01MAA4:Kapitola35: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
(Celkové přepracování kapitoly do matematického formalismu.)
Řádka 3: Řádka 3:
 
   
 
   
 
\begin{remark}
 
\begin{remark}
Z této kapitoly Vrána vyžaduje (na A) pouze divergenční větu. Celá kapitola však významně abstrahuje dosavadní poznatky o integrování získané z fyzikálních předmětů a dává jim nutný matematický podklad. Matematičtí fyzici by této kapitole měli věnovat zvláštní pozornost.
+
Z této kapitoly Vrána přednáší pouze divergenční větu, jejíž znění pak může chtít na~zkoušce na A. Celá kapitola však významně abstrahuje dosavadní poznatky o integrování získané z fyzikálních předmětů a dává jim nutný matematický podklad. Matematičtí fyzici by této kapitole měli věnovat zvláštní pozornost.
 
\end{remark}
 
\end{remark}
+
 
 
\begin{define}
 
\begin{define}
Neprázdná množina $A\subset\R^n $ se nazývá \emph{$\sigma$-kompaktní}, existuje-li nejvýše spočetný systém
+
Množinu všech $k$-lineárních antisymetrických forem definovaných na $V^n$ budeme značit $\Lambda^k(V^n)$. Říkáme, že $\Lambda^k(V^n)$ je {\bf $k$-tá vnější mocnina prostoru $V^n$}.
$\left\lbrace A_n\right\rbrace _{n\in I}$ kompaktních podmnožin $\R^n$ takový, že
+
\[
+
A = \bigcup_{n\in I}A_n
+
\]
+
 
\end{define}
 
\end{define}
+
 
+
\begin{theorem}
+
$\Lambda^k(V^n)$ tvoří lineární prostor nad $\R$. Speciálně platí $\Lambda^0(V^n)=\R$, $\Lambda^1(V^n)=V^n$.
 +
\end{theorem}
 +
 
 
\begin{define}
 
\begin{define}
Buď $M$ $r$-rozměrná varieta,  $g:\R^r\rightarrow M$ regulární zobrazení, $\sigma$-kompaktní množina $D\subset \vn{(\text{img }g)}$,
+
Buď $k \in \n, n \in \N$. Symbolem $n \nad k$ budeme značit množinu všech uspořádaných $k$-tic \[\lambda = (i_1, \dots,i_k),\] pro něž $(\forall p \in \hat k)(i\in \n)$ a $i_1<\dots <i_k$.  
$f:\R^r\rightarrow \R$ a $D \subset \text{def} f$
+
definujeme
+
\[\int_D f\,\d_r=\int_{g^{-1}(D)}f(g(t))\norm{\bigwedge_{i=1}^r g_i(t)}\,\d t,\quad t\in\R^r.\]
+
$\norm{\bigwedge_{i=1}^r g_i(t)}$ je hodnotově stejné s
+
$\sqrt{\det\left\langle g_i, g_j\right\rangle }$, tj. odmocninou z~gramiánu, $g_i$ jsou  parciální derivace
+
 
\end{define}
 
\end{define}
 +
 +
\begin{remark}
 +
Symbol $n \nad k$ pro tuto kapitolu tedy bude znamenat {\bf množinu} rostoucích $k$-tic, nikoli kombinační číslo. Počet prvků této množiny budeme značit $$\abs{n \nad k}=\frac{n!}{k!(n-k!)}$$
 +
\end{remark}
 +
 +
\begin{define}
 +
Nechť $\lambda \in {n \nad k}$, soubor $(\vec x_{i_1}, \dots,\vec x_{i_k}) \in V^n$. Potom klademe $\vec x_{\lambda}=(\vec x_{i_1}, \dots,\vec x_{i_k})$.
 +
\end{define}
 +
 +
\begin{define}
 +
Nechť $\lambda \in {n \nad k}$, soubor $(\vec e_{i_1}, \dots,\vec e_{i_k})$ báze $V^n$, soubor $(\covec e^{i_1}, \dots,\covec e^{i_k})$ k ní duální báze $V_n$. Potom symbolem $\covec e^{\lambda}$ budeme značit k-lineární antisymetrickou formu definovanou vztahem
 +
\[
 +
\covec e^{\lambda}(\vec x_{1}, \dots,\vec x_{k}) =
 +
\left|
 +
\begin{matrix}
 +
\covec e^{i_1}(\vec x_{i_1})  & \hdots & \covec e^{i_1}(\vec x_{i_1}) \\
 +
\vdots & & \vdots\\
 +
\covec e^{i_k}(\vec x_{i_k})  & \hdots & \covec e^{i_k}(\vec x_{i_k})
 +
\end{matrix}
 +
\right|
 +
.\]
 +
\end{define}
 +
 +
\begin{remark}
 +
\begin{enumerate}
 +
\item Platí $\covec e^{\lambda}(\vec e_{\lambda})=1$.
 +
\item Označíme-li $S_{\lambda}$ množinu všech permutací $k$-tice $\lambda$, pak lze z definice determinantu psát
 +
\[
 +
\covec e^{\lambda}(\vec x_{1}, \dots,\vec x_{k})=
 +
\sum_{\pi \in S_{\lambda}} \sgn \pi ~ \covec e^{\pi (i_1)}(\vec x_{i_1}) \dots \covec e^{\pi (i_k)}(\vec x_{i_k}).
 +
\]
 +
\end{enumerate}
 +
\end{remark}
 +
 +
\begin{theorem}
 +
Nechť ${n \nad k}=\left\lbrace \lambda_1, \dots, \lambda_p\right\rbrace,$ kde $p=\abs{n \nad k}$, soubor $(\vec e_{i_1}, \dots,\vec e_{i_k})$ báze $V^n$. Potom soubor forem \[(\covec e^{\lambda_1}, \dots , \covec e^{\lambda_p})\] tvoří bázi $\Lambda^k(V^n)$ a $\dim \Lambda^k(V^n)=\abs{n \nad k}$.
 +
\end{theorem}
 
   
 
   
Plošný integrál I. druhu ($n=3$, $r=2$):
+
\begin{define}
 +
Označme $\Lambda(V^n)$ direktní součet prostorů $\Lambda^0(V^n) \oplus \Lambda^1(V^n) \oplus \dots \oplus \Lambda^n(V^n)$ a definujme zobrazení $\wedge : \Lambda(V^n) \times \Lambda(V^n) \mapsto \Lambda(V^n)$ bodově vztahem
 
\[
 
\[
\int_D f\,\d S=\int_{g^{-1}(D)}f(g(u,v))
+
(\sigma \wedge \varrho)(\vec x_{1}, \dots,\vec x_{k+l})=\frac{1}{k!~l!}
\norm{\frac{\pd g}{\pd u}\times\frac{\pd g}{\pd v}}
+
\sum_{\pi \in S_{k+l}} \sgn \pi ~
\,\d u\d v,
+
\sigma(\vec x_{\pi (1)} \dots \vec x_{\pi (k)}) ~
 +
\varrho(\vec x_{\pi (k+1)} \dots \vec x_{\pi (k+l)})
 
\]
 
\]
Norma vektorového součinu vyjde stejně jako ten gramián. \\
+
pro všechna $\sigma \in \Lambda^k(V^n), \varrho \in \Lambda^l(V^n), (\vec x_1,\dots \vec x_{k+l}) \in V^n$. Potom
Ve speciálním případě, kdy
+
\begin{enumerate}[(I)]
\\$g(x,y) = (x,y,\phi(x,y))$
+
\item dvojici $(\Lambda(V^n), \wedge)$ nazýváme {\bf vnější algebra} prostoru $V^n$,
\[\int_D f\,\d S = \int_{g^{-1}(D)}f(x,y,\phi(x,y))
+
\item operaci $\wedge$ nazýváme {\bf vnější násobení},
\sqrt{1+\left(\frac{\pd\phi}{\pd x}\right)^2+\left(\frac{\pd\phi}{\pd y}\right)^2}\dx\dy.\]
+
\item prvek $\sigma \wedge \varrho \in \Lambda(V^n)$ nazýváme {\bf vnější součin} prvků $\sigma, \varrho$.
+
\end{enumerate}
Z~Greenovy věty v~$\R^2$: forma je uzavřená
+
\end{define}  
$\boldsymbol\omega=P\d x+Q\d y$, tedy
+
\[\frac{\pd P}{\pd y}=\frac{\pd Q}{\pd x}\]
+
na jednoduše souvislém uzavřeném definičním oboru
+
\[\int_\phi P\d x+Q\d y=\iint_D \left(-\frac{\pd P}{\pd y}+\frac{\pd Q}{\pd x}\right)\d x\d y = 0,\]
+
tedy  je konzervativní.
+
 
   
 
   
\begin{define}Základní vlastnosti vnějšího součinu:
+
\begin{remark}Operace vnějšího násobení je bilineární zobrazení s následujícími vlastnostmi:
 
\begin{enumerate}
 
\begin{enumerate}
 
\item Asociativita
 
\item Asociativita
\item Komutativita, resp. antikomutativita, je-li $\omega$ k-forma a $\tau$ l-forma, potom platí
+
\item Antikomutativita: ($\forall \sigma\in \Lambda^k(V^n), \varrho \in \Lambda^l(V^n))(\sigma\wedge\varrho=(-1)^{kl}\varrho\wedge\sigma)$
$$ \omega\wedge \tau = (-1)^{kl}\tau\wedge\omega$$  
+
\end{enumerate}
 +
\end{remark}
 +
 
 +
\begin{remark}Důležitým důsledkem antikomutativity je antisymetrie. Pro $k=1$, resp. $ l=1$ při označení z předchozí poznámky platí
 +
\begin{enumerate}
 +
\item $(\forall \vec x, \vec y \in V^n)(\vec x\wedge \vec y = -\vec y\wedge \vec x)$
 +
\item $(\forall \covec x, \covec y \in V_n)(\covec x\wedge \covec y = -\covec y\wedge \covec x)$
 +
\end{enumerate}
 +
Neboť z poznámky \ref{dx} plyne označení $\covec e^i=\d x^i$, plynou odtud tyto nejčastěji užívané vlastnosti
 +
\begin{enumerate}
 +
\item $\d x^i \wedge \d x^j=-\d x^j \wedge \d x^i$
 +
\item $\d x^i \wedge \d x^i=0$
 +
\end{enumerate}
 +
\end{remark}
 
   
 
   
 +
\begin{define}
 +
\label{k-vektor}
 +
Nechť $k\in\N,x^1,\dots,x^k \in \Lambda(V^n),\pi\in S_k$. Potom klademe
 +
\[
 +
x^{\pi(1)\dots\pi(k)}=x^{\pi(1)}\wedge\dots\wedge x^{\pi(k)}.
 +
\]
 +
\end{define}
 
   
 
   
 +
\begin{remark} Následující pozorování můžeme učinit na základě předchozích definic.
 +
\begin{enumerate}
 +
\item Nechť $\lambda \in {n \nad k}$, soubor $(\vec e_{1}, \dots,\vec e_{n})$ báze $V^n$, soubor $(\covec e^{1}, \dots,\covec e^{n})$ k ní duální báze $V_n$. Potom platí $\covec e^{\lambda}=\covec e^{i_1}\wedge\dots\wedge \covec e^{i_k}$.
 +
\item Nechť ${n \nad 1}\cup\dots\cup{n \nad n}=\left\lbrace \lambda_1, \dots, \lambda_p\right\rbrace$, kde $p=\abs{{n \nad 1}\cup\dots\cup{n \nad n}}=2^n-1$, soubor $(\vec e_{i_1}, \dots,\vec e_{i_k})$ báze $V^n$. Potom soubor prvků \[(1, \covec e^{\lambda_1}, \dots , \covec e^{\lambda_p})\] tvoří bázi $\Lambda(V^n)$ a $\dim \Lambda(V^n)=2^n$.
 +
\item $(\Lambda^k(V^n))^\#=\Lambda^k(V_n)$, obdobně $(\Lambda(V_n))^\#=\Lambda(V^n)$
 +
\item Pro libovolné $k\in\n_0$ platí $\dim \Lambda^k(V^n)=\dim \Lambda^{n-k}(V^n)$, tedy $\Lambda^k(V^n) \cong \Lambda^{n-k}(V^n)$ (prostory jsou izomorfní). Zkonstruujeme mezi nimi izomorfismus zvaný Hodgeův operátor.
 +
\end{enumerate}
 +
\end{remark} 
 +
 
 +
\begin{define}
 +
\label{orientace}
 +
Nechť $(\vec e_1,\dots, \vec e_n)$ báze $V^n$. Libovolnou nenulovou $n$-lineární antisymetrickou formu $\mathcal E$ definovanou na $V^n$ nazýváme {\bf orientací prostoru} $V^n$. Řekneme, báze $V^n$ je
 +
\begin{enumerate}
 +
\item {\bf kladně orientovaná} $\iff \mathcal E (\vec e_1,\dots, \vec e_n) > 0$
 +
\item {\bf záporně orientovaná} $\iff \mathcal E (\vec e_1,\dots, \vec e_n) < 0$
 +
\end{enumerate}
 +
\end{define}
 
   
 
   
\item Antisymetrie $\vec x\wedge \vec y = -\vec y\wedge \vec x $
+
\begin{define}
 +
\label{hodge}
 +
Nechť $(\vec e_1,\dots, \vec e_n)$ kladně orientovaná ortonormální báze $V^n$ se skalárním součinem se zvolenou orientací $\mathcal E$. Potom pro každý totálně antisymetrický tenzor $x\in \Lambda^k(V^n)$ definujeme duální tenzor $\star x\in \Lambda^{n-k}(V^n)$ vztahem
 +
\[
 +
x\wedge y = \la \star x,y \ra \vec e_1 \wedge \dots \wedge \vec e_n
 +
\] pro každé $y\in \Lambda^{n-k}(V^n)$. Izomorfismus $\star : \Lambda^{k}(V^n) \mapsto \Lambda^{n-k}(V^n)$ nazýváme {\bf Hodgeův operátor}.
 +
\end{define}
 +
 
 +
\begin{remark}
 +
\begin{enumerate}
 +
\item $(\forall x, y \in \Lambda^{k}(V^n))(\la \star x,\star y \ra=\la x,y \ra)$
 +
\item $(\forall \vec x, \vec y \in \R^3)(\vec x \times \vec y=\star(\vec x \wedge \vec y))$
 +
\item Z Riezsovy věty vyplývá, že při zvolené orientaci existuje ke každému antisymetrickému tenzoru právě jeden tenzor duální. Záleží však na orientaci báze! Proto se duální tenzor nazývá {\bf pseudotenzor} (popř. pseudoskalár, pseudovektor) a mění znaménko při změně orientace.
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
 +
\end{remark}
 +
 +
\begin{define}
 +
{\bf Diferenciální $k$-formou} (diferenciální formou stupně $k$) rozumíme každé zobrazení
 +
$\boldsymbol\omega:\R^n\mapsto \Lambda^k(V_n)$.
 +
\[\boldsymbol\omega=\sum_{\lambda\in {n\nad k}}\omega_{\lambda}\covec e^{\lambda},\] kde $(\forall \lambda \in {n\nad k})(\omega_{\lambda}:\R^n\mapsto \R)$.
 +
\end{define}
 +
 +
\begin{remark}
 +
\begin{enumerate}
 +
\item Z \ref{omega} víme, že obecnou diferenciální 1-formu $\boldsymbol\omega$ můžeme zapsat ve tvaru \[\boldsymbol\omega=\sum_{i=1}^n\omega_i\d x^i.\]
 +
\item Obdobně diferenciální $k$-formu $\boldsymbol\omega$ můžeme s užitím poznámky  \ref{k-vektor}.1 zapsat ve tvaru
 +
\[\boldsymbol\omega=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \omega_\lambda\,
 +
\d x^{i_1}\wedge\d x^{i_2}\wedge\dots\wedge\d x^{i_k},\] přičemž $\wedge$ na pravé straně se běžně bohužel vynechává.
 +
\item Hodnota diferenciální $k$-formy $\boldsymbol\omega$ v bodě $x$ se obvykle zapisuje ve tvaru
 +
\[\omega(x)=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \omega_\lambda(x)~
 +
\d x^{i_1}\wedge\d x^{i_2}\wedge\dots\wedge\d x^{i_k}.\]
 +
\end{enumerate}
 +
\end{remark}
 +
 +
\begin{define}
 +
{\bf Vnější derivací} diferenciální $k$-formy rozumíme diferenciální formu
 +
\[\d \boldsymbol\omega=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \d\omega_\lambda\,
 +
\d x^{i_1}\wedge\d x^{i_2}\wedge\dots\wedge\d x^{i_k}.\]
 
\end{define}
 
\end{define}
 
   
 
   
 +
\begin{define}
 +
Diferenciální $k$-forma $\boldsymbol\omega$ je {\bf třídy $\c{q}$}, právě
 +
když $\omega_\lambda$ jsou třídy $\c{q}$ pro všechna $\lambda\in {n\nad k}$.
 +
\end{define}
 
   
 
   
\begin{define}[$r$-rozměrný integrál I. druhu]\
+
\begin{define}
 +
Neprázdná množina $A\subset\R^n $ se nazývá \emph{$\sigma$-kompaktní}, existuje-li nejvýše spočetný systém
 +
$\left\lbrace A_n\right\rbrace _{n\in \I}$ kompaktních podmnožin $\R^n$ takový, že
 +
\[
 +
A = \bigcup_{n\in\I}A_n.
 +
\]
 +
\end{define}
 +
 +
\begin{define}
 +
Nechť jsou dány:
 
\begin{enumerate}
 
\begin{enumerate}
\item $r=1$ v~$\R^n$
+
\item $k$-rozměrná varieta $M \subset \R^n$,
\[\int_g f\,\d s=\int_a^b f(g(t))\abs{g'(t)}\,\d t\]
+
\item regulární zobrazení $g:\R^k\mapsto M$,
\item $r=r$ v~$\R^n$ (platí i pro $r=1$)
+
\item $\sigma$-kompaktní množina $A\subset \vn{(\obr g)}$
\[\int_A f\,\d_r=\overbrace{\idotsint_{g^{-1}(A)}}^r
+
f(g(t))\abs{g_1(t)\wedge g_2(t)\wedge\dots\wedge g_r(t)}\,\d t,\]
+
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
kde
+
Potom {\bf orientací variety $M$} nazýváme zobrazení $\vec e:\R^k\mapsto \Lambda^{k}(V_n)$ definované $\forall t\in\df g$
\[\abs{g_1(t)\wedge g_2(t)\wedge\dots\wedge g_r(t)}=
+
\[
\sqrt{\left|
+
\vec e(t) = \frac{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}{\norm{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}}
 +
\]
 +
\end{define}
 +
 
 +
\begin{define}[$k$-rozměrný integrál druhého druhu]
 +
\label{kint2druh}
 +
Nechť $\boldsymbol\omega$ diferenciální $k$-forma, $A\subset \df \boldsymbol\omega$ orientovaná dle $\vec e$, $t \in \df g$. Potom při označení z předchozí definice klademe
 +
\[
 +
\int_{\vn{A}}\boldsymbol\omega=\int_{g^{-1}(A)}\omega(g(t))\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)\,\d t,
 +
\]
 +
kde $g_i$ jsou $i$-té parciální derivace, tj. $g_i=\pd_i g(t)$, a dále
 +
\[
 +
\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)\,\d t= \frac{\pd g}{\pd t^1}(t)\wedge\dots\wedge \frac{\pd g}{\pd t^k}(t).
 +
\]
 +
\end{define}
 +
 
 +
\begin{remark}
 +
Pro $n=3$, $k=2$ nazýváme \ref{kint2druh} {\bf plošný integrál druhého druhu}. Pro každou diferenciální 2-formu $\boldsymbol\omega$ lze jednoznačně najít vektorovou funkci $\vec F:\R^2\mapsto \Lambda^2(V^n)$ vztahem
 +
\[
 +
\vec F=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \omega_\lambda \vec e_\lambda.
 +
\]
 +
Potom, označíme-li $g=g(u,v),$ platí $(\forall (u,v)\in \df g)$ $\la \vec F(g),g_u \wedge g_v \ra =  \omega(g) ~ g_u \wedge g_v$  (poslední výraz není součin, nýbrž akci formy na vnější součin). S užitím poznámek pod definicí \ref{hodge} získáme
 +
\[
 +
\begin{split}
 +
& \int_{g^{-1}(A)} \omega(g(u,v))~g_u(u,v)\wedge g_v(u,v)  \,\d u \d v = \int_{g^{-1}(A)} \la \vec{F}(g(u,v)),g_u(u,v)\wedge g_v(u,v)\ra  \,\d u \d v =\\
 +
&= \int_{g^{-1}(A)} \la \star \vec{F}(g(u,v)),\star g_u(u,v)\wedge g_v(u,v)\ra  \,\d u \d v =
 +
\int_{g^{-1}(A)} \la \star \vec{F}(g(u,v)),g_u(u,v)\times g_v(u,v)\ra  \,\d u \d v.
 +
\end{split}
 +
\]
 +
 
 +
Pro zápis plošných integrálů druhého druhu se proto užívá následující symboliky:
 +
\[ \int_A\la \vec F ,\vec n \ra\d S
 +
=\int_A\vec F\cdot \d\vec S =
 +
\int_A(F_1\,\d y\d z+F_2\,\d z\d x+F_3\,\d x\d y)=\int_{g^{-1}(A)}\vec F(g(t))\left( \frac{\pd g}{\pd t^1}(t)\times \frac{\pd g}{\pd t^2}(t)\right)  \d t.
 +
\]
 +
Druhá rovnost plyne z toho, že je-li $\boldsymbol\omega = F_1 \,\d y\wedge\d z+F_2 \,\d x\wedge\d z +F_3 \,\d x\wedge\d y$, potom $\star\vec{F} = (F_1,-F_2,F_3)^T$.
 +
\end{remark}
 +
 
 +
\begin{remark} Při označení z definice \ref{orientace} platí
 +
\[
 +
\int_{\vn{A}}\boldsymbol\omega=\int_{g^{-1}(A)}\omega(g(t))~\vec e(t)\norm{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}\,\d t.
 +
\]
 +
Je-li $\boldsymbol\omega$ diferenciální 0-forma, tj. (skalární) funkce, která je neorientovaná, můžeme tento poznatek shrnout do následující definice.
 +
\end{remark}
 +
 
 +
\begin{define}[$k$-rozměrný integrál prvního druhu]
 +
\label{kint1druh}
 +
Nechť $f:\R^k\rightarrow \R$ funkce, $A\subset \df f$, $\mu_k(x)$ $k$-rozměrná míra na $\R^k$, $x\in\df f$, $t \in \df g$. Potom při označení z definice klademe
 +
\[
 +
\int_A f(x)\,\d \mu_k(x)=\int_{g^{-1}(D)}f(g(t))\norm{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}\,\d t,
 +
\]
 +
kde $g_i$ jsou $i$-té parciální derivace, tj. $g_i=\pd_i g(t)$, a dále
 +
\[
 +
\norm{\bigwedge_{i=1}^r g_i(t)}=\sqrt{\left|
 
\begin{matrix}
 
\begin{matrix}
\left\langle g_1,g_1\right\rangle  & \hdots & \left\langle g_1,g_r\right\rangle \\
+
\la g_1,g_1\ra & \hdots & \la g_1,g_k\ra \\
\vdots & & \vdots\\
+
\vdots         &       & \vdots         \\
\left\langle g_r,g_1\right\rangle  & \hdots & \left\langle g_r,g_r\right\rangle
+
\la g_k,g_1\ra & \hdots & \la g_k,g_k\ra
 
\end{matrix}
 
\end{matrix}
\right|}.\]
+
\right|}.
 +
\]
 
\end{define}
 
\end{define}
\begin{define}[$r$-rozměrný integrál II. druhu]
+
 
\[\int_{\vn{A}}\boldsymbol\omega=\int_{g^{-1}(A)}\boldsymbol\omega(g(t))\bigwedge_{i=1}^r g_i(t)\,\d t\]
+
\begin{define}
kde
+
\label{fundforma}
\[\boldsymbol\omega=\sum_{\substack{\lambda\\\lambda=(i_1,\dots,i_r)}}
+
Maticová funkce $g(t)$ (gramova matice) po složkách $\left[g(t)\right]_{ij}=\la g_i(t), g_j(t)\ra$ se nazývá {\bf metrický tenzor}, její determinant {\bf gramián}.
\boldsymbol\omega_\lambda\,
+
\d x^{i_1}\wedge\d x^{i_2}\wedge\dots\wedge\d x^{i_r}\]
+
$\lambda$ je soubor rostoucích kombinací. Sčítenců je $\binom{n}{r}$.
+
 
\end{define}
 
\end{define}
+
 
Speciálně pro $r =2$, $n=3$ a $\boldsymbol\omega = F_1 \,\d y\d z+F_2 \,\d x\d z +F_3 \,\d x\d y$ potom
+
\begin{remark}
 +
\begin{enumerate}
 +
\item Pokud $\df g=\R^2$, nazýváme $g$ {\bf první fundamentální formou} a obvykle píšeme ve tvaru ($g,E,F,G$ jsou funkce $t$)
 +
\[g=
 +
\begin{pmatrix}
 +
E & F \\
 +
F & G
 +
\end{pmatrix}.
 +
\]
 +
\item $\det g=EG-F^2=\la g_u,g_u\ra \la g_v,g_v\ra-\la g_u,g_v\ra^2
 +
=\norm{g_u}^2\norm{g_v}^2-\la g_u,g_v\ra^2$
 +
\item Pro velikost vektorového součinu platí $\norm{\vec a\times \vec c}^2
 +
=\norm{\vec a}^2\norm{\vec c}^2-\la \vec a,\vec c\ra^2$. Užitím této rovnosti na předchozí vztah získáme užitečný vztah
 
\[
 
\[
\int_{\vn{A}}\boldsymbol\omega=\int_{g^{-1}(A)}\vec F(g(u,v))\wedge g_u(u,v)\wedge g_v(u,v) \,\d u \d v =  
+
\sqrt{\det g}=\norm{g_u\times g_v}=\norm{g_u}^2\norm{g_v}^2-\la g_u,g_v\ra^2.
\int_{g^{-1}(A)} \left\langle \star \vec{F}(g(u,v)) \, , \, g_u(u,v)\times g_v(u,v)\right\rangle  \,\d u \d v
+
 
\]
 
\]
kde $\star\vec{F} = (F_1,-F_2,F_3)$ (Hodgeův operátor sdružení)
+
\end{enumerate}
+
\end{remark}
Pro zápis plošných integrálů II. druhu se proto využívá následující symboliky,
+
\begin{remark}
je-li
+
Pro $k=2$ v $\R^3$ nazýváme \ref{kint1druh} {\bf plošný integrál prvního druhu}. Pro jeho zápis se s~přihlédnutím k~předchozí poznámce užívá následující symboliky:
\[\int_A\vec F\,\d\vec S = \int_A(F_1\,\d y\d z+F_2\,\d z\d x+F_3\,\d x\d y)=\int_{g^{-1}(A)}\vec F(g(t))(g_1(t)\times g_2(t)) \d t.\]
+
\[
 +
\int_A f\,\d S=\int_{g^{-1}(A)}f(g(u,v))
 +
\norm{\frac{\pd g}{\pd u}\times\frac{\pd g}{\pd v}}
 +
\,\d u\d v.
 +
\]
 +
Ve speciálním případě, kdy $g(x,y) = (x,y,\phi(x,y))$, získáme
 +
\[\int_A f\,\d S = \int_{g^{-1}(A)}f(x,y,\phi(x,y))
 +
\sqrt{1+\left(\frac{\pd\phi}{\pd x}\right)^2+\left(\frac{\pd\phi}{\pd y}\right)^2}\dx\dy.\]
 +
Položíme-li $f(x)=1$, získáme vzorec pro výpočet obsahu plochy $A\subset\R^3$, která je parametricky zadaná zobrazením $\phi(x,y)$.
 +
\end{remark}
  
 +
\begin{remark}
 +
Pro $k=1$ v $\R^n$ nazýváme \ref{kint1druh} {\bf křivkový integrál prvního druhu}, s nímž jsme se již setkali. Pro $\left[  a,b\right] =\df g$ buď
 +
\[
 +
\int_g f\d s=\int_a^b f(g(t))\norm{g'(t)}\d t.
 +
\]
 +
Položíme-li $f(x)=1$, získáme vzorec pro výpočet délky křivky $[g]$, která je parametricky zadaná zobrazením $g$.
 +
\end{remark}
 
   
 
   
 
\begin{theorem}[divergenční]
 
\begin{theorem}[divergenční]
Buďte $M,D\subset\R^n$, $M$ je $r$-rozměrná varieta,  a nechť dále platí:
+
\label{Vdiv}
 +
Buďte $M,D\subset\R^n$, a nechť jsou dány:
 
\begin{enumerate}[(I)]
 
\begin{enumerate}[(I)]
\item $D\subset M$,
+
\item $k$-rozměrná varieta $M$,
\item $D$ je sigma kompaktní, ležící na jedné straně svého kraje $\pd D$
+
\item $\pd D$, tj. $(k-1)$-rozměrná varieta (po částech)
\item $\pd D$ buď okraj $D$ ($\pd D \not= \hr D$)
+
\item $\sigma$-kompaktní množina $D\subset M$ ležící na jedné straně svého okraje $\pd D$,
\item $\pd D$ buď $(r-1)$-rozměrná varieta (po částech).
+
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
Buď dále $\boldsymbol\omega$ $(r-1)$-forma $\in\c{1}$ na $\uz{D}$
+
Potom pro každou diferenciální $(k-1)$-formu  $\boldsymbol\omega\in\c{1}(\uz{D})$ platí
(stačí $\c{1}$ na $\vn{D}$ a $\c{0}$ na $\uz{D}$). Potom platí
+
 
\[\int_{\pd D}\boldsymbol\omega=\int_{\vn{D}}\d\boldsymbol\omega.\]
 
\[\int_{\pd D}\boldsymbol\omega=\int_{\vn{D}}\d\boldsymbol\omega.\]
$\d\boldsymbol\omega$ --- vnější derivace
+
\end{theorem}  
\[\d\boldsymbol\omega=
+
 
\sum_\lambda\d\boldsymbol\omega_\lambda\wedge\d x^{i_1}\wedge\dots\wedge\d x^{i_{r-1}}.\]
+
 
\begin{remark}
 
\begin{remark}
Následující formule jsou důsledkem divergenční věty.
 
 
\begin{enumerate}
 
\begin{enumerate}
\item Newton, tj. $n=1$, $r=1$: $D=\la a,b\ra$, $\pd D=\{a,b\}$,
+
\item V předpokladech stačí $\c{1}(\vn{D})$ a $\c{0}(\uz{D})$.
 +
\item Okraj není topologická hranice ($\pd D \not = \hr D$), nýbrž geometrický okraj. Oba pojmy se často (a mylně) zaměňují, ale v \ref{stokes} nemusí mít varieta hranici, a přesto může být \uv{obepnuta} nějakou křivkou.
 +
\item Důkaz věty je nad rámec přednášky, dokážeme si však nám již (z fyziky) známé důsledky této věty --- a to pouze užitím definice vnější derivace a vlastností vnějšího součinu. \\ Následující formule jsou důsledkem divergenční věty pro $n=k$.
 +
\end{enumerate}
 +
\end{remark}
 +
 
 +
 
 +
\begin{theorem}[Newton, Leibniz ($n=k=1$)]Buď $\d f$ exaktní diferenciální 1-forma třídy $\c{0}, D=\left[a,b\right],\pd D=\{a,b\}$. Potom platí.
 
\[[f(x)]_a^b=\int_a^b\d f=\int_a^b f',\]
 
\[[f(x)]_a^b=\int_a^b\d f=\int_a^b f',\]
$[f(x)]_a^b=1f(b)+(-1)f(a)$.
+
kde $[f(x)]_a^b=1\cdot f(b)+(-1)\cdot f(a)$.
\item Green, tj. $n=2$, $r=2$:
+
\end{theorem}
\[\int_{\pd D}\boldsymbol\omega=\int_{\vn{D}}\d\boldsymbol\omega,\]
+
 
 +
\begin{theorem}[Green ($n=k=2$)]Buď $D=\vn D\subset R^2$ omežená oblast, její hranice $\pd D$ je kladně orientovaná uzavřená Jordanova dráha po částech třídy $\c{1}$, $P,Q\in\c{1}(D)$, $P,Q\in\c{0}(\uz D)$. Potom platí
 +
\[
 +
\int_{\pd D} (P\d x+Q\d y)=\iint_D\left(
 +
\frac{\pd Q}{\pd x}-\frac{\pd P}{\pd y}
 +
\right)\d x\d y.
 +
\]
 +
\begin{proof}
 +
Označme
 +
$ \boldsymbol\omega= P\,\d x+ Q\,\d y,
 +
$
 +
pak pro vnější derivaci $\boldsymbol\omega$ platí
 
\[
 
\[
 
\begin{split}
 
\begin{split}
Řádka 123: Řádka 327:
 
\left(\frac{\pd P}{\pd x}\d x + \frac{\pd P}{\pd y}\d y\right)\wedge\dx+
 
\left(\frac{\pd P}{\pd x}\d x + \frac{\pd P}{\pd y}\d y\right)\wedge\dx+
 
\left(\frac{\pd Q}{\pd x}\d x + \frac{\pd Q}{\pd y}\d y\right)\wedge\dy=\\
 
\left(\frac{\pd Q}{\pd x}\d x + \frac{\pd Q}{\pd y}\d y\right)\wedge\dy=\\
&=\frac{\pd P}{\pd y}\d y\wedge\d x+ \frac{\pd Q}{\pd x}\d x\wedge\d y=  \left(\frac{\pd Q}{\pd x} - \frac{\pd P}{\pd y}\right) \d x\wedge\d y
+
&=\frac{\pd P}{\pd y}\d y\wedge\d x+ \frac{\pd Q}{\pd x}\d x\wedge\d y=  \left(\frac{\pd Q}{\pd x} - \frac{\pd P}{\pd y}\right) \d x\wedge\d y.
 
\end{split}
 
\end{split}
 
\]
 
\]
\item Gauss, tj. $n=3$, $r=3$:
+
\end{proof}
 +
\end{theorem}
 +
 
 +
 
 +
\begin{theorem}[Gauss, Ostrogradskij ($n=k=3$)]Buď $D=\vn D\subset R^3$ omežená oblast, její hranice $\pd D$ je kladně orientovaná uzavřená plocha po částech třídy $\c{1}$ prostá na $\vn{(\df\pd D)} $, $F_1,F_2,F_3\in\c{1}(D)$, $F_1,F_2,F_3\in\c{0}(\uz D)$. Potom platí
 
\[
 
\[
\begin{split}
 
 
\int_{\pd D}(F_3\,\d x\wedge\d y+F_1\,\d y\wedge\d z+
 
\int_{\pd D}(F_3\,\d x\wedge\d y+F_1\,\d y\wedge\d z+
F_2\,\d z\wedge\d x)
+
F_2\,\d z\wedge\d x)=\iiint_D\left(\frac{\pd F_1}{\pd x}+
&=\int_{\pd D}\vec F\,\d\vec S=\iiint_{\vn{D}}\diverg\vec F\,\d x\d y\d z,
+
\frac{\pd F_2}{\pd y}+
\end{split}
+
\frac{\pd F_3}{\pd z}\right)\d x\wedge\d y\wedge\d z,
 
\]
 
\]
+
ve fyzikální notaci
neboť využitím základních vlastností vnějšího součinu a označí-li se
+
\[
\[ \boldsymbol\omega= F_3\,\d x\wedge\d y+ F_1\, \d y\wedge\d z+ F_2 \,\d z\wedge\d x\\
+
\int_{\pd D}\vec F\cdot\d\vec S=\int_D\diverg\vec F \d V.
 
\]
 
\]
vyjde
+
\begin{proof}
 +
Označme
 +
$ \boldsymbol\omega= F_3\,\d x\wedge\d y+ F_1\, \d y\wedge\d z+ F_2 \,\d z\wedge\d x,
 +
$
 +
pak pro vnější derivaci $\boldsymbol\omega$ platí
 +
 
 
\[
 
\[
 
\begin{split}
 
\begin{split}
Řádka 156: Řádka 368:
 
\end{split}
 
\end{split}
 
\]
 
\]
\item Greenova formule: $f,g\in\c{2}$, $\vec F=f\grad g=f\nabla g$.
+
\end{proof}
\[\frac{\pd F^i}{\pd x^i} = \frac{\pd}{\pd x^i}\left(f\frac{\pd g}{\pd x^i}\right)=
+
\end{theorem}
 +
 
 +
 
 +
\begin{theorem}[per partes ($n=k=3$)]Buď $D=\vn D\subset R^3$ omežená oblast, její hranice $\pd D$ je kladně orientovaná uzavřená plocha po částech třídy $\c{1}$ prostá na $\vn{(\df\pd D)} $, $f,g:\R^3\mapsto\R$, $f,g\in\c{1}(D)$, $f,g\in\c{0}(\uz D)$. Potom platí
 +
\[
 +
\iiint_{\vn{D}}\la \nabla f,\nabla g\ra =\int_{\pd D}f\nabla g\cdot\d\vec S-
 +
\iiint_{\vn{D}} f\Delta g.
 +
\]
 +
\begin{proof}
 +
Označíme-li $\vec F=f\grad g=f\nabla g$, potom pro $i$-tou složku divergence platí
 +
\[
 +
(\diverg \vec F)^i=\frac{\pd F^i}{\pd x^i} = \frac{\pd}{\pd x^i}\left(f\frac{\pd g}{\pd x^i}\right)=
 
\frac{\pd f}{\pd x^i}\frac{\pd g}{\pd x^i}+
 
\frac{\pd f}{\pd x^i}\frac{\pd g}{\pd x^i}+
f\frac{\pd^2 g}{\pd {x^i}^2},\]
+
f\frac{\pd^2 g}{\pd {x^i}^2},
kde $\diverg\vec F=\left\langle \nabla f,\nabla g\right\rangle +f\Delta g$. První Greenova
+
\]
formule:
+
kde $\diverg\vec F=\la \nabla f,\nabla g\ra +f\Delta g$.  
\[\int_{\pd D}f\nabla g\,\d\vec S=
+
Tvrzení věty pak plyne z Gaussovy věty.
\int_{\pd D}f\frac{\pd g}{\pd \vec n}\,\d S=
+
\end{proof}
\iiint_{\vn{D}}\left\langle \nabla f,\nabla g\right\rangle +\iiint_{\vn{D}} f\Delta g\]
+
\end{theorem}
\[\int_{\pd D}g\nabla f\,\d\vec S=
+
 
\int_{\pd D}g\frac{\pd f}{\pd \vec n}\,\d S=
+
\begin{theorem}[druhá Greenova formule ($n=k=3$)] Za předpokladů předchozí věty platí
\iiint_{\vn{D}}\left\langle \nabla f,\nabla g\right\rangle +\iiint_{\vn{D}} g\Delta f\]
+
Odečtením předchozích dvou dostaneme druhou Greenovu formuli
+
 
\[
 
\[
 
\int_{\pd D}\left|
 
\int_{\pd D}\left|
 
\begin{matrix}
 
\begin{matrix}
\frac{\pd f}{\pd \vec n} & \frac{\pd g}{\pd\vec  n}\\
+
\frac{\pd f}{\pd \vec n} & \frac{\pd g}{\pd\vec  n} \\
f & g
+
f                       & g
 
\end{matrix}
 
\end{matrix}
 
\right|\,\d S=
 
\right|\,\d S=
 
\iiint_{\vn{D}}\left|
 
\iiint_{\vn{D}}\left|
 
\begin{matrix}
 
\begin{matrix}
\Delta f & \Delta g\\
+
\Delta f & \Delta g \\
f & g
+
f       & g
 
\end{matrix}
 
\end{matrix}
 
\right|.
 
\right|.
 
\]
 
\]
Per partes:
+
 
\[\iiint_{\vn{D}}\left\langle \nabla f,\nabla g\right\rangle =\int_{\pd D}f\nabla g\,\d\vec S-
+
\begin{proof}Z předchozí věty vyjádříme prostřední člen
\iiint_{\vn{D}} f\Delta g . \]
+
\[
+
\int_{\pd D}f\nabla g\cdot\d\vec S=\int_{\pd D}f\frac{\pd g}{\pd \vec n}\d S=
\item Stokesova formule: $n=3$, $r=2$
+
\iiint_{\vn{D}}\la \nabla f,\nabla g\ra+\iiint_{\vn{D}} f\Delta g.
\[\int_{\pd D}\boldsymbol\omega=\int_{\vn{D}}\d\boldsymbol\omega\]
+
\]
\[\int_g\boldsymbol\omega=\int_g F\,\d\vec r\]
+
Podobně získáme
$\boldsymbol\omega=F_1\d x+F_2\d y+F_3\d z$ a $[g] = \pd D $
+
\[
 +
\int_{\pd D}g\nabla f\cdot\d\vec S=\int_{\pd D}g\frac{\pd f}{\pd \vec n}\d S=
 +
\iiint_{\vn{D}}\la \nabla f,\nabla g\ra+\iiint_{\vn{D}} g\Delta f.
 +
\]
 +
Odečtením předchozích dvou rovností dostaneme tvrzení věty.
 +
\end{proof}
 +
 
 +
\end{theorem}
 +
 
 +
 
 +
\begin{remark}
 +
Následující formule je důsledkem divergenční věty pro $k\leq n$.
 +
\end{remark}
 +
 
 +
\begin{theorem}[Kelvin, Stokes ($n=3$, $k=2$)]
 +
\label{stokes} Buď $D=\vn D\subset R^3$ omežená oblast, její okraj $\pd D$ je kladně orientovaná Jordanova dráha po částech třídy $\c{1}$, $F_1,F_2,F_3\in\c{1}(D)$, $F_1,F_2,F_3\in\c{0}(\uz D)$. Označme $\boldsymbol\omega= F_1\wedge\d x+F_2\wedge\d y+F_3\wedge\d z.$ Potom platí
 +
\[
 +
\oint_{\pd D} \boldsymbol\omega=\iint_D\left(\frac{\pd F_3}{\pd y}-\frac{\pd F_2}{\pd z}\right)\d y\wedge\d z\left(\frac{\pd F_1}{\pd z}-\frac{\pd F_3}{\pd x}\right)\d z\wedge\d x+\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}-\frac{\pd F_1}{\pd y}\right)\d x\wedge\d y,
 +
\]
 +
ve fyzikální notaci
 +
\[
 +
\oint_{\pd D}\vec F\cdot\d\vec r=\iint_D\rot\vec F\cdot\d\vec S.
 +
\]
 +
\begin{proof}
 +
Označme $\boldsymbol\omega$ z definice, pak pro vnější derivaci $\boldsymbol\omega$ platí
 +
 
 
\[
 
\[
 
\begin{split}
 
\begin{split}
\int_{\vn{D}}\,\d\boldsymbol\omega&=
+
\d\boldsymbol\omega & =
\int_{\vn{D}}(\d F_1\wedge\d x+\d F_2\wedge\d y+\d F_3\wedge\d z)=
+
\d F_1\wedge\d x+\d F_2\wedge\d y+\d F_3\wedge\d z =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   \\
\int_{\vn{D}}\left[\left(\frac{\pd F_1}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_1}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_1}{\pd z}\d z+\right)\wedge\d x+\right.\\
+
                    & =
&\left.\quad +\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_2}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_2}{\pd z}\d z+\right)\wedge\d y
+
\left(\frac{\pd F_1}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_1}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_1}{\pd z}\d z\right)\wedge\d x +
+\left(\frac{\pd F_3}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_3}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_3}{\pd z}\d z+\right)\wedge\d z\right]=\\
+
\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_2}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_2}{\pd z}\d z\right)\wedge\d y
&=\int_{\vn{D}}\left(-\frac{\pd F_1}{\pd y}\d x\wedge\d y+\frac{\pd F_1}{\pd z}\d z\wedge\d x+\frac{\pd F_2}{\pd x}\d x\wedge\d y-\frac{\pd F_2}{\pd z}\d y\wedge\d z+\right.\\
+
+                                                                                                                                                                                          \\
&\quad-
+
                    & + \left(\frac{\pd F_3}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_3}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_3}{\pd z}\d z\right)\wedge\d z=                                                                                                                                                                                                                                                                                                   \\
\left.\frac{\pd F_3}{\pd x}\d z\wedge\d x+
+
                    & =-\frac{\pd F_1}{\pd y}\d x\wedge\d y+\frac{\pd F_1}{\pd z}\d z\wedge\d x+\frac{\pd F_2}{\pd x}\d x\wedge\d y-\frac{\pd F_2}{\pd z}\d y\wedge\d z                                                                                                                                                                               -\frac{\pd F_3}{\pd x}\d z\wedge\d x+
\frac{\pd F_3}{\pd y}\d y\wedge\d z
+
\frac{\pd F_3}{\pd y}\d y\wedge\d z \\
\right)=
+
                    & = \left(\frac{\pd F_3}{\pd y}-\frac{\pd F_2}{\pd z}\right)\d y\wedge\d z\left(\frac{\pd F_1}{\pd z}-\frac{\pd F_3}{\pd x}\right)\d z\wedge\d x+\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}-\frac{\pd F_1}{\pd y}\right)\d x\wedge\d y=
\iint_{\vn{D}}\left[
+
\rot\vec F\cdot\d\vec S.
\left(\frac{\pd F_3}{\pd y}-\frac{\pd F_2}{\pd z}\right)\d y\d z+
+
\left(\frac{\pd F_1}{\pd z}-\frac{\pd F_3}{\pd x}\right)\d z\d x+\right.\\
+
&\quad\left.+\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}-\frac{\pd F_1}{\pd y}\right)\d x\d y
+
\right]=
+
\iint_{\vn{D}}\rot\vec F\,\d\vec S=\int_g F\,\d\vec r.
+
 
\end{split}
 
\end{split}
 
\]
 
\]
\end{enumerate}
+
 
\end{remark}
+
\end{proof}
 
\end{theorem}
 
\end{theorem}

Verze z 5. 10. 2013, 01:19

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA4

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA4Nguyebin 24. 1. 201414:14
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 24. 1. 201414:28 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníNguyebin 24. 1. 201414:28 preamble.tex
Kapitola15 editovatRegulární zobrazeníKrasejak 7. 9. 201522:32 kapitola15.tex
Kapitola16 editovatImplicitní zobrazeníKubuondr 1. 5. 201709:09 kapitola16.tex
Kapitola17 editovatVarietyKubuondr 4. 3. 201709:48 kapitola17.tex
Kapitola18 editovatVázané extrémyKrasejak 7. 9. 201523:58 kapitola18.tex
Kapitola19 editovatDiferenciální formyKubuondr 12. 3. 201711:53 kapitola19.tex
Kapitola20 editovatKřivkový integrál druhého druhuKubuondr 15. 3. 201722:26 kapitola20.tex
Kapitola21 editovatKřivkový integrál prvního druhuNguyebin 24. 1. 201414:55 kapitola21.tex
Kapitola22 editovatRiemannův integrál jako elementární integrálKubuondr 10. 8. 201811:01 kapitola22.tex
Kapitola23 editovatStupňovité funkceKubuondr 10. 8. 201816:00 kapitola23.tex
Kapitola24 editovatZákladní integrálKubuondr 1. 6. 201711:06 kapitola24.tex
Kapitola25 editovatTřída Lambda plus a L plusKubuondr 2. 4. 201709:14 kapitola25.tex
Kapitola26 editovatTřída Lambda a LKubuondr 11. 8. 201810:16 kapitola26.tex
Kapitola27 editovatLimitní přechodyMazacja2 11. 4. 201621:11 kapitola27.tex
Kapitola28 editovatMěřitelné funkceKubuondr 2. 6. 201709:24 kapitola28.tex
Kapitola29 editovatMěřitelné množinyKubuondr 2. 6. 201709:01 kapitola29.tex
Kapitola30 editovatIntegrál na měřitelné množiněAdmin 1. 8. 201011:04 kapitola30.tex
Kapitola31 editovatVýpočet integráluKubuondr 8. 4. 201709:03 kapitola31.tex
Kapitola33 editovatParametrické integrályKubuondr 2. 6. 201713:38 kapitola33.tex
Kapitola34 editovatNewtonova formuleKrasejak 19. 9. 201501:48 kapitola34.tex
Kapitola39 editovatVnější algebraKubuondr 3. 5. 201721:13 kapitola39.tex
Kapitola35 editovatDivergenční větaKubuondr 3. 6. 201809:22 kapitola35.tex
Kapitola36 editovatKomplexní derivaceKubuondr 31. 5. 201709:27 kapitola36.tex
Kapitola37 editovatHolomorfní funkceKubuondr 31. 5. 201713:57 kapitola37.tex
Kapitola38 editovatLaurentovy řadyKubuondr 5. 6. 201711:01 kapitola38.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:01MAA4_lauren.pdf 01MAA4_lauren.pdf
Image:01MAA4_draha.pdf 01MAA4_draha.pdf
Image:01MAA4_gamma.pdf 01MAA4_gamma.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA4}
\section{Divergenční věta}
 
\begin{remark}
Z této kapitoly Vrána přednáší pouze divergenční větu, jejíž znění pak může chtít na~zkoušce na A. Celá kapitola však významně abstrahuje dosavadní poznatky o integrování získané z fyzikálních předmětů a dává jim nutný matematický podklad. Matematičtí fyzici by této kapitole měli věnovat zvláštní pozornost.
\end{remark}
 
\begin{define}
Množinu všech $k$-lineárních antisymetrických forem definovaných na $V^n$ budeme značit $\Lambda^k(V^n)$. Říkáme, že $\Lambda^k(V^n)$ je {\bf $k$-tá vnější mocnina prostoru $V^n$}. 
\end{define}
 
\begin{theorem}
$\Lambda^k(V^n)$ tvoří lineární prostor nad $\R$. Speciálně platí $\Lambda^0(V^n)=\R$, $\Lambda^1(V^n)=V^n$. 
\end{theorem}
 
\begin{define}
Buď $k \in \n, n \in \N$. Symbolem $n \nad k$ budeme značit množinu všech uspořádaných $k$-tic \[\lambda = (i_1, \dots,i_k),\] pro něž $(\forall p \in \hat k)(i\in \n)$ a $i_1<\dots <i_k$. 
\end{define}
 
\begin{remark}
Symbol $n \nad k$ pro tuto kapitolu tedy bude znamenat {\bf množinu} rostoucích $k$-tic, nikoli kombinační číslo. Počet prvků této množiny budeme značit $$\abs{n \nad k}=\frac{n!}{k!(n-k!)}$$
\end{remark}
 
\begin{define}
Nechť $\lambda \in {n \nad k}$, soubor $(\vec x_{i_1}, \dots,\vec x_{i_k}) \in V^n$. Potom klademe $\vec x_{\lambda}=(\vec x_{i_1}, \dots,\vec x_{i_k})$.
\end{define}
 
\begin{define}
Nechť $\lambda \in {n \nad k}$, soubor $(\vec e_{i_1}, \dots,\vec e_{i_k})$ báze $V^n$, soubor $(\covec e^{i_1}, \dots,\covec e^{i_k})$ k ní duální báze $V_n$. Potom symbolem $\covec e^{\lambda}$ budeme značit k-lineární antisymetrickou formu definovanou vztahem
\[
\covec e^{\lambda}(\vec x_{1}, \dots,\vec x_{k}) =
\left|
\begin{matrix}
\covec e^{i_1}(\vec x_{i_1}) & \hdots & \covec e^{i_1}(\vec x_{i_1}) \\
\vdots & & \vdots\\
\covec e^{i_k}(\vec x_{i_k}) & \hdots & \covec e^{i_k}(\vec x_{i_k}) 
\end{matrix}
\right|
.\]
\end{define}
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item Platí $\covec e^{\lambda}(\vec e_{\lambda})=1$.
\item Označíme-li $S_{\lambda}$ množinu všech permutací $k$-tice $\lambda$, pak lze z definice determinantu psát
\[
\covec e^{\lambda}(\vec x_{1}, \dots,\vec x_{k})=
\sum_{\pi \in S_{\lambda}} \sgn \pi ~ \covec e^{\pi (i_1)}(\vec x_{i_1}) \dots \covec e^{\pi (i_k)}(\vec x_{i_k}).
\]
\end{enumerate}
\end{remark}
 
\begin{theorem}
Nechť ${n \nad k}=\left\lbrace \lambda_1, \dots, \lambda_p\right\rbrace,$ kde $p=\abs{n \nad k}$, soubor $(\vec e_{i_1}, \dots,\vec e_{i_k})$ báze $V^n$. Potom soubor forem \[(\covec e^{\lambda_1}, \dots , \covec e^{\lambda_p})\] tvoří bázi $\Lambda^k(V^n)$ a $\dim \Lambda^k(V^n)=\abs{n \nad k}$.
\end{theorem}
 
\begin{define}
Označme $\Lambda(V^n)$ direktní součet prostorů $\Lambda^0(V^n) \oplus \Lambda^1(V^n) \oplus \dots \oplus \Lambda^n(V^n)$ a definujme zobrazení $\wedge : \Lambda(V^n) \times \Lambda(V^n) \mapsto \Lambda(V^n)$ bodově vztahem
\[
(\sigma \wedge \varrho)(\vec x_{1}, \dots,\vec x_{k+l})=\frac{1}{k!~l!}
\sum_{\pi \in S_{k+l}} \sgn \pi ~
\sigma(\vec x_{\pi (1)} \dots \vec x_{\pi (k)}) ~
\varrho(\vec x_{\pi (k+1)} \dots \vec x_{\pi (k+l)})
\]
pro všechna $\sigma \in \Lambda^k(V^n), \varrho \in \Lambda^l(V^n), (\vec x_1,\dots \vec x_{k+l}) \in V^n$. Potom 
\begin{enumerate}[(I)]
\item dvojici $(\Lambda(V^n), \wedge)$ nazýváme {\bf vnější algebra} prostoru $V^n$,
\item operaci $\wedge$ nazýváme {\bf vnější násobení},
\item prvek $\sigma \wedge \varrho \in \Lambda(V^n)$ nazýváme {\bf vnější součin} prvků $\sigma, \varrho$.
\end{enumerate}
\end{define} 
 
\begin{remark}Operace vnějšího násobení je bilineární zobrazení s následujícími vlastnostmi:
\begin{enumerate}
\item Asociativita
\item Antikomutativita: ($\forall \sigma\in \Lambda^k(V^n), \varrho \in \Lambda^l(V^n))(\sigma\wedge\varrho=(-1)^{kl}\varrho\wedge\sigma)$
\end{enumerate}
\end{remark} 
 
\begin{remark}Důležitým důsledkem antikomutativity je antisymetrie. Pro $k=1$, resp. $ l=1$ při označení z předchozí poznámky platí
\begin{enumerate}
\item $(\forall \vec x, \vec y \in V^n)(\vec x\wedge \vec y = -\vec y\wedge \vec x)$
\item $(\forall \covec x, \covec y \in V_n)(\covec x\wedge \covec y = -\covec y\wedge \covec x)$
\end{enumerate}
Neboť z poznámky \ref{dx} plyne označení $\covec e^i=\d x^i$, plynou odtud tyto nejčastěji užívané vlastnosti
\begin{enumerate}
\item $\d x^i \wedge \d x^j=-\d x^j \wedge \d x^i$
\item $\d x^i \wedge \d x^i=0$
\end{enumerate}
\end{remark} 
 
\begin{define}
\label{k-vektor}
Nechť $k\in\N,x^1,\dots,x^k \in \Lambda(V^n),\pi\in S_k$. Potom klademe 
\[
x^{\pi(1)\dots\pi(k)}=x^{\pi(1)}\wedge\dots\wedge x^{\pi(k)}.
\]
\end{define} 
 
\begin{remark} Následující pozorování můžeme učinit na základě předchozích definic.
\begin{enumerate}
\item Nechť $\lambda \in {n \nad k}$, soubor $(\vec e_{1}, \dots,\vec e_{n})$ báze $V^n$, soubor $(\covec e^{1}, \dots,\covec e^{n})$ k ní duální báze $V_n$. Potom platí $\covec e^{\lambda}=\covec e^{i_1}\wedge\dots\wedge \covec e^{i_k}$.
\item Nechť ${n \nad 1}\cup\dots\cup{n \nad n}=\left\lbrace \lambda_1, \dots, \lambda_p\right\rbrace$, kde $p=\abs{{n \nad 1}\cup\dots\cup{n \nad n}}=2^n-1$, soubor $(\vec e_{i_1}, \dots,\vec e_{i_k})$ báze $V^n$. Potom soubor prvků \[(1, \covec e^{\lambda_1}, \dots , \covec e^{\lambda_p})\] tvoří bázi $\Lambda(V^n)$ a $\dim \Lambda(V^n)=2^n$.
\item $(\Lambda^k(V^n))^\#=\Lambda^k(V_n)$, obdobně $(\Lambda(V_n))^\#=\Lambda(V^n)$
\item Pro libovolné $k\in\n_0$ platí $\dim \Lambda^k(V^n)=\dim \Lambda^{n-k}(V^n)$, tedy $\Lambda^k(V^n) \cong \Lambda^{n-k}(V^n)$ (prostory jsou izomorfní). Zkonstruujeme mezi nimi izomorfismus zvaný Hodgeův operátor.
\end{enumerate}
\end{remark} 
 
\begin{define}
\label{orientace}
Nechť $(\vec e_1,\dots, \vec e_n)$ báze $V^n$. Libovolnou nenulovou $n$-lineární antisymetrickou formu $\mathcal E$ definovanou na $V^n$ nazýváme {\bf orientací prostoru} $V^n$. Řekneme, báze $V^n$ je
\begin{enumerate}
\item {\bf kladně orientovaná} $\iff \mathcal E (\vec e_1,\dots, \vec e_n) > 0$
\item {\bf záporně orientovaná} $\iff \mathcal E (\vec e_1,\dots, \vec e_n) < 0$
\end{enumerate}
\end{define} 
 
\begin{define}
\label{hodge}
Nechť $(\vec e_1,\dots, \vec e_n)$ kladně orientovaná ortonormální báze $V^n$ se skalárním součinem se zvolenou orientací $\mathcal E$. Potom pro každý totálně antisymetrický tenzor $x\in \Lambda^k(V^n)$ definujeme duální tenzor $\star x\in \Lambda^{n-k}(V^n)$ vztahem
\[
x\wedge y = \la \star x,y \ra \vec e_1 \wedge \dots \wedge \vec e_n
\] pro každé $y\in \Lambda^{n-k}(V^n)$. Izomorfismus $\star : \Lambda^{k}(V^n) \mapsto \Lambda^{n-k}(V^n)$ nazýváme {\bf Hodgeův operátor}.
\end{define} 
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item $(\forall x, y \in \Lambda^{k}(V^n))(\la \star x,\star y \ra=\la x,y \ra)$
\item $(\forall \vec x, \vec y \in \R^3)(\vec x \times \vec y=\star(\vec x \wedge \vec y))$
\item Z Riezsovy věty vyplývá, že při zvolené orientaci existuje ke každému antisymetrickému tenzoru právě jeden tenzor duální. Záleží však na orientaci báze! Proto se duální tenzor nazývá {\bf pseudotenzor} (popř. pseudoskalár, pseudovektor) a mění znaménko při změně orientace.
\end{enumerate}
\end{remark}
 
\begin{define}
{\bf Diferenciální $k$-formou} (diferenciální formou stupně $k$) rozumíme každé zobrazení
$\boldsymbol\omega:\R^n\mapsto \Lambda^k(V_n)$.
\[\boldsymbol\omega=\sum_{\lambda\in {n\nad k}}\omega_{\lambda}\covec e^{\lambda},\] kde $(\forall \lambda \in {n\nad k})(\omega_{\lambda}:\R^n\mapsto \R)$.
\end{define} 
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item Z \ref{omega} víme, že obecnou diferenciální 1-formu $\boldsymbol\omega$ můžeme zapsat ve tvaru \[\boldsymbol\omega=\sum_{i=1}^n\omega_i\d x^i.\]
\item Obdobně diferenciální $k$-formu $\boldsymbol\omega$ můžeme s užitím poznámky \ref{k-vektor}.1 zapsat ve tvaru
\[\boldsymbol\omega=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \omega_\lambda\,
\d x^{i_1}\wedge\d x^{i_2}\wedge\dots\wedge\d x^{i_k},\] přičemž $\wedge$ na pravé straně se běžně bohužel vynechává.
\item Hodnota diferenciální $k$-formy $\boldsymbol\omega$ v bodě $x$ se obvykle zapisuje ve tvaru
\[\omega(x)=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \omega_\lambda(x)~
\d x^{i_1}\wedge\d x^{i_2}\wedge\dots\wedge\d x^{i_k}.\]
\end{enumerate}
\end{remark}
 
\begin{define}
{\bf Vnější derivací} diferenciální $k$-formy rozumíme diferenciální formu 
\[\d \boldsymbol\omega=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \d\omega_\lambda\,
\d x^{i_1}\wedge\d x^{i_2}\wedge\dots\wedge\d x^{i_k}.\]
\end{define}
 
\begin{define}
Diferenciální $k$-forma $\boldsymbol\omega$ je {\bf třídy $\c{q}$}, právě
když $\omega_\lambda$ jsou třídy $\c{q}$ pro všechna $\lambda\in {n\nad k}$.
\end{define}
 
\begin{define}
Neprázdná množina $A\subset\R^n $ se nazývá \emph{$\sigma$-kompaktní}, existuje-li nejvýše spočetný systém 
$\left\lbrace A_n\right\rbrace _{n\in \I}$ kompaktních podmnožin $\R^n$ takový, že 
\[
 A = \bigcup_{n\in\I}A_n.
\]
\end{define}
 
\begin{define}
Nechť jsou dány:
\begin{enumerate}
\item $k$-rozměrná varieta $M \subset \R^n$,
\item regulární zobrazení $g:\R^k\mapsto M$,
\item $\sigma$-kompaktní množina $A\subset \vn{(\obr g)}$
\end{enumerate}
Potom {\bf orientací variety $M$} nazýváme zobrazení $\vec e:\R^k\mapsto \Lambda^{k}(V_n)$ definované $\forall t\in\df g$
\[
\vec e(t) = \frac{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}{\norm{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}}
\]
\end{define} 
 
\begin{define}[$k$-rozměrný integrál druhého druhu]
\label{kint2druh}
Nechť $\boldsymbol\omega$ diferenciální $k$-forma, $A\subset \df \boldsymbol\omega$ orientovaná dle $\vec e$, $t \in \df g$. Potom při označení z předchozí definice klademe
\[
\int_{\vn{A}}\boldsymbol\omega=\int_{g^{-1}(A)}\omega(g(t))\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)\,\d t,
\]
kde $g_i$ jsou $i$-té parciální derivace, tj. $g_i=\pd_i g(t)$, a dále
\[
\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)\,\d t= \frac{\pd g}{\pd t^1}(t)\wedge\dots\wedge \frac{\pd g}{\pd t^k}(t).
\]
\end{define}
 
\begin{remark}
Pro $n=3$, $k=2$ nazýváme \ref{kint2druh} {\bf plošný integrál druhého druhu}. Pro každou diferenciální 2-formu $\boldsymbol\omega$ lze jednoznačně najít vektorovou funkci $\vec F:\R^2\mapsto \Lambda^2(V^n)$ vztahem 
\[
\vec F=\sum_{\lambda\in {n\nad k}} \omega_\lambda \vec e_\lambda.
\]
Potom, označíme-li $g=g(u,v),$ platí $(\forall (u,v)\in \df g)$ $\la \vec F(g),g_u \wedge g_v \ra = \omega(g) ~ g_u \wedge g_v$ (poslední výraz není součin, nýbrž akci formy na vnější součin). S užitím poznámek pod definicí \ref{hodge} získáme
\[
\begin{split}
 & \int_{g^{-1}(A)} \omega(g(u,v))~g_u(u,v)\wedge g_v(u,v) \,\d u \d v = \int_{g^{-1}(A)} \la \vec{F}(g(u,v)),g_u(u,v)\wedge g_v(u,v)\ra \,\d u \d v =\\
&= \int_{g^{-1}(A)} \la \star \vec{F}(g(u,v)),\star g_u(u,v)\wedge g_v(u,v)\ra \,\d u \d v =
 \int_{g^{-1}(A)} \la \star \vec{F}(g(u,v)),g_u(u,v)\times g_v(u,v)\ra \,\d u \d v.
\end{split}
\]
 
Pro zápis plošných integrálů druhého druhu se proto užívá následující symboliky:
\[ \int_A\la \vec F ,\vec n \ra\d S
=\int_A\vec F\cdot \d\vec S = 
\int_A(F_1\,\d y\d z+F_2\,\d z\d x+F_3\,\d x\d y)=\int_{g^{-1}(A)}\vec F(g(t))\left( \frac{\pd g}{\pd t^1}(t)\times \frac{\pd g}{\pd t^2}(t)\right) \d t.
\]
Druhá rovnost plyne z toho, že je-li $\boldsymbol\omega = F_1 \,\d y\wedge\d z+F_2 \,\d x\wedge\d z +F_3 \,\d x\wedge\d y$, potom $\star\vec{F} = (F_1,-F_2,F_3)^T$.
\end{remark}
 
\begin{remark} Při označení z definice \ref{orientace} platí
\[
\int_{\vn{A}}\boldsymbol\omega=\int_{g^{-1}(A)}\omega(g(t))~\vec e(t)\norm{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}\,\d t.
\]
Je-li $\boldsymbol\omega$ diferenciální 0-forma, tj. (skalární) funkce, která je neorientovaná, můžeme tento poznatek shrnout do následující definice.
\end{remark}
 
\begin{define}[$k$-rozměrný integrál prvního druhu]
\label{kint1druh}
Nechť $f:\R^k\rightarrow \R$ funkce, $A\subset \df f$, $\mu_k(x)$ $k$-rozměrná míra na $\R^k$, $x\in\df f$, $t \in \df g$. Potom při označení z definice klademe
\[
\int_A f(x)\,\d \mu_k(x)=\int_{g^{-1}(D)}f(g(t))\norm{\bigwedge_{i=1}^k g_i(t)}\,\d t,
\]
kde $g_i$ jsou $i$-té parciální derivace, tj. $g_i=\pd_i g(t)$, a dále
\[
\norm{\bigwedge_{i=1}^r g_i(t)}=\sqrt{\left|
\begin{matrix}
	\la g_1,g_1\ra & \hdots & \la g_1,g_k\ra \\
	\vdots     &    & \vdots     \\
	\la g_k,g_1\ra & \hdots & \la g_k,g_k\ra
\end{matrix}
\right|}.
\]
\end{define}
 
\begin{define}
\label{fundforma}
Maticová funkce $g(t)$ (gramova matice) po složkách $\left[g(t)\right]_{ij}=\la g_i(t), g_j(t)\ra$ se nazývá {\bf metrický tenzor}, její determinant {\bf gramián}.
\end{define}
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item Pokud $\df g=\R^2$, nazýváme $g$ {\bf první fundamentální formou} a obvykle píšeme ve tvaru ($g,E,F,G$ jsou funkce $t$)
\[g=
\begin{pmatrix}
	E & F \\
	F & G 
\end{pmatrix}.
\]
\item $\det g=EG-F^2=\la g_u,g_u\ra \la g_v,g_v\ra-\la g_u,g_v\ra^2
=\norm{g_u}^2\norm{g_v}^2-\la g_u,g_v\ra^2$
\item Pro velikost vektorového součinu platí $\norm{\vec a\times \vec c}^2
=\norm{\vec a}^2\norm{\vec c}^2-\la \vec a,\vec c\ra^2$. Užitím této rovnosti na předchozí vztah získáme užitečný vztah
\[
\sqrt{\det g}=\norm{g_u\times g_v}=\norm{g_u}^2\norm{g_v}^2-\la g_u,g_v\ra^2.
\]
\end{enumerate}
\end{remark}
\begin{remark}
Pro $k=2$ v $\R^3$ nazýváme \ref{kint1druh} {\bf plošný integrál prvního druhu}. Pro jeho zápis se s~přihlédnutím k~předchozí poznámce užívá následující symboliky:
\[
\int_A f\,\d S=\int_{g^{-1}(A)}f(g(u,v))
\norm{\frac{\pd g}{\pd u}\times\frac{\pd g}{\pd v}}
\,\d u\d v.
\]
Ve speciálním případě, kdy $g(x,y) = (x,y,\phi(x,y))$, získáme
\[\int_A f\,\d S = \int_{g^{-1}(A)}f(x,y,\phi(x,y))
\sqrt{1+\left(\frac{\pd\phi}{\pd x}\right)^2+\left(\frac{\pd\phi}{\pd y}\right)^2}\dx\dy.\]
Položíme-li $f(x)=1$, získáme vzorec pro výpočet obsahu plochy $A\subset\R^3$, která je parametricky zadaná zobrazením $\phi(x,y)$.
\end{remark}
 
\begin{remark}
Pro $k=1$ v $\R^n$ nazýváme \ref{kint1druh} {\bf křivkový integrál prvního druhu}, s nímž jsme se již setkali. Pro $\left[ a,b\right] =\df g$ buď
\[
\int_g f\d s=\int_a^b f(g(t))\norm{g'(t)}\d t.
\]
Položíme-li $f(x)=1$, získáme vzorec pro výpočet délky křivky $[g]$, která je parametricky zadaná zobrazením $g$.
\end{remark}
 
\begin{theorem}[divergenční]
\label{Vdiv}
Buďte $M,D\subset\R^n$, a nechť jsou dány:
\begin{enumerate}[(I)]
\item $k$-rozměrná varieta $M$,
\item $\pd D$, tj. $(k-1)$-rozměrná varieta (po částech) 
\item $\sigma$-kompaktní množina $D\subset M$ ležící na jedné straně svého okraje $\pd D$,
\end{enumerate}
Potom pro každou diferenciální $(k-1)$-formu $\boldsymbol\omega\in\c{1}(\uz{D})$ platí
\[\int_{\pd D}\boldsymbol\omega=\int_{\vn{D}}\d\boldsymbol\omega.\]
\end{theorem} 
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item V předpokladech stačí $\c{1}(\vn{D})$ a $\c{0}(\uz{D})$.
\item Okraj není topologická hranice ($\pd D \not = \hr D$), nýbrž geometrický okraj. Oba pojmy se často (a mylně) zaměňují, ale v \ref{stokes} nemusí mít varieta hranici, a přesto může být \uv{obepnuta} nějakou křivkou.
\item Důkaz věty je nad rámec přednášky, dokážeme si však nám již (z fyziky) známé důsledky této věty --- a to pouze užitím definice vnější derivace a vlastností vnějšího součinu. \\ Následující formule jsou důsledkem divergenční věty pro $n=k$.
\end{enumerate}
\end{remark}
 
 
\begin{theorem}[Newton, Leibniz ($n=k=1$)]Buď $\d f$ exaktní diferenciální 1-forma třídy $\c{0}, D=\left[a,b\right],\pd D=\{a,b\}$. Potom platí.
\[[f(x)]_a^b=\int_a^b\d f=\int_a^b f',\]
kde $[f(x)]_a^b=1\cdot f(b)+(-1)\cdot f(a)$.
\end{theorem} 
 
\begin{theorem}[Green ($n=k=2$)]Buď $D=\vn D\subset R^2$ omežená oblast, její hranice $\pd D$ je kladně orientovaná uzavřená Jordanova dráha po částech třídy $\c{1}$, $P,Q\in\c{1}(D)$, $P,Q\in\c{0}(\uz D)$. Potom platí
\[
\int_{\pd D} (P\d x+Q\d y)=\iint_D\left(
\frac{\pd Q}{\pd x}-\frac{\pd P}{\pd y}
\right)\d x\d y.
\]
\begin{proof}
Označme 
$ \boldsymbol\omega= P\,\d x+ Q\,\d y,
$
pak pro vnější derivaci $\boldsymbol\omega$ platí 
\[
\begin{split}
\d\boldsymbol\omega&=\d P\wedge\d x+\d Q\wedge d y=
\left(\frac{\pd P}{\pd x}\d x + \frac{\pd P}{\pd y}\d y\right)\wedge\dx+
\left(\frac{\pd Q}{\pd x}\d x + \frac{\pd Q}{\pd y}\d y\right)\wedge\dy=\\
&=\frac{\pd P}{\pd y}\d y\wedge\d x+ \frac{\pd Q}{\pd x}\d x\wedge\d y= \left(\frac{\pd Q}{\pd x} - \frac{\pd P}{\pd y}\right) \d x\wedge\d y.
\end{split}
\]
\end{proof}
\end{theorem} 
 
 
\begin{theorem}[Gauss, Ostrogradskij ($n=k=3$)]Buď $D=\vn D\subset R^3$ omežená oblast, její hranice $\pd D$ je kladně orientovaná uzavřená plocha po částech třídy $\c{1}$ prostá na $\vn{(\df\pd D)} $, $F_1,F_2,F_3\in\c{1}(D)$, $F_1,F_2,F_3\in\c{0}(\uz D)$. Potom platí
\[
\int_{\pd D}(F_3\,\d x\wedge\d y+F_1\,\d y\wedge\d z+
F_2\,\d z\wedge\d x)=\iiint_D\left(\frac{\pd F_1}{\pd x}+
\frac{\pd F_2}{\pd y}+
\frac{\pd F_3}{\pd z}\right)\d x\wedge\d y\wedge\d z,
\]
ve fyzikální notaci
\[
\int_{\pd D}\vec F\cdot\d\vec S=\int_D\diverg\vec F \d V.
\]
\begin{proof}
Označme
$ \boldsymbol\omega= F_3\,\d x\wedge\d y+ F_1\, \d y\wedge\d z+ F_2 \,\d z\wedge\d x,
$
pak pro vnější derivaci $\boldsymbol\omega$ platí 
 
\[
\begin{split}
\d\boldsymbol\omega&=
\d F_3\wedge\d x\wedge\d y+
\d F_1\wedge\d y\wedge\d z+
\d F_2\wedge\d z\wedge\d x=\\
&=\left(
\frac{\pd F_3}{\pd z}\d z\wedge\d x\wedge\d y+
\frac{\pd F_1}{\pd x}\d x\wedge\d y\wedge\d z+
\frac{\pd F_2}{\pd y}\d y\wedge\d z\wedge\d x
\right)=\\
&=\left(\frac{\pd F_1}{\pd x}+
\frac{\pd F_2}{\pd y}+
\frac{\pd F_3}{\pd z}\right)\,\d x\wedge\d y\wedge\d z=
\diverg\vec F\,\d x\wedge\d y\wedge\d z.
\end{split}
\]
\end{proof}
\end{theorem} 
 
 
\begin{theorem}[per partes ($n=k=3$)]Buď $D=\vn D\subset R^3$ omežená oblast, její hranice $\pd D$ je kladně orientovaná uzavřená plocha po částech třídy $\c{1}$ prostá na $\vn{(\df\pd D)} $, $f,g:\R^3\mapsto\R$, $f,g\in\c{1}(D)$, $f,g\in\c{0}(\uz D)$. Potom platí
\[
\iiint_{\vn{D}}\la \nabla f,\nabla g\ra =\int_{\pd D}f\nabla g\cdot\d\vec S-
\iiint_{\vn{D}} f\Delta g.
\]
\begin{proof}
Označíme-li $\vec F=f\grad g=f\nabla g$, potom pro $i$-tou složku divergence platí
\[
(\diverg \vec F)^i=\frac{\pd F^i}{\pd x^i} = \frac{\pd}{\pd x^i}\left(f\frac{\pd g}{\pd x^i}\right)=
\frac{\pd f}{\pd x^i}\frac{\pd g}{\pd x^i}+
f\frac{\pd^2 g}{\pd {x^i}^2},
\]
kde $\diverg\vec F=\la \nabla f,\nabla g\ra +f\Delta g$. 
Tvrzení věty pak plyne z Gaussovy věty.
\end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{theorem}[druhá Greenova formule ($n=k=3$)] Za předpokladů předchozí věty platí
\[
\int_{\pd D}\left|
\begin{matrix}
	\frac{\pd f}{\pd \vec n} & \frac{\pd g}{\pd\vec n} \\
	f            & g
\end{matrix}
\right|\,\d S=
\iiint_{\vn{D}}\left|
\begin{matrix}
	\Delta f & \Delta g \\
	f    & g
\end{matrix}
\right|.
\]
 
\begin{proof}Z předchozí věty vyjádříme prostřední člen
\[
\int_{\pd D}f\nabla g\cdot\d\vec S=\int_{\pd D}f\frac{\pd g}{\pd \vec n}\d S=
\iiint_{\vn{D}}\la \nabla f,\nabla g\ra+\iiint_{\vn{D}} f\Delta g.
\]
Podobně získáme
\[
\int_{\pd D}g\nabla f\cdot\d\vec S=\int_{\pd D}g\frac{\pd f}{\pd \vec n}\d S=
\iiint_{\vn{D}}\la \nabla f,\nabla g\ra+\iiint_{\vn{D}} g\Delta f.
\]
Odečtením předchozích dvou rovností dostaneme tvrzení věty.
\end{proof}
 
\end{theorem} 
 
 
\begin{remark}
Následující formule je důsledkem divergenční věty pro $k\leq n$.
\end{remark}
 
\begin{theorem}[Kelvin, Stokes ($n=3$, $k=2$)]
\label{stokes} Buď $D=\vn D\subset R^3$ omežená oblast, její okraj $\pd D$ je kladně orientovaná Jordanova dráha po částech třídy $\c{1}$, $F_1,F_2,F_3\in\c{1}(D)$, $F_1,F_2,F_3\in\c{0}(\uz D)$. Označme $\boldsymbol\omega= F_1\wedge\d x+F_2\wedge\d y+F_3\wedge\d z.$ Potom platí 
\[
\oint_{\pd D} \boldsymbol\omega=\iint_D\left(\frac{\pd F_3}{\pd y}-\frac{\pd F_2}{\pd z}\right)\d y\wedge\d z\left(\frac{\pd F_1}{\pd z}-\frac{\pd F_3}{\pd x}\right)\d z\wedge\d x+\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}-\frac{\pd F_1}{\pd y}\right)\d x\wedge\d y,
\]
ve fyzikální notaci
\[
\oint_{\pd D}\vec F\cdot\d\vec r=\iint_D\rot\vec F\cdot\d\vec S.
\]
\begin{proof}
Označme $\boldsymbol\omega$ z definice, pak pro vnější derivaci $\boldsymbol\omega$ platí 
 
\[
\begin{split}
	\d\boldsymbol\omega & =
\d F_1\wedge\d x+\d F_2\wedge\d y+\d F_3\wedge\d z =                                                                                                                                                                          \\
	          & =
\left(\frac{\pd F_1}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_1}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_1}{\pd z}\d z\right)\wedge\d x +
\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_2}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_2}{\pd z}\d z\right)\wedge\d y
+                                                                                             \\
	          & + \left(\frac{\pd F_3}{\pd x}\d x+\frac{\pd F_3}{\pd y}\d y+\frac{\pd F_3}{\pd z}\d z\right)\wedge\d z=                                                                                                                                                  \\
	          & =-\frac{\pd F_1}{\pd y}\d x\wedge\d y+\frac{\pd F_1}{\pd z}\d z\wedge\d x+\frac{\pd F_2}{\pd x}\d x\wedge\d y-\frac{\pd F_2}{\pd z}\d y\wedge\d z                                                                                        -\frac{\pd F_3}{\pd x}\d z\wedge\d x+
\frac{\pd F_3}{\pd y}\d y\wedge\d z \\
	          & = \left(\frac{\pd F_3}{\pd y}-\frac{\pd F_2}{\pd z}\right)\d y\wedge\d z\left(\frac{\pd F_1}{\pd z}-\frac{\pd F_3}{\pd x}\right)\d z\wedge\d x+\left(\frac{\pd F_2}{\pd x}-\frac{\pd F_1}{\pd y}\right)\d x\wedge\d y=
\rot\vec F\cdot\d\vec S.
\end{split}
\]
 
\end{proof}
\end{theorem}