02KVAN:Kapitola5: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 102: Řádka 102:
 
V~klasické mechanice známe zachovávající se veličiny --- integrály pohybu, jejichž hodnota se během časového vývoje systému nemění, přestože  
 
V~klasické mechanice známe zachovávající se veličiny --- integrály pohybu, jejichž hodnota se během časového vývoje systému nemění, přestože  
 
jsou funkcemi jiných, časově proměnných veličin jako je například poloha či hybnost \cc e.
 
jsou funkcemi jiných, časově proměnných veličin jako je například poloha či hybnost \cc e.
 
  
 
I v~\qv é \mi ce lze definovat integrály pohybu. Jejich definici však nelze převzít z~klasické \mi ky, neboť zatím všechny operátory  
 
I v~\qv é \mi ce lze definovat integrály pohybu. Jejich definici však nelze převzít z~klasické \mi ky, neboť zatím všechny operátory  
 
odpovídající fyzikálním veličinám jsou nezávislé na čase.
 
odpovídající fyzikálním veličinám jsou nezávislé na čase.
 
\special{src: 141 CASVYVOJ.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
 
Zavedeme proto nejdříve užitečný pojem  časové derivace operátoru: Nechť $\hat{A}$ je samosdružený operátor. \emph{Časovou derivací operátoru}  
 
Zavedeme proto nejdříve užitečný pojem  časové derivace operátoru: Nechť $\hat{A}$ je samosdružený operátor. \emph{Časovou derivací operátoru}  
 
$\hat{A}$ nazveme operátor označený $\hat{\frac{dA}{dt}}$, definovaný jako
 
$\hat{A}$ nazveme operátor označený $\hat{\frac{dA}{dt}}$, definovaný jako
 
\be
 
\be
   {\LARGE \fbox{$ \hat{\frac{dA}{dt}} := \frac{i}{\hbar}[\hat H,\hat A] + \frac{\partial\hat A}{\partial t} $ }}\ .
+
   {\LARGE \fbox{$ \hat{\dfrac{dA}{dt}} := \dfrac{i}{\hbar}[\hat H,\hat A] + \dfrac{\partial\hat A}{\partial t} $ }}\ .
 
   \ll{casderoper}
 
   \ll{casderoper}
 
\ee
 
\ee
Řádka 142: Řádka 139:
 
Speciálním případem vztahů \rf{casderop} a \rf{casderoper} jsou tzv.~Ehrenfestovy teorémy. Zvolíme-li za operátor $\hat A$ operátor souřadnice  
 
Speciálním případem vztahů \rf{casderop} a \rf{casderoper} jsou tzv.~Ehrenfestovy teorémy. Zvolíme-li za operátor $\hat A$ operátor souřadnice  
 
či hybnosti dostaneme
 
či hybnosti dostaneme
\be
+
\begin{align}
   \frac{d}{dt} \langle \hat Q_j \rangle_{\psi} = \left\langle \hat{\frac{P_j}{M}} \right\rangle_\psi,
+
   \frac{d}{dt} \langle \hat Q_j \rangle_{\psi} &= \left\langle \hat{\frac{P_j}{M}} \right\rangle_\psi, \ll{ehrx} \\
  \ll{ehrx}
+
   \frac{d}{dt} \langle \hat P_j \rangle_{\psi} &= \left\langle {-\hat{\frac {\partial V}{\partial x_j}}} \right\rangle_\psi. \ll{ehrp}
\ee
+
\end{align}
\be
+
   \frac{d}{dt} \langle \hat P_j \rangle_{\psi} = \left\langle {\widehat{-\frac {\partial V}{\partial x_j}}} \right\rangle_\psi.
+
  \ll{ehrp}
+
\ee
+
 
Tyto vztahy připomínají do jisté míry Hamiltonovy rovnice klasické mechaniky. První z~nich říká, že časová derivace střední hodnoty souřadnice  
 
Tyto vztahy připomínají do jisté míry Hamiltonovy rovnice klasické mechaniky. První z~nich říká, že časová derivace střední hodnoty souřadnice  
 
ve stavu $\psi$ je rovna střední hodnotě \uv{operátoru rychlosti} $\hat P_j/M$. Analogie je úplná pokud pravá strana \rf{ehrp} je rovna hodnotě  
 
ve stavu $\psi$ je rovna střední hodnotě \uv{operátoru rychlosti} $\hat P_j/M$. Analogie je úplná pokud pravá strana \rf{ehrp} je rovna hodnotě  
 
síly v~bodě $\langle \hat Q_j \rangle_{\psi}$, neboli pokud
 
síly v~bodě $\langle \hat Q_j \rangle_{\psi}$, neboli pokud
 
\[
 
\[
   \left\langle {\widehat{-\frac {\partial V}{\partial x_j}}} \right\rangle_\psi = -\frac {\partial V}{\partial x_j}(\langle \vec X \rangle_\psi).
+
   \left\langle {-\hat{\frac {\partial V}{\partial x_j}}} \right\rangle_\psi = -\frac {\partial V}{\partial x_j}(\langle \vec X \rangle_\psi).
 
\]
 
\]
 
To je splněno pouze pro potenciály, které jsou maximálně kvadratickou funkcí souřadnic. Pro obecnější typy potenciálů je souvislost Ehrenfestových  
 
To je splněno pouze pro potenciály, které jsou maximálně kvadratickou funkcí souřadnic. Pro obecnější typy potenciálů je souvislost Ehrenfestových  
 
teorémů s~pohybovými rovnicemi klasické mechaniky mnohem složitější (viz \cite[kap.~1.7]{kv:qm} a \cite[kap.~3.5]{for:ukt}) a očekávaná shoda  
 
teorémů s~pohybovými rovnicemi klasické mechaniky mnohem složitější (viz \cite[kap.~1.7]{kv:qm} a \cite[kap.~3.5]{for:ukt}) a očekávaná shoda  
 
s~klasickou teorií nastává až pro stavy s~dostatečně velkou energií.
 
s~klasickou teorií nastává až pro stavy s~dostatečně velkou energií.

Verze z 31. 8. 2011, 08:33

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANStefamar 18. 9. 201814:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůStefamar 18. 9. 201815:04
Header editovatHlavičkový souborStefamar 18. 9. 201814:39 header.tex
Kapitola0 editovatPoznámkaStefamar 18. 9. 201814:40 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatCharakteristické rysy kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:41 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZrod kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStavy a pozorovatelné v kvantové mechaniceStefamar 18. 9. 201814:48 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatJednoduché kvantové systémyStefamar 18. 9. 201814:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPříprava stavu kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:09 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatKvantová částice v centrálně symetrickém potenciáluStefamar 18. 9. 201814:57 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobecněné vlastní funkceStefamar 18. 9. 201814:58 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatBra-ketový formalismus a posunovací operátoryStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPředpovědi výsledků měřeníStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatČasový vývoj kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:01 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatČástice v elektromagnetickém poli. SpinStefamar 18. 9. 201815:02 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatSystémy více částicStefamar 18. 9. 201815:03 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatPřibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoruStefamar 18. 9. 201815:36 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatPotenciálový rozptyl, tunelový jevStefamar 18. 9. 201815:05 kapitola14.tex
KapitolaA editovatLiteraturaStefamar 18. 9. 201815:06 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:blackbody.pdf blackbody.pdf
Image:s1s2.png s1s2.png
Image:s1full.png s1full.png
Image:s2full.png s2full.png
Image:wavefull.png wavefull.png
Image:ballfull.png ballfull.png
Image:roz1.pdf roz1.pdf
Image:roz2.pdf roz2.pdf
Image:fine_structure.pdf fine_structure.pdf
Image:zeeman_FS.pdf zeeman_FS.pdf
Image:tunel_prob.pdf tunel_prob.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN}
 
\section{Časový vývoj kvantové částice}
\ll{Casovyvyvoj}
 
Veškeré úvahy v~kapitolách \ref{Popisstavu} a \ref{Vysledkymereni} se týkaly stavu v~daném časovém okamžiku. Nyní se vrátíme k~důsledkům plynoucím 
z~časového vývoje, který je v~\qv é \mi ce dán \sv ou \rc í
\be i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=\hat H\psi. \ll{SRH} \ee
 
 
 
 
\subsection{Rovnice kontinuity}
Definujeme-li vedle hustoty \pst i $\rho(\vex,t):=\psi^*(\vex,t) \psi(\vex,t)$ také \emph{hustotu toku \pst i}
\begin{equation}
 \vec{j}(\vex,t):=\frac{i\hbar}{2M}[\psi(\vex,t) \vec{\nabla}\psi^*(\vex,t) -\psi^*(\vex,t) \vec{\nabla}\psi(\vex,t)],
 \ll{tokpsti}
\end{equation}
pak je snadné ukázat, že pro tyto veličiny platí \emph{rovnice kontinuity}
\begin{equation}
 \frac{\partial\rho}{\partial t}(\vex,t) + \div \vec{j}(\vex,t)=0.
 \ll{rcekont}
\end{equation}
 
Důsledkem rovnice kontinuity je, že \textbf{normalizace vlnové funkce nezávisí na čase}. Přesnější vyjádření tohoto faktu je dáno rovností
\begin{equation} \frac{d}{dt}(\psi,\psi)=0 \ll{neznat} \end{equation}
plynoucí z~rovnice kontinuity pro funkce $\psi$, které spolu se svými derivacemi jdou v~nekonečnu dostatečně rychle k~nule.
 
 
 
 
 
\subsection{Stacionární stavy}
Důležitou třídou stavů klasické mechaniky jsou rovnovážné stavy, neboli statická řešení pohybových rovnic $x(t)=x(t_0)$. Jejich obdobou 
v~\qv é \mi ce jsou tzv.~\emph{stacionární stavy}. Tyto stavy jsou popsány vlnovými funkcemi $\psi(\vex,t)$, pro které střední hodnota 
libovolné pozorovatelné nezávisí na čase. Jinými slovy pro ně musí platit
\be \frac{d}{dt}\langle\hat{A}\rangle_{\psi}=0 \ee
pro libovolný samosdružený operátor, který explicitně nezávisí na čase.
 
Je snadné ukázat, že pokud \qv á \cc e je popsána vlnovou \fc í, která se v~různých časech liší pouze faktorem nezávislým na $\vex$
\begin{equation}
 \psi (\vex,t)=C(t)\psi (\vex,t_0),
 \ll{stacstav}
\end{equation}
pak faktor $C(t)$ je fyzikálně nepodstatný, neboť neovlivní žádné fyzikálně interpretovatelné výsledky jako je pravděpodobnost nalezení 
v~místě $\vex$, pravděpodobnost přechodu do jiného stavu v~důsledku měření, ani střední hodnotu operátoru ve stavu $\psi$. Znamená to tedy, 
že stavy popsané vlnovými funkcemi \rf{stacstav} jsou stacionární.
 
Na pravé straně \sv y \rc e \rf{SRH} stojí operátor energie --- hamiltonián. Není tedy překvapivé, že vlastní stavy operátoru energie budou 
hrát v~časovém vývoji \qv ě \mi ckých stavů důležitou roli. Pro vlnové \fc e \rf{stacstav} lze snadno ukázat, že pokud vyhovují \sv ě \rc i, 
pak jsou vlastními stavy energie a $C(t)=C(t_0)e^{-iE(t-t_0)/\hbar}$. Ze \sv y \rc e totiž plyne
\begin{equation}
 C(t)\hat{H} \psi(\vex,t_0)= i\hbar \dot C(t) \psi(\vex,t_0).
\end{equation}
Odtud dostáváme, že $\psi(\vex,t_0)$ je vlastní \fc í hamiltoniánu s~vlastní hodnotou $E=i\hbar\dot C(t)/C(t)$ a výše uvedený tvar \fc e $C(t)$.
 
Na druhé straně, víme-li, že \cc e v~čase $t_0$ je ve stavu $\psi_E $
\begin{equation}
 \hat{H}\psi_E=E\psi_E,
 \ll{vlstham}
\end{equation}
pak v~tomto stavu zůstane do té doby, dokud není ovlivněna nějakým vnějším zásahem (například měřením veličiny nekompatibilní s~energií), neboť 
řešením \sv y \rc e \rf{SRH} s~počáteční podmínkou \rf{vlstham} je
\be
 \fbox{$\psi_E(\vex,t)=e^{-i\frac{E}{\hbar}(t-t_0)}\psi_E(\vec x)$}\ .
\ee
Z~právě uvedených důvodu se vlastní stavy operátoru energie nazývají {stacionární stavy} a rovnice pro vlastní hodnoty \rf{vlstham} se často
nazývá \emph{bezčasová \sv a \rc e.}
 
Za jistých velmi obecných předpokladů (unitarita časového vývoje, viz \cite{for:ukt}) lze ukázat i opak, totiž že všechny \textbf{stacionární 
stavy jsou vlastními stavy hamiltoniánu.}
 
Jednoduchý časový vývoj stacionárních stavů je možno využít i pro popis časového vývoje nestacionárních stavů, tj.~řešení \sv y \rc e 
s~počáteční podmínkou zadanou \fc í, která není vlastní funkcí hamiltoniánu. Stačí k~tomu, aby existovala ortonormální baze $\{e_n\}$, jejíž 
prvky jsou vlastními stavy hamiltoniánu. Pak je možno zapsat počáteční vlnovou \fc i způsobem
\be \psi(\vex)=\sum_{n}\psi_ne_n(\vex) \ll{rozklg0}\ee
a odpovídající řešení \sv y \rc e je
\be \psi(\vex,t)=\sum_{n}\psi_ne_n(\vex)e^{-i\frac{E_n}{\hbar}(t-t_0)}. \ll{rozklgt}\ee
Neznamená to však, že stav rozložený podle stacionárních stavů je stacionárním, neboť koeficient u~každé komponenty má jinou časovou závislost.
 
Vyjímečnost stacionárních stavů byl jeden z~důvodů, proč jsme v~předchozích kapitolách hledali vlastní stavy operátorů energie, pro některé 
fyzikálně zajímavé případy jako byl harmonický oscilátor či částice v~Coulombově poli.
\bc
 Nechť Hamiltonián kvantového systému má čistě bodové spektrum. Na systému byla naměřena hodnota $a$ pozorovatelné $A$, která má čistě bodové 
 spektrum, přičemž $a$ je nedegenerovaná vlastní hodnota. Jaká je pravděpodobnost, že naměříme stejnou hodnotu, budeme-li měření opakovat po 
 čase $t$?
\ec
\bc
 Nechť částice hmoty $M$ v~jednorozměrné nekonečně hluboké potenciálové jámě šířky $2a$ je v~čase $t=0$ popsána vlnovou \fc í (která je 
 superpozicí stacionárních stavů)
 \[
  \psi(x,0)=0,\ \mathrm{pro}\ |x|>a,\ \ \psi(x,0)=\sin[\frac{\pi}{2a}(x-a)]+\sin[\frac{\pi}{a}(x-a)],\ \mathrm{pro} \ |x|<a.
 \]
 Jaká je pravděpodobnost, že \cc e se v~čase $t=0$ a $t=\frac{8Ma^2}{\pi\hbar}$ bude nacházet v~intervalu $(-a,0)$?
\ec
 
 
 
 
 
\subsection{Integrály pohybu, časová derivace operátoru, Ehrenfestovy teorémy}
V~klasické mechanice známe zachovávající se veličiny --- integrály pohybu, jejichž hodnota se během časového vývoje systému nemění, přestože 
jsou funkcemi jiných, časově proměnných veličin jako je například poloha či hybnost \cc e.
 
I v~\qv é \mi ce lze definovat integrály pohybu. Jejich definici však nelze převzít z~klasické \mi ky, neboť zatím všechny operátory 
odpovídající fyzikálním veličinám jsou nezávislé na čase.
 
Zavedeme proto nejdříve užitečný pojem časové derivace operátoru: Nechť $\hat{A}$ je samosdružený operátor. \emph{Časovou derivací operátoru} 
$\hat{A}$ nazveme operátor označený $\hat{\frac{dA}{dt}}$, definovaný jako
\be
 {\LARGE \fbox{$ \hat{\dfrac{dA}{dt}} := \dfrac{i}{\hbar}[\hat H,\hat A] + \dfrac{\partial\hat A}{\partial t} $ }}\ .
 \ll{casderoper}
\ee
Poslední člen na pravé straně je nenulový pouze tehdy závisí-li akce operátoru na čase, s~čímž se setkáváme jen zřídka. Důvodem pro tuto definici 
je, že pro všechna $\psi$, která leží v~nějakém uzavřeném podprostoru hustém v~$\hil$ platí
\be
 \frac{d}{dt} \langle\hat{A}\rangle_{\psi}=\left\langle \hat{\frac{dA}{dt}} \right\rangle_\psi.
 \ll{casderop}
\ee
Provedeme-li totiž (poněkud formálně) časovou derivaci na levé straně \rf{casderop} dostaneme
\begin{equation}
 \frac{d}{dt} \langle\hat{A}\rangle_{\psi} 
  = (\psi,\psi)^{-1}\left[ (\frac{\partial\psi}{\partial t},\hat A\psi) 
  + (\psi,\frac{\partial\hat A}{\partial t}\psi) 
  + (\psi,\hat A\frac{\partial\psi}{\partial t})\right].
\end{equation}
a ze \sv y \rc e pak plyne vztah \rf{casderop}.
 
\bc
 Nalezněte operátor rychlosti pro \cc i v poli konzervativních sil.
\ec
\bc
 Ukažte jak závisí na čase střední kvadratická odchylka souřadnice jednorozměrného harmonického oscilátoru.
\ec
 
\emph{Integrálem pohybu v \qv é \mi ce} nazveme operátor $\hat A$, pro který $\hat {\frac{dA}{dt}}=0$. Pro \textbf{operátory, které nejsou 
explicitně závislé na čase} to znamená, že \textbf{jsou integrály pohybu, pokud komutují s~$\hat H$.}
 
Speciálním případem vztahů \rf{casderop} a \rf{casderoper} jsou tzv.~Ehrenfestovy teorémy. Zvolíme-li za operátor $\hat A$ operátor souřadnice 
či hybnosti dostaneme
\begin{align}
 \frac{d}{dt} \langle \hat Q_j \rangle_{\psi} &= \left\langle \hat{\frac{P_j}{M}} \right\rangle_\psi, \ll{ehrx} \\
 \frac{d}{dt} \langle \hat P_j \rangle_{\psi} &= \left\langle {-\hat{\frac {\partial V}{\partial x_j}}} \right\rangle_\psi. \ll{ehrp}
\end{align}
Tyto vztahy připomínají do jisté míry Hamiltonovy rovnice klasické mechaniky. První z~nich říká, že časová derivace střední hodnoty souřadnice 
ve stavu $\psi$ je rovna střední hodnotě \uv{operátoru rychlosti} $\hat P_j/M$. Analogie je úplná pokud pravá strana \rf{ehrp} je rovna hodnotě 
síly v~bodě $\langle \hat Q_j \rangle_{\psi}$, neboli pokud
\[
 \left\langle {-\hat{\frac {\partial V}{\partial x_j}}} \right\rangle_\psi = -\frac {\partial V}{\partial x_j}(\langle \vec X \rangle_\psi).
\]
To je splněno pouze pro potenciály, které jsou maximálně kvadratickou funkcí souřadnic. Pro obecnější typy potenciálů je souvislost Ehrenfestových 
teorémů s~pohybovými rovnicemi klasické mechaniky mnohem složitější (viz \cite[kap.~1.7]{kv:qm} a \cite[kap.~3.5]{for:ukt}) a očekávaná shoda 
s~klasickou teorií nastává až pro stavy s~dostatečně velkou energií.