01VYMA:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 7. 6. 2011, 12:50, kterou vytvořil Drtikol (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01VYMA

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01VYMADrtikol 7. 6. 201112:40
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:47
Header editovatHlavičkový souborDrtikol 7. 6. 201112:50 header.tex
Kapitola1 editovatFourierovy řadyDrtikol 7. 6. 201112:44 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatKomplexní čísla, Funkce komplexní proměnnéJohndavi 19. 6. 201600:19 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatLaurentovy řadyJohndavi 19. 6. 201600:31 kapitola3.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01VYMA}
 
\documentclass[11pt, a4paper]{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc} \usepackage{amsmath, amsfonts, amsthm, array, booktabs, graphicx, latexsym, lmodern, multirow, paralist, subfig, verbatim, wrapfig} \usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm, includefoot]{geometry}
\usepackage[czech]{babel}
 
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[bookmarksopen=true, bookmarksopenlevel=2, unicode=true, bookmarks=true, pdftoolbar=true, pdfmenubar=true, pdfborder={0 0 0}, colorlinks=true]{hyperref}
 
\usepackage[nottoc,notlof,notlot]{tocbibind} % Put the bibliography in the ToC
\usepackage[titles,subfigure]{tocloft} % Alter the style of the Table of Contents
 
%\newtheorem{def}{Definice}[subsection]
%\newtheorem{veta}[def]{Věta}
%\newtheorem{pozn}[veta]{Poznámka}
%\newtheorem{pr}[pozn]{Příklad}
 
\DeclareMathOperator*{\reca}{Re}
\DeclareMathOperator*{\imca}{Im}
 
\newcommand{\ind}{\mathrm{ind}}
\newcommand{\rez}{\mathrm{rez}}
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\newcommand{\ui}{\mathrm{i}}
 
 
 
\def\boxtext#1{%
	\vbox{%
	\hrule
	\hbox{\strut \vrule{} #1 \vrule}%
	\hrule
	}%
	}
 
\numberwithin{equation}{section}
\setcounter{secnumdepth}{4}
\setcounter{tocdepth}{2}