02TSFA:ControlFile

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 1. 8. 2010, 10:42, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: \wikiparent{02TSFA} \wikichapter{1}{kapitola1}{Matematický aparát} \wikichapter{2}{kapitola2}{Statistický popis složitých soustav} \wikichapter{3}{kapitola3}{Sta...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
\wikiparent{02TSFA}
 \wikichapter{1}{kapitola1}{Matematický aparát}
\wikichapter{2}{kapitola2}{Statistický popis složitých soustav}
\wikichapter{3}{kapitola3}{Statistický soubor a rozdělovací funkce}
\wikichapter{4}{kapitola4}{Nejpravděpodobnější rozdělení}
\wikichapter{5}{kapitola5}{Partiční funkce systému a jeho podsystémů}
\wikichapter{6}{kapitola6}{Mikrokanonický soubor}
\wikichapter{7}{kapitola7}{Kanonický soubor}
\wikichapter{8}{kapitola8}{Grandkanonický soubor}
\wikichapter{9}{kapitola9}{Ekvivalence statistických souborů}
\wikichapter{10}{kapitola10}{Principy termodynamiky}
\wikichapter{11}{kapitola11}{Termodynamické potenciály}
\wikichapter{12}{kapitola12}{Závislost termodynamických potenciálů na látkovém množství}
\wikichapter{13}{kapitola13}{Vztahy mezi derivacemi termodynamických veličin}
\wikichapter{14}{kapitola14}{Další termodynamické veličiny}
\wikichapter{15}{kapitola15}{Kvantověmechanický harmonický oscilátor}
\wikichapter{16}{kapitola16}{Měření Poissonovy konstanty}
\wikichapter{17}{kapitola17}{Termodynamika směsí různých látek}
\wikichapter{18}{kapitola18}{Vratné a nevratné procesy}
\wikichapter{19}{kapitola19}{Ustálení dynamické rovnováhy}
\wikichapter{20}{kapitola20}{Důsledky podmínek rovnováhy}
\wikichapter{21}{kapitola21}{Rovnováha systému o více fázích}
\wikichapter{22}{kapitola22}{Klasifikace fázových přechodů}
\wikichapter{23}{kapitola23}{Joule-Thompsonův pokus}
\wikichapter{24}{kapitola24}{Termodynamické nerovnosti}
\wikichapter{25}{kapitola25}{Narušení rovnováhy (Braun-Le Chatelierův princip)}
\wikichapter{26}{kapitola26}{Statistická rozdělení soustavy volných částic}
\wikichapter{27}{kapitola27}{Odvození termodynamiky IP statistickými metodami}
\wikichapter{28}{kapitola28}{Fotonový plyn a záření absolutně černého tělesa}
\wikichapter{29}{kapitola29}{Modely krystalů}
\wikichapter{30}{kapitola30}{Jiný statistický přístup — kinetická teorie}
\wikichapter{31}{kapitola31}{Otázky ke zkoušce z TSF}
\wikichapter{32}{reference}{Reference}
\wikifile{Image:Gauss.pdf}{Gauss.pdf}
\wikifile{Image:Fcel1.pdf}{fcel1.pdf}
\wikifile{Image:2krabab.pdf}{2krabab.pdf}
\wikifile{Image:Transw.pdf}{transw.pdf}
\wikifile{Image:Syst.pdf}{syst.pdf}
\wikifile{Image:3pt.pdf}{3pt.pdf}
\wikifile{Image:Cholesctv.pdf}{Cholesctv.pdf}

\wikifile{Image:Oscpot.pdf}{Oscpot.pdf}
\wikifile{Image:Spins.pdf}{spins.pdf}
\wikifile{Image:Spins2.pdf}{spins2.pdf}
\wikifile{Image:Spins3.pdf}{spins3.pdf}
\wikifile{Image:Spins4.pdf}{spins4.pdf}
\wikifile{Image:Ptdiag.pdf}{ptdiag.pdf}
\wikifile{Image:Joulthom.pdf}{joulthom.pdf}
\wikifile{Image:Trirozd.pdf}{trirozd.pdf}
\wikifile{Image:FD_e_mu.jpg}{FD_e_mu.jpg}

\wikifile{Image:Krystal.pdf}{krystal.pdf}
\wikifile{Image:Krystal2.pdf}{krystal2.pdf}
\wikifile{Image:Procesyr.pdf}{procesyr.pdf}

\wikifile{Image:Hgraf.pdf}{hgraf.pdf}