení opravovat a hlavně doplňovat. Pokud byste měli zájem o přidání skript z jiných předmětů, přidejte ho podle šablony a kontaktujte správce pro vytvoření odkazu v levém menu.

1. ročník základního studia PDF Skriptum Správce (autor) Diskuse
01MAT1 Matematika 1 PDF Wiki Skriptum Radek Fučík (vyučující) diskuse
01MAT1 Matematika 1 PDF Příklady k procvičení Radek Fučík (vyučující) diskuse
01MAT2 Matematika 2 PDF Wiki Skriptum Radek Fučík (vyučující) diskuse
01MAT2 Matematika 2 PDF Příklady k procvičení Radek Fučík (vyučující) diskuse
2. ročník základního studia PDF Skriptum Správce (autor) Diskuse
01DIFR Diferenciální rovnice PDF Poznámky z DIFR Poznámky z přednášek doc. Beneše. Zbyšek Štěpáník (autor) diskuse
01DIFR Diferenciální rovnice (neaktuální) PDF Poznámky z DIFR Staré poznámky z přednášky doc. Humhala. Jindra Makovička (autor) diskuse
01DIFR Diferenciální rovnice PDF Cvičení Zápisky ze cvičení Petr Kolenko (autor) diskuse
01LIP Lineární programování PDF Lineární programování Karel Břinda (správce) diskuse
01MAA3 Matematická analýza 3 PDF Turistický průvodce matematickou analýzou 3 Jindra Makovička (autor) diskuse
01MAA4 Matematická analýza 4 PDF Turistický průvodce matematickou analýzou 4 Jindra Makovička (autor) diskuse
01MAA4 Matematická analýza 4 PDF Cvičení Tomáš Kalvoda (autor) diskuse
01NM Numerická matematika PDF Numerická matematika Radek Novák (správce) diskuse
02TF12 Teoretická fyzika PDF Řešené příklady z teoretické fyziky Konverze z MS Wordu (zde pdf staré verze). Je nutné opravit úpravu , některé rovnice a texty, především interpunkci a velká písmena. Radek Fučík diskuse
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika PDF Skriptum Vladimír Pospíšil (autor)
Tomáš Odstrčil (správce)
diskuse
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika PDF Sbírka Martin Štefaňák (autor) diskuse
3. ročník studia PDF Skriptum Správce (autor) Diskuse
01FA2 Funkcionální analýza 2 PDF Skriptum Jindra Makovička (autor)
Tomáš Odstrčil (správce)
diskuse
01NUM Numerická matematika PDF Skriptum Ondřej Mičan, Jindra Makovička (autor) diskuse
01PRA1 Pravděpodobnost a mat. statistika 1 PDF Skriptum Jakub Flaška diskuse


Pokyny pro editaci

Editace skript se provádí pomocí syntaxe systému LaTEX. Výsledný dokument je ve formátu PDF (ke stažení v menu na začátku příslušné stránky). Případné chyby při překladu je nutné ve zdrojovém kódu odstranit. Při potížích mě kontaktujte na fucik at fjfi.cvut.cz.

Se systémem LaTEX se seznamte zde:

Práce se systémem WikiSkripta verze 2.2010.08

V srpnu 2010 došlo k přechodu na nový, jednodušší systém správy a propojení WikiSkript, který nahradil poměrně komplikovanou verzi 1.2009.09.

Struktura WikiSkripta

Každé WikiSkriptum musí být definováno pomocí klíčového slova, které musí být shodné s názvem kořenové stránky daného skripta - například WikiSkriptum z matematické analýzy 3 má kořenovou stránku [01MAA3|01MMA3] a klíčové slovo 01MAA3. Klíčové slovo musí být zadáno v každé části (hlavičkovém souboru, kapitole, referencích, atp.) daného wikiskripta příkazem \wikiskriptum<b>{klíčové slovo}</b>

Jakmile se v daném dokumentu vyskytuje příkaz \wikiskriptum<b>{klíčové slovo}</b>, systém vyhodnotí stránku jako součást WikiSkripta a vytvoří v záhlaví odkaz na řídící soubor, který má tvar "klíčové slovo:ControlFile", tedy např. "01MAA3:ControlFile". Toto je jediná stránka, kam se vkládají informace o kapitolách a vložených souborech pro překlad systémem LaTeX.

Struktura řídícího souboru

Řídící soubor obsahuje nejprve odkaz na kořenový dokument (tedy vlastně klíčové slovo)

\wikiparent{klíčové slovo}

Dále následuje seznam jednotlivých částí WikiSkripta pomocí příkazu

\wikichapter{číslo}{název_pro_latex}{popisek}

kde číslo určuje název dané kapitoly v systému MediaWiki takto: "klíčové slovo:Kapitolačíslo", tedy například "01MAA3:Kapitolačíslo". Položka název_pro_latex slouží k vytvoření souboru název_pro_latex.tex, který bude k dispozici pro LaTeX při překladu - udává tedy jméno souboru, který se vloží ve zdrojovém kódu LaTeXu příkazem \input{název_pro_latex}. Konečně popisek slouží jen k pojmenování jednotlivých kapitol v menu každé části WikiSkripta, které se generuje automaticky. Pořadí v jakém uvedete příkazy \wikichapter{}{}{} určují pořadí, v kterém se budou vypisovat v menu.

Příklad

\wikichapter{1}{kapitola1}{Definice funkce}
\wikichapter{2}{reference}{Literatura}

bude odkazovat na MediaWiki stránky "klíčové slovo:Kapitola1" a "klíčové slovo:Kapitola2", přičemž při překladu pro LaTeX se vytvoří soubory "kapitola1.tex" a "reference.tex".

Hlavičkový soubor

Hlavičkový soubor má pevný název "klíčové slovo:Header" a pro LaTeX se vždy generuje jako "header.tex", tj. do kořenové stránky se vloží jako

\input{header}

Zakládání nového skripta

Použijte Šablonu a pokyny na začátku hlavního dokumentu šablony.

Vkládání obrázků

Obrázky je nutné nahrát pomocí nástroje načíst soubor, pojmenovat např. soubor.png. Pak stačí jen do řídící stránky "KEYWORD:ControlFile", kde KEYWORD je název hlavní stránky Wiki Skripta, např. "01MAA4cviceni", vložit

%\wikifile{Image:soubor.png}{soubor.png}

Obrázek se vloží do textu pomocí LaTeXového příkazu

\includegraphics[formát]{soubor} 


Vyzkoušejte si práci se systémem LaTEX

Na stránce Hřiště si můžete vyzkoušet práci se systémem LaTEX dřív, než se pustíte do editování skript.

Příjemné chvíle při vytváření skript pro Vás i Vaše spolužáky a budoucí kolegy !