02TSFA:Kapitola32: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: %\wikiskriptum{02TSFA} \begin{thebibliography}{99} \bibitem{jex} \textsc{I. Jex}: Přednášky \\ \bigskip \bibitem{kvasterm} \textsc{J. Kvasnica}: Termodynamika \...)
 
m
 
Řádka 1: Řádka 1:
%\wikiskriptum{02TSFA}
 
 
\begin{thebibliography}{99}
 
\begin{thebibliography}{99}
 
   
 
   
Řádka 19: Řádka 18:
 
\bibitem{marsak} \textsc{Z. Maršák}: Termodynamika a statistická fyzika  \\
 
\bibitem{marsak} \textsc{Z. Maršák}: Termodynamika a statistická fyzika  \\
 
   \bigskip
 
   \bigskip
\bibitem{vypisky}\textsc{P. Janík}: Výpisky z přednášek - částečná oprava těchto skript\\
+
 
\url{http://su.fjfi.cvut.cz/studium/materialy/materialy.php?material=45}
+
 
   
 
   
 
\bibitem{mast}\textsc{T. Hobza}: Matematická statistika\\
 
\bibitem{mast}\textsc{T. Hobza}: Matematická statistika\\

Aktuální verze z 7. 9. 2010, 13:54

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{jex} \textsc{I. Jex}: Přednášky \\

 \bigskip

\bibitem{kvasterm} \textsc{J. Kvasnica}: Termodynamika \\

  \bigskip

\bibitem{kvasstat} \textsc{J: Kvasnica}: Statistická fyzika \\

  \bigskip

\bibitem{beiser} \textsc{A. Beiser}: Úvod do moderní fyziky \\

    \bigskip

\bibitem{kvasmat} \textsc{J. Kvasnica}: Matematický aparát fyziky \\

  \bigskip

\bibitem{marsak} \textsc{Z. Maršák}: Termodynamika a statistická fyzika \\

  \bigskip


\bibitem{mast}\textsc{T. Hobza}: Matematická statistika\\

\url{http://people.fjfi.cvut.cz/hobzatom/mast/mast.pdf}

\end{thebibliography}


\newpage

Vážení přátelé! \bigskip

Pevně doufám, že Vám tyto poznámky budou nápomocny při studiu Termodynamiky a Statistické fyziky a usnadní Vám jak zkoušku, tak pochopení celého předmětu a poznání jeho krásy. \bigskip

Tímto děkuji všem, kteří měli na tomto výtvoru svůj podíl, zejména pak Janě Jágerské, Davidovi \uv{Hujdovi} Tlustému a doc. Igorovi Jexovi za korektury chyb, poskytnutí studijních materiálů a cenné rady. \bigskip

Jakékoliv dotazy, připomínky a opravy zasílejte na moji adresu. Děkuji. \bigskip

\begin{flushright}

S úctou Váš \bigskip

Vláďa Pospíšil \\ gdermog@seznam.cz

\end{flushright}

\vfill \begin{center} \framebox{ \begin{minipage}{1.1\textwidth} Zveřejněno v roce 2001.\\ 1. korektura, převedení pro pdfTeX, rejstřík - Václav Štěpán 13. října 2002\\ 2. korektura - leden 2004\\ 3. korektura a sloučení 1. a 2. korektury - září 2009 Michal Odstrčil %přes 60 chyb v 3. korektuře a určitě to ještě není dokonalé, proto se snažte a opravujte další chyby. Ale nejlépe až po úspěšné zkoušce a konzultaci s ostatními. \end{minipage} }

\printindex

\end{center}