01ALG:Kapitola0

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání

\section*{Několik poznámek}

\addtocontents{toc}{\protect\contentsline{section}{Úvodní poznámky}{\relax}}

\begin{enumerate} \item Dokument vznikl jako přepis přednášek p.~Doc.~Mareše z~předmětu Algebra na katedře matematiky FJFI

v~zimním semestru 2008/2009.

\item Všechna tvrzení v~přednášce označovaná jako pozorování, lemmata, tvrzení a věty

budeme nazývat pouze lemmaty a větami.

\item Přestože jsou veškeré výroky zapisovány tak, že kvantifikátory nemají závorky,

pro přehlednost psaného textu a už ze zvyku závorky psát budeme.

\item Používáme symbol $\Subset$ místo $\subset\subset$, důvodem je zejména přehlednost tištěného textu. \item Součástí publikace je i rejstřík, který by měl pomoci s orientací v textu. \end{enumerate}