01MAA4:Kapitola15: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m (Doplnění notace.)
m (omyl při kopírování :))
Řádka 1: Řádka 1:
 
%\wikiskriptum{01MAA4}
 
%\wikiskriptum{01MAA4}
  
\documentclass[intlimits]{amsart}
+
\section*{Značení}
\usepackage{amssymb}
+
 
\usepackage{amsthm}
+
\begin{tabular}{| c | p{250pt} |}
%\usepackage{bbm}
+
\hline
\usepackage[utf8]{inputenc}
+
\textbf{Značka}                                         & \textbf{Popis}                                                                             \\ \hline\hline
%\usepackage[T1]{fontenc}
+
$\RR$                                                  & $\R\cup \left\lbrace  -\infty, +\infty \right\rbrace$                                      \\
\usepackage{lmodern}  
+
$\CC$                                                  & $\C\cup \left\lbrace \infty \right\rbrace$                                                  \\
\def\mathbbm{\mathbb} % pokud neni k dispozici bbm
+
$\mathbbm{X}_0$                                        & $\mathbbm{X} \cup \left\lbrace  0 \right\rbrace$, kde $\mathbbm{X}$ je číselná množina      \\
\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
+
$\n$                                                    & $\left\lbrace  m \in \N \, \vert \, m \leq n \right\rbrace$                                \\
\usepackage{a4}
+
$\df f $                                                & definiční obor zobrazení $f$                                                                \\
\usepackage[czech]{babel}
+
$\obr f $                                              & obor hodnot zobrazení $f$                                                                  \\
\usepackage{enumerate}
+
$\P(X)$                                                & potenční množina (množina všech podmnožin $X$)                                              \\
%\usepackage{epsf}
+
$\posl{x}$                                              & posloupnost jdoucí od $1$ do $+\infty$                                                      \\
\usepackage{graphicx}
+
$\lfloor k \rfloor$                                    & dolní celá část čísla $k$                                                                  \\
\sloppy
+
$\left(c,d\right)$                                      & otevřený interval                                                                          \\
\makeatletter
+
$\left[c,d\right] $                                    & uzavřený interval                                                                          \\
\usepackage{hyperref}
+
$\sim$                                                  & ekvivalence matic, množin či funkcí                                                        \\
\usepackage{color}
+
$\to$                                                  & bodová konvergence                                                                          \\
 +
$\mapsto$                                              & přiřazení                                                                                  \\ \hline
 +
$\vn A$                                                & vnitřek množiny $A$                                                                        \\
 +
$\hr A$                                                & hranice množiny $A$                                                                        \\
 +
$\uz A$                                                & uzávěr množiny $A$                                                                          \\
 +
$\iz A$                                                & izolátor množiny $A$                                                                        \\
 +
$A'$                                                    & derivace množiny $A$                                                                        \\
 +
$\uz A^Y$                                              & množina $A$ uzavřená v množině $Y$                                                          \\
 +
$\vn A^Y$                                              & množina $A$ otevřená v množině $Y$                                                          \\
 +
$\left[\phi \right] $                                  & stopa dráhy $\phi$ ($\obr \phi$)                                                            \\ \hline
 +
$\VEC V = V^n$                                          & lineární vektorový prostor dimenze $n$                                                      \\
 +
$\covec V=V^\# = V_n $                                  & lineární kovektorový (duální) prostor dimenze $n$                                          \\
 +
$\L(\VEC X,\VEC Y)$                                    & normovaný prostor všech spojitých lineárních zobrazení $\VEC X \mapsto \VEC Y$              \\
 +
$\vert b \ra  = \vec b = (b^1,b^2,\dots ,b^r)^\text{T}$ & ket = vektor (kontravariantní tenzor 1.řádu) = sloupcový vektor                            \\
 +
$\la a \vert = \covec a = a^\# =(a_1,a_2,\dots ,a_r)$  & bra = kovektor (kovariantní tenzor 1.řádu) = lineární funkcionál (1-forma) = řádkový vektor \\
 +
$\covec a \vec b = \la a \vert b \ra$                  & akce kovektoru na vektor (funkcionál v bodě) = braket                                      \\
 +
$\la \vec a, \vec b \ra$                                & skalární součin vektorů                                                                    \\
 +
$\norm{\vec x}_p$                                      & $p$--norma vektoru $\vec x$                                                                \\ \hline
 +
$\boldsymbol\omega$                                    & diferenciální 1-forma                                                                      \\
 +
$\boldsymbol\omega \wedge \boldsymbol\zeta $            & vnější součin forem                                                                        \\
 +
$\star \vec x$                                          & Hodgeův duál (operátor sdružení)                                                            \\ \hline
 +
$\c p(M)$                                              & třída všech funkcí majících na množině $M$ spojitou derivaci až do řádu $p$                \\
 +
$\L^p(M)$                                      & normovaný prostor všech Lebesgueovsky integrabilních funkcí na množině $M$ s $p$-normou        \\
 +
$\pd_k = \frac{\pd}{\pd x_k} $                          & operátor parciální derivace podle $k$--té složky                                            \\
 +
$\im$                                                  & imaginární
 +
jednotka                                                                      \\ \hline
 +
\end{tabular}
 +
 
 
   
 
   
 +
\clearpage
 +
 +
\section{Regulární zobrazení}
 
   
 
   
\hypersetup{
+
Připomeňme si Banachovu větu:
    colorlinks = true,
+
    pdftitle = {01MAA4 Wiki Skriptum},
+
    bookmarksopen = true
+
    }
+
 
   
 
   
 +
\begin{define}
 +
Zobrazení $f:(X,\rho)\mapsto(X,\rho)$ se nazývá {\bf kontrahující},
 +
právě když
 +
\[(\exists k\in(0,1))(\forall x,y\in X)(\rho(f(x),f(y))\le k\rho(x,y)).\]
 +
\end{define}
 
   
 
   
 +
\begin{theorem}
 +
Každé kontrahující zobrazení na úplném prostoru má právě jeden pevný
 +
bod, tj. existuje takové $x$, že platí $f(x)=x$.
 +
\end{theorem}
 
   
 
   
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
+
\begin{theorem}[o~inverzním zobrazení]\label{VInvZob}
 +
Nechť $q\in\N$, $g:E\mapsto E\in\c{q}$, $t_0\in\df g$, $\jac g(t_0)=\det
 +
g'(t_0)\not=0$. Potom existuje $\H_{t_0} = \vn{\H_{t_0}}$ takové, že
 +
\begin{enumerate}[(i)]
 +
\item Zúžení $g|_{\H_{t_0}}$ je prosté,
 +
\item $\U=g(\H_{t_0})=\vn{\U}$, tj. obraz otevřeného okolí je otevřený,
 +
\item $f=(g|_{\H_{t_0}})^{-1}\in\c{q}$.
 +
\end{enumerate}
 
   
 
   
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
+
\begin{proof}
  $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
+
Buď $x_0=g(t_0)$, $x=g(t)$. Pak $x-g(t)=0$, $t=x+(t-g(t))=\phi_x(t)$.
  \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
+
\begin{enumerate}[I)]
  \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
+
\item předpokládejme, že $g'(t_0)\in\L(\vec E,\vec E)$,
 +
$g'(t_0)=\id{E}$
 +
\[\phi'_x(t_0)=\id{\vec E}-g'(t_0)=\Theta\]
 +
\[\abs{\phi_x^i(t_2)-\phi_x^i(t_1)}=\abs{(\phi_x^i)'(\xi)(t_2-t_1)}\]
 +
S využitím spojitosti $g$ existuje $\uz{B}(t_0,r)$ taková, že $(\forall t\in
 +
B)\norm{\phi'_x(t)}\le k\in(0,1)$
 +
a zároveň $\uz{B}$ je úplný prostor (je uzavřená v~úplném prostoru).
 
   
 
   
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
+
Musíme ještě ověřit, zda $\phi_x:\uz{B}(t_0,r)\mapsto \uz{B}(t_0,r)$.
  \mathrel{\mathop{
+
\[
    \setbox\z@\vbox{\m@th
+
\begin{split}
      \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
+
\norm{\phi_x(t)-t_0}&=\norm{x+t-g(t)-(x_0+t_0-g(t_0))}=\\
      \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
+
&=\norm{(x-x_0)+(x+t-g(t))-(x+t_0-g(t_0))}\le\\
    }
+
&\le\norm{x-x_0}+\norm{\phi_x(t)-\phi_x(t_0)}\le (1-k)r+kr \le r
    \vbox{
+
\end{split}
    \kern-2pt
+
\]
    \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
+
Jestliže je $x\in B(x_0,(1-k)r)$, pak $\phi_x$ na $\uz{B}(t_0,r)$
      \rightarrowfill@x\displaystyle}
+
kontrahuje a $\phi_x$ je $\uz{B}\mapsto\uz{B}$. Z~toho vyplývá, že má
    }
+
právě jeden pevný bod pro každé $x\in B(x_0,(1-k)r)$ a tedy zvolím-li
}
+
si $x\in B$, pak existuje právě jedno $t\in B(t_0,r)$ tak, že platí
  \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
+
$x=g(t)$. Tedy $g|_\H$ je prosté.
}
+
 
   
 
   
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
+
Definujeme tímto zobrazení $f(x)=t$.
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
+
% \[\H=f(B(x_0,(1-k)r))=g^{-1}(B(x_0,(1-k)r)).\]
 +
% Jelikož $g\in\c{q}$, je $\U=B(x_0,(1-k)r)$ otevřená. Zbývá dokázat, že
 +
% $f=(g|_\H)^{-1}\in \c{q}$.
 +
Nejprve ukážeme spojitost $f$.
 +
\[
 +
\begin{split}
 +
\norm{g(t_2)-g(t_1)}&=\norm{x+t_2-\phi_x(t_2)-(x+t_1-\phi_x(t_1))}\ge\\
 +
&\ge\norm{t_2-t_1}-\norm{\phi_x(t_2)-\phi_x(t_1)}
 +
\ge(1-k)\norm{t_2-t_1}
 +
\end{split}
 +
\]
 +
a tedy pro každé $x_1,x_2\in g(\H)$ platí:
 +
\[\norm{f(x_2)-f(x_1)}\le\frac{1}{1-k}\norm{x_2-x_1},\]
 +
tedy zobrazení $f$ je lipschitzovské, tedy i spojité. Vzor otevřené množiny při spojitém zobrazení je otevřený. Proto
 +
$\U=g(\H)=f^{-1}(\H)=\vn{\U}$. Zbývá dokázat, že $f=(g|_\H)^{-1}\in \c{q}$.
 
   
 
   
\renewcommand{\hat}{\widehat}
+
\[g(t)=g(t_0)+g'(t_0)(t-t_0)+\mu(t)\norm{t-t_0}\]
 
+
\[x-x_0=g'(t_0)(f(x)-f(x_0))+\mu(f(x))\norm{f(x)-f(x_0)}\]
\newcommand{\M}{{\mathcal M}}
+
\[f(x)-f(x_0)=(g'(t_0))^{-1}(x-x_0)-
\newcommand{\HH}{{\mathcal H}}
+
(g'(t_0))^{-1}(\mu(f(x))\norm{f(x)-f(x_0)})\]
\renewcommand{\P}{{\mathcal P}}
+
\[\norm{f(x)-f(x_0)}\le\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{x-x_0}+
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
+
\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}\norm{f(x)-f(x_0)}\]
\newcommand{\LL}{{\mathcal L}}
+
\[\norm{f(x)-f(x_0)}\le\frac{\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{x-x_0}}{1-\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}}\]
\renewcommand{\L}{{\mathrm L}}
+
a tedy
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
+
\[f(x)=f(x_0)+(g'(t_0))^{-1}(x-x_0)+\omega(x)\norm{x-x_0}\]
\renewcommand{\rho}{\varrho}
+
a
\renewcommand{\phi}{\varphi}
+
\[
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
+
\norm{\omega(x)}\le\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
+
\frac{\norm{(g'(t_0))^{-1}}}{1-\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
+
\]
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
+
Existuje $f'(x_0)=(g'(t_0))^{-1}$. Pro $x\in\U$, $t\in\H$
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
+
\[f'(x)=(g'(t))^{-1}\]
\newcommand{\Q}{{\mathbbm{Q}}}
+
\item Pokud $g'(t_0)\not=\id{\vec E}$:
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
+
Definujeme
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
+
\[h(x)=x_0-g'(t_0)^{-1}(x-x_0).\]
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
+
Platí, že $G=(h\circ g)\in\c{q}$, $G(t_0)=x_0$,
\newcommand{\CC}{{\mathbbm{C}^*}}
+
$G'(t_0)=(h\circ g)'(t_0)=(g'(t_0))^{-1}\circ g'(t_0)=\id{\vec E}$.
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
+
\end{enumerate}
\newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}}
+
\end{proof}
\newcommand{\II}{{\hskip 1pt\mathbf{I}\hskip 1pt}}
+
\end{theorem}
%definice českých uvozovek
+
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
+
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
+
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
+
 
   
 
   
\renewcommand{\c}[1]{{\mathcal{C}^{(#1)}}}
+
\begin{remark}
\newcommand{\AZR}{\mathrm{AZR}}
+
\begin{enumerate}
 +
\item $g^{-1}=f$
 +
\item $f'(x_0)=(g'(t_0))^{-1}$
 +
\item $\jac f(x_0)=\frac{1}{\jac g(t_0)}$
 +
\end{enumerate}
 +
\end{remark}
 
   
 
   
\newcommand{\0}{\mathrm{O}}
+
\begin{define}
 +
Buď $g$ zobrazení třídy alespoň $\c{1}$ pro každé $t\in\df g$. Nechť
 +
$\jac g(t)\not=0$ (tj. $g$ má regulární derivaci). Pak řekneme, že $g$
 +
je {\bf regulární}.
 +
\end{define}
 
   
 
   
\newcommand{\jac}{{\mathcal J}}
+
\begin{remark}
\newcommand{\nad}{\choose}
+
Regulární zobrazení splňuje předpoklady \ref{VInvZob}, takže je {\bf lokálně
 +
prosté}, tj. $(\forall t)(\exists\H_t)$ takové, že $g$ je na něm prosté.
 +
\end{remark}
 
   
 
   
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
+
\begin{define}
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
+
Zobrazení $g:E\mapsto E$ se nazývá {\bf difeomorfismus}, resp. {\bf
\newcommand{\K}{{\mathcal K}}
+
$q$-difeomorfismus} platí-li
\newcommand{\n}{\hat n}
+
\begin{enumerate}[(I)]
\newcommand{\linf}{\mathop{\underline{\mathrm{lim}}}}
+
\item $g$ je prosté
\newcommand{\lsup}{\mathop{\overline{\mathrm{lim}}}}
+
\item $g$ i $g^{-1}$ jsou třídy $\c{1}$ resp. $\c{q}$.
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
+
\end{enumerate}
 +
\end{define}
 
   
 
   
\newcommand{\df}{\mathop{\operator@font Dom}\nolimits}
+
\begin{remark}
\newcommand{\obr}{\mathop{\operator@font Ran}\nolimits}
+
Regulární zobrazení je {\bf lokálně difeomorfní}.
 
+
\end{remark}
\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits}
+
\newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits}
+
\newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits}
+
\newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits}
+
\newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits}
+
\newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits}
+
\newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits}
+
\newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits}
+
\newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits}
+
\newcommand{\grad}{\mathop{\operator@font grad}\nolimits}
+
\newcommand{\diverg}{\mathop{\operator@font div}\nolimits}
+
\newcommand{\intd}{\mathop{\operator@font int}\nolimits}
+
\newcommand{\extd}{\mathop{\operator@font ext}\nolimits}
+
\newcommand{\ind}{\mathop{\operator@font ind}\nolimits}
+
\newcommand{\rot}{\mathop{\operator@font rot}\nolimits}
+
\newcommand{\Ln}{\mathop{\operator@font \mathrm{Ln}}\nolimits}
+
\newcommand{\rez}{\mathop{\operator@font rez}\nolimits}
+
\newcommand{\Arg}{\mathop{\operator@font Arg}\nolimits}
+
\newcommand{\limx}{\lim\limits}
+
\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow}
+
\renewcommand{\implies}{\Rightarrow}
+
\newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}}
+
\newcommand{\nsk}[1]{\mathop{\not\xrightarrows{#1}}}
+
\newcommand{\posloupnost}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\lbrace #3\right\rbrace }}}
+
\newcommand{\system}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\{#3\right\}}}}
+
\newcommand{\posl}[1]{\posloupnost{1}{\infty}{#1}}
+
\newcommand{\poslo}[1]{\posloupnost{0}{\infty}{#1}}
+
\newcommand{\sys}[1]{\system{1}{\infty}{#1}}
+
\newcommand{\rada}[1]{\sum_0^\infty #1}
+
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
+
\newcommand{\iz}[1]{{#1^\mathrm{i}}}
+
\newcommand{\vn}[1]{{#1^\circ}}
+
\newcommand{\uz}[1]{\overline{#1}}
+
\newcommand{\hr}[1]{\Dot{#1}}
+
\newcommand{\pp}{\subset\subset}
+
\newcommand{\sv}{\,\mathrm{sv}\,}
+
\newcommand{\id}[1]{\mathrm{id}_{#1}}
+
 
   
 
   
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
+
\begin{define}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
+
Zobrazení $g$ se nazývá {\bf otevřené}, platí-li
 
+
\[(A\subset \df g\wedge A=\vn{A})\implies g(A)=\vn{g(A)}.\]
\newcommand{\VEC}[1]{\overset{\rightarrow}{#1}} %pouze pro lineární prostory
+
\end{define}
\newcommand{\covec}[1]{\underset{\leftarrow}{#1}} %malá šipka pro kovektor
+
\newcommand{\COVEC}[1]{\underleftarrow{#1}} %VELKÁ šipka pro kovektor o více znacích
+
 
+
\newcommand{\Sim}[1]{\overset{\sim}{#1}}
+
 
   
 
   
\renewcommand{\H}{{\mathrm{H}}}
+
\begin{theorem}
\newcommand{\V}{{\mathrm{V}}}
+
Je-li $g$ regulární, je otevřené.
\newcommand{\h}{{\mathrm{h}}}
+
\begin{proof}
\newcommand{\im}{{\mathbf{i}}}
+
$x_0\in g(A)$, tedy $(\exists t_0\in A)(g(t_0)=x_0)$. Na $g|_A$
\renewcommand{\d}{{\mathrm{d}}}
+
aplikujeme větu \ref{VInvZob} \\ $(\exists\H_{x_0}\subset A)(g(H_{x_0})=\U,\ x_0\in\U\subset
\newcommand{\dx}{{\,\d x}}
+
g(A))$ a tedy $g(A)$ je otevřená.
\newcommand{\dt}{{\,\d t}}
+
\end{proof}
\newcommand{\dy}{{\,\d y}}
+
\newcommand{\pd}{\partial}
+
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
+
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
+
\newcommand{\la}{\langle}
+
\newcommand{\ra}{\rangle}
+
  
 +
\end{theorem}
  
\newcommand{\bigx}{\mathop{\text{\Huge\lower4.6pt\hbox{X}}}}
+
\begin{remark}
+
Zobrazení regulární a prosté je difeomorfní.
\newcommand{\gammaf}{\boldsymbol{\Gamma}}
+
\end{remark}
\newcommand{\betaf}{{\mathbf{B}}}
+
\makeatother
+
+
%\addtolength{\topmargin}{-24pt}
+
%\addtolength{\textheight}{72pt}
+
+
\addtolength{\textwidth}{72pt}
+
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
+
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
+
+
+
+
+
\theoremstyle{definition}
+
\newtheorem{define}{Definice}[section]
+
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
+
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
+
\newtheorem*{dusl}{Důsledek}
+
\theoremstyle{remark}
+
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
+
\newtheorem*{example}{Příklad}
+
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
+

Verze z 5. 10. 2013, 01:12

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA4

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA4Nguyebin 24. 1. 201414:14
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 24. 1. 201414:28 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníNguyebin 24. 1. 201414:28 preamble.tex
Kapitola15 editovatRegulární zobrazeníKrasejak 7. 9. 201522:32 kapitola15.tex
Kapitola16 editovatImplicitní zobrazeníKubuondr 1. 5. 201709:09 kapitola16.tex
Kapitola17 editovatVarietyKubuondr 4. 3. 201709:48 kapitola17.tex
Kapitola18 editovatVázané extrémyKrasejak 7. 9. 201523:58 kapitola18.tex
Kapitola19 editovatDiferenciální formyKubuondr 12. 3. 201711:53 kapitola19.tex
Kapitola20 editovatKřivkový integrál druhého druhuKubuondr 15. 3. 201722:26 kapitola20.tex
Kapitola21 editovatKřivkový integrál prvního druhuNguyebin 24. 1. 201414:55 kapitola21.tex
Kapitola22 editovatRiemannův integrál jako elementární integrálKubuondr 10. 8. 201811:01 kapitola22.tex
Kapitola23 editovatStupňovité funkceKubuondr 10. 8. 201816:00 kapitola23.tex
Kapitola24 editovatZákladní integrálKubuondr 1. 6. 201711:06 kapitola24.tex
Kapitola25 editovatTřída Lambda plus a L plusKubuondr 2. 4. 201709:14 kapitola25.tex
Kapitola26 editovatTřída Lambda a LKubuondr 11. 8. 201810:16 kapitola26.tex
Kapitola27 editovatLimitní přechodyMazacja2 11. 4. 201621:11 kapitola27.tex
Kapitola28 editovatMěřitelné funkceKubuondr 2. 6. 201709:24 kapitola28.tex
Kapitola29 editovatMěřitelné množinyKubuondr 2. 6. 201709:01 kapitola29.tex
Kapitola30 editovatIntegrál na měřitelné množiněAdmin 1. 8. 201011:04 kapitola30.tex
Kapitola31 editovatVýpočet integráluKubuondr 8. 4. 201709:03 kapitola31.tex
Kapitola33 editovatParametrické integrályKubuondr 2. 6. 201713:38 kapitola33.tex
Kapitola34 editovatNewtonova formuleKrasejak 19. 9. 201501:48 kapitola34.tex
Kapitola39 editovatVnější algebraKubuondr 3. 5. 201721:13 kapitola39.tex
Kapitola35 editovatDivergenční větaKubuondr 3. 6. 201809:22 kapitola35.tex
Kapitola36 editovatKomplexní derivaceKubuondr 31. 5. 201709:27 kapitola36.tex
Kapitola37 editovatHolomorfní funkceKubuondr 31. 5. 201713:57 kapitola37.tex
Kapitola38 editovatLaurentovy řadyKubuondr 5. 6. 201711:01 kapitola38.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:01MAA4_lauren.pdf 01MAA4_lauren.pdf
Image:01MAA4_draha.pdf 01MAA4_draha.pdf
Image:01MAA4_gamma.pdf 01MAA4_gamma.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA4}
 
\section*{Značení}
 
\begin{tabular}{| c | p{250pt} |}
	\hline
	\textbf{Značka}                     & \textbf{Popis}                                       \\ \hline\hline
	$\RR$                          & $\R\cup \left\lbrace -\infty, +\infty \right\rbrace$                    \\
	$\CC$                          & $\C\cup \left\lbrace \infty \right\rbrace$                         \\
	$\mathbbm{X}_0$                     & $\mathbbm{X} \cup \left\lbrace 0 \right\rbrace$, kde $\mathbbm{X}$ je číselná množina   \\
	$\n$                          & $\left\lbrace m \in \N \, \vert \, m \leq n \right\rbrace$                 \\
	$\df f $                        & definiční obor zobrazení $f$                                \\
	$\obr f $                        & obor hodnot zobrazení $f$                                  \\
	$\P(X)$                         & potenční množina (množina všech podmnožin $X$)                       \\
	$\posl{x}$                       & posloupnost jdoucí od $1$ do $+\infty$                           \\
	$\lfloor k \rfloor$                   & dolní celá část čísla $k$                                  \\
	$\left(c,d\right)$                   & otevřený interval                                      \\
	$\left[c,d\right] $                   & uzavřený interval                                      \\
	$\sim$                         & ekvivalence matic, množin či funkcí                             \\
	$\to$                          & bodová konvergence                                     \\
	$\mapsto$                        & přiřazení                                          \\ \hline
	$\vn A$                         & vnitřek množiny $A$                                     \\
	$\hr A$                         & hranice množiny $A$                                     \\
	$\uz A$                         & uzávěr množiny $A$                                     \\
	$\iz A$                         & izolátor množiny $A$                                    \\
	$A'$                          & derivace množiny $A$                                    \\
	$\uz A^Y$                        & množina $A$ uzavřená v množině $Y$                             \\
	$\vn A^Y$                        & množina $A$ otevřená v množině $Y$                             \\
	$\left[\phi \right] $                  & stopa dráhy $\phi$ ($\obr \phi$)                              \\ \hline
	$\VEC V = V^n$                     & lineární vektorový prostor dimenze $n$                           \\
	$\covec V=V^\# = V_n $                 & lineární kovektorový (duální) prostor dimenze $n$                      \\
	$\L(\VEC X,\VEC Y)$                   & normovaný prostor všech spojitých lineárních zobrazení $\VEC X \mapsto \VEC Y$       \\
	$\vert b \ra = \vec b = (b^1,b^2,\dots ,b^r)^\text{T}$ & ket = vektor (kontravariantní tenzor 1.řádu) = sloupcový vektor               \\
	$\la a \vert = \covec a = a^\# =(a_1,a_2,\dots ,a_r)$  & bra = kovektor (kovariantní tenzor 1.řádu) = lineární funkcionál (1-forma) = řádkový vektor \\
	$\covec a \vec b = \la a \vert b \ra$          & akce kovektoru na vektor (funkcionál v bodě) = braket                    \\
	$\la \vec a, \vec b \ra$                & skalární součin vektorů                                   \\
	$\norm{\vec x}_p$                    & $p$--norma vektoru $\vec x$                                 \\ \hline
		$\boldsymbol\omega$                   & diferenciální 1-forma                                    \\
		$\boldsymbol\omega \wedge \boldsymbol\zeta $      & vnější součin forem                                     \\
		$\star \vec x$                     & Hodgeův duál (operátor sdružení)                              \\ \hline
	$\c p(M)$                        & třída všech funkcí majících na množině $M$ spojitou derivaci až do řádu $p$         \\
	$\L^p(M)$                   & normovaný prostor všech Lebesgueovsky integrabilních funkcí na množině $M$ s $p$-normou    \\
	$\pd_k = \frac{\pd}{\pd x_k} $             & operátor parciální derivace podle $k$--té složky                      \\
	$\im$                          & imaginární
	 jednotka                                    \\ \hline
\end{tabular}
 
 
\clearpage
 
\section{Regulární zobrazení}
 
Připomeňme si Banachovu větu:
 
\begin{define}
Zobrazení $f:(X,\rho)\mapsto(X,\rho)$ se nazývá {\bf kontrahující},
právě když
\[(\exists k\in(0,1))(\forall x,y\in X)(\rho(f(x),f(y))\le k\rho(x,y)).\]
\end{define}
 
\begin{theorem}
Každé kontrahující zobrazení na úplném prostoru má právě jeden pevný
bod, tj. existuje takové $x$, že platí $f(x)=x$.
\end{theorem}
 
\begin{theorem}[o~inverzním zobrazení]\label{VInvZob}
Nechť $q\in\N$, $g:E\mapsto E\in\c{q}$, $t_0\in\df g$, $\jac g(t_0)=\det
g'(t_0)\not=0$. Potom existuje $\H_{t_0} = \vn{\H_{t_0}}$ takové, že
\begin{enumerate}[(i)]
\item Zúžení $g|_{\H_{t_0}}$ je prosté,
\item $\U=g(\H_{t_0})=\vn{\U}$, tj. obraz otevřeného okolí je otevřený,
\item $f=(g|_{\H_{t_0}})^{-1}\in\c{q}$.
\end{enumerate}
 
\begin{proof}
Buď $x_0=g(t_0)$, $x=g(t)$. Pak $x-g(t)=0$, $t=x+(t-g(t))=\phi_x(t)$.
\begin{enumerate}[I)]
\item předpokládejme, že $g'(t_0)\in\L(\vec E,\vec E)$,
$g'(t_0)=\id{E}$
\[\phi'_x(t_0)=\id{\vec E}-g'(t_0)=\Theta\]
\[\abs{\phi_x^i(t_2)-\phi_x^i(t_1)}=\abs{(\phi_x^i)'(\xi)(t_2-t_1)}\]
S využitím spojitosti $g$ existuje $\uz{B}(t_0,r)$ taková, že $(\forall t\in
B)\norm{\phi'_x(t)}\le k\in(0,1)$
a zároveň $\uz{B}$ je úplný prostor (je uzavřená v~úplném prostoru).
 
Musíme ještě ověřit, zda $\phi_x:\uz{B}(t_0,r)\mapsto \uz{B}(t_0,r)$.
\[
\begin{split}
\norm{\phi_x(t)-t_0}&=\norm{x+t-g(t)-(x_0+t_0-g(t_0))}=\\
&=\norm{(x-x_0)+(x+t-g(t))-(x+t_0-g(t_0))}\le\\
&\le\norm{x-x_0}+\norm{\phi_x(t)-\phi_x(t_0)}\le (1-k)r+kr \le r
\end{split}
\]
Jestliže je $x\in B(x_0,(1-k)r)$, pak $\phi_x$ na $\uz{B}(t_0,r)$
kontrahuje a $\phi_x$ je $\uz{B}\mapsto\uz{B}$. Z~toho vyplývá, že má
právě jeden pevný bod pro každé $x\in B(x_0,(1-k)r)$ a tedy zvolím-li
si $x\in B$, pak existuje právě jedno $t\in B(t_0,r)$ tak, že platí
$x=g(t)$. Tedy $g|_\H$ je prosté.
 
Definujeme tímto zobrazení $f(x)=t$.
% \[\H=f(B(x_0,(1-k)r))=g^{-1}(B(x_0,(1-k)r)).\]
% Jelikož $g\in\c{q}$, je $\U=B(x_0,(1-k)r)$ otevřená. Zbývá dokázat, že
% $f=(g|_\H)^{-1}\in \c{q}$.
Nejprve ukážeme spojitost $f$.
\[
\begin{split}
\norm{g(t_2)-g(t_1)}&=\norm{x+t_2-\phi_x(t_2)-(x+t_1-\phi_x(t_1))}\ge\\
&\ge\norm{t_2-t_1}-\norm{\phi_x(t_2)-\phi_x(t_1)}
\ge(1-k)\norm{t_2-t_1}
\end{split}
\]
a tedy pro každé $x_1,x_2\in g(\H)$ platí:
\[\norm{f(x_2)-f(x_1)}\le\frac{1}{1-k}\norm{x_2-x_1},\]
tedy zobrazení $f$ je lipschitzovské, tedy i spojité. Vzor otevřené množiny při spojitém zobrazení je otevřený. Proto 
$\U=g(\H)=f^{-1}(\H)=\vn{\U}$. Zbývá dokázat, že $f=(g|_\H)^{-1}\in \c{q}$.
 
\[g(t)=g(t_0)+g'(t_0)(t-t_0)+\mu(t)\norm{t-t_0}\]
\[x-x_0=g'(t_0)(f(x)-f(x_0))+\mu(f(x))\norm{f(x)-f(x_0)}\]
\[f(x)-f(x_0)=(g'(t_0))^{-1}(x-x_0)-
(g'(t_0))^{-1}(\mu(f(x))\norm{f(x)-f(x_0)})\]
\[\norm{f(x)-f(x_0)}\le\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{x-x_0}+
\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}\norm{f(x)-f(x_0)}\]
\[\norm{f(x)-f(x_0)}\le\frac{\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{x-x_0}}{1-\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}}\]
a tedy
\[f(x)=f(x_0)+(g'(t_0))^{-1}(x-x_0)+\omega(x)\norm{x-x_0}\]
a
\[
\norm{\omega(x)}\le\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}
\frac{\norm{(g'(t_0))^{-1}}}{1-\norm{(g'(t_0))^{-1}}\norm{\mu(f(x))}}
\]
Existuje $f'(x_0)=(g'(t_0))^{-1}$. Pro $x\in\U$, $t\in\H$
\[f'(x)=(g'(t))^{-1}\]
\item Pokud $g'(t_0)\not=\id{\vec E}$:
Definujeme
\[h(x)=x_0-g'(t_0)^{-1}(x-x_0).\]
Platí, že $G=(h\circ g)\in\c{q}$, $G(t_0)=x_0$,
$G'(t_0)=(h\circ g)'(t_0)=(g'(t_0))^{-1}\circ g'(t_0)=\id{\vec E}$.
\end{enumerate}
\end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item $g^{-1}=f$
\item $f'(x_0)=(g'(t_0))^{-1}$
\item $\jac f(x_0)=\frac{1}{\jac g(t_0)}$
\end{enumerate}
\end{remark}
 
\begin{define}
Buď $g$ zobrazení třídy alespoň $\c{1}$ pro každé $t\in\df g$. Nechť
$\jac g(t)\not=0$ (tj. $g$ má regulární derivaci). Pak řekneme, že $g$
je {\bf regulární}.
\end{define}
 
\begin{remark}
Regulární zobrazení splňuje předpoklady \ref{VInvZob}, takže je {\bf lokálně
prosté}, tj. $(\forall t)(\exists\H_t)$ takové, že $g$ je na něm prosté.
\end{remark}
 
\begin{define}
Zobrazení $g:E\mapsto E$ se nazývá {\bf difeomorfismus}, resp. {\bf
$q$-difeomorfismus} platí-li
\begin{enumerate}[(I)]
\item $g$ je prosté
\item $g$ i $g^{-1}$ jsou třídy $\c{1}$ resp. $\c{q}$.
\end{enumerate}
\end{define}
 
\begin{remark}
Regulární zobrazení je {\bf lokálně difeomorfní}.
\end{remark}
 
\begin{define}
Zobrazení $g$ se nazývá {\bf otevřené}, platí-li
\[(A\subset \df g\wedge A=\vn{A})\implies g(A)=\vn{g(A)}.\]
\end{define}
 
\begin{theorem}
Je-li $g$ regulární, je otevřené.
\begin{proof}
$x_0\in g(A)$, tedy $(\exists t_0\in A)(g(t_0)=x_0)$. Na $g|_A$
aplikujeme větu \ref{VInvZob} \\ $(\exists\H_{x_0}\subset A)(g(H_{x_0})=\U,\ x_0\in\U\subset
g(A))$ a tedy $g(A)$ je otevřená.
\end{proof}
 
\end{theorem}
 
\begin{remark}
Zobrazení regulární a prosté je difeomorfní.
\end{remark}