01ALG:Header: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: %)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 +
%VZOROVE SOUBORY
 +
 +
%%CSLATEX
 +
%\documentclass[12pt]{article}
 +
%\listfiles
 +
%\usepackage[IL2]{czech}
 +
%\usepackage{graphics}
 +
%\pagestyle{plain}
 +
%\title{N?ZEV}
 +
%\author{AUTOR}
 +
%%\date{18. b?ezna 2003}
 +
%\input{u_text}
 +
%\begin{document}
 
%
 
%
 +
%
 +
%\end{document}
 +
 +
 +
 +
\newcommand{\te}[2]{\begin{#1}#2\end{#1}} %prostredi
 +
 +
%Preambule
 +
\newcommand{\setjot}[1][1.5ex]{\setlength{\jot}{#1}}
 +
\newcounter{alphlistcounter}
 +
\newlength{\itsmyownlength}
 +
\setcounter{alphlistcounter}{0}
 +
 +
%Znaky
 +
\newcommand{\ia}{\' a}
 +
\newcommand{\ie}{\' e}
 +
\newcommand{\ii}{\'\i}
 +
\newcommand{\io}{\' o}
 +
\newcommand{\iu}{\' u}
 +
\newcommand{\iy}{\' y}
 +
\newcommand{\uu}{\r u}
 +
\newcommand{\vc}{\v c}
 +
\newcommand{\vd}{\v d}
 +
\newcommand{\ve}{\v e}
 +
\newcommand{\vn}{\v n}
 +
\newcommand{\vr}{\v r}
 +
\newcommand{\vs}{\v s}
 +
\newcommand{\vt}{\v t}
 +
\newcommand{\vz}{\v z}
 +
\newcommand{\IA}{\' A}
 +
\newcommand{\IE}{\' E}
 +
\newcommand{\II}{\' I}
 +
\newcommand{\IO}{\' O}
 +
\newcommand{\IU}{\' U}
 +
\newcommand{\IY}{\' Y}
 +
\newcommand{\UU}{\r U}
 +
\newcommand{\VC}{\v C}
 +
\newcommand{\VD}{\v D}
 +
\newcommand{\VE}{\v E}
 +
\newcommand{\VN}{\v N}
 +
\newcommand{\VR}{\v R}
 +
\newcommand{\VS}{\v S}
 +
\newcommand{\VT}{\v T}
 +
\newcommand{\VZ}{\v Z}
 +
\newcommand{\ax}{a~}
 +
\newcommand{\ix}{i~}
 +
\newcommand{\kx}{k~}
 +
\newcommand{\ox}{o~}
 +
\newcommand{\sx}{s~}
 +
\newcommand{\ux}{u~}
 +
\newcommand{\vx}{v~}
 +
\newcommand{\zx}{z~}
 +
\newcommand{\bs}{\char47}
 +
\newcommand{\x}{~}
 +
\newcommand{\tilda}{\~ }
 +
\newcommand{\xl}{\\*}
 +
\newcommand{\xx}{\x\\ }
 +
\newcommand{\puntik}{\textbullet }
 +
\newcommand{\ctverecek}{{\rule[0.3ex]{1ex}{1ex}}}
 +
\newcommand{\pom}{---\x }
 +
\def\mathfunction#1{\mathop {\mathgroup \symoperators #1}\nolimits }
 +
\newcommand{\asin}{\mathfunction{asin}}
 +
\newcommand{\acos}{\mathfunction{acos}}
 +
\newcommand{\atg}{\mathfunction{atg}}
 +
\newcommand{\tgh}{\mathfunction{tgh}}
 +
\newcommand{\cotgh}{\mathfunction{cotgh}}
 +
\newcommand{\tg}{\mathfunction{tg}}
 +
\newcommand{\cotg}{\mathfunction{cotg}}
 +
\newcommand{\arctg}{\mathfunction{arctg}}
 +
\newcommand{\arccotg}{\mathfunction{arccotg}}
 +
\newcommand{\argtgh}{\mathfunction{argtgh}}
 +
\newcommand{\argcotgh}{\mathfunction{argcotgh}}
 +
\newcommand{\cosec}{\mathfunction{cosec}}
 +
\newcommand{\arcsec}{\mathfunction{arcsec}}
 +
\newcommand{\arccosec}{\mathfunction{arccosec}}
 +
\newcommand{\sech}{\mathfunction{sech}}
 +
\newcommand{\cosech}{\mathfunction{cosech}}
 +
\newcommand{\argsech}{\mathfunction{argsech}}
 +
\newcommand{\argcosech}{\mathfunction{argcosech}}
 +
\newcommand{\arc}{\mathfunction{arc}}
 +
\newcommand{\ROT}{\mathfunction{rot}}
 +
\newcommand{\DIV}{\mathfunction{div}}
 +
\newcommand{\md}{\mathrm{d}}
 +
\newcommand{\mmd}{{\,\md}}
 +
\newcommand{\mx}{\cdot}
 +
\newcommand{\imathrm}{\symbol{16}}
 +
\newcommand{\jmathrm}{\symbol{17}}
 +
\newcommand{\convexangle}{\! <\!\!\! )\,}
 +
\newcommand{\qk}[1][1]{{\; |\;}} %v mnozinach znak uvozujici vlastnosti
 +
\newcommand{\prumer}{\not\kern-.12em\circ\kern.1em}
 +
\newcommand{\hlinefill}{\noindent$\underline{}$\hrulefill $\underline{}$}
 +
\newcommand{\msi}{\ensuremath{\,m\cdot s^{-1}}}
 +
\newcommand{\msii}{\ensuremath{\,m\cdot s^{-2}}}
 +
\newcommand{\specialfootnotemark}{\addtocounter{footnote}{1}\mui\thefootnote}
 +
\def\nothing#1{{}}
 +
%Prikazy prostredi
 +
 +
\newcommand{\minimizeleftrightborders}{\setlength{\itsmyownlength}{\oddsidemargin}\setlength{\oddsidemargin}{-.5in}\addtolength{\textwidth}{3\itsmyownlength}}
 +
 +
\newcommand{\minimizeupdownborders}{\addtolength{\topmargin}{-1in}\addtolength{\textheight}{1.5in}}
 +
 +
\newcommand{\minimizeborders}{\minimizeleftrightborders\minimizeupdownborders}
 +
 +
\newcommand{\tpicture}[8][thbp]{\te{figure}{[#1] \setlength{\unitlength}{1mm}\center{\te{picture}{(#2,#3)(#4,#5){#8}}}\caption{#6}\label{#7}}}
 +
%plovouci obrazek. Parametry:
 +
%#1 umisteni
 +
%#2,#3 rozmery
 +
%#4,#5 levy dolni roh
 +
%#6 nazev
 +
%#7 label
 +
%#8 aktivni prikazy obrazku
 +
 +
\newcommand{\qlq}[1]{\qquad\ldots\qquad} %navazani definice
 +
\newcommand{\qlr}[3]{\ensuremath{\left#1{#3}\right#2}} %velka ohraniceni vyrazu
 +
\newcommand{\qlb}[1]{\ensuremath{\left({#1}\right)}} %velka ohraniceni vyrazu
 +
\newcommand{\qz}[1]{\par {\footnotesize\sf #1}\x\\ } %odstavec malym pismem
 +
\newcommand{\qe}[2]{\te{equation}{\label{#1}#2}} %vysazeny vzorec
 +
\newcommand{\qq}[1]{$${#1}$$} %vysazeny vzorec s implicitnim navestim
 +
\newcommand{\qu}[1]{\qquad\left| #1\right.} %prikaz v mat. protredi pro upravu rovnice
 +
\newcommand{\mo}[1][]{\raisebox{1ex}{\scriptsize o}#1} %stupne ...
 +
\newcommand{\ttitle}[1]{\te{center}{\LARGE\sf {#1}}}
 +
\newcommand{\ttab}[1]{\te{tabbing}{{#1}}} %tabulka
 +
\newcommand{\tcal}[1]{$\mathcal{#1}$} %caligraficke pismo v textu
 +
\newcommand{\tbf}[1]{{\bf #1}} %tucne
 +
\newcommand{\tit}[1]{{\it #1}} %kurziva
 +
\newcommand{\trm}[1]{{\rm #1}} %normalne
 +
\newcommand{\tulsl}[1]{\tul{\sl{#1}}} %podtrzena kurziva
 +
\newcommand{\tul}[1]{\underline{#1}} %podtrzene
 +
\newcommand{\tuul}[1]{\tul{\tul{#1}}} %dvojte podtryene
 +
\newcommand{\tsc}[1]{{\sc #1}} %kapitalky
 +
\newcommand{\tsf}[1]{{\sf #1}} %grotesk
 +
\newcommand{\tsl}[1]{{\sl #1}\/} %sklonene
 +
\newcommand{\tam}[2][]{\te{tabular}{[#1]{l}{#2}}} %textove pole
 +
\newcommand{\tram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{|l|}\hline {#2} \\\hline}} %ramecek
 +
\newcommand{\trram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{||l||}\hline\hline {#2} \\\hline\hline}} %dvojity ramecek
 +
\newcommand{\ttram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{|p{.98\textwidth}|}\hline {#2} \\\hline}} %ramecek na sirku strany
 +
\newcommand{\ttrram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{||p{.98\textwidth}||}\hline\hline #2 \\\hline\hline}} %dvojity ramacek na sirku strany
 +
\newcommand{\mb}[1]{$\displaystyle {#1}$}
 +
\newcommand{\mab}[1]{\tam{$\displaystyle {#1}$}}
 +
\newcommand{\mrab}[1]{\fbox{$\displaystyle {#1}$}}
 +
\newcommand{\tvers}[1]{\te{verse}{#1}} %vers
 +
\newcommand{\tenum}[1][1]{\addtocounter{tenumcounter}{#1} \arabic{tenumcounter}} %+radova cislovka
 +
\newcommand{\tenumset}[1][0]{\setcounter{tenumcounter}{#1} \arabic{tenumcounter}} %radova cislovka
 +
\newcommand{\tuv}[1]{\uv{{#1}}} %ceske uvozovky
 +
\newcommand{\tnR}[1]{\setcounter{myowncounter}{#1}\Roman{myowncounter}} %velka rimska cislovka
 +
\newcommand{\tna}[1]{\setcounter{myowncounter}{#1}\arabic{myowncounter}} %radova cislovka
 +
\def\tc#1{{\Large\sf #1}}
 +
\newcommand{\mm}[1]{\mathrm{#1}} %text ve vzorci
 +
\newcommand{\mder}[2]{\frac{\md #1}{\md #2}} %derivace
 +
\newcommand{\mint}[2]{\int#1\,\md#2} %integral
 +
\newcommand{\overfrown}[1]{\stackrel{\frown}{{#1}}}
 +
\newcommand{\mintu}[4]{\int\limits_{#1}^{#2}#3\,\md#4} %urcity integral
 +
\newcommand{\sbod}[1]{{\x ---\x{#1}}\\}
 +
\newcommand{\mui}[1]{\ensuremath{^\mathrm{#1}}}
 +
\newcommand{\mdi}[1]{\ensuremath{_\mathrm{#1}}}
 +
\newcommand{\alphitem}[1]{\addtocounter{alphlistcounter}{1}\alph{alphlistcounter} & \te{minipage}{[t]{.95\textwidth}{#1}} \\[1ex]}
 +
\newcommand{\alphlist}[1]{\setcounter{alphlistcounter}{0}\te{tabular}{{r@{)\kern1em}l} #1 }}
 +
\newcommand{\tss}{\kern0.3em}
 +
\newcommand{\tsm}{\kern0.6em}
 +
\newcommand{\tsb}{\kern0.9em}
 +
\newcommand{\tabl}{\\\hline}
 +
\newcommand{\parag}[1]{\paragraph{{#1}}\setlength{\itsmyownlength}{\parindent}\addtolength{\itsmyownlength}{-0.8ex}\x\\\rule{\itsmyownlength}{0ex}}
 +
 +
 +
%Fyzikalni olympiada
 +
\newcommand{\hlavicka}[9]{\te{tabular}{{ll}Jm?no a p??jmen? : {\bf #1} & Ro?n?k: {\bf #6} \\ ?kola: {\bf #2} & ?loha: {\bf {#7}-{#8}-{#9}} \\ {\bf #3} & Posudek:\\
 +
T??da: {\bf #4}\\ Vyu?uj?c? fyziky: {\bf #5} & Posuzoval:}\\[1ex]\hlinefill\\[1ex]}
 +
\newcommand{\zadani}[2]{{\it \sc #1}\\ {\footnotesize #2}\\\\ }
 +
\newcommand{\zadanii}[1]{{\footnotesize #1}\\\\ }
 +
\newcommand{\odpoved}[3]{\large {\sc #1}\ {\bf $#2$}\ {\sc #3}.\\ }
 +
 +
 +
 +
 +
 +
\newcommand{\tqdl}{\textquotedblleft}
 +
\newcommand{\tqdr}{\textquotedblright}
 +
\newcommand{\tqdb}{\quotedblbase}
 +
\newcommand{\FyGyZ}{FyGyZ}
 +
\newcommand{\TuF}{{\v T\kern-0.1em\lower0.05em\hbox{\sc u}\kern-0.19em F}}
 +
\newcommand{\TuuF}{{\v T\kern-0.09em\lower0.21em\hbox{U}\kern-0.21em F}}
 +
\newcommand{\sazba}{\vfill\te{parbox}{{.9\textwidth}{\x\\Sazba:\x\LaTeX}}}

Verze z 24. 8. 2010, 14:57

%VZOROVE SOUBORY

%%CSLATEX %\documentclass[12pt]{article} %\listfiles %\usepackage[IL2]{czech} %\usepackage{graphics} %\pagestyle{plain} %\title{N?ZEV} %\author{AUTOR} %%\date{18. b?ezna 2003} %\input{u_text} %\begin{document} % % %\end{document}


\newcommand{\te}[2]{\begin{#1}#2\end{#1}} %prostredi

%Preambule \newcommand{\setjot}[1][1.5ex]{\setlength{\jot}{#1}} \newcounter{alphlistcounter} \newlength{\itsmyownlength} \setcounter{alphlistcounter}{0}

%Znaky \newcommand{\ia}{\' a} \newcommand{\ie}{\' e} \newcommand{\ii}{\'\i} \newcommand{\io}{\' o} \newcommand{\iu}{\' u} \newcommand{\iy}{\' y} \newcommand{\uu}{\r u} \newcommand{\vc}{\v c} \newcommand{\vd}{\v d} \newcommand{\ve}{\v e} \newcommand{\vn}{\v n} \newcommand{\vr}{\v r} \newcommand{\vs}{\v s} \newcommand{\vt}{\v t} \newcommand{\vz}{\v z} \newcommand{\IA}{\' A} \newcommand{\IE}{\' E} \newcommand{\II}{\' I} \newcommand{\IO}{\' O} \newcommand{\IU}{\' U} \newcommand{\IY}{\' Y} \newcommand{\UU}{\r U} \newcommand{\VC}{\v C} \newcommand{\VD}{\v D} \newcommand{\VE}{\v E} \newcommand{\VN}{\v N} \newcommand{\VR}{\v R} \newcommand{\VS}{\v S} \newcommand{\VT}{\v T} \newcommand{\VZ}{\v Z} \newcommand{\ax}{a~} \newcommand{\ix}{i~} \newcommand{\kx}{k~} \newcommand{\ox}{o~} \newcommand{\sx}{s~} \newcommand{\ux}{u~} \newcommand{\vx}{v~} \newcommand{\zx}{z~} \newcommand{\bs}{\char47} \newcommand{\x}{~} \newcommand{\tilda}{\~ } \newcommand{\xl}{\\*} \newcommand{\xx}{\x\\ } \newcommand{\puntik}{\textbullet } \newcommand{\ctverecek}{{\rule[0.3ex]{1ex}{1ex}}} \newcommand{\pom}{---\x } \def\mathfunction#1{\mathop {\mathgroup \symoperators #1}\nolimits } \newcommand{\asin}{\mathfunction{asin}} \newcommand{\acos}{\mathfunction{acos}} \newcommand{\atg}{\mathfunction{atg}} \newcommand{\tgh}{\mathfunction{tgh}} \newcommand{\cotgh}{\mathfunction{cotgh}} \newcommand{\tg}{\mathfunction{tg}} \newcommand{\cotg}{\mathfunction{cotg}} \newcommand{\arctg}{\mathfunction{arctg}} \newcommand{\arccotg}{\mathfunction{arccotg}} \newcommand{\argtgh}{\mathfunction{argtgh}} \newcommand{\argcotgh}{\mathfunction{argcotgh}} \newcommand{\cosec}{\mathfunction{cosec}} \newcommand{\arcsec}{\mathfunction{arcsec}} \newcommand{\arccosec}{\mathfunction{arccosec}} \newcommand{\sech}{\mathfunction{sech}} \newcommand{\cosech}{\mathfunction{cosech}} \newcommand{\argsech}{\mathfunction{argsech}} \newcommand{\argcosech}{\mathfunction{argcosech}} \newcommand{\arc}{\mathfunction{arc}} \newcommand{\ROT}{\mathfunction{rot}} \newcommand{\DIV}{\mathfunction{div}} \newcommand{\md}{\mathrm{d}} \newcommand{\mmd}Šablona:\,\md \newcommand{\mx}{\cdot} \newcommand{\imathrm}{\symbol{16}} \newcommand{\jmathrm}{\symbol{17}} \newcommand{\convexangle}{\! <\!\!\! )\,} \newcommand{\qk}[1][1]Šablona:\; %v mnozinach znak uvozujici vlastnosti \newcommand{\prumer}{\not\kern-.12em\circ\kern.1em} \newcommand{\hlinefill}{\noindent$\underline{}$\hrulefill $\underline{}$} \newcommand{\msi}{\ensuremath{\,m\cdot s^{-1}}} \newcommand{\msii}{\ensuremath{\,m\cdot s^{-2}}} \newcommand{\specialfootnotemark}{\addtocounter{footnote}{1}\mui\thefootnote} \def\nothing#1{{}} %Prikazy prostredi

\newcommand{\minimizeleftrightborders}{\setlength{\itsmyownlength}{\oddsidemargin}\setlength{\oddsidemargin}{-.5in}\addtolength{\textwidth}{3\itsmyownlength}}

\newcommand{\minimizeupdownborders}{\addtolength{\topmargin}{-1in}\addtolength{\textheight}{1.5in}}

\newcommand{\minimizeborders}{\minimizeleftrightborders\minimizeupdownborders}

\newcommand{\tpicture}[8][thbp]{\te{figure}{[#1] \setlength{\unitlength}{1mm}\center{\te{picture}{(#2,#3)(#4,#5){#8}}}\caption{#6}\label{#7}}} %plovouci obrazek. Parametry: %#1 umisteni %#2,#3 rozmery %#4,#5 levy dolni roh %#6 nazev %#7 label %#8 aktivni prikazy obrazku

\newcommand{\qlq}[1]{\qquad\ldots\qquad} %navazani definice \newcommand{\qlr}[3]{\ensuremath{\left#1{#3}\right#2}} %velka ohraniceni vyrazu \newcommand{\qlb}[1]{\ensuremath{\left({#1}\right)}} %velka ohraniceni vyrazu \newcommand{\qz}[1]{\par {\footnotesize\sf #1}\x\\ } %odstavec malym pismem \newcommand{\qe}[2]{\te{equation}{\label{#1}#2}} %vysazeny vzorec \newcommand{\qq}[1]{$${#1}$$} %vysazeny vzorec s implicitnim navestim \newcommand{\qu}[1]{\qquad\left| #1\right.} %prikaz v mat. protredi pro upravu rovnice \newcommand{\mo}[1][]{\raisebox{1ex}{\scriptsize o}#1} %stupne ... \newcommand{\ttitle}[1]{\te{center}{\LARGE\sf {#1}}} \newcommand{\ttab}[1]{\te{tabbing}{{#1}}} %tabulka \newcommand{\tcal}[1]{$\mathcal{#1}$} %caligraficke pismo v textu \newcommand{\tbf}[1]Šablona:\bf %tucne \newcommand{\tit}[1]Šablona:\it %kurziva \newcommand{\trm}[1]Šablona:\rm %normalne \newcommand{\tulsl}[1]{\tul{\sl{#1}}} %podtrzena kurziva \newcommand{\tul}[1]{\underline{#1}} %podtrzene \newcommand{\tuul}[1]{\tul{\tul{#1}}} %dvojte podtryene \newcommand{\tsc}[1]Šablona:\sc %kapitalky \newcommand{\tsf}[1]Šablona:\sf %grotesk \newcommand{\tsl}[1]Šablona:\sl} %textove pole \newcommand{\tram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{|l|}\hline {#2} \\\hline}} %ramecek \newcommand{\trram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{||l||}\hline\hline {#2} \\\hline\hline}} %dvojity ramecek \newcommand{\ttram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{|p{.98\textwidth}|}\hline {#2} \\\hline}} %ramecek na sirku strany \newcommand{\ttrram}[2][]{\te{tabular}{[#1]{||p{.98\textwidth}||}\hline\hline #2 \\\hline\hline}} %dvojity ramacek na sirku strany \newcommand{\mb}[1]{$\displaystyle {#1}$} \newcommand{\mab}[1]{\tam{$\displaystyle {#1}$}} \newcommand{\mrab}[1]{\fbox{$\displaystyle {#1}$}} \newcommand{\tvers}[1]{\te{verse}{#1}} %vers \newcommand{\tenum}[1][1]{\addtocounter{tenumcounter}{#1} \arabic{tenumcounter}} %+radova cislovka \newcommand{\tenumset}[1][0]{\setcounter{tenumcounter}{#1} \arabic{tenumcounter}} %radova cislovka \newcommand{\tuv}[1]{\uv{{#1}}} %ceske uvozovky \newcommand{\tnR}[1]{\setcounter{myowncounter}{#1}\Roman{myowncounter}} %velka rimska cislovka \newcommand{\tna}[1]{\setcounter{myowncounter}{#1}\arabic{myowncounter}} %radova cislovka \def\tc#1Šablona:\Large\sf \newcommand{\mm}[1]{\mathrm{#1}} %text ve vzorci \newcommand{\mder}[2]{\frac{\md #1}{\md #2}} %derivace \newcommand{\mint}[2]{\int#1\,\md#2} %integral \newcommand{\overfrown}[1]{\stackrel{\frown}{{#1}}} \newcommand{\mintu}[4]{\int\limits_{#1}^{#2}#3\,\md#4} %urcity integral \newcommand{\sbod}[1]{{\x ---\x{#1}}\\} \newcommand{\mui}[1]{\ensuremath{^\mathrm{#1}}} \newcommand{\mdi}[1]{\ensuremath{_\mathrm{#1}}} \newcommand{\alphitem}[1]{\addtocounter{alphlistcounter}{1}\alph{alphlistcounter} & \te{minipage}{[t]{.95\textwidth}{#1}} \\[1ex]} \newcommand{\alphlist}[1]{\setcounter{alphlistcounter}{0}\te{tabular}{{r@{)\kern1em}l} #1 }} \newcommand{\tss}{\kern0.3em} \newcommand{\tsm}{\kern0.6em} \newcommand{\tsb}{\kern0.9em} \newcommand{\tabl}{\\\hline} \newcommand{\parag}[1]{\paragraph{{#1}}\setlength{\itsmyownlength}{\parindent}\addtolength{\itsmyownlength}{-0.8ex}\x\\\rule{\itsmyownlength}{0ex}}


%Fyzikalni olympiada \newcommand{\hlavicka}[9]{\te{tabular}{{ll}Jm?no a p??jmen? : {\bf #1} & Ro?n?k: {\bf #6} \\ ?kola: {\bf #2} & ?loha: {\bf {#7}-{#8}-{#9}} \\ {\bf #3} & Posudek:\\ T??da: {\bf #4}\\ Vyu?uj?c? fyziky: {\bf #5} & Posuzoval:}\\[1ex]\hlinefill\\[1ex]} \newcommand{\zadani}[2]{{\it \sc #1}\\ {\footnotesize #2}\\\\ } \newcommand{\zadanii}[1]{{\footnotesize #1}\\\\ } \newcommand{\odpoved}[3]{\large {\sc #1}\ {\bf $#2$}\ {\sc #3}.\\ }\newcommand{\tqdl}{\textquotedblleft} \newcommand{\tqdr}{\textquotedblright} \newcommand{\tqdb}{\quotedblbase} \newcommand{\FyGyZ}{FyGyZ} \newcommand{\TuF}{{\v T\kern-0.1em\lower0.05em\hbox{\sc u}\kern-0.19em F}} \newcommand{\TuuF}{{\v T\kern-0.09em\lower0.21em\hbox{U}\kern-0.21em F}} \newcommand{\sazba}{\vfill\te{parbox}{{.9\textwidth}{\x\\Sazba:\x\LaTeX}}}