02KVANCV:Kapitola8

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 29. 8. 2013, 15:11, kterou vytvořil Steffy (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: %\wikiskriptum{02KVANCV} \chapter{Výsledky měření} \begin{cvi} \label{shpmvb} Spočtěte střední hodnoty složek polohy kvantové částice popsané vlnovou \fc í ...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVANCV

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANCVSteffy 29. 8. 201314:57
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:50
Header editovatHlavičkový souborSteffy 29. 8. 201315:15 header.tex
Kapitola1 editovatKlasická mechanika a statistická fyzikaSteffy 11. 9. 201712:14 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatde Broglieova vlnaSteffy 8. 9. 201515:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVolná částiceSteffy 13. 9. 201715:07 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatPravoúhlá potenciálová jámaSteffy 11. 9. 201712:22 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatHarmonický oscilátorSteffy 8. 9. 201710:17 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatMoment hybnostiStefamar 11. 9. 201909:30 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatPosunovací operátoryStefamar 11. 9. 201909:15 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatVýsledky měřeníStefamar 11. 9. 201909:42 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatČasový vývojStefamar 11. 9. 201909:51 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatSpinStefamar 11. 9. 201909:52 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatPoruchová teorieSteffy 11. 9. 201713:51 kapitola11.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVANCV}
 
\chapter{Výsledky měření}
 
\begin{cvi}
\label{shpmvb}
Spočtěte střední hodnoty složek polohy kvantové částice
popsané vlnovou \fc í \rf{mvb}).
\end{cvi}
\vysl
$\langle \hat{Q}_{i} \rangle_\psi = \frac{{\rm Re} B_i}{2 {\rm Re} A}$
 
\begin{cvi}\label{shhmvb}
Spočtěte střední hodnoty složek hybnosti kvantové částice
popsané vlnovou \fc í \rf{mvb}). Napište tvar vlnové \fc e \rf{mvb})
popisující vlnový balík se střední hodnotou hybnosti
$\vec p_0$, který má v čase $t_0$ střední hodnotu polohy $\vec x_0$.
\end{cvi}
\vysl
$\langle \hat{P}_{i} \rangle_\psi = - i \hbar (B_i - A \frac{{\rm Re} B_i}{{\rm Re} A}) \stackrel{A \in {\real}}{=} \hbar {\rm Im} B_i$ \\
Vlnový balík: $$\psi(x,t) = C \chi(t)^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{\vec{B}^2}{4 A}} e^{-A\frac{(\vec{x}- \frac{\vec{B}}{2 A})^2}{\chi(t)}},$$
kde $\vec{B} = 2 A \vec{x}_0 + \frac{i}{\hbar} \vec{p}_0 $.
 
\begin{cvi}
Elektron v atomu vodíku je v základním stavu. Jaká je jeho střední vzdálenost od jádra? Jaké jsou střední hodnoty složek hybnosti elektronu?
\end{cvi}
\navod
Vlnová funkce základního stavu je elektronu je
$$
\psi(x,y,z) = C e^{-\frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{a_0}} .
$$
Funkci je třeba převést do sférických souřadnic, vzít absolutní hodnotu na druhou, vynásobit jakobiánem a vyintegrovat přes prostorové úhly. Hustota pravděpodobnosti nalezení elektronu ve vzdálenosti $r$ od jádra je pak rovna
$$
w(r) = \frac{4}{a_0^3}r^2 e^{-\frac{2r}{a_0}} .
$$
Střední vzdálenost elektronu od jádra je
$$
\langle r\rangle_\psi = \int\limits_0^{\infty} r w(r) dr = \frac{3}{2}a_0 .
$$
Pro určení středních hodnot složek hybnosti je vhodné využít tvar $\hat{P}_{i}$ ve sférických souřadnicích (viz cvičení \ref{komut}). Výsledek je $\langle \hat{P}_{i} \rangle_\psi=0$, jak lze ostatně očekávat ze symetrie vlnové funkce.
 
\begin{cvi}
Určete pravděpodobnostní rozdělení hybností částice popsané
vlnovou \fc í
$$
\psi(x)=C e^{-\vec x^2 + \frac{i}{\hbar} \vec{p}_0\cdot \vec{x}}.
$$
Čemu je rovna pravděpodobnost nalezení hybnosti v intervalu $J = (a_1,b_1)\times(a_2,b_2)\times(a_3,b_3)$? Jaká je střední hodnota hybnosti částice?
\end{cvi}
\vysl
Rozdělení hybností částice ve stavu $\psi$ je dáno vztahem
$$
w_\psi(\vec{p}) = \frac{|(\psi_{\vec{p}},\psi)|^2}{(\psi,\psi)},
$$
kde $\psi_{\vec{p}}$ jsou zobecněné vlastní funkce operátoru hybnosti normované k $\delta$-funkci. Výsledkem je Gasussovo normální rozdělení
$$
w_\psi(\vec{p}) = \frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\hbar\right)^3}e^{-\frac{(\vec{p}-\vec{p}_0)^2}{2\hbar^2}}.
$$
Pravděpodobnost naměření hybnosti částice v intervalu $J$ je rovna integrálu z hustoty pravděpodobnosti přes daný interval. Střední hodnota hybnosti je $\vec{p}_0$.
 
 
\begin{cvi}
Lineární oscilátor s vlastní frekvencí $\omega=\hbar/M$ je ve stavu popsaném vlnovou
\fc í
$$
\psi(x) = C x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}
$$
S jakou pravděpodobností naměříme hodnoty energie rovné
$\half\hbar\omega$, resp. $\hbar\omega$, $\frac{3}{2}\hbar\omega$, $\frac{5}{2}\hbar\omega$?
\end{cvi}
\navod
Snadno zjistíme, že stav je superpozicí vlastních vektorů hamiltoniánu
$$
\psi = \sqrt{\frac{2}{3}}\psi_0 + \frac{1}{\sqrt{3}}\psi_2.
$$
Lze tedy naměřit energie $\half\hbar\omega$ a $\frac{5}{2}\hbar\omega$ s pravděpodobnostmi $P_0 = \frac{2}{3}$ a $P_2 = \frac{1}{3}$. Energii $\hbar \omega$ nelze naměřit (není ve spektru).
 
\begin{cvi}
Lineární oscilátor s vlastní frekvencí $\omega=\hbar/M$ je v koherentním stavu s amplitudou $\alpha$. S jakou pravděpodobností naměříme hodnotu energie rovnu $(n+\frac{1}{2})\hbar\omega$?
\label{koh:2}
\end{cvi}
\navod
Pravděpodobnost naměření hodnoty $(n+\frac{1}{2})\hbar\omega$ je dána výrazem $P_n = |\langle\alpha|n\rangle|^2$. S použitím vztahu $|n\rangle = \frac{\hat a_+^n}{\sqrt{n!}}|0\rangle$ dostaneme pro amplitudu pravděpodobnosti
$$\langle n|\alpha\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\langle 0|\alpha\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!\pi}}e^{\frac{\alpha^2-|\alpha|^2}{2}}\int_\mathds{R} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{\left(x - \sqrt{2}\alpha\right)^2}{2}} dx = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}$$
takže pravděpodobnost naměření energie $(n+\frac{1}{2})\hbar\omega$ je
$$P_n = \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} e^{-|\alpha|^2}.$$
Pravděpodobnost je tedy dána Poissonovým rozdělením s parametrem $\lambda = |\alpha|^2$. S použitím výsledku pro $\langle n|\alpha\rangle$ můžeme rozepsat koherentní stav do báze vlastních vektorů hamiltoniánu
$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}}\sum_{n=0}^\infty \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle.$$
 
\begin{cvi}
Isotropní oscilátor s vlastní frekvencí $\omega=\hbar/M$ je ve stavu popsaném vlnovou
\fc í
$$
\psi(x)=C e^{-\frac{\vec x^2}{2} + i \vec{p}\cdot\vec{x}} .
$$
S jakou pravděpodobností naměříme hodnoty energie rovné
$\frac{5}{2}\hbar\omega$?
\end{cvi}
\navod
Nezapomeňte, že energie $\frac{5}{2}\hbar\omega$ třírozměrného harmonického oscilátoru je degenerovaná, musíte spočítat pravděpodobnosti přechodu do jednotlivých ortogonálních vlastních stavů příslušných k této energii a pak je sečíst. Výsledná pravděpodobnost: $\frac{p^2}{2}e^{-\frac{p^2}{4}}$.
 
\begin{cvi}
Nechť \cc e je popsána vlnovou \fc í
$$
\psi(x,y,z) = (2x + iy + z)\exp (-\alpha\sqrt{x^2+y^2+z^2}).
$$
Jaké hodnoty kvadrátu momentu hybnosti můžeme naměřit? Jaké hodnoty $z$-ové složky momentu hybnosti můžeme naměřit a s jakou pravděpodobností?
Návod: zapište $\psi$ pomocí kulových \fc í.
\end{cvi}
\navod
Převeďte vlnovou funkci do sférických souřadnic. Funkce má tvar $f(r) \Psi(\theta,\varphi)$. Úhlová část vlnové funkce je lineární kombinací kulových funkcí s $l=1$
$$
\Psi = \frac{1}{\sqrt{12}} Y_{1-1} + \frac{1}{\sqrt{6}} Y_{10} - \sqrt{\frac{3}{4}} Y_{11},
$$
lze tedy naměřit jen $l=1$. Projekce momentu hybnosti do osy $z$ mohou nabývat hodnot $L_z = -\hbar,0,\hbar$, s pravděpodobnostmi
$$
P_{-1} = \frac{1}{12},\quad P_0 = \frac{1}{6},\quad P_1 = \frac{3}{4}.
$$
 
 
\begin{cvi}
Nechť částice je ve stavu popsaném vlnovou
\fc í
$$
\psi=(4\pi)^{-1/2} (e^{i\phi}\sin\theta+\cos\theta )g(r).
$$
Jaké hodnoty $L_z$ můžeme naměřit a s jakou pravděpodobností? Jaká je střední hodnota $L_z$ v tomto stavu? Jaká je střední hodnota $x$-ové složky momentu hybnosti?
\end{cvi}
\navod
Úhlová část vlnové funkce je superpozice kulových funkcí $Y_{11}$ a $Y_{10}$. Lze tedy naměřit $L_z=0$ a $L_z = \hbar $ s pravděpodobnostmi $P_0 = \frac{1}{3}$ a $P_1 = \frac{2}{3}$. Střední hodnota $L_z$ je $\frac{2 \hbar}{3} $. Pro výpočet střední hodnoty $x$-ové složky momentu hybnosti je vhodné rozepsat $\hat{L}_x$ pomocí posunovacích operátorů $\hat{L}_{\pm}$ (viz. cvičení \ref{shift:L}). Výsledek je $\langle\hat{L}_x\rangle_\Psi = -\frac{2\sqrt{2}}{3}\hbar$.
 
 
\begin{cvi} \ll{dpx}
Spočtěte střední kvadratické odchylky složek polohy a
hybnosti kvantové části-ce při měření na stavu
popsaném vlnovou \fc í \rf{mvb}). Ukažte, že pokud $A>0$, pak pro tento stav platí
$$
\Delta_{\psi}(\hat Q_{\underline k})\Delta_{\psi}(\hat P_{\underline k})=\frac{\hbar}{2}
\ll{dxdp}
$$
\end{cvi}
\navod
Snadno určíme $$\langle \hat Q_j \rangle_\psi = \frac{{\rm Re} B_j}{2{\rm Re} A},\qquad \langle \hat Q_j^2 \rangle_\psi = \frac{1}{4{\rm Re}A}+\left(\frac{{\rm Re} B_j}{2 {\rm Re}A}\right)^2.$$ Po dosazení do patřičného vzorce je tedy (porovnejte s výsledkem příkladu \ref{vlnbal:pr}) $$\Delta_\psi(\hat Q_j)= \sqrt{\frac{1}{4 {\rm Re}A }}.$$ Obdobně najdete
 $$\Delta_\psi(\hat P_j)= \hbar \sqrt{{\rm Re}A + \frac{({\rm Im}A)^2}{{\rm Re}A}}.$$
Součin středních kvadratických odchylek je tedy roven
$$
\Delta_\psi(\hat Q_j)\Delta_\psi(\hat P_j) = \frac{\hbar}{2}\sqrt{1+\left(\frac{{\rm Im}A}{{\rm Re}A}\right)^2}.
$$
Pro ${\rm Im}A=0$ stav minimalizuje relace neurčitosti.
 
\begin{cvi}
Ukažte, že v jednorozměrném případě podmínka
$$
[\hat A - <\hat A>_{\psi} - i\alpha(\hat B -<\hat
B>_{\psi})]\psi=0,\quad \alpha\in\mathrm{R}
$$
pro operátory $\hat A = \hat
Q,\hat B =\hat P$  je integrodiferenciální rovnicí, jejímiž jedinými
řešeními jsou funkce %\rf{mvb})
\[ \psi( x)=C\exp[-Ax^2+B x],\quad A>0 \]
\end{cvi}
\navod
Prozatím si označte $\langle \hat Q \rangle_{\psi}=x_0, \, \langle \hat P \rangle_{\psi}=p_0$ a najděte řešení patřičné diferenciální rovnice
$$x \psi - x_0 \psi - i \alpha ( - i \hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi - p_0 \psi)=0  .$$
Na závěr určete vztah mezi $\alpha$, integrační konstantou a $x_0,p_0$ nalezením středních hodnot $\langle \hat Q \rangle_{\psi}$, $\langle \hat P \rangle_{\psi}$ a jejich porovnáním s $x_0,p_0$ (můžete využít výsledek cvičení \ref{shpmvb}, \ref{shhmvb}).