02TSFA:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 7. 9. 2010, 13:06, kterou vytvořil Tomas (diskuse | příspěvky) (drobné opravy)

Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02TSFA

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02TSFAAdmin 1. 8. 201011:52
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:48
Header editovatHlavičkový souborKarel.brinda 27. 1. 201121:47 header.tex
Kapitola1 editovatMatematický aparátKunzmart 25. 8. 202112:16 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatStatistický popis složitých soustavKrasejak 27. 6. 201413:56 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStatistický soubor a rozdělovací funkceKrasejak 27. 6. 201414:15 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatNejpravděpodobnější rozděleníKrasejak 29. 3. 201403:23 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPartiční funkce systému a jeho podsystémůKrasejak 29. 3. 201404:02 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatMikrokanonický souborKunzmart 26. 8. 202110:10 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatKanonický souborMaresj23 5. 1. 201412:23 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatGrandkanonický souborKubuondr 11. 3. 201710:04 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatEkvivalence statistických souborůKunzmart 12. 7. 202101:40 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatPrincipy termodynamikyKrasejak 29. 3. 201403:29 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatTermodynamické potenciályKunzmart 12. 7. 202104:41 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatZávislost termodynamických potenciálů na látkovém množstvíKrasejak 29. 3. 201403:33 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatVztahy mezi derivacemi termodynamických veličinBatysfra 30. 8. 201115:22 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatDalší termodynamické veličinyTomas 7. 9. 201015:53 kapitola14.tex
Kapitola15 editovatKvantověmechanický harmonický oscilátorKubuondr 29. 5. 201714:21 kapitola15.tex
Kapitola16 editovatMěření Poissonovy konstantyAdmin 1. 8. 201011:47 kapitola16.tex
Kapitola17 editovatTermodynamika směsí různých látekTomas 7. 9. 201013:38 kapitola17.tex
Kapitola18 editovatVratné a nevratné procesyKubuondr 26. 5. 201713:32 kapitola18.tex
Kapitola19 editovatUstálení dynamické rovnováhyTomas 7. 9. 201013:40 kapitola19.tex
Kapitola20 editovatDůsledky podmínek rovnováhyKubuondr 15. 4. 201709:26 kapitola20.tex
Kapitola21 editovatRovnováha systému o více fázíchTomas 7. 9. 201015:23 kapitola21.tex
Kapitola22 editovatKlasifikace fázových přechodůChladjar 14. 9. 202015:32 kapitola22.tex
Kapitola23 editovatJoule-Thompsonův pokusTomas 7. 9. 201019:43 kapitola23.tex
Kapitola24 editovatTermodynamické nerovnostiKarel.brinda 6. 2. 201121:44 kapitola24.tex
Kapitola25 editovatNarušení rovnováhy (Braun-Le Chatelierův princip)Tomas 7. 9. 201013:46 kapitola25.tex
Kapitola26 editovatStatistická rozdělení soustavy volných částicChladjar 15. 9. 202011:40 kapitola26.tex
Kapitola27 editovatOdvození termodynamiky IP statistickými metodamiKubuondr 27. 5. 201716:58 kapitola27.tex
Kapitola28 editovatFotonový plyn a záření absolutně černého tělesaGroveond 1. 7. 201421:35 kapitola28.tex
Kapitola29 editovatModely krystalůChladjar 17. 9. 202018:19 kapitola29.tex
Kapitola30 editovatJiný statistický přístup — kinetická teorieTomas 15. 2. 201100:22 kapitola30.tex
Kapitola31 editovatOtázky ke zkoušce z TSFAdmin 1. 8. 201011:51 kapitola31.tex
Kapitola32 editovatReferenceTomas 7. 9. 201013:54 reference.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:Gauss.pdf Gauss.pdf
Image:Fcel1.pdf fcel1.pdf
Image:2krabab.pdf 2krabab.pdf
Image:Transw.pdf transw.pdf
Image:Syst.pdf syst.pdf
Image:3pt.pdf 3pt.pdf
Image:Cholesctv.pdf Cholesctv.pdf
Image:Oscpot.pdf Oscpot.pdf
Image:Spins.pdf spins.pdf
Image:Spins2.pdf spins2.pdf
Image:Spins3.pdf spins3.pdf
Image:Spins4.pdf spins4.pdf
Image:Ptdiag.pdf ptdiag.pdf
Image:Joulthom.pdf joulthom.pdf
Image:Trirozd.pdf trirozd.pdf
Image:FD_e_mu.jpg FD_e_mu.jpg
Image:Krystal.pdf krystal.pdf
Image:Krystal2.pdf krystal2.pdf
Image:Procesyr.pdf procesyr.pdf
Image:Hgraf.pdf hgraf.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02TSFA}
\documentclass{amsart}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amssymb}
 \usepackage{textcomp}
 
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage[czech]{babel}
 
 
 \usepackage[pdftex,backref,bookmarks,colorlinks]{hyperref}
 \hypersetup{
 pdftitle={Zápisky z TSF (prof. Igor Jex)},
 pdfauthor={Vladimir Pospisil},
 
 pdfkeywords={Jex, TSF, FJFI, termodynamika, statisticka fyzika}
 }
 
\pdfoutput=1
\pdfcompresslevel=9
\makeindex
 
\usepackage[T1]{fontenc} % To aby nesazel pismenka s diakritikou jako 2 slozene znaky
\usepackage{lmodern} % toto je font v T1 kodovani podobny standardnimu cm fontu 
 
 
 
\newcommand{\suma}[2]{ \sum\limits_{#1}^{#2} }
\newcommand{\produkt}[2]{ \prod\limits_{#1}^{#2} }
\newcommand{\integral}[2]{ \int\limits_{#1}^{#2} }
\newcommand{\derivx}[2]{ \frac{d {#1}}{d {#2}} }
\newcommand{\derivxx}[2]{ \frac{d^2 {#1}}{d {#2}^2} }
\newcommand{\derivxy}[3]{ \frac{d^2 {#1}}{d {#2} d {#3}} }
\newcommand{\pderivx}[2]{ \frac{\partial {#1}}{\partial {#2}} }
\newcommand{\pderivxx}[2]{ \frac{\partial^2 {#1}}{\partial {#2}^2} }
\newcommand{\pderivxy}[3]{ \frac{\partial^2 {#1}}{\partial {#2} \partial {#3}} }
\newcommand{\kombcislo}[2]{ { {#1} \choose {#2} } }
\newcommand{\termderiv}[3]{ \left( \frac{\partial {#1}}{\partial {#2}} \right)_{#3} }
\newcommand{\jac}[2]{ \partial( {#1},{#2} ) }
\newcommand{\djac}[4]{ \frac{\jac{#1}{#2}}{\jac{#3}{#4} } }
 \newcommand{\<}{\langle}
\renewcommand{\>}{\rangle}
 
\newcommand{\pul}{ \frac{1}{2} }
\newcommand{\ctvrt}{ \frac{1}{4} }
\newcommand{\tripul}{ \frac{3}{2} }
\newcommand{\stavsuma}{ -\sum\limits_{\ell=1}^{k} \lambda_\ell A_{\ell \gamma} }
\newcommand{\osci }{ \beta \hbar \omega }
\newcommand{\+}{ \:+\: }
\newcommand{\faze}[1]{ ^{(#1)} }
\newcommand{\kompo}[1]{ _{(#1)} }
\newcommand{\pmax}{ \hat{p}_{max}}
 
\newcommand{\ntice}[3]{ ( {#1}_{#2}, \dots , {#1}_{#3}) }
\newcommand{\nx}{ ( x_1, x_2, \dots , x_n ) }
 
 
\newcommand{\abs}[1]{ \vert {#1} \vert }
 
\newcommand{\f}{ f( \vec{r}, \vec{v}, t ) }
\newcommand{\fa}{ f( \vec{r}, \vec{v_1}, t ) }
\newcommand{\fb}{ f( \vec{r}, \vec{v_2}, t ) }
\newcommand{\dr}{d^3 r \:}
\newcommand{\dv}{d^3 v \:}
\renewcommand{\-}{~-~}
\renewcommand{\theta}{\vartheta}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\renewcommand{\S}{\widetilde{S}}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
 
 
 
 
\theoremstyle{remark}
 
\newtheorem{remark}{Poznámka}