01DIFRnew:Kapitola0: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 12: Řádka 12:
 
mezi předměty Matematika A. Při sestavování textu se předpokládaly znalosti základů matematiky na úrovni absolvování kurzů 01LA1  
 
mezi předměty Matematika A. Při sestavování textu se předpokládaly znalosti základů matematiky na úrovni absolvování kurzů 01LA1  
 
\emph{Lineární algebra 1}, 01LAP \emph{Lineární algebra plus}, 01LAA2 \emph{Lineární algebra A2}, 01MA1 \emph{Matematická analýza 1},  
 
\emph{Lineární algebra 1}, 01LAP \emph{Lineární algebra plus}, 01LAA2 \emph{Lineární algebra A2}, 01MA1 \emph{Matematická analýza 1},  
01MAA2 \emph{Matematická analýza A2} a 01MAA3 \emph{Matematická analýza A3}.
+
01MAP \emph{Matematická analýza plus}, 01MAA2 \emph{Matematická analýza A2} a 01MAA3 \emph{Matematická analýza A3}.
  
 
~
 
~

Verze z 11. 2. 2011, 14:59

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01DIFRnew

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01DIFRnewNguyebin 1. 9. 201322:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:45
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 1. 9. 201322:47 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaNguyebin 29. 8. 201315:23 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatÚvodKubuondr 7. 6. 201709:21 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatŘešení speciálních typů rovnicKubuondr 8. 6. 201710:00 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTeoretické vlastnosti řešení diferenciálních rovnicPerinhyn 2. 6. 201822:54 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAnalytické řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řáduKubuondr 10. 6. 201711:19 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatAnalytické řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic 1. řáduKrasejak 20. 6. 201401:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatOkrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovniceKubuondr 10. 6. 201711:16 kapitola6.tex
KapitolaA editovatLiteraturaKrasejak 20. 6. 201401:33 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:priklad1.pdf priklad1.pdf
Image:rotujici_sklenice.pdf rotujici_sklenice.pdf
Image:mat_kyvadlo.pdf mat_kyvadlo.pdf
Soubor:lorentz-attractor.pdf lorentz-attractor.pdf
Soubor:vedeni-tepla.pdf vedeni-tepla.pdf
Image:smerova_pole.pdf smerova_pole.pdf
Image:RL_obvod.pdf RL_obvod.pdf
Image:k_lomene_care.pdf k_lomene_care.pdf
Image:k_peanove_vete.pdf k_peanove_vete.pdf
Image:k_prodlouzeni.pdf k_prodlouzeni.pdf
Image:k_prodl_lemma.pdf k_prodl_lemma.pdf
Image:k_prodl_tvrz.pdf k_prodl_tvrz.pdf
Image:k_prodl_lemma_2.pdf k_prodl_lemma_2.pdf
Image:ke_spoj_zav_na_datech.pdf ke_spoj_zav_na_datech.pdf
Image:metoda_strelby.pdf metoda_strelby.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01DIFRnew}
% ****************************************************************************************************************************
%               KAPITOLA: Předmluva
% ****************************************************************************************************************************
\chapter*{Předmluva}
\pdfbookmark[0]{Předmluva}{predmluva}
 
Materiál byl sestaven z~přednášek doc.~Dr.~Ing.~Michala Beneše, které proběhly v~letním semestru akademického roku 2009/2010 na Fakultě jaderné a 
fyzikálně inženýrské ČVUT v~Praze.
 
Tento učební text je určen posluchačům 2.~ročníku základního studia navštěvujím kurs 01DIFR \emph{Diferenciální rovnice}, který je zařazen 
mezi předměty Matematika A. Při sestavování textu se předpokládaly znalosti základů matematiky na úrovni absolvování kurzů 01LA1 
\emph{Lineární algebra 1}, 01LAP \emph{Lineární algebra plus}, 01LAA2 \emph{Lineární algebra A2}, 01MA1 \emph{Matematická analýza 1}, 
01MAP \emph{Matematická analýza plus}, 01MAA2 \emph{Matematická analýza A2} a 01MAA3 \emph{Matematická analýza A3}.
 
~
 
\textbf{Doporučená literatura:}
\begin{enumerate}[(1)]
 \item J. Kluvánek, L. Mišík a M. Švec: \textit{Matematika II}, Bratislava 1959.
 \item L. S. Pontrjagin: \textit{Obyknovennyje differencialnyje uravnenija}, Nauka, Moskva 1965.
 \item V. V. Stěpanov: \textit{Kurs diferenciálních rovnic}, Praha 1950.
 \item M. W. Hirsch, S. Smale: \textit{Differential Equations, Dynamical systems and Linear Algebra}, Academic Press, Boston, 1974.
 \item F. Verhulst: \textit{Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems}, Springer-Verlag, Berlin 1990.
\end{enumerate}
 
%Diferenciální rovnice navazují na kurz lineární algebry a matematická analýzy. Na tento předmět budou v dalších semestrech navazovat:
%\begin{enumerate}
% \item 01SEDR --- Seminář diferenciálních rovnic (náplní geometrická teorie diferenciálních rovnic)
% \item 01MMNS --- Matematické modelování nelineárních systému
% \item 01MMF --- Metody matematické fyziky (náplní parciální diferenciální rovnice)
%\end{enumerate}