01MAA3:Kapitola8: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 1: Řádka 1:
 
%\wikiskriptum{01MAA3}
 
%\wikiskriptum{01MAA3}
\section{Kompaktní prostory}
+
\section{Souvislé prostory}
 
   
 
   
\index{pokrytí}
+
\index{souvislost}
\index{podpokrytí}
+
 
\begin{define}
 
\begin{define}
Buď $X$ topologický prostor, $\S$ systém množin
+
Topologický prostor $(X,\tau)$ je {\bf souvislý}, právě když jeho jedinými
$\{V\}_{V\in\S}$. Řekneme, že $\S$ {\bf pokrývá} $X$ právě když $(\forall
+
obojetnými podmnožinami jsou $X$ a $\emptyset$.
x\in X)(\exists V\in\S)(x\in\vn{V})$.
+
+
Řekneme, že systém $\S_1$ je {\bf podpokrytím systému} $\S$, právě když:
+
\begin{enumerate}[(I)]
+
\item $\S_1\subset\S$,
+
\item $\S_1$ je pokrytím $X$.
+
\end{enumerate}
+
 
\end{define}
 
\end{define}
 +
\bigskip
 
   
 
   
 +
\begin{example}
 +
Příklad topologického prostoru, který není souvislý je množina X s více než dvěma prvky a s diskrétní topologií.
 +
Protože je každá podmnožina X obojetná.
 +
\end{example}
 
   
 
   
 
\begin{remark}
 
\begin{remark}
Je-li  $S \subset \tau$, nazýváme pokrytí {\bf otevřeným pokrytím}. Někdy zavádíme i uzavřené pokrytí $S \subset c\tau \subset \P(x)$. Otevřené se prý hodí pro použití v integrálech.
+
Prostor $X$ je souvislý, právě když ho nelze zapsat jako sjednocení
 +
dvou otevřených neprázdných disjunktních podmnožin.
 
\end{remark}
 
\end{remark}
 +
\bigskip
 +
\begin{theorem}
 +
Buď $A_\alpha$ systém souvislých množin takový, že každé 2 mají
 +
neprázdný průnik. Potom sjednocení $A=\bigcup A_\alpha$ je souvislá
 +
množina.
 +
\begin{proof}
 +
Buď $A=B_1\cup B_2$, $B_\iota=\vn{B_\iota}^A$, $B_1\cap
 +
B_2=\emptyset$. Potom $A_\alpha=(B_1\cap A_\alpha)\cup(B_2\cap
 +
A_\alpha)$ a protože $B_\iota$ jsou v~$A$ otevřené, platí, že
 +
$(B_\iota\cap A_\alpha)=\vn{(B_\iota\cap A_\alpha)}^{A_\alpha}$.
 
   
 
   
\index{kompaktní prostor}
+
Protože $A_\alpha$ jsou souvislé, $A_\alpha$ musí být buď podmnožinou
\begin{define}
+
$B_1$ nebo $B_2$. Všechny $A_\alpha$ pak musí ležet buď v~$B_1$ nebo
Topologický prostor nazveme {\bf kompaktním}, právě když každé jeho otevřené
+
$B_2$, neboť každé 2 mají neprázdný průnik. Pak ale $B_1$ nebo $B_2$
pokrytí má konečné podpokrytí.\bigskip
+
je prázdná, což je spor.
\end{define}
+
\end{proof}
+
\end{theorem}
\begin{remark}
+
\bigskip
\begin{enumerate}
+
\begin{theorem}
\index{kompaktní množina}
+
Nechť $A\subset X$, $A\subset B\subset\uz{A}$. Pak je-li $A$ souvislá,
\item Množinu $A\subset X$ nazveme kompaktní, právě když $A$ jako
+
jsou i $\uz A$ a $B$ souvislé.
topologický podprostor je kompaktní.\bigskip
+
\begin{proof}
\item Každá konečná množina je kompaktní.\bigskip
+
\begin{enumerate}[a)]
\item V~metrickém prostoru je každá kompaktní množina omezená.\bigskip
+
\item \emph{ (sporem)} Buď $x\in A'$, $B=A\cup\{x\}$. Nechť $B=B_1\cup B_2$,
\item $\R $ není kompakt, ale $\RR$ už kompakt je. \bigskip
+
$B_\iota=\vn{B_\iota}^B$, $B_1\cap B_2=\emptyset$. Potom
\item Kompaktnost nezávisí na metrice.  \bigskip
+
$A=(A\cap B_1)\cup(A\cap B_2)$.  
\item Konečné sjednocení kompaktních množin je kompaktní.\bigskip
+
Platí, že $(B_\iota\cap A)=\vn{(B_\iota\cap
 +
A)}^{A}$, proto buď $A\subset B_1$ nebo $A\subset B_2$
 +
$\implies$ buď $\uz{A}^B\subset\uz{B_1}^B$ nebo $\uz{A}^B\subset\uz{B_2}^B$,
 +
$\implies$ buď $B\subset\uz{B_1}^B$ nebo $B\subset\uz{B_2}^B$, což je
 +
spor.\bigskip
 +
\item $B=\bigcup_{x\in B}(A\cup\{x\})$, tedy $B$ vzniklo sjednocením
 +
souvislých množin s~neprázdným průnikem.
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
\end{remark}
+
\end{proof}
+
\end{theorem}
 +
\bigskip
 
\begin{theorem}
 
\begin{theorem}
Prostor $X$ je kompaktní, právě když každý systém uzavřených množin
+
Jedinými souvislými množinami v~$\R$ jsou intervaly.
s~prázdným průnikem obsahuje konečný podsystém s~prázdným průnikem.
+
 
\begin{proof}
 
\begin{proof}
Množina $A_\alpha$ je uzavřená, právě když ji lze vyjádřit jako
+
\begin{enumerate}[a)]
$A_\alpha=X\sm B_\alpha$, kde $B_\alpha$ je otevřená množina. Dále
+
\bigskip\item $A$ není interval $\implies$ $A$ není souvislá:
platí, pomocí de Morganových zákonů :
+
 +
Nechť tedy $A$ není interval, tj. platí, že
 
\[
 
\[
\emptyset=\bigcap_{\alpha\in\I}A_\alpha=
+
(\exists x_1,x_2\in A)(\exists c\in\R)(x_1<c<x_2\wedge c\not\in A).
\bigcap_{\alpha\in\I}(X\sm B_\alpha)=
+
X\sm\bigcup_{\alpha\in\I}B_\alpha
+
\iff
+
X\subset\bigcup_{\alpha\in\I}B_\alpha
+
 
\]
 
\]
a existuje konečné podpokrytí.
+
Buďte $B_1=A\cap(-\infty,c)$, $B_1=A\cap(c,+\infty)$, tedy
\end{proof}
+
$B_\iota=\vn{B_\iota}^A$. $A=B_1\cup B_2$ a přitom $B_1$ a $B_2$ jsou
\end{theorem}
+
otevřené, neprázdné a disjunktní, tudíž $A$ není souvislá množina.
 +
\bigskip
 +
\item $A$ je interval $\implies$ $A$ je souvislá:
 
   
 
   
\begin{remark}
+
Nechť $A=/\alpha,\beta/$ je libovolný interval, $B=\uz{B}^A=\vn{B}^A$,
\begin{enumerate}
+
$B\not=\emptyset$ neprázdná obojetná podmnožina $A$. Dokážeme, že
\item Nechť $A_n=\uz{A_n}$, $A_n\supset A_{n+1}$ klesající (ve smyslu
+
$B=A$. Buď $c\in B$, $b=\sup\{x\in\R~|~\left[ c,x\right] \subset B\}$.
inkluze) posloupnost uzavřených množin v kompaktním prostoru a nechť platí
+
\[\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n=\emptyset.\]
+
Předpokládejme, že $b<\beta$. Z~2. vlastnosti supréma vyplývá, že
Pak nutně existuje $n\in\N$ takové, že $A_n=\emptyset$.
+
\[(\forall\epsilon>0)(\exists x\in \left( b-\epsilon,b\right] )
\item Pro klesající posloupnost uzavřených neprázdných množin v kompaktním prostoru musí
+
(\left[  c,x\right] \subset B),\] tedy v~libovolném okolí bodu $b$ leží bod
platit:
+
z~$B$, z~čehož vyplývá, že $b\in\uz{B}^A=B$.
\[\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\not=\emptyset.\]
+
\item Buď $(X,\rho)$ kompaktní metrický prostor, $A_n=\uz{A_n}$,
+
Protože $b\in B$, z~otevřenosti $B$ vyplývá existence takového
$A_n\supset A_{n+1}$, $d(A_n)\to 0$, $ A_n \neq \emptyset$. Pak existuje právě jedno $x$
+
$\epsilon$, že platí $\left[ b-\epsilon,b+\epsilon\right] \subset B$. Současně
takové, že platí
+
ale $\left[ c,b\right] \subset B$, takže $\left[ c,b+\epsilon\right] \subset B$, což
\[x\in\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n.\]
+
je spor s~1. vlastností supréma, tedy $b=\beta$.
 +
 +
Analogicky se dokáže tvrzení pro dolní hranici intervalu a z~obou pak
 +
vyplývá, že nutně $A=B$.
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
\end{remark}
+
\end{proof}
\begin{theorem}
+
Uzavřený interval v $\R^n$ je kompaktní.
+
% dodělat důkaz
+
 
\end{theorem}
 
\end{theorem}
+
 
\begin{remark}
+
\clearpage
Intervalem v $\R^n$ se myslí kartézský součin intervalů z $\R$.
+
\end{remark}
+
+
 
   
 
   
 
\begin{theorem}
 
\begin{theorem}
Buď $A$ kompaktní podmnožina Hausdorffova topologického prostoru $X$. Potom $A$ je
+
Spojitý obraz souvislé množiny je souvislý.
uzavřená.
+
 
\begin{proof}
 
\begin{proof}
Buď $x\in X\sm A$ bod z~doplňku množiny $A$. Pak platí:
+
Buď $f(X)=B_1\cup B_2$, $B_\iota=\vn{B_\iota}^{f(X)}$, $B_1\cap
\[(\forall y\in A)(y\neq x)(\exists\H_x,\H_y)(\H_x\cap\H_y=\emptyset).\]
+
B_2=\emptyset$. Pak $X=f^{-1}(B_1)\cup f^{-1}(B_2)$. Množiny
Dále platí:
+
$f^{-1}(B_1)$ a $f^{-1}(B_2)$ jsou otevřené (to vyplývá ze spojitosti
\[A=\bigcup_{y\in A}(A\cap\H_y)\subset\bigcup_{y\in A}\H_y,\]
+
$f$) a disjunktní (to vyplývá z~jednoznačnosti obrazu), tedy vzor není
tedy systém okolí $H_{y_\alpha}$ pokrývá množinu $A$. Protože $A$ je
+
souvislý, což je spor.
kompaktní, existuje její konečné podpokrytí, tedy
+
\[A=\bigcup_{i=1}^n(A\cap\H_{y_i})\subset\bigcup_{i=1}^n\H_{y_i}.\]
+
Jelikož pro okolí bodů $y$ a pro odpovídající okolí bodu $x$ platí
+
$\H_{x_i}\cap\H_{y_i}=\emptyset$, pro průnik všech okolí bodu $x$
+
platí:
+
\[
+
\H_x\cap A=\left(\bigcap_{i=1}^n\H_{x_i}\right)\cap A=\emptyset,
+
\]
+
tedy existuje okolí bodu $x$ disjunktní s~množinou $A$, takže $x$ je
+
bod z~vnějšku množiny. Všechny body z~doplňku množiny $A$ leží ve
+
vnitřku doplňku, tudíž doplněk je otevřený, tudíž $A$ je uzavřená.
+
 
\end{proof}
 
\end{proof}
 
\end{theorem}
 
\end{theorem}
 
\bigskip
 
\bigskip
 +
\begin{theorem}
 +
Spojitá reálná funkce nabývá na souvislé kompaktní množině infima, suprema a všeho mezi tím. 
 +
\end{theorem}
 +
% chybí důkaz
 +
 +
\index{svázanost}
 +
\index{komponenta souvislosti}
 +
\begin{define}
 +
Definujme na $X\times X$ relaci svázanosti: $x\sv y$, právě když
 +
existuje souvislá množina $A\subset X$ taková, že $x\in A$ a $y\in
 +
A$. Všechny třídy podle ekvivalence $x\sv y$ nazveme {\bf komponentami
 +
souvislosti}.
 +
\end{define}
 +
 
\begin{remark}
 
\begin{remark}
V~kompaktním prostoru jsou všechny uzavřené množiny kompaktní.
+
\begin{enumerate}
\begin{proof}
+
\item Komponenta souvislosti bodu $x$ je největší souvislá množina
%Implikace kompaktní $\implies$ uzavřená byla dokázána v~předchozí
+
obsahující $x$.
%větě. Uvažujme systém uzavřených množin $A_\alpha\subset A$ s~prázdným
+
\item Komponenta souvislosti bodu x je uzavřená množina v X.
%průnikem. Jelikož $A$ je uzavřená v~$X$, jsou $A_\alpha$ uzavřené
+
\end{enumerate}
%v~$X$. Prostor $X$ je ovšem kompaktní, tudíž konečný podsystém
+
%$A_{\alpha_i}$ s prázdným průnikem existuje.
+
Pro libovolnou uzavřenou množinu $M$ nalezneme její pokrytí $\{G_\alpha \}$ a doplníme ho otevřenou množinou $G:= X\sm M$ na pokrytí celého prostoru $X$.  
+
Nalezneme konečné podpokrytí $X$, označíme ho $\{G_i ~|~ i\in \hat{n} \}$. Toto pokrytí musí obsahovat  $G$, proto mu dáme první index. Potom $\{G_i ~|~ i \in \{2, \ldots ,n\} \}$ je konečným pokrytím $M$.
+
+
\end{proof}
+
 
\end{remark}
 
\end{remark}
 
\bigskip
 
\bigskip
\begin{theorem}
 
Buď $\VEC X$ konečnědimenzionální lineární prostor. Potom $A\subset \VEC X$ je kompaktní,
 
právě když je uzavřená a omezená.
 
\begin{proof}
 
\begin{enumerate}[a)]
 
\item Implikace $\Rightarrow$ je triviální.
 
\item $\Leftarrow$: Buď $A$ omezená a uzavřená.
 
\begin{enumerate}[1)]
 
\item $\VEC X=\R^n$, $\norm{\ }=\norm{\ }_\infty=\max_{i\in\n}\abs{x_i}$.
 
 
   
 
   
$A$ je omezená, tudíž $A\subset
 
B(0,R)\subset\uz{B}(0,R)$. $\uz{B}(0,R)$ je interval, který je
 
v~$\R^n$ kompaktní. $A$ je uzavřená v~kompaktním prostoru, tedy $A$ je
 
kompaktní.
 
 
   
 
   
\item $\VEC X=V^n$, $\norm{\ }=\norm{\ }_\infty=\max_{i\in\n}\abs{x_i}$.
+
\index{lokální souvislost}
 +
\begin{define}
 +
Řekneme, že prostor $X$ je {\bf lokálně souvislý}, právě když každé okolí má
 +
souvislé podokolí.
 +
\end{define}
 
   
 
   
Každý vektor $\vec x\in V^n$ lze vyjádřit jako kombinaci bázových
 
vektorů
 
\[\vec x=\sum_{i=1}^n x^i\vec{e_i}.\]
 
Buď $f:\vec x\mapsto (x^1,\dots,x^n)$. Zobrazení $f$ je homeomorfním
 
zobrazením $V^n$ do $R^n$, tudíž $(V^n,\norm{\ }_\infty)$ a
 
$(R^n,\norm{\ }_\infty)$ jsou homeomorfní.
 
 
   
 
   
\item $\VEC X=V^n$, $\norm{\ }$ libovolná.
+
\begin{remark}
 +
Otevřené množiny v~lineárním prostoru jsou lokálně souvislé.
 +
\end{remark}
 +
\bigskip
 +
\index{dráha}
 +
\index{stopa dráhy}
 +
\begin{define}
 +
{\bf Dráhou v~topologickém prostoru} rozumíme každé spojité zobrazení
 +
kompaktního intervalu z~$\R$ do $X$.
 
   
 
   
Pro libovolný vektor $\vec x$ platí:
+
Množinu $[\phi]=\{\phi(x)~|~x\in\left[ \alpha, \beta\right] \}$ nazýváme {\bf stopa
\[\norm{\vec x}\le\sum_{i=1}^n\abs{x^i}\norm{\vec{e_i}}\le
+
dráhy}.
\sum_{i=1}^n\norm{\vec{e_i}}\norm{\vec x}_\infty=
+
K\norm{\vec x}_\infty,\]
+
 
   
 
   
což je jedna část nerovnosti z~věty \ref{hom_lin}. Kromě toho z~tohoto
+
Jestliže $[\phi]\cap A\not=\emptyset$, říkáme, že dráha {\bf protíná}
vztahu vyplývá spojitost identity
+
$A$. Jestliže dráha protíná jednobodovou množinu $\{x\}$, říkáme, že
$(X,\norm{\ }_\infty)\mapsto (X,\norm{\ })$.
+
dráha {\bf prochází} bodem $x$.
+
\bigskip
Libovolná koule $\uz{B}(0,R)\subset (X,\norm{\ })$ je uzavřená, díky
+
\index{orientovaný součet drah}
spojitosti je uzavřená i~v~$(X,\norm{\ }_\infty)$.
+
{\bf Orientovaný součet dvou drah}: Jestliže koncový bod jedné dráhy splývá
$A=\{x\in X|\norm{\vec x}_\infty=1\}$ je uzavřená a omezená
+
s~počátečním bodem druhé dráhy ($\phi_1(\beta_1)=\phi_2(\alpha_2)$), pak
v~$(X,\norm{\ }_\infty)$,
+
$(A,\norm{\ }_\infty)\subset (X,\norm{\ }_\infty)$.
+
+
Dále platí:
+
 
\[
 
\[
\bigcap_{R>0}\left(\uz{B}(0,R)\cap A\right)=\emptyset,
+
(\phi_1\dotp\phi_2)(t)=\phi(t)=
 +
\begin{cases}
 +
\phi_1(t) & \text{pro $t\in\left[ \alpha_1,\beta_1\right] $}\\
 +
\phi_2( t+ \alpha_2 - \beta_1) & \text{pro $t\in\left[ \beta_1,\beta_1+\beta_2-\alpha_2\right] $}
 +
\end{cases}
 
\]
 
\]
neboť v~průniku koulí leží pouze $0$, ta ale neleží v~$A$ a platí tedy
+
\bigskip
$(\exists\rho>0)(\uz{B}(0,\rho)\cap A=\emptyset)$.
+
\end{define}
 
   
 
   
Pak $(\forall\vec x)(\norm{\vec x}\le\rho\implies
 
\norm{\vec x}_\infty\not=1)$.
 
 
   
 
   
Dokážeme, že v~takovém případě $\norm{\vec x}_\infty<1$. Nechť platí,
+
\begin{remark}
že $\norm{\vec{x_0}}\le\rho\wedge \norm{\vec{x_0}}_\infty>1$. Pak
+
Stopa dráhy je vždy souvislá.
\[
+
\end{remark}
\norm{\frac{\vec{x_0}}{\norm{\vec{x_0}}_\infty}}=
+
\frac{1}{\norm{\vec{x_0}}_\infty}\norm{\vec{x_0}}<
+
\norm{\vec{x_0}}\le\rho,
+
\]
+
ale
+
\[
+
\norm{\frac{\vec{x_0}}{\norm{\vec{x_0}}_\infty}}_\infty=
+
\frac{1}{\norm{\vec{x_0}}_\infty}\norm{\vec{x_0}}_\infty=1,
+
\]
+
což je spor. Tedy $(\forall\vec x)(\norm{\vec x}\le\rho\implies
+
\norm{\vec x}_\infty<1)$.
+
 
   
 
   
Pro všechny $\vec x\not=0$ pak platí:
+
\begin{define}
\[
+
Opačně orientovanou drahou k~dráze $\phi$ je dráha
\norm{\frac{\vec x}{\norm{\vec x}}\rho}=\rho,
+
$\dotm\phi(t)=\phi(-t)$, kde $t\in\left[ -\beta,-\alpha\right] $
\]
+
\end{define}
tedy
+
\[
+
\begin{remark}
\norm{\frac{\vec x}{\norm{\vec x}}\rho}_\infty<1,
+
$\phi_1\dotm\phi_2=\phi_1\dotp(\dotm\phi_2)$ za předpokladu, že dráhy
\]
+
mají stejný koncový bod.
z~čehož vyplývá
+
\end{remark}
\[
+
\bigskip
\norm{\vec x}_\infty<\frac1\rho\norm{\vec x}.
+
\begin{theorem}
\]
+
Buď $A$ množina z~$X$, buď $\phi$ dráha spojující nějaký vnitřní a
Pro $\vec x=0$ ve vztahu nastává rovnost. Dokázali jsme tedy druhou
+
vnější bod z~$A$, tj. $[\phi]\cap\vn{A}\not=\emptyset \wedge[\phi]\cap\vn{(X\sm
část nerovnosti.
+
A)}\not=\emptyset$. Potom $[\phi]\cap\hr{A}\not=\emptyset$.
\end{enumerate}
+
\end{enumerate}
+
\begin{proof}
 +
\emph{ (sporem)} Buď $B$ souvislá množina $(B\cap A\not=\emptyset\wedge
 +
B\cap \vn{(X\sm A)}\not=\emptyset)$ a předpokládejme, že
 +
$B\cap\hr{A}=\emptyset$. Pak ale
 +
$B=(B\cap\vn{A})\cup(B\cap\vn{(X\sm A)})$, tedy $B$ lze vyjádřit jako
 +
sjednocení dvou disjunktních otevřených množin, což je spor s~tím, že
 +
$B$ je souvislá. Důkaz věty pak dostáváme, pokud položíme $B=[\phi]$, neboť stopa dráhy je souvislá množina (spojitý obraz intervalu v $\R$ tj. souvislé množiny je souvislý).
 
\end{proof}
 
\end{proof}
 
\end{theorem}
 
\end{theorem}
 +
\bigskip
 
   
 
   
\index{hromadná hodnota}
+
 +
\index{lineární souvislost}
 
\begin{define}
 
\begin{define}
Buď $\posl{x_n}\subset X$. Pak $a$ je hromadnou hodnotou posloupnosti,
+
$X$ je lineárně souvislá, právě když libovolné dva body z~$X$ lze
právě když v~libovolném okolí $\H_a$ bodu $a$ leží nekonečně mnoho
+
spojit dráhou.
členů posloupnosti.
+
 
\end{define}
 
\end{define}
\bigskip
+
 
\begin{remark}
 
\begin{remark}
 
\begin{enumerate}
 
\begin{enumerate}
\item Jestliže $x_n\to a$, pak $a$ je hromadnou hodnotou $\posl{x_n}$.
+
\item Lineárně souvislý prostor je souvislý, opačná implikace neplatí.  
\bigskip\item V~kompaktním prostoru má každá posloupnost alespoň jednu
+
hromadnou hodnotu.
+
 
\begin{proof}
 
\begin{proof}
Nechť $A_n=\{x_k\}_{k\ge n}$. Pak $\uz{A_n}\not=\emptyset$,
+
Libovolný bod $x\in X$ lze spojit s~ostatními body $X$ dráhou. Tyto
$\uz{A_n}\supset\uz{A_{n+1}}$, takže platí:
+
dráhy mají neprázdný průnik a jejich sjednocením je prostor $X$. Tedy
\[a\in\bigcap_{n=1}^\infty\uz{A_n}\not=\emptyset,\]
+
$X$ lze vyjádřit jako sjednocení množin s~neprázdným průnikem, takže
kde $a \in \bigcap_{n=1}^\infty\uz{A_n}$. Dokážeme nyní, že $a$ je hromadným bodem, tj. že v každém jeho okolí leží nekonečně mnoho členů posloupnosti. $(Sporem)$: předpokládejme opak, tedy $\exists\H_a$ tak, že
+
$X$ je souvislý.
$\posl{x_n}\bigcap\H_a$ je konečná. Potom $\exists m$, tak, že pro $\forall n>m$ je $A_n\bigcap\H_a=\emptyset \wedge a \in\uz{A_n}$, což je spor (viz definice bodu v uzávěru).
+
\end{proof}
+
\bigskip\item V~kompaktním prostoru posloupnost konverguje, právě když má
+
právě jednu hromadnou hodnotu.
+
\begin{proof}
+
Implikace konverguje $\implies\exists_1$ je zřejmá. Opačnou implikaci
+
dokážeme sporem. Nechť posloupnost nekonverguje, tj. existuje okolí
+
hromadné hodnoty $\H_a$ takové, že v~$X\sm\H_a$ leží ještě nekonečně
+
mnoho členů posloupnosti. Platí, že $X\sm\H_a=\uz{X\sm\H_a}$, tedy
+
$X\sm\H_a$ je kompaktní. Podle poznámky 1. tam ale posloupnost musí
+
mít další hromadnou hodnotu, což je spor.
+
 
\end{proof}
 
\end{proof}
 +
\item Naopak to neplatí --- např. množina
 +
\[
 +
\{0\}\times\left[ -1,1\right] \cup
 +
\left\{\left.\left(x,\sin\frac1x\right)~\right|~x\in\R\sm\{0\}\right\}
 +
\]
 +
je souvislá, ale není souvislá lineárně. Množiny
 +
$\{(x,\sin\frac1x)~|~x\in\Rm\}$ a $\{(x,\sin\frac1x)~|~x\in\Rp\}$ jsou
 +
souvislé (jsou to spojité obrazy intervalu), souvislé jsou tedy i
 +
jejich uzávěry $\{0\}\times\left[ -1,1\right] \cup\{\dots\}$. Sjednocení
 +
uzávěrů je souvislé, ale body $(x,\sin\frac1x)$ a $(y,\sin\frac1y)$
 +
pro $x\in\Rm$ a $y\in\Rp$ nelze spojit dráhou.
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
 
\end{remark}
 
\end{remark}
 
\bigskip
 
\bigskip
\begin{lemma}[Lebesgue]
 
\label{lebesgue}
 
Buď $(X,\rho)$ metrický prostor, kde každá posloupnost má alespoň
 
jednu hromadnou hodnotu, $\{V\}_{V\in\S}$ otevřené pokrytí tohoto
 
prostoru. Potom existuje $\epsilon$ tak, že každá koule o~poloměru
 
$\epsilon$ leží alespoň v~jedné z~pokrývajících množin.
 
\bigskip
 
\begin{proof}
 
Pro spor předpokládejme existenci takového otevřeného pokrytí $\{V\}_{V\in S}$, že pro každé $\epsilon$ existuje koule o poloměru $\epsilon$ taková, jenž není podmnožinou žádné z vykrývajících množin z S.
 
 
   
 
   
Vezměme tedy libovolné otevřené pokrytí $\{V\}_{V\in S}$ a uvažujme posloupnost $\posl{\epsilon_n}=1/n$. Dle předpokladů sporu pro ni existuje posloupnost koulí $\posl{B_n(x_n,\epsilon_n)} = $ takových, aby žádná koule nebyla podmnožinou žádné z vykrývajících množin.
+
\index{lokální lineární souvislost}
 +
\begin{define}
 +
Prostor $X$ je {\bf lokálně lineárně souvislý}, právě když každé okolí
 +
na $X$ má lineárně souvislé podokolí.
 +
\end{define}
 
   
 
   
Dle předpokladu věty existuje pro $\posl{x_n}$ vybraná posloupnost $x_{k_n}\to a$. Nalezněme $V\in\{V\}_{V\in S}$ tak, aby $a \in \vn{V}$, pak určitě $\exists B(a,r)\subset V$.
 
 
   
 
   
Z definice limity najděme $n_0^{(1)}$ tak, aby $(\forall n > n_0^{(1)})(\rho(x_{k_n},a)<\frac{r}{2})$, a $n_0^{(2)}$ tak, aby $(\forall n > n_0^{(2)})(\frac{1}{k_n}<\frac{r}{2})$.
 
 
Po volbě $x_0 = \max\{n_0^{(1)},n_0^{(2)}\}$ platí ($\forall n > n_0)(\posl{B_{k_n}} \subset V)$, což je spor s volbou posloupnosti $\posl{B_n}$.
 
\end{proof}
 
\end{lemma}
 
 
\bigskip
 
\bigskip
\begin{lemma}[Borel]
+
\begin{theorem}
\label{borel}
+
Buď $X$ lokálně lineárně souvislý prostor. Potom
Buď $(X,\rho)$ metrický prostor, kde každá posloupnost má alespoň
+
\begin{enumerate}[(I)]
jednu hromadnou hodnotu. Potom pro každé $\epsilon$ existuje konečná
+
\item Je-li $X$ souvislý, pak je souvislý lineárně.
\index{$\epsilon$ síť}
+
\item Není-li $X$ souvislý, pak všechny komponenty $X$ jsou obojetné a
$\epsilon$-síť (konečný počet koulí o~poloměru $\epsilon$ se středy
+
lineárně souvislé.
vzdálenými od sebe minimálně $\epsilon$, které pokrývají $X$).
+
\end{enumerate}\bigskip
 
\begin{proof}
 
\begin{proof}
 +
\begin{enumerate}[(I)]
 +
\item Zvolme bod $x\in X$ pevně, nechť $A_x=\{y~|~x\phi y\}$ množina
 +
všech bodů $y$, které lze spojit drahou s~$x$. Množina $A_x$ je
 +
neprázdná (obsahuje přinejmenším bod $x$). Dokážeme, že $A_x$ je
 +
obojetná:
 +
\begin{enumerate}[a)]
 +
\bigskip\item Důkaz, že $A_x$ je otevřená:
 
   
 
   
Pro spor předpokládejme existenci takového $\epsilon>0$, pro něž nebude existovat konečná $\epsilon$-síť. Nechť tedy takové $\epsilon$ existuje. Vezměme si libovolné $\{B_\alpha(x_\alpha,\epsilon)\}_{\alpha\in I}$ pokrytí prostoru X splňující $(\forall\alpha,\beta\in I)(\alpha \not= \beta)(\rho(x_\alpha,x_\beta)\geq\epsilon)$. Takové pokrytí nemůže být podle předpokladů sporu konečné, bude tedy spočetné, nebo dokonce nespočetné.
+
Buď $y\in A_x$. Pak existuje lineárně souvislé okolí $\H_y$. Pro
 +
libovolné $z\in\H_y$ platí, že $z\psi y\wedge y\phi x$, tedy
 +
$x(\phi\dotp\psi)z$, tedy $z$ lze spojit drahou s~$x$ a $z\in
 +
A_x$. Každý bod $y\in A_x$ leží v~$A_x$ i~s~okolím, tedy $A_x$ je
 +
otevřená.
 
   
 
   
Vyberme z něj libovolnou posloupnost koulí, označme ji $\posl{B(x_n,\epsilon)}$. Posloupnost $\posl{x_n}\subset X$ musí mít dle předpokladů věty hromadnou hodnotu, existuje tedy konvergentní vybraná posloupnost, což je spor s minimální vzdáleností $\epsilon$.
+
\bigskip\item Důkaz, že $A_x$ je uzavřená:
 
   
 
   
\end{proof}
+
Buď $y\not\in A_x$. Bod $y$ má lineárně souvislé okolí
\end{lemma}
+
$\H_y$. Předpokládejme, že $\H_y\cap A_x\not=\emptyset$. Pak ale pro
\bigskip
+
$z\in \H_y\cap A_x$ existují $\phi$ a $\psi$ takové, že $x\phi z\wedge
\begin{theorem}[Weierstrass]
+
z\psi y$, tedy $y\in A_x$, což je spor. Tedy
Buď $X$ metrický prostor. Potom $X$ je kompaktní, právě když každá
+
$\H_y\cap A_x=\emptyset$ a $A_x$ je uzavřená.
posloupnost má konvergentní podposloupnost.
+
\end{enumerate}
\begin{proof}
+
Prostor $X$ je souvislý, tedy jedinými jeho obojetnými podmnožinami
 +
jsou $X$ a $\emptyset$. Protože $A_x$ je obojetná a neprázdná, je
 +
$A_x=X$, takže $X$ je lineárně souvislý.
 +
 +
\bigskip\item
 
\begin{enumerate}[a)]
 
\begin{enumerate}[a)]
\item Implikace $\Rightarrow$ je dokázaná.
+
\bigskip\item Každá komponenta je souvislá, podle předchozích úvah je souvislá
\item $(\Leftarrow)$: Buď $A_\alpha$ libovolné pokrytí prostoru
+
lineárně.
$X$. Potom podle \ref{lebesgue} existuje $\epsilon$ tak, že každá
+
\bigskip\item Pro každý bod $x\in A$ platí, že $A$ je největší souvislá
koule o~poloměru $\epsilon$ leží v~některé z~pokrývajících
+
množina obsahující bod $x$, tedy $A$ je uzavřená.
množin. Podle \ref{borel} stačí k~pokrytí $X$ konečný počet těchto
+
\bigskip\item Každý bod $x\in A$ má lineárně souvislé okolí, které je
koulí. Hledaným konečným podpokrytím je množina nadmnožin koulí
+
podmnožinou $A$, takže $A$ je otevřená.
$B(x_i,\epsilon)$.
+
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
 
\end{enumerate}
\end{proof}
 
\end{theorem}
 
\bigskip
 
\begin{theorem}
 
Buď $f:X\mapsto Y$ spojité zobrazení topologického prostoru. Potom
 
je-li $X$ kompaktní, je i $f(X)$ kompaktní.
 
\begin{proof}
 
Buď $\S$ pokrytí $f(X)$. Potom vzor $\S$ je pokrytí $X$, neboť vnitřek
 
a otevřenost se přenáší z~$Y$ do $X$. $X$ je kompaktní, takže má
 
$f^{-1}(\S)$ konečné podpokrytí. Konečným podpokrytím $f(X)$ je pak
 
konečná množina obrazů množin pokrývajících $X$.
 
 
\end{proof}
 
\end{proof}
 
\end{theorem}
 
\end{theorem}
 
   
 
   
\begin{theorem}
+
\index{oblast}
Buď $f$ zobrazení spojité na kompaktní množině $A\mapsto\R$. Potom $f$
+
\begin{define}
nabývá na $A$ svého infima a supréma.
+
V~topologickém prostoru se {\bf oblastí} rozumí otevřená a souvislá
\begin{proof}
+
množina.
$f(A)$ je kompaktní, tudíž omezená a uzavřená, takže infimum a
+
\end{define}
suprémum v~ní leží.
+
\end{proof}
+
\end{theorem}
+
 
   
 
   
 
\begin{remark}
 
\begin{remark}
Ale nikoliv všeho mezi nimi. K tomu je potřeba předpoklad souvislosti, který bude probrán v následující kapitole.
+
V~lineárním prostoru je každá oblast lokálně lineárně souvislá a každé
 +
2 body v~ní lze spojit lomenou čarou tvořenou konečně mnoha
 +
\uv{segmenty.}
 
\end{remark}
 
\end{remark}
+
 
+
+
\bigskip
+
\index{stejnoměrná spojitost}
+
 
\begin{define}
 
\begin{define}
Buď $(X,\rho)$ metrický prostor, $f:(X,\rho)\mapsto (Y,\sigma)$ spojité
+
Omezená oblast $D\subset\R^2$ se nazývá {\bf jednoduše souvislá},
zobrazení. Řekneme, že $f:X\mapsto Y$ je stejnoměrně spojité, právě
+
právě když $D$ i $\R^2\sm D$ jsou souvislé množiny.
když
+
\[(\forall\epsilon>0)(\exists\delta>0)(\forall x,y \in X)(\rho(x,y)<\delta\implies\sigma(f(x),f(y))<\epsilon).\]
+
 
\end{define}
 
\end{define}
\bigskip
+
 
\begin{theorem}[Cantor]
+
\begin{remark}
Zobrazení $f$ spojité na kompaktní množině $X$ je spojité stejnoměrně.
+
Jednoduše souvislá oblast je tedy množina \uv {bez děr}.
\begin{proof}
+
\end{remark}
Důkaz provedeme sporem. Nechť platí
+
\[(\exists\epsilon>0)(\forall\delta>0)(\exists x,y \in X)
+
(\rho(x,y)<\delta\wedge\sigma(f(x),f(y))\ge\epsilon).\]
+
Buď $\posl{x_n}$,$\posl{y_n}$ posloupnosti takové, že platí
+
\[\rho(x_n,y_n)<\frac1n,\quad \sigma(f(x_n),f(y_n))\ge\epsilon.\]
+
Protože množina je kompaktní, existuje vybraná konvergentní
+
podposloupnost $x_{k_n}\to x$. Dále platí
+
\[\rho(y_{k_n},x)\le\rho(x_{k_n},y_{k_n})+\rho(x_{k_n},x).\]
+
Tedy i $y_{k_n}$ konverguje k~$x$.
+
+
Ze spojitosti $f$ vyplývá existence $\delta>0$ takového, že pro
+
všechna $x'$ taková, že $\rho(x',x)<\delta$ je
+
$\sigma(f(x'),f(x))<\frac\epsilon2$. Protože $x_{k_n}$ a $y_{k_n}$
+
konvergují, existuje $m$ takové, že $\rho(x_{k_m},x)<\delta$ a
+
$\rho(y_{k_m},x)<\delta$, takže
+
\[
+
\sigma(f(x_{k_m}),f(x))<\frac\epsilon2\text{ a }
+
\sigma(f(y_{k_m}),f(x))<\frac\epsilon2,
+
\]
+
z~čehož vyplývá
+
\[
+
\sigma(f(x_{k_m}),f(y_{k_m}))\le
+
\sigma(f(x_{k_m}),f(x))+\sigma(f(y_{k_m}),f(x))<
+
\epsilon,
+
\]
+
což je spor.
+
\end{proof}
+
\end{theorem}
+
\bigskip
+

Verze z 22. 9. 2013, 13:52

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA3

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA3Nguyebin 24. 1. 201414:09
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 24. 1. 201413:36 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníKlinkjak 9. 9. 201509:50 preamble.tex
Kapitola1 editovatFunkční posloupnostiKubuondr 21. 1. 201717:45 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatFunkční řadyDedicma2 22. 2. 201600:42 kapitola2.tex
Kapitola4 editovatTrigonometrické řadyPeckaja1 11. 2. 201614:14 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatMetrikaKubuondr 22. 1. 201718:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatTopologieKubuondr 3. 2. 201722:08 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatSpojitostKubuondr 22. 1. 201719:14 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatKompaktní prostoryKubuondr 8. 2. 201722:51 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatSouvislé prostoryKubuondr 23. 1. 201711:28 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatÚplné prostoryKubuondr 23. 1. 201712:08 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatAfinní prostoryKubuondr 23. 1. 201713:43 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatTotální derivaceKubuondr 7. 10. 201718:50 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatDerivace vyšších řádůKubuondr 20. 1. 201710:50 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatLokální extrémyKlinkjak 9. 9. 201514:31 kapitola14.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA3}
\section{Souvislé prostory}
 
\index{souvislost}
\begin{define}
Topologický prostor $(X,\tau)$ je {\bf souvislý}, právě když jeho jedinými
obojetnými podmnožinami jsou $X$ a $\emptyset$.
\end{define}
\bigskip
 
\begin{example}
Příklad topologického prostoru, který není souvislý je množina X s více než dvěma prvky a s diskrétní topologií.
Protože je každá podmnožina X obojetná. 
\end{example}
 
\begin{remark}
Prostor $X$ je souvislý, právě když ho nelze zapsat jako sjednocení
dvou otevřených neprázdných disjunktních podmnožin.
\end{remark}
\bigskip
\begin{theorem}
Buď $A_\alpha$ systém souvislých množin takový, že každé 2 mají
neprázdný průnik. Potom sjednocení $A=\bigcup A_\alpha$ je souvislá
množina.
\begin{proof}
Buď $A=B_1\cup B_2$, $B_\iota=\vn{B_\iota}^A$, $B_1\cap
B_2=\emptyset$. Potom $A_\alpha=(B_1\cap A_\alpha)\cup(B_2\cap
A_\alpha)$ a protože $B_\iota$ jsou v~$A$ otevřené, platí, že
$(B_\iota\cap A_\alpha)=\vn{(B_\iota\cap A_\alpha)}^{A_\alpha}$.
 
Protože $A_\alpha$ jsou souvislé, $A_\alpha$ musí být buď podmnožinou
$B_1$ nebo $B_2$. Všechny $A_\alpha$ pak musí ležet buď v~$B_1$ nebo
$B_2$, neboť každé 2 mají neprázdný průnik. Pak ale $B_1$ nebo $B_2$
je prázdná, což je spor.
\end{proof}
\end{theorem}
\bigskip
\begin{theorem}
Nechť $A\subset X$, $A\subset B\subset\uz{A}$. Pak je-li $A$ souvislá,
jsou i $\uz A$ a $B$ souvislé.
\begin{proof}
\begin{enumerate}[a)]
\item \emph{ (sporem)} Buď $x\in A'$, $B=A\cup\{x\}$. Nechť $B=B_1\cup B_2$,
$B_\iota=\vn{B_\iota}^B$, $B_1\cap B_2=\emptyset$. Potom
$A=(A\cap B_1)\cup(A\cap B_2)$. 
Platí, že $(B_\iota\cap A)=\vn{(B_\iota\cap
A)}^{A}$, proto buď $A\subset B_1$ nebo $A\subset B_2$
$\implies$ buď $\uz{A}^B\subset\uz{B_1}^B$ nebo $\uz{A}^B\subset\uz{B_2}^B$,
$\implies$ buď $B\subset\uz{B_1}^B$ nebo $B\subset\uz{B_2}^B$, což je
spor.\bigskip
\item $B=\bigcup_{x\in B}(A\cup\{x\})$, tedy $B$ vzniklo sjednocením
souvislých množin s~neprázdným průnikem.
\end{enumerate}
\end{proof}
\end{theorem}
\bigskip
\begin{theorem}
Jedinými souvislými množinami v~$\R$ jsou intervaly.
\begin{proof}
\begin{enumerate}[a)]
\bigskip\item $A$ není interval $\implies$ $A$ není souvislá:
 
Nechť tedy $A$ není interval, tj. platí, že
\[
(\exists x_1,x_2\in A)(\exists c\in\R)(x_1<c<x_2\wedge c\not\in A).
\]
Buďte $B_1=A\cap(-\infty,c)$, $B_1=A\cap(c,+\infty)$, tedy
$B_\iota=\vn{B_\iota}^A$. $A=B_1\cup B_2$ a přitom $B_1$ a $B_2$ jsou
otevřené, neprázdné a disjunktní, tudíž $A$ není souvislá množina.
\bigskip
\item $A$ je interval $\implies$ $A$ je souvislá:
 
Nechť $A=/\alpha,\beta/$ je libovolný interval, $B=\uz{B}^A=\vn{B}^A$,
$B\not=\emptyset$ neprázdná obojetná podmnožina $A$. Dokážeme, že
$B=A$. Buď $c\in B$, $b=\sup\{x\in\R~|~\left[ c,x\right] \subset B\}$.
 
Předpokládejme, že $b<\beta$. Z~2. vlastnosti supréma vyplývá, že
\[(\forall\epsilon>0)(\exists x\in \left( b-\epsilon,b\right] )
(\left[  c,x\right] \subset B),\] tedy v~libovolném okolí bodu $b$ leží bod
z~$B$, z~čehož vyplývá, že $b\in\uz{B}^A=B$.
 
Protože $b\in B$, z~otevřenosti $B$ vyplývá existence takového
$\epsilon$, že platí $\left[ b-\epsilon,b+\epsilon\right] \subset B$. Současně
ale $\left[ c,b\right] \subset B$, takže $\left[  c,b+\epsilon\right] \subset B$, což
je spor s~1. vlastností supréma, tedy $b=\beta$.
 
Analogicky se dokáže tvrzení pro dolní hranici intervalu a z~obou pak
vyplývá, že nutně $A=B$.
\end{enumerate}
\end{proof}
\end{theorem}
 
\clearpage
 
\begin{theorem}
Spojitý obraz souvislé množiny je souvislý.
\begin{proof}
Buď $f(X)=B_1\cup B_2$, $B_\iota=\vn{B_\iota}^{f(X)}$, $B_1\cap
B_2=\emptyset$. Pak $X=f^{-1}(B_1)\cup f^{-1}(B_2)$. Množiny
$f^{-1}(B_1)$ a $f^{-1}(B_2)$ jsou otevřené (to vyplývá ze spojitosti
$f$) a disjunktní (to vyplývá z~jednoznačnosti obrazu), tedy vzor není
souvislý, což je spor.
\end{proof}
\end{theorem}
\bigskip
\begin{theorem}
 Spojitá reálná funkce nabývá na souvislé kompaktní množině infima, suprema a všeho mezi tím.  
\end{theorem}
% chybí důkaz
 
\index{svázanost}
\index{komponenta souvislosti}
\begin{define}
Definujme na $X\times X$ relaci svázanosti: $x\sv y$, právě když
existuje souvislá množina $A\subset X$ taková, že $x\in A$ a $y\in
A$. Všechny třídy podle ekvivalence $x\sv y$ nazveme {\bf komponentami
souvislosti}.
\end{define}
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item Komponenta souvislosti bodu $x$ je největší souvislá množina
obsahující $x$.
\item Komponenta souvislosti bodu x je uzavřená množina v X.
\end{enumerate}
\end{remark}
\bigskip
 
 
\index{lokální souvislost}
\begin{define}
Řekneme, že prostor $X$ je {\bf lokálně souvislý}, právě když každé okolí má
souvislé podokolí.
\end{define}
 
 
\begin{remark}
Otevřené množiny v~lineárním prostoru jsou lokálně souvislé.
\end{remark}
\bigskip
\index{dráha}
\index{stopa dráhy}
\begin{define}
{\bf Dráhou v~topologickém prostoru} rozumíme každé spojité zobrazení
kompaktního intervalu z~$\R$ do $X$.
 
Množinu $[\phi]=\{\phi(x)~|~x\in\left[ \alpha, \beta\right] \}$ nazýváme {\bf stopa
dráhy}.
 
Jestliže $[\phi]\cap A\not=\emptyset$, říkáme, že dráha {\bf protíná}
$A$. Jestliže dráha protíná jednobodovou množinu $\{x\}$, říkáme, že
dráha {\bf prochází} bodem $x$.
\bigskip
\index{orientovaný součet drah}
{\bf Orientovaný součet dvou drah}: Jestliže koncový bod jedné dráhy splývá
s~počátečním bodem druhé dráhy ($\phi_1(\beta_1)=\phi_2(\alpha_2)$), pak
\[
(\phi_1\dotp\phi_2)(t)=\phi(t)=
\begin{cases}
\phi_1(t) & \text{pro $t\in\left[ \alpha_1,\beta_1\right] $}\\
\phi_2( t+ \alpha_2 - \beta_1) & \text{pro $t\in\left[ \beta_1,\beta_1+\beta_2-\alpha_2\right] $}
\end{cases}
\]
\bigskip
\end{define}
 
 
\begin{remark}
 Stopa dráhy je vždy souvislá.
\end{remark}
 
\begin{define}
Opačně orientovanou drahou k~dráze $\phi$ je dráha
$\dotm\phi(t)=\phi(-t)$, kde $t\in\left[ -\beta,-\alpha\right] $
\end{define}
 
\begin{remark}
$\phi_1\dotm\phi_2=\phi_1\dotp(\dotm\phi_2)$ za předpokladu, že dráhy
mají stejný koncový bod.
\end{remark}
\bigskip
\begin{theorem}
Buď $A$ množina z~$X$, buď $\phi$ dráha spojující nějaký vnitřní a
vnější bod z~$A$, tj. $[\phi]\cap\vn{A}\not=\emptyset \wedge[\phi]\cap\vn{(X\sm
A)}\not=\emptyset$. Potom $[\phi]\cap\hr{A}\not=\emptyset$.
 
\begin{proof}
\emph{ (sporem)} Buď $B$ souvislá množina $(B\cap A\not=\emptyset\wedge
B\cap \vn{(X\sm A)}\not=\emptyset)$ a předpokládejme, že
$B\cap\hr{A}=\emptyset$. Pak ale
$B=(B\cap\vn{A})\cup(B\cap\vn{(X\sm A)})$, tedy $B$ lze vyjádřit jako
sjednocení dvou disjunktních otevřených množin, což je spor s~tím, že
$B$ je souvislá. Důkaz věty pak dostáváme, pokud položíme $B=[\phi]$, neboť stopa dráhy je souvislá množina (spojitý obraz intervalu v $\R$ tj. souvislé množiny je souvislý).
\end{proof}
\end{theorem}
\bigskip
 
 
\index{lineární souvislost}
\begin{define}
$X$ je lineárně souvislá, právě když libovolné dva body z~$X$ lze
spojit dráhou.
\end{define}
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
\item Lineárně souvislý prostor je souvislý, opačná implikace neplatí. 
\begin{proof}
Libovolný bod $x\in X$ lze spojit s~ostatními body $X$ dráhou. Tyto
dráhy mají neprázdný průnik a jejich sjednocením je prostor $X$. Tedy
$X$ lze vyjádřit jako sjednocení množin s~neprázdným průnikem, takže
$X$ je souvislý.
\end{proof}
\item Naopak to neplatí --- např. množina
\[
\{0\}\times\left[ -1,1\right] \cup
\left\{\left.\left(x,\sin\frac1x\right)~\right|~x\in\R\sm\{0\}\right\}
\]
je souvislá, ale není souvislá lineárně. Množiny
$\{(x,\sin\frac1x)~|~x\in\Rm\}$ a $\{(x,\sin\frac1x)~|~x\in\Rp\}$ jsou
souvislé (jsou to spojité obrazy intervalu), souvislé jsou tedy i
jejich uzávěry $\{0\}\times\left[ -1,1\right] \cup\{\dots\}$. Sjednocení
uzávěrů je souvislé, ale body $(x,\sin\frac1x)$ a $(y,\sin\frac1y)$
pro $x\in\Rm$ a $y\in\Rp$ nelze spojit dráhou.
\end{enumerate}
\end{remark}
\bigskip
 
\index{lokální lineární souvislost}
\begin{define}
Prostor $X$ je {\bf lokálně lineárně souvislý}, právě když každé okolí
na $X$ má lineárně souvislé podokolí.
\end{define}
 
 
\bigskip
\begin{theorem}
Buď $X$ lokálně lineárně souvislý prostor. Potom
\begin{enumerate}[(I)]
\item Je-li $X$ souvislý, pak je souvislý lineárně.
\item Není-li $X$ souvislý, pak všechny komponenty $X$ jsou obojetné a
lineárně souvislé.
\end{enumerate}\bigskip
\begin{proof}
\begin{enumerate}[(I)]
\item Zvolme bod $x\in X$ pevně, nechť $A_x=\{y~|~x\phi y\}$ množina
všech bodů $y$, které lze spojit drahou s~$x$. Množina $A_x$ je
neprázdná (obsahuje přinejmenším bod $x$). Dokážeme, že $A_x$ je
obojetná:
\begin{enumerate}[a)]
\bigskip\item Důkaz, že $A_x$ je otevřená:
 
Buď $y\in A_x$. Pak existuje lineárně souvislé okolí $\H_y$. Pro
libovolné $z\in\H_y$ platí, že $z\psi y\wedge y\phi x$, tedy
$x(\phi\dotp\psi)z$, tedy $z$ lze spojit drahou s~$x$ a $z\in
A_x$. Každý bod $y\in A_x$ leží v~$A_x$ i~s~okolím, tedy $A_x$ je
otevřená.
 
\bigskip\item Důkaz, že $A_x$ je uzavřená:
 
Buď $y\not\in A_x$. Bod $y$ má lineárně souvislé okolí
$\H_y$. Předpokládejme, že $\H_y\cap A_x\not=\emptyset$. Pak ale pro
$z\in \H_y\cap A_x$ existují $\phi$ a $\psi$ takové, že $x\phi z\wedge
z\psi y$, tedy $y\in A_x$, což je spor. Tedy
$\H_y\cap A_x=\emptyset$ a $A_x$ je uzavřená.
\end{enumerate}
Prostor $X$ je souvislý, tedy jedinými jeho obojetnými podmnožinami
jsou $X$ a $\emptyset$. Protože $A_x$ je obojetná a neprázdná, je
$A_x=X$, takže $X$ je lineárně souvislý.
 
\bigskip\item
\begin{enumerate}[a)]
\bigskip\item Každá komponenta je souvislá, podle předchozích úvah je souvislá
lineárně.
\bigskip\item Pro každý bod $x\in A$ platí, že $A$ je největší souvislá
množina obsahující bod $x$, tedy $A$ je uzavřená.
\bigskip\item Každý bod $x\in A$ má lineárně souvislé okolí, které je
podmnožinou $A$, takže $A$ je otevřená.
\end{enumerate}
\end{enumerate}
\end{proof}
\end{theorem}
 
\index{oblast}
\begin{define}
V~topologickém prostoru se {\bf oblastí} rozumí otevřená a souvislá
množina.
\end{define}
 
\begin{remark}
V~lineárním prostoru je každá oblast lokálně lineárně souvislá a každé
2 body v~ní lze spojit lomenou čarou tvořenou konečně mnoha
\uv{segmenty.}
\end{remark}
 
\begin{define}
Omezená oblast $D\subset\R^2$ se nazývá {\bf jednoduše souvislá},
právě když $D$ i $\R^2\sm D$ jsou souvislé množiny.
\end{define}
 
\begin{remark}
Jednoduše souvislá oblast je tedy množina \uv {bez děr}.
\end{remark}