Diskuse:02TSFA: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: Sem pište místa ve skriptech kde si myslíte, že je chyba, ale nejste si jisti s opravou. Seznam provedených oprav v 3. revizi: !!strana 3 vzorec číslo 3, dopsán...)
 
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
Sem pište místa ve skriptech kde si myslíte, že je chyba, ale nejste si jisti s opravou.  
 
Sem pište místa ve skriptech kde si myslíte, že je chyba, ale nejste si jisti s opravou.  
  
Seznam provedených oprav v 3. revizi:
+
Navrhuji vyřazení kapitol Debyeův model a  Měření Poissonovy konstanty, přijdou mi tam zbytečné. A také by to chtělo  kompletně předělat kapitolu  Slabé roztoky.
 +
Dále je nutné zjistit co Jex bral a ve skriptech to není a doplnit to. [[Uživatel:Tomas|Tomas]] 7. 9. 2010, 14:11 (UTC)
  
!!strana 3 vzorec číslo 3, dopsáno že průnik je 0,
 
#strana 9 derivace podle 1
 
#strana 10, 1,4,7. vzorec, drobné chyby
 
#strana 10 1. vzorec nahrazená 2 za b, a opraveno a^2, předposlední vzorec místo 4 má být 2
 
#strana 12 poznámku o ergodickém problému + odkaz na kvasnicu
 
#strana 18: druha parc. ln(Z) podle lambda a, lambda b; 2. a 3. řádek úpravy: mezi členy mají být minusy.
 
!!strana 20, možná vysvětlit záměnu sumy a násobení
 
!!strana 29, poslední vzorec, oprava diferenciálu
 
!!strana 30, kompletně přeházené indexy -- celé je to předělané odlišně od původní verze
 
strana 35, 1. věta, záměna S a T
 
!!strana 39 problémy se znamínky před alfa+oprava v odvození na začátku
 
strana 41, poslední vzorec, poslední člen je otočený
 
strana 45, 1. vzorec, 3. rovnítko, chybí tam T
 
strana 48, 2. vzorec, za 2. rovnítkem chybí +Beta*E_0 z U, v další kroku se odečte s Beta*E_0 ze Z_C
 
strana 49, 2. vzorec, za 2. rovnítkem chybí N před sumou
 
strana 49, 1. odstavec místo Beta tam má být T, pro T->inf w=1/2,..,pro T->0, ...
 
strana 54. doplněná definice parciálních veličin
 
strana 55, 5,7. vzorec odspodu, před SdT chybí mínus
 
strana 55 nahoře: Dále pro vratné děje platí ... a tu chybí znaky přeškrtnutých diferenciálů.
 
strana 56, 2. vzorec odspodu látkové množství stech. koeficienty podle mě neplatí (2H_2+O_2=2 H2O => 2+1-2=0 ),
 
  protože se nikde nepoužil, tak bych  ho smazal
 
strana 57, 3. vzorec, nerovnost má být obráceně
 
strana 57, 4. vzorec, dM*mu_i = -dn_i, chybí tam mínus (definováno v posledním vzorci na předchozí straně), výsledná
 
  nerovnost je správně, protože  vyplývala z předchozího chybného vzorce
 
strana 60, první 3 vzorce je tam zmatek v c_v, stejně se značí molární i molekulová, chtělo třeba od začátku odvození
 
  značit jednu velkým C_v, nebo s čárkou, ve 3. vzorci je konstanta gama jiná než ve 2. vzorci => udělat gama s čárkou
 
strana 60, 1. vzorec odspoda, S_i = -N_i*k.... , před N chybí mínus
 
strana 60 S_i není aditivní, -> zaměnit V za V_i
 
!!strana 60 - předělat celý výpočet
 
!!!strana 61, tady nastává velký problém s chemií, kde je konstanta K_v, K_c, ... definovaná obráceně (1/K), protože v
 
  chemii v té rovnici, kde se  násobí parciální tlaky je "nahoře" pravá strana chemické rovnice a "dole" levá strana.
 
  Kde nastává rozdíl si úplně nejsem jistý, ale kdyby se ve 4. vzorci označily konstanty -(mu_0i) (s mínusem) tak by se
 
  to vyřešilo, podle mě je to docela velký problém
 
strana 61 dole, správně by tam místo koncentrace "c" měl být molární zlomek "x", molární koncentrace je snad n_i/V,
 
  molární zlomek n_i/n nebo aspoň to "c" nazvat molární zlomek
 
strana 61, poslední vzorec, bez definice se tam objeví "nu", chtělo by tam napsat že je to suma nu_i nebo lépe
 
  Delta.nu (rozdíl stech. koeficientů na levé a pravé straně chemické rovnice)
 
strana 63, míchání molů a počtů částice => buď je to počet částic a je potřeba nahradit R za k, nebo je to počet molů a
 
  je to špatně v úvodu definované, chyba pokračuje až na stranu 64 dole, kde je v posledním vzorci další chybou opravena
 
  (dP = dc*k*T/v = dn*R*T/N*v = dn*R*T/V kde n je počet molů a N je počet částic)
 
strana 63, 4. vzorec, za 3. rovnítkem chybí T před závorkou, za 4. rovnítkem chybí ln před závorkou
 
strana 63, poslední vzorec uvnitř závorky přebývá ln před f
 
strana 64, zase je tu koncentrace místo molárního zlomku
 
strana 64, poslední věta v odstavci osmotický tlak, ve vzorci chybí R
 
strana 64, poslední vzorec, mělo by tam správně být Delta c, Delta n,
 
!!strana 65, opravené indexy
 
strana 67, 4. vzorec, před derivací podle p nemá být mínus
 
strana 69, poslední vzorec, před prostřením členem chybí mínus
 
strana 70, 2. vzorec, za posledním rovnítkem nemá být před C_p mínus
 
strana 70, 3. vzorec, za posledním rovnítkem je chyba, má tam být d(Beta_p)/d(epsilon_T), možná by to chtělo napsat, že
 
  se to získalo z předchozí rovnice zderivováním podle "p" místo "T"
 
strana 70, poslední vzorec, za 1. a 2. rovnítkem chybí 1/V
 
strana 73 - zjednodušen výpočet dV/dT
 
strana 75, 3. vzorec, před 2. rovnítkem chybí + za dS
 
strana 77, 5. vzorec, místo y má být b
 
strana 80, 3. vzorec odshora, má tam být 1/(exp((e-mu)/kT)+1)
 
!!strana 83, 3. vzorec, zdůvodnit záměnu sumy a násobení
 
!!strana 84, 4. vzorec, při absolutní nule je roven počet stavů objemu fázového prostoru (ten integrál), a protože
 
  v každém stavu jsou dvě částice s  !!různým spinem, plyne z toho, že N není počet stavů, ale počet částic - zkontrolovat
 
strana 84, 1. vzorec, produkt je přes i
 
strana 84 (nové číslování) doplněno odvození počtu částic na fázový objem
 
strana 85, 2. vzorec, měl by být 1/(2*m)*(3*h^3*N/(8*pi*V))^(2/3)
 
strana 85, 2. vzorec, místo mí tam má  být epsilon
 
strana 87 předposlední vzorec, před kTln(N!) má být +, ta chyba se šíří i do dalšího vzorce pod tím
 
strana 88, 1. vzorec, v levé části implikace má být místo 1/T napsáno sqrt(T)
 
strana 88 2. vzorec, chyba ve znaménkách z předchozí stránky
 
strana 88 3. vzorec, zase špatně znaménko před N*k*ln(N)
 
strana 88 (nové číslování)- odvození wienova posunovacího zákona
 
strana 88 poslední vzorec místo R by tam mělo být k*N
 
strana 90 přidán adiabatický děj fotonového plynu
 
strana 92, zkrácení výpočtu
 
strana 93, 2. vzorec, má tam být Q^2
 
strana 96, uprostřed stránky, nahrazeno p_* za v_*
 
 
Poznámky:
 
číslování stránek se tady vztahuje ke staré verzi z roku 2004. Věci se dvěma a více vykřičníky
 
by chtělo ještě prokonzultovat s Jexem.
 
  
  

Aktuální verze z 7. 9. 2010, 16:11

Sem pište místa ve skriptech kde si myslíte, že je chyba, ale nejste si jisti s opravou.

Navrhuji vyřazení kapitol Debyeův model a  Měření Poissonovy konstanty, přijdou mi tam zbytečné. A také by to chtělo  kompletně předělat kapitolu  Slabé roztoky. 
Dále je nutné zjistit co Jex bral a ve skriptech to není a doplnit to. Tomas 7. 9. 2010, 14:11 (UTC)


Poznámka:

V systému byla závažná chyba, kdy se negenerovaly obrázky ve vkládaných částech (kapitolách) dokumentů. Toto jsem opravil. 
Dále je nutné respektovat velikosti písmen při používání \usewikifile{Image:Obrázek}{ObrÁzEK.pdf} a při vkládání do dokumentu
\includegraphics{ObrÁzEK} nebo \includegraphics{ObrÁzEK.pdf}. Příkaz usewikifile vygeneruje soubor podle druhého
argumentu (tj. ObrÁzEK.pdf) a jelikož jste na unixovém systému, LaTEX pak hledá tento soubor.


Kapitola18

Tahle kapitola mi přišla příliš krátká. Bohužel nevím, co Jex bere na přednášce. Pokud někdo budete schopný 
na základě Jexovi přednášky tuto kapitolu  rozšířit, udělejte to.  Jakub.flaska

Kapitola25

V této kapitole jsem měl chvíli problém pochopit, o co vlastně jde, co jsou ta dvě posunutí (při konstantním b 
a pro B=0). Kdo jste chodil na   přednášky a dokážete to nějak lépe přiblížit, zkuste to nějak upravit. Jakub.flaska