01NUM1

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 12. 11. 2015, 15:29, kterou vytvořil Sikovhan (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „%\wikiskriptum{01NUM1} % Disjunktní doplněk k prezentacím doktora Oberhubera % Autoři: Áčkaři 2014 % % Předtím, než se pustíte do oprav chyb, zk…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01NUM1

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01NUM1Kubuondr 26. 11. 201617:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůDedicma2 23. 5. 201722:31
Header editovatHlavičkový souborDedicma2 17. 1. 201617:20 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníDedicma2 23. 5. 201722:32 preamble.tex
Kapitola2 editovatOpakování a doplnění znalostí z lineární algebryKubuondr 30. 1. 201718:14 prezentace2.tex
Kapitola3 editovatÚvod do numerické matematikyKubuondr 10. 12. 201615:17 prezentace3.tex
Kapitola4 editovatPřímé metody pro lineární soustavyKubuondr 30. 1. 201712:27 prezentace4.tex
Kapitola5 editovatIterativní metodyKubuondr 31. 1. 201711:41 prezentace5.tex
Kapitola6 editovatVlastní čísla a vektory maticKubuondr 31. 1. 201714:13 prezentace6.tex
Kapitola7 editovatNelineární rovniceKubuondr 31. 1. 201715:27 prezentace7.tex
Kapitola8 editovatInterpolaceKubuondr 31. 1. 201716:43 prezentace8.tex
Kapitola9 editovatDerivace a integraceKubuondr 31. 1. 201718:33 prezentace9.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01NUM1}
% Disjunktní doplněk k prezentacím doktora Oberhubera
% Autoři: Áčkaři 2014
%
% Předtím, než se pustíte do oprav chyb, zkontrolujte si, třeba porovnáním se skripty doc. Humhala
% a nebo alespoň konzultací se spolužáky, že je to skutečně chyba.
 
\input{header}
\makeindex
 
\begin{document}
\title{Disjunktn\' \i{} dopln\v ek k prezentac\' \i m doktora Oberhubera}
\date{\today}
\author{\' A\v cka\v ri 2014}
 
\maketitle
\tableofcontents
\pagebreak
 
\printindex
 
\end{document}