01MAA3:Kapitola0: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m (Založení stránky se značením.)
 
(oprava značení)
 
Řádka 3: Řádka 3:
  
 
\begin{tabular}{| c | p{250pt} |}
 
\begin{tabular}{| c | p{250pt} |}
\hline
+
    \hline
\textbf{Značka}                                              & \textbf{Popis}                                                                        \\ \hline\hline
+
    \textbf{Značka}                                              & \textbf{Popis}                                                                        \\ \hline\hline
$\RR$                                                        & $\R\cup \left\lbrace  -\infty, +\infty \right\rbrace$                                  \\
+
    $\RR$                                                        & $\R\cup \left\lbrace  -\infty, +\infty \right\rbrace$                                  \\
$\CC$                                                        & $\C\cup \left\lbrace \infty \right\rbrace$                                            \\
+
    $\CC$                                                        & $\C\cup \left\lbrace \infty \right\rbrace$                                            \\
$\mathbbm{X}_0$                                              & $\mathbbm{X} \cup \left\lbrace  0 \right\rbrace$, kde $\mathbbm{X}$ je číselná množina \\
+
    $\mathbbm{X}_0$                                              & $\mathbbm{X} \cup \left\lbrace  0 \right\rbrace$, kde $\mathbbm{X}$ je číselná množina \\
$\n$                                                        & $\left\lbrace  m \in \N ~|~ m \leq n \right\rbrace$                                    \\
+
    $\n$                                                        & $\left\lbrace  m \in \N ~|~ m \leq n \right\rbrace$                                    \\
$\df f $                                                    & definiční obor zobrazení $f$                                                          \\
+
    $\df f $                                                    & definiční obor zobrazení $f$                                                          \\
$\obr f $                                                    & obor hodnot zobrazení $f$                                                              \\
+
    $\obr f $                                                    & obor hodnot zobrazení $f$                                                              \\
$\P(X)=2^ X$                                                & potenční množina $X$ (systém všech podmnožin $X$)                                      \\
+
    $\P(X)=2^ X$                                                & potenční množina $X$ (systém všech podmnožin $X$)                                      \\
$\posl{x_n}$                                                & posloupnost jdoucí od $1$ do $+\infty$                                                 \\
+
    $\posl{x_n}$                                                & posloupnost indexovaná prvky $n \in \N$                                               \\
$\lfloor k \rfloor$                                          & dolní celá část čísla $k$                                                              \\
+
    $\lfloor k \rfloor$                                          & dolní celá část čísla $k$                                                              \\
$\left(c,d\right)$                                          & otevřený interval                                                                      \\
+
    $\left(c,d\right)$                                          & otevřený interval                                                                      \\
$\left[c,d\right] $                                          & uzavřený interval                                                                      \\
+
    $\left[c,d\right] $                                          & uzavřený interval                                                                      \\
$\sim$                                                      & ekvivalence matic, množin či funkcí                                                    \\
+
    $\sim$                                                      & ekvivalence matic, množin či funkcí                                                    \\
$\to$                                                       & bodová konvergence                                                                    \\
+
    $x_n \to x$                                                 & bodová konvergence                                                                    \\
$\mapsto$                                                   & přiřazení                                                                              \\ \hline
+
    $f: X \to Y$                                                & zobrazení z prostoru $X$ do $Y$                                                        \\
$A\times B$                                                  & kartézský součin množin $A$ a $B$                                                      \\
+
    $\phi: x \mapsto y$                                         & zobrazení přiřazující bodu $x$ bod $y$, tedy $\phi(x) = y$                            \\ \hline
$\vn A$                                                      & vnitřek množiny $A$                                                                    \\
+
    $A\times B$                                                  & kartézský součin množin $A$ a $B$                                                      \\
$\hr A$                                                      & hranice množiny $A$                                                                    \\
+
    $\vn A$                                                      & vnitřek množiny $A$                                                                    \\
$\uz A$                                                      & uzávěr množiny $A$                                                                    \\
+
    $\hr A$                                                      & hranice množiny $A$                                                                    \\
$\iz A$                                                      & izolátor množiny $A$                                                                  \\
+
    $\uz A$                                                      & uzávěr množiny $A$                                                                    \\
$A'$                                                        & derivace množiny $A$                                                                  \\
+
    $\iz A$                                                      & izolátor množiny $A$                                                                  \\
$\uz A^Y$                                                    & množina $A$ uzavřená v množině $Y$                                                    \\
+
    $A'$                                                        & derivace množiny $A$                                                                  \\
$\vn A^Y$                                                    & množina $A$ otevřená v množině $Y$                                                    \\
+
    $\uz A^Y$                                                    & množina $A$ uzavřená v množině $Y$                                                    \\
$\la\phi \ra=\obr \phi  $                                  & stopa dráhy $\phi$                                                                    \\
+
    $\vn A^Y$                                                    & množina $A$ otevřená v množině $Y$                                                    \\
$\H_x,U_x,A_x$                                              & okolí bodu $x$                                                                        \\ \hline
+
    $\la\phi \ra=\obr \phi  $                                  & stopa dráhy $\phi$                                                                    \\
$\VEC V = V^n$                                              & lineární vektorový prostor dimenze $n$                                                \\
+
    $\H_x,U_x,A_x$                                              & okolí bodu $x$                                                                        \\ \hline
$\covec V=V^\# $                                            & lineární kovektorový prostor (algebraický duál)                                        \\
+
    $\VEC V = V^n$                                              & lineární vektorový prostor dimenze $n$                                                \\
$\L(\VEC X,\VEC Y)$                                          & normovaný prostor spojitých lineárních zobrazení $\VEC X \mapsto \VEC Y$               \\
+
    $\covec V=V^\# $                                            & lineární kovektorový prostor (algebraický duál)                                        \\
$\left\vert b \ra  = \vec b = (b^1,b^2,\dots ,b^r)^\text{T}$ & sloupcový vektor                                                                      \\
+
    $\L(\VEC X,\VEC Y)$                                          & normovaný prostor spojitých lineárních zobrazení $\VEC X \to \VEC Y$                   \\
$\la a \right\vert = \covec a = a^\# =(a_1,a_2,\dots ,a_r)$  & řádkový vektor (lineární funkcionál, kovektor)                                        \\
+
    $\left\vert b \ra  = \vec b = (b^1,b^2,\dots ,b^r)^\text{T}$ & sloupcový vektor                                                                      \\
$\covec a \vec b = \la a \vert b \ra$                        & akce kovektoru na vektor (funkcionál $\covec a$ v bodě $\vec b$)                      \\
+
    $\la a \right\vert = \covec a = a^\# =(a_1,a_2,\dots ,a_r)$  & řádkový vektor (lineární funkcionál, kovektor)                                        \\
$\la \vec a, \vec b \ra$                                    & skalární součin vektorů                                                                \\
+
    $\covec a \vec b = \la a \vert b \ra$                        & akce kovektoru na vektor (funkcionál $\covec a$ v bodě $\vec b$)                      \\
$\norm{\vec x}_p$                                            & $p$--norma vektoru $\vec x$                                                            \\ \hline
+
    $\la \vec a, \vec b \ra$                                    & skalární součin vektorů                                                                \\
$\c p(M)$                                                    & třída všech funkcí na množině $M$ spojitě diferencovatelných do řádu $p$              \\
+
    $\norm{\vec x}_p$                                            & $p$--norma vektoru $\vec x$                                                            \\ \hline
$\mathcal{R}^2(M)$                                          & prostor všech kvadraticky integrabilních (v Riemannově smyslu) funkcí na množině $M$  \\
+
    $\c p(M)$                                                    & třída všech funkcí na množině $M$ spojitě diferencovatelných do řádu $p$              \\
$\pd_k = \frac{\pd}{\pd x_k} $                              & operátor parciální derivace podle $k$--té složky                                      \\
+
    $\mathcal{R}^2(M)$                                          & prostor všech kvadraticky integrabilních (v Riemannově smyslu) funkcí na množině $M$  \\
$\JJ_f(x_0)$                                                & Jacobiho matice zobrazení $f$ v bodě $x_0$ (první derivace)                            \\
+
    $\pd_k = \frac{\pd}{\pd x_k} $                              & operátor parciální derivace podle $k$--té složky                                      \\
$\im$                                                        & imaginární
+
    $\JJ_f(x_0)$                                                & Jacobiho matice zobrazení $f$ v bodě $x_0$ (první derivace)                            \\
jednotka                                                                 \\ \hline
+
    $\im$                                                        & imaginární jednotka                                                                   \\ \hline
 
\end{tabular}
 
\end{tabular}
  
 
\begin{remark}
 
\begin{remark}
\begin{enumerate}
+
    \begin{enumerate}
\setlength{\itemsep}{4pt}
+
    \setlength{\itemsep}{4pt}
\item V~textu budeme používat mezinárodní značení, které se od přednášky lehce liší.
+
    \item V~textu budeme používat mezinárodní značení, které se od přednášky lehce liší.
\item Braketovou notaci a tenzorové názvosloví zmiňujeme pouze pro fyzikální kontext.
+
    \item Braketovou notaci a tenzorové názvosloví zmiňujeme pouze pro fyzikální kontext.
\item Zápisy $\la \vec a, \vec b \ra$ a $\la a \vert b \ra$ díky Riezsově větě (viz LAA2) znamenají totéž. Z~fyzikálních důvodů je však užitečné mezi těmito zápisy rozlišovat, ač se v~prvním ročníku preferuje braketový zápis a míní se jím skalární součin. Dále se můžete setkat se zastaralým zápisem $( \vec a, \vec b)$.
+
    \item Zápisy $\la \vec a, \vec b \ra$ a $\la a \vert b \ra$ díky Rieszově větě (viz LAA2) znamenají totéž. Z~fyzikálních důvodů je však užitečné mezi těmito zápisy rozlišovat, ač se v~prvním ročníku preferuje braketový zápis a míní se jím skalární součin. Dále se můžete setkat se zastaralým zápisem $( \vec a, \vec b)$.
\end{enumerate}
+
    \end{enumerate}
 
\end{remark}
 
\end{remark}

Aktuální verze z 9. 9. 2015, 09:50

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA3

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA3Nguyebin 24. 1. 201414:09
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 24. 1. 201413:36 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníKlinkjak 9. 9. 201509:50 preamble.tex
Kapitola1 editovatFunkční posloupnostiKubuondr 21. 1. 201717:45 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatFunkční řadyDedicma2 22. 2. 201600:42 kapitola2.tex
Kapitola4 editovatTrigonometrické řadyPeckaja1 11. 2. 201614:14 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatMetrikaKubuondr 22. 1. 201718:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatTopologieKubuondr 3. 2. 201722:08 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatSpojitostKubuondr 22. 1. 201719:14 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatKompaktní prostoryKubuondr 8. 2. 201722:51 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatSouvislé prostoryKubuondr 23. 1. 201711:28 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatÚplné prostoryKubuondr 23. 1. 201712:08 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatAfinní prostoryKubuondr 23. 1. 201713:43 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatTotální derivaceKubuondr 7. 10. 201718:50 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatDerivace vyšších řádůKubuondr 20. 1. 201710:50 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatLokální extrémyKlinkjak 9. 9. 201514:31 kapitola14.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA3}
\section*{Značení}
 
\begin{tabular}{| c | p{250pt} |}
  \hline
  \textbf{Značka}                       & \textbf{Popis}                                     \\ \hline\hline
  $\RR$                            & $\R\cup \left\lbrace -\infty, +\infty \right\rbrace$                 \\
  $\CC$                            & $\C\cup \left\lbrace \infty \right\rbrace$                       \\
  $\mathbbm{X}_0$                       & $\mathbbm{X} \cup \left\lbrace 0 \right\rbrace$, kde $\mathbbm{X}$ je číselná množina \\
  $\n$                             & $\left\lbrace m \in \N ~|~ m \leq n \right\rbrace$                  \\
  $\df f $                           & definiční obor zobrazení $f$                              \\
  $\obr f $                          & obor hodnot zobrazení $f$                               \\
  $\P(X)=2^ X$                         & potenční množina $X$ (systém všech podmnožin $X$)                   \\
  $\posl{x_n}$                         & posloupnost indexovaná prvky $n \in \N$                        \\
  $\lfloor k \rfloor$                     & dolní celá část čísla $k$                               \\
  $\left(c,d\right)$                      & otevřený interval                                   \\
  $\left[c,d\right] $                     & uzavřený interval                                   \\
  $\sim$                            & ekvivalence matic, množin či funkcí                          \\
  $x_n \to x$                         & bodová konvergence                                   \\
  $f: X \to Y$                         & zobrazení z prostoru $X$ do $Y$                            \\
  $\phi: x \mapsto y$                     & zobrazení přiřazující bodu $x$ bod $y$, tedy $\phi(x) = y$               \\ \hline
  $A\times B$                         & kartézský součin množin $A$ a $B$                           \\
  $\vn A$                           & vnitřek množiny $A$                                  \\
  $\hr A$                           & hranice množiny $A$                                  \\
  $\uz A$                           & uzávěr množiny $A$                                   \\
  $\iz A$                           & izolátor množiny $A$                                  \\
  $A'$                             & derivace množiny $A$                                  \\
  $\uz A^Y$                          & množina $A$ uzavřená v množině $Y$                           \\
  $\vn A^Y$                          & množina $A$ otevřená v množině $Y$                           \\
  $\la\phi \ra=\obr \phi  $                  & stopa dráhy $\phi$                                   \\
  $\H_x,U_x,A_x$                        & okolí bodu $x$                                     \\ \hline
  $\VEC V = V^n$                        & lineární vektorový prostor dimenze $n$                         \\
  $\covec V=V^\# $                       & lineární kovektorový prostor (algebraický duál)                    \\
  $\L(\VEC X,\VEC Y)$                     & normovaný prostor spojitých lineárních zobrazení $\VEC X \to \VEC Y$          \\
  $\left\vert b \ra = \vec b = (b^1,b^2,\dots ,b^r)^\text{T}$ & sloupcový vektor                                    \\
  $\la a \right\vert = \covec a = a^\# =(a_1,a_2,\dots ,a_r)$ & řádkový vektor (lineární funkcionál, kovektor)                     \\
  $\covec a \vec b = \la a \vert b \ra$            & akce kovektoru na vektor (funkcionál $\covec a$ v bodě $\vec b$)            \\
  $\la \vec a, \vec b \ra$                   & skalární součin vektorů                                \\
  $\norm{\vec x}_p$                      & $p$--norma vektoru $\vec x$                              \\ \hline
  $\c p(M)$                          & třída všech funkcí na množině $M$ spojitě diferencovatelných do řádu $p$        \\
  $\mathcal{R}^2(M)$                      & prostor všech kvadraticky integrabilních (v Riemannově smyslu) funkcí na množině $M$  \\
  $\pd_k = \frac{\pd}{\pd x_k} $                & operátor parciální derivace podle $k$--té složky                    \\
  $\JJ_f(x_0)$                         & Jacobiho matice zobrazení $f$ v bodě $x_0$ (první derivace)              \\
  $\im$                            & imaginární jednotka                                  \\ \hline
\end{tabular}
 
\begin{remark}
  \begin{enumerate}
  \setlength{\itemsep}{4pt}
  \item V~textu budeme používat mezinárodní značení, které se od přednášky lehce liší.
  \item Braketovou notaci a tenzorové názvosloví zmiňujeme pouze pro fyzikální kontext.
  \item Zápisy $\la \vec a, \vec b \ra$ a $\la a \vert b \ra$ díky Rieszově větě (viz LAA2) znamenají totéž. Z~fyzikálních důvodů je však užitečné mezi těmito zápisy rozlišovat, ač se v~prvním ročníku preferuje braketový zápis a míní se jím skalární součin. Dále se můžete setkat se zastaralým zápisem $( \vec a, \vec b)$.
  \end{enumerate}
\end{remark}