01DIFRnew:Kapitola6

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 10. 6. 2017, 11:16, kterou vytvořil Kubuondr (diskuse | příspěvky) (Chybné znaménko (nebralo se v potaz mínus před integrálem).)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01DIFRnew

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01DIFRnewNguyebin 1. 9. 201322:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:45
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 1. 9. 201322:47 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaNguyebin 29. 8. 201315:23 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatÚvodKubuondr 7. 6. 201709:21 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatŘešení speciálních typů rovnicKubuondr 8. 6. 201710:00 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTeoretické vlastnosti řešení diferenciálních rovnicPerinhyn 2. 6. 201822:54 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAnalytické řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řáduKubuondr 10. 6. 201711:19 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatAnalytické řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic 1. řáduKrasejak 20. 6. 201401:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatOkrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovniceKubuondr 10. 6. 201711:16 kapitola6.tex
KapitolaA editovatLiteraturaKrasejak 20. 6. 201401:33 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:priklad1.pdf priklad1.pdf
Image:rotujici_sklenice.pdf rotujici_sklenice.pdf
Image:mat_kyvadlo.pdf mat_kyvadlo.pdf
Soubor:lorentz-attractor.pdf lorentz-attractor.pdf
Soubor:vedeni-tepla.pdf vedeni-tepla.pdf
Image:smerova_pole.pdf smerova_pole.pdf
Image:RL_obvod.pdf RL_obvod.pdf
Image:k_lomene_care.pdf k_lomene_care.pdf
Image:k_peanove_vete.pdf k_peanove_vete.pdf
Image:k_prodlouzeni.pdf k_prodlouzeni.pdf
Image:k_prodl_lemma.pdf k_prodl_lemma.pdf
Image:k_prodl_tvrz.pdf k_prodl_tvrz.pdf
Image:k_prodl_lemma_2.pdf k_prodl_lemma_2.pdf
Image:ke_spoj_zav_na_datech.pdf ke_spoj_zav_na_datech.pdf
Image:metoda_strelby.pdf metoda_strelby.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01DIFRnew}
% ****************************************************************************************************************************
%               KAPITOLA: Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice
% ****************************************************************************************************************************
\chapter{Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice}
 
\begin{define}
 \index{podmínky!okrajové}
 \index{úloha pro diferenciální rovnici!okrajová}
 \label{def:okrul}
 Nechť $p,p',q\in \Cc^1\left[a,b\right]$ a $p(x)\geq c_0 > 0$, pak rovnice \eqref{eq:okrdr}, \eqref{eq:okr1} a \eqref{eq:okr2}
 \begin{eqnarray}
   \label{eq:okrdr} 
   	-(p(x)y')' + q(x)y &=& f(x), \qquad \text{na } x\in(a,b), \\
   \label{eq:okr1}
   	\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) &=& 0, \\
   \label{eq:okr2} 
   	 \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) &=& 0,
 \end{eqnarray}
 se nazývají \textbf{okrajová úloha v samoadjungovaném tvaru} a vztahy \eqref{eq:okr1} a \eqref{eq:okr2} se nazývají \textbf{okrajové podmínky}.
 
 Levou stranu rovnice \eqref{eq:okrdr} lze opět zapsat pomocí lineárního diferenciálního operátoru $L$ ve tvaru $Ly=-(p(x)y')' + q(x)y$.
\end{define}
 
\begin{remark}
 Okrajová úloha nemusí být řešitelná jednoznačně. Například za podmínek \linebreak $q=0,\ \alpha_{1,2}=0, \ \beta_{1,2}=1$ je $y(x)$ určena jednoznačně až na aditivní konstantu. 
\end{remark} 
 
\begin{remark}[\textbf{Formální postup}]
 Rovnici \eqref{eq:okrdr} lze upravit na LDR druhého řádu ve~tvaru \[-p'(x)y'(x)-p(x)y''(x)+q(x)y(x)=f(x). \] Uvažujme nejprve obecné řešení. Zvolme si fundamentální systém $\left\lbrace v_1(x),v_2(x)\right\rbrace$ tak, aby platilo:
	 \begin{itemize}
	 \item $v_1(x)$ řeší \eqref{eq:okrdr} a \eqref{eq:okr1} a přitom neřeší \eqref{eq:okr2}.
	 \item $v_2(x)$ řeší \eqref{eq:okrdr} a \eqref{eq:okr2} a přitom neřeší \eqref{eq:okr1}.
	 \end{itemize} 	 
 Sestrojíme Wrońskián 
	 \[ 
	 W_{y_1,y_2}(x) = W_{y_1,y_2}(x_0) \exp \ub{\left\{ -\int_{x_0}^x \frac{p'(\xi)}{p(\xi)} \dif \xi \right\}}_{=\ln p(x_0)-\ln p(x)}, 
	 \]
 z~něhož získáme 
	 \begin{equation}
	 \label{eq:Wpk}
		 \frac{W_{y_1,y_2}(x)}{ W_{y_1,y_2}(x_0)} = \frac{p(x_0)}{p(x)} \implies W_{y_1,y_2}(x)p(x)\overset{ozn.}{=}K=\text{konst.} \quad \forall x \in \left[ a,b\right]
	 \end{equation}
 
 Pro získání partikulárního řešení provedeme variaci konstanty ($y=y(x),\ v_i=v(x), \linebreak c_i=c(x)$).
 	 \[
	 \begin{array}{lcl}
	 y &=& c_1v_1+c_2v_2 \\
	 y' &=& \ub{c_1'v_1+c_2'v_2}_{:=0} + c_1v_1'+c_2v_2' \\
	 y''&=& c_1'v_1'+c_2'v_2' + c_1v_1''+c_2v_2''
	 \end{array}
 	 \]
 Na $y'$ jsme položili jednu podmínku. Dosadíme $y,y',y''$ zpět do \eqref{eq:okrdr} ($p=p(x),\ q=q(x))$. 
	 \[
		Ly=p(-c_1'v_1'-c_2'v_2')+c_1(\ub{-p'v_1'-pv_1''+qv_1}_{=Lv_1=0})+c_2(\ub{-p'v_2'-pv_2''+qv_2}_{=Lv_2=0})=f(x)
 	 \]
 Obě označené závorky jsou nulové, neboť $v_1(x)$ i $v_2(x)$ řeší \eqref{eq:okrdr} bez pravé strany.
 
 Z~této rovnice a z předcházející podmínky získáme soustavu rovnic pro $c_1'$ a $c_2'$.
	 \begin{eqnarray*}
	  	c_1'v_1'+c_2'v_2' &=& \frac{-f(x)}{p}\\   
	  c_1'v_1+c_2'v_2 &=& 0
	 \end{eqnarray*}
 Řešení nalezneme Cramerovým pravidlem (determinant soustavy je nenulový Wrońskián).
 	 \begin{eqnarray*}
 	  c_1'(x) &=& \frac{1}{W_{y_1,y_2}(x)}\left|\begin{matrix} 0 & v_2(x) \\ -f(x)/p(x) & v_2'(x) \end{matrix}\right| = \frac{v_2(x)f(x)}{K} \\
 	  c_2'(x) &=& \frac{1}{W_{y_1,y_2}(x)}\left|\begin{matrix} v_1(x) & 0 \\ v_1'(x) & -f(x)/p(x) \end{matrix}\right| = -\frac{v_1(x)f(x)}{K}
 	 \end{eqnarray*}
 Konstanta $K$ je z \eqref{eq:Wpk}. Dosadíme do okrajových podmínek:
	 \begin{itemize}
	 \item Z \eqref{eq:okr1} získáme $\alpha_1 (c_1v_1+c_2v_2)(a) + \beta_1 (c_1v_1'+c_2v_2')(a)=0$
	 \item Z \eqref{eq:okr2} získáme $\alpha_2 (c_1v_1+c_2v_2)(b) + \beta_2 (c_1v_1'+c_2v_2')(b)=0$
	 \end{itemize}
 Vytknutím upravíme na 
 	 \begin{eqnarray*}
 	  c_1(a)\ub{(\alpha_1v_1(a)+\beta_1v_1'(a))}_{=0}+c_2(a)\ub{(\alpha_1v_2(a)+\beta_1v_2'(a))}_{\not=0} &=& 0 \\
 	  c_1(b)\ub{(\alpha_2v_1(b)+\beta_2v_1'(b))}_{\not=0}+c_2(b)\ub{(\alpha_2v_2(b)+\beta_2v_2'(b))}_{=0} &=& 0 
 	 \end{eqnarray*}
 Nulovost dvou označených závorek vyplývá z~volby $v_1(x)$ a $v_2(x)$. Z~těchto podmínek tedy vyplývá, že $c_2(a)=c_1(b)=0$. 
 
 Řešení získáme integrací.
 	\[
 	c_1(x)= -\int_{x}^{b}\frac{v_2(s)f(s)}{K} \dif s \qquad \mbox{a} \qquad c_2(x)= -\int_{a}^{x}\frac{v_1(s)f(s)}{K} \dif s
	\]
 Vztahy lze sjednotit do jednoho použitím tzv.~\textbf{Greenovy funkce}.
 	\[
  	G(x,s)=\begin{cases} -\frac{1}{K}v_1(s)v_2(x) &\forall s \in \left[a,x\right] \\
  	-\frac{1}{K}v_1(x)v_2(s) &\forall s \in \left[x,b\right] \end{cases} 
  \]
 Výsledné řešení je pak 
 	\begin{equation}
 	\label{eq:okrres}
 		y(x)= \int_{a}^{b}G(x,s)f(s) \dif s 
 	\end{equation}
 
\end{remark} 
 
\begin{theorem}(o~existenci)
 Za daných předpokladů existuje řešení okrajové úlohy ve tvaru \eqref{eq:okrres}.
 \begin{proof}
  Tvrzení vyplývá z~předchozí konstrukce.
 \end{proof}
\end{theorem}
 
\begin{remark}
 Jednoznačnost prozkoumáme vyšetřením výrazu $\left\langle Ly,y \right\rangle$ (skalární součin na~$\Ll^2$ prostoru všech kvadraticky integrabilních funkcí)
  \begin{eqnarray*}
   \left\langle Ly,y \right\rangle &=& \int_{a}^{b} Ly(x)y(x) \dif x = \int_{a}^{b} y \left[ (-(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) \right] \dif x \\
   &=& -\int_{a}^{b} \left[(p(x)y'(x))' y\right] \dif x + \int_{a}^{b} q(x)y^2(x) \dif x	\\
   &\overset{p.p.}{=}& \left( -\left[p(x)y'(x)y(x)\right]_b^a + \int_{a}^{b} p(x)\abs{y'(x)}^2 \dif x\right) + \int_{a}^{b} q(x)y^2(x) \dif x		\\
   &=& -p(b)y'(b)y(b)+p(a)y'(a)y(a) + \int_{a}^{b} p(x)\abs{y'(x)}^2 \dif x + \int_{a}^{b} q(x)y^2(x) \dif x
  \end{eqnarray*} 
 
	Ve třetím kroku jsme použili per partes na první sčítanec. V~okrajových podmínkách existuje alespoň jedno z $\alpha,\beta$ nenulové.
 
	\begin{itemize}
	\item buď $\beta_1=0$, pak $y(a)=0$;
 
	nebo $\beta_1\not=0$, pak $y'(a)=-\frac{\alpha_1}{\beta_1}y(a)$
	\item buď $\beta_2=0$, pak $y(b)=0$;
 
	nebo $\beta_2\not=0$, pak $y'(b)=-\frac{\alpha_2}{\beta_2}y(b)$
	\end{itemize}
 
	Můžeme pokračovat v~úpravách výrazu $\left\langle Ly,y \right\rangle$ a využijeme těchto podmínek.
	  \begin{eqnarray*}
	  \left\langle Ly,y \right\rangle &=&	
	 	 \frac{\alpha_2}{\beta_2}p(b)y^2(b) - \frac{\alpha_1}{\beta_1}p(a)y^2(a) + \int_{a}^{b} p(x)\abs{y'(x)}^2 \dif x + \int_{a}^{b} q(x)y^2(x) \dif x
	  \end{eqnarray*} 	
 
	Z~definice \ref{def:okrul} platí $p(x)\geq \mat{c_0} > 0$. Touto nerovností odhadneme výraz $\left\langle Ly,y \right\rangle$.
    \begin{eqnarray*}
		 \left\langle Ly,y \right\rangle &\geq&	
		 	\frac{\alpha_2}{\beta_2}p(b)y^2(b) - \frac{\alpha_1}{\beta_1}p(a)y^2(a) + \mat{c_0} \int_{a}^{b} \abs{y'(x)}^2 \dif x + \int_{a}^{b} q(x)y^2(x) \dif x
	  \end{eqnarray*} 	
	Tuto nerovnost jsme si připravili pro důkaz následující věty.  	
\end{remark}
 
\begin{theorem}(o jednoznačnosti)
	Nechť $q(x) \geq 0$ a dále $\alpha_2,\beta_2 \geq 0, \ \alpha_2+\beta_2 > 0$ a \linebreak $\alpha_1,-\beta_1 \geq 0, \ \alpha_1-\beta_1 > 0$. Pak pokud $\beta_1=0 \wedge \beta_2=0 \wedge q(x)\geq q_0 > 0, $ resp.~pokud $\Bigl( \beta_1 \not= 0 \ \vee \ \beta_2 \not= 0\Bigr) \wedge \Bigl( \alpha_1 \not= 0 \ \vee \ \alpha_2 \not= 0\Bigr) \ \vee \ q(x)\geq q_0 > 0$, řešení okrajové úlohy je jednoznačné.
		\begin{proof}		
		Nechť $y_1$ a $y_2$ řeší okrajovou úlohu, tj. $Ly_1=f(x)$ a $Ly_2=f(x)$. Odečtením získám $L(y_1-y_2)=0$, pak i $\left\langle L(y_1-y_2),y_1-y_2 \right\rangle=0$. Dosadíme $\abs{y_1-y_2}$ za $y$ do předchozí nerovnosti.
		 \begin{eqnarray*}
		  0 
		  &\geq&	
		 	 \frac{\alpha_2}{\beta_2}p(b)\abs{y_1-y_2}^2(b) - \frac{\alpha_1}{\beta_1}p(a)\abs{y_1-y_2}^2(a) + \\
		 	&  & + \ c_0 \int_{a}^{b} \abs{(y_1-y_2)'}^2(x) \dif x + \int_{a}^{b} q(x)\abs{y_1-y_2}^2(x) \dif x
		  \end{eqnarray*} 	
		Integrací nerovnosti získáme $(y_1-y_2)(x)=\mbox{konst.}$ Po přidání předpokladů z tvrzení věty získáme $y_1(x)=y_2(x)$ na $\left[a,b\right]$.   			
		\end{proof} 
\end{theorem}
 
\begin{remark}[\textbf{Fyzikální motivace}]
 Uvažme úlohu vedení tepla stěnou, známe-li teploty na obou stranách této stěny. Tuto úlohu lze formalizovat následujícími rovnicemi
 \begin{eqnarray*}
  -ky'' &=& f(x), \qquad \text{na } x\in(a,b), \\
  y(a) &=& T_a, \\
  y(b) &=& T_b,
 \end{eqnarray*}
 kde $y(x)$ je neznámá funkce popisující průběh teploty ve stěně, $f(x)$ je funkce popisující zdroje/propady dané veličiny (tj.~teploty) ve stěně,
 konstanta $k$ je tepelná vodivost stěny a $T_a$, $T_b$ jsou teploty na krajích stěny. Vidíme tedy, že řešíme \emph{okrajovou úlohu pro diferenciální 
 rovnici}. Řešení této úlohy s~nulovou pravou stranou je uvedeno v~příkladu \ref{ex:vedeni_tepla_1}.
 
 Obecné řešení naší úlohy lze zapsat v~následujícím tvaru
 \[
  y(x) = -\frac{1}{k} \int_a^x \int_a^s f(p) \dif p \ \dif s + C_1 x + C_2,
 \]
 kde $C_1$, $C_2$ jsou integrační konstanty, které je potřeba určit za pomoci okrajových podmínek. Má tedy platit
 \begin{eqnarray*}
  y(a) = T_a &=& C_1 a + C_2, \\
  y(b) = T_b &=& \ub{-\frac{1}{k} \int_a^b \int_a^s f(p) \dif p \ \dif s}_{=D} + C_1 b + C_2,
 \end{eqnarray*}
 což přepíšeme do tvaru
 \begin{eqnarray*}
  C_1 a + C_2 &=& T_a, \\
  C_1 b + C_2 &=& T_b - D.
 \end{eqnarray*}
 Odtud nakonec dostáváme
 \begin{eqnarray*}
  C_1 &=& \frac{1}{b-a}(T_b - T_a - D), \\
  C_2 &=& T_a - \frac{a}{b-a}(T_b - T_a - D).
 \end{eqnarray*}
\end{remark}
 
\begin{remark}[\textbf{Metoda střelby}]
 Mějme typovou úlohu
 \begin{equation}
  \label{eq:ex_okrulo}
  \begin{array}{r@{ \ = \ }l}
   y'' & f(x,y,y'), \qquad \text{kde } x\in(a,b), \\
   y(a) & \gamma_1, \\
   y(b) & \gamma_2.
  \end{array}
 \end{equation}
 
 Jeden z~možných postupů, jak vyšetřit existenci řešení této úlohy, je použití tzv.~\textbf{metody střelby}, která byla původně určena pro numerické úlohy.
 Tato metoda spočívá v~tom, že místo původní okrajové úlohy \eqref{eq:ex_okrulo} budeme řešit následující počáteční úlohu
 \begin{equation}
  \label{eq:ex_poculo}
  \begin{array}{r@{ \ = \ }l}
   y''  & f(x,y,y'), \\
   y(a) & \gamma_1, \\
   y'(a) & \alpha,
  \end{array}
 \end{equation}
 kde neznámý parametr $\alpha$ chceme zvolit tak, aby řešení dospělo do bodu $\col{b}{\gamma_2}$. 
 
 Řešením úlohy \eqref{eq:ex_poculo} je tedy funkce $y(x;\alpha)$ (v~zápisu jsme zdůraznili závislost na parametru $\alpha$). Volba parametru $\alpha$ přitom 
 odpovídá volbě počátečního sklonu křivky $y(x;\alpha)$, přičemž jej volíme tak, aby platilo $y(b;\alpha) = \gamma_2$. To nám může připomínat volbu náklonu děla 
 s~požadavkem, aby vystřelený projektil zasáhl danou souřadnici. Odtud také pochází název této metody. Situace je znázorněna na obr.~\ref{fig:metoda_strelby}.
 
 \begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[scale=1.0]{metoda_strelby.pdf}
  \caption{K~vysvětlení metody střelby.}
  \label{fig:metoda_strelby}
 \end{figure}
 
 Úloha \eqref{eq:ex_poculo} je počáteční a tudíž můžeme rozhodnout o~existenci a jednoznačnosti jejího řešení. Potom stačí zkoumat řešitelnost algebraické
 rovnice
 \[
  y(b;\alpha) = \gamma_2,
 \]
 které pak odpovídá existence a počet řešení původní okrajové úlohy \eqref{eq:ex_okrulo}.
\end{remark}