02GR:Kapitola4

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 20. 12. 2012, 16:06, kterou vytvořil Maresj23 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: %\wikiskriptum{02GR} % **************************************************************************************************************************** % ...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02GR

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02GRMaresj23 23. 12. 201222:49
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:51
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 26. 12. 201517:53 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaNguyebin 26. 12. 201517:55 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatGrupyKubuondr 5. 1. 201911:03 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatPodgrupyKubuondr 25. 12. 201815:30 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatFaktor grupyKubuondr 7. 1. 201923:00 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatPřímý a polopřímý součin grupKubuondr 6. 1. 201914:45 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatReprezentaceKubuondr 6. 1. 201918:50 kapitola5.tex
KapitolaA editovatLiteraturaMaresj23 21. 12. 201217:45 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:02GR_trojuhelnik.jpg‎ trojuhelnik.jpg
Soubor:02GR_usporadani.jpg‎ usporadani.jpg
Soubor:02GR_mrizka.PNG mrizka.PNG
Soubor:02GR_vlakna.PNG‎ vlakna.PNG
Soubor:02GR_nasobeni_reprezentanti.PNG‎ nasobeni_reprezentanti.PNG

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02GR}
 
% ****************************************************************************************************************************
%               KAPITOLA: Přímý a polopřímý součin grup
% ****************************************************************************************************************************
\chapter{Přímý a polopřímý součin grup}
 
Jedná se o způsob konstrukce větších grup z menších.
 
\begin{define} Přímý součin definujeme pro konečné a spočetně nekonečné množiny grup (rozdíl definice je jen formální).
 \begin{enumerate}
 \item \textbf{Přímým součinem} grup $G_1 \times G_2 \times \ldots \times G_n$ s násobením $\ast_1, \ast_2, \ldots \ast_n$ po řadě, je množina $n$-tic $(g_1, g_2, \ldots, g_n)$ ($g_i \in G_i$) s násobením definovaným po složkách. Tedy:
  \begin{equation}
 	(g_1, g_2, \ldots, g_n)\ast(h_1, h_2, \ldots, h_n) = (g_1 \ast_1 h_1, g_2 \ast_2 h_2, \ldots, g_n \ast_n h_n).
 	\end{equation}
 \item \textbf{Přímým součinem} grup $G_1 \times G_2 \times \ldots $ s násobením $\ast_1, \ast_2, \ldots $, po řadě, je množina posloupností $(g_1, g_2, \ldots )$ ($g_i \in G_i$) s násobením definovaným po složkách. Tedy:
  \begin{equation}
 	(g_1, g_2, \ldots)\ast(h_1, h_2, \ldots) = (g_1 \ast_1 h_1, g_2 \ast_2 h_2, \ldots).
 	\end{equation}
 \end{enumerate}
\end{define}
 
Je zřejmé, že výsledkem přímého součinu grup je opět grupa a to řádu $|G| = |G_1||G_2|\ldots|G_n|$ nebo nekonečného.
 
 
 
 
\section{Klasifikace Abelovských grup}
 
\begin{define} 
 \begin{enumerate}
 \item Grupa $G$ je \textbf{konečně generovaná}, pokud existuje konečná množina $A\subset G$ taková, že $G=<A>$.
 \item Pro každé $r\in \mathbb{Z}$, $r \geq 0$, buď $\mathbb{Z}^r=\mathbb{Z}\times \mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}$ direktní součet $r$ kopií grupy $\mathbb{Z}$, kde $\mathbb{Z}^0=e$. Grupa $\mathbb{Z}^r$ se nazývá \textbf{volná Abelovská grupa řádu $r$}.
 \end{enumerate}
\end{define}
 
\begin{theorem}
	(Základní věta konečně generovaných Abelovských grup): Buď $G$ konečně generovaná Abelovská grupa. Pak:
	\begin{enumerate}
 	\item $G \cong \mathbb{Z}^r \times Z_{n_1}\times Z_{n_2} \times \ldots \times Z_{n_s}$ pro nějaká celá čísla splňující následující podmínky:
 		\begin{enumerate}
 			\item $r \geq 0$ a $n_j \geq 2$ pro všechna $j$,
 			\item $n_{i+1}|n_i$ pro $1\leq i \leq s-1$,
 		\end{enumerate}
 	\item a rozklad je jednoznačný.
 	\end{enumerate}
 \begin{proof}
	Nedělá se.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{remark}
Každý prvočíselný dělitel $|G|$ musí dělit $n_1$.
\end{remark}
 
 
\begin{theorem}
	Buď $G$ grupa řádu $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\ldots p_k^{\alpha_k}$. Potom
	\begin{enumerate}
 	\item $G \cong A_1 \times A_2\times \ldots \times A_k$, kde $|A_i|=p_i^{\alpha_i}$,
 	\item pro každé $A\in {A_1, A_2, \ldots, A_k}$, kde $|A|=p^\alpha$ je $A \cong Z_{p^{\beta_1}} \times Z_{p^{\beta_2}} \times \ldots \times Z_{p^{\beta_t}}$, kde $\beta_1 \geq \beta_2 \geq \ldots \geq \beta_t \geq 1$ a $\beta_1 + \beta_2 + \ldots + \beta_t = \alpha$ ($t$ a $\beta_j$ závisí na $i$)
 	\item a rozklad v 1) a 2) je jednoznačný.
 	\end{enumerate}
 \begin{proof}
	Nedělá se.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
 
 
\section{Polopřímý součin}
 
 
\begin{remark}
Polopřímý součin je další způsob, jak v menších grup vyrobit grupu větší. Ve výsledku dostaneme z grup $H$ a $K$ grupu $G$, ve které bude platit $H \npg G$, ale $K \le G$ nemusí být normální. Jako motivaci předpokládejme, že už takovou $G$ máme a platí $H \cap K = 1$. Pltí, že $HK \le G$ a existuje bijekce mezi prvky $HK$ a dvojicemi $(h,k)$, kde $h \in H$ a $k \in K$. Chceme-li součin dvou prvků z $HK$ opět napsat ve tvaru $hk$, postupujeme takto:
 
 
\begin{align}
(h_1 k_1)(h_2 k_2) = h_1 k_1 h_2 (k_1^{-1} k_1) k_2 = h_1 (k_1 h_2 k_1^{-1}) k_1 k_2 = h_1 h_3 k_3 = h_4 k_3, \nonumber
\end{align}
 
kde jsme využili toho, že $H$ je normální podgrupa. Cílem polopřímého součinu je zavést grupu s obdobným násobením bez "zastřešující" grupy, která nám umožňuje násobit mezi sebou prvky z $K$ a $H$.
\end{remark}
 
 
 
\begin{theorem}
Buďte $H$ a $K$ grupy a $\varphi$ homomorfismus z $K$ do automorfismů $H$. (Tedy $\varphi$ každému prvku $k \in K$ přiřadí nějakou permutaci $H$.) Dále puď $\cdot$ akce grupy $K$ na $H$ daná zobrazením $\varphi$. Buď $G$ množina dvojic $(h,k)$, $h \in H$ a $k \in K$ a definuje násobení těchto dvojic jako: 
\begin{align}
(h_1,k_1)(h_2,k_2) = (h_1 k_1 \cdot h_2,k_1 k_2). \nonumber
\end{align} 
	\begin{enumerate}
 	\item $G$ s touto operací je grupa řádu $|G| = |K||H|$.
 	\item Množiny $\{(h,1) |h \in H\}$ a $\{(1,k) |k \in K\}$ jsou podgrupy $G$ isomorfní grupám $H$ a $K$. (Dále mezi nimi nerozlišujeme.)
 	\item $H \npg G$.
 	\item $H \cap K = 1$.
 	\end{enumerate}
 \begin{proof}
 ???
 \end{proof}
\end{theorem}
 
 
\begin{define} 
 Grupu $G$ z předchozí věty nazýváme \textbf{polopřímý součin} grup $H$ a $K$ a značíme $H \rtimes_\varphi K$.
\end{define}