NME01:Kapitola37

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu NME01

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu NME01Kunzmart 5. 6. 202117:33
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůKunzmart 5. 6. 202117:59
Header editovatHlavičkový souborKunzmart 5. 6. 202116:54 header.tex
Kapitola1 editovatReprezentace čísel v počítačiKunzmart 5. 6. 202116:55 01_reprezentace_cisel_v_pocitaci.tex
Kapitola2 editovatChybyKunzmart 5. 6. 202116:55 02_chyby.tex
Kapitola3 editovatÚlohy lineární algebryKunzmart 5. 6. 202117:30 03_ulohy_lin_alg.tex
Kapitola4 editovatŘešení soustav Ax - bKunzmart 5. 6. 202116:56 03a_reseni_soustav_Ax-b.tex
Kapitola5 editovatVlastní číslaKunzmart 5. 6. 202116:56 03b_vlastni_cisla.tex
Kapitola6 editovatDeterminantKunzmart 5. 6. 202116:57 03c_determinant.tex
Kapitola7 editovatAproximace funkcíKunzmart 5. 6. 202117:31 04_aproximace_funkci.tex
Kapitola8 editovatInterpolaceKunzmart 5. 6. 202116:57 04a_interpolace.tex
Kapitola9 editovatČebyševova aproximaceKunzmart 5. 6. 202116:58 04b_cebysevovy_aproximace.tex
Kapitola10 editovatMetoda nejmenších čtvercůKunzmart 5. 6. 202116:58 04c_metoda_nejmensich_ctvercu.tex
Kapitola11 editovatŘešení nelineárních rovnicKunzmart 5. 6. 202117:32 05_reseni_nelinearnich_rovnic.tex
Kapitola12 editovatBisekceKunzmart 5. 6. 202116:59 05a_bisekce.tex
Kapitola13 editovatMetoda sečenKunzmart 5. 6. 202116:59 05b_metoda_secen.tex
Kapitola14 editovatRegula falsiKunzmart 5. 6. 202117:00 05c_regula_falsi.tex
Kapitola15 editovatMetoda Newton-RaphsonovaKunzmart 5. 6. 202117:00 05d_newton_raphsonova_metoda.tex
Kapitola16 editovatHledání kořenu polynomuKunzmart 5. 6. 202117:00 05e_hledani_korenu_polynomu.tex
Kapitola17 editovatMullerova metodaKunzmart 5. 6. 202117:01 05f_mullerova_metoda.tex
Kapitola18 editovatProstá iteraceKunzmart 5. 6. 202117:01 05g_prosta_iterace.tex
Kapitola19 editovatMetoda Newton-Raphson pro systémy rovnicKunzmart 5. 6. 202117:01 05h_newton_raphsonova_metoda_pro_systemy_rovnic.tex
Kapitola20 editovatHledání extrémů funkcíKunzmart 5. 6. 202117:32 06_hledani_extremu_funkci.tex
Kapitola21 editovatMetoda zlatého řezuKunzmart 5. 6. 202117:03 06a_metoda_zlateho_rezu.tex
Kapitola22 editovatParabolická iterpolaceKunzmart 5. 6. 202117:04 06b_parabolicka_iterpolace.tex
Kapitola23 editovatNelder Meadova metodaKunzmart 5. 6. 202117:09 06c_nelder_meadova_metoda.tex
Kapitola24 editovatGradientní metodyKunzmart 5. 6. 202117:09 06d_gradientni_metody.tex
Kapitola25 editovatNumerická integraceKunzmart 5. 6. 202117:32 07_numericka_integrace.tex
Kapitola26 editovatKvadraturní vzorceKunzmart 5. 6. 202117:09 07a_kvadraturni_vzorce.tex
Kapitola27 editovatIntegrály se singularitamiKunzmart 5. 6. 202117:10 07b_integraly_se_singularitami.tex
Kapitola28 editovatGaussovy kvadraturyKunzmart 5. 6. 202117:20 07c_gaussovy_kvadratury.tex
Kapitola29 editovatIntegrace Monte CarloKunzmart 5. 6. 202117:20 07d_integrace_monte_carlo.tex
Kapitola30 editovatObyčejné diferenciální rovniceKunzmart 5. 6. 202117:33 08_obycejne_diferencialni_rce.tex
Kapitola31 editovatEulerova metodaKunzmart 5. 6. 202117:21 08a_eulerova_metoda.tex
Kapitola32 editovatMetoda středního boduKunzmart 5. 6. 202117:21 08b_metoda_stredniho_bodu.tex
Kapitola33 editovatHeunova metodaKunzmart 5. 6. 202117:22 08c_heunova_metoda.tex
Kapitola34 editovatRunge Kuttovy metodyKunzmart 5. 6. 202117:22 08d_runge_kuttovy_metody.tex
Kapitola35 editovatMetoda leap frogKunzmart 5. 6. 202117:22 08e_metoda_leap_frog.tex
Kapitola36 editovatMetoda prediktor korektorKunzmart 5. 6. 202117:22 08f_metoda_prediktor_korektor.tex
Kapitola37 editovatMetoda střelbyKunzmart 5. 6. 202117:23 08g_metoda_strelby.tex
Kapitola38 editovatMetoda konečných diferencíKunzmart 5. 6. 202117:23 08h_metoda_konecnych_diferenci.tex
Kapitola39 editovatVariační metodyKunzmart 5. 6. 202117:23 08i_variacni_metody.tex

Zdrojový kód

% \wikiskriptum{NME01}
 
\subsubsection{Metoda střelby}
\begin{itemize}
	\item název vychází z principu, že z bodu \(a\) se snažíme trefit do bodu \(b\), aby byla splněná okrajová podmínka v bodě \(b\)
	\item \underline{odvození:}
	   \begin{enumerate}[label=\roman*)]
		   \item popíšeme diferenciální rovnicemi střelbu na cíl:
		      \[
			      \begin{aligned}
				      v_x & = \frac{\d x}{\d t} = v(t)\cdot\cos(\Theta(t))                                                      \\
				      v_y & = \frac{\d y}{\d t} = \hookannotateunder{v(t)}{\(v = \sqrt{\left(\frac{\d x}{\d t}\right)^2 + \left(\frac{\d y}{\d t}\right)^2 } \)}\cdot\sin(\Theta(t))
			      \end{aligned} \qquad
			      \begin{aligned}
				      a = \frac{\d v}{\d t} & \rightarrow ma + kv^2 + mg\sin(\Theta) = 0                         \\
				                 & \Leftrightarrow \frac{\d v}{\d t} = -\frac{k}{m}v^2 - g \sin(\Theta)            \\
				                 & \phantom{\scriptstyle\left(\frac{\d x}{\d t}\right)^2 + \left(\frac{\d y}{\d t}\right)^2 }
			      \end{aligned}
		      \]
		   \item \(\underline{ \frac{\d \Theta}{\d t} = -\frac{g}{v} \cos(\Theta) } \leftarrow\) odvodí se pomocí \(\dot{v}_x\) a \(\dot{v}_y\) a následnou úpravou
	   \end{enumerate}
	\item \underline{postup:}
	   \begin{enumerate}
		   \item máme okrajové podmínky \(x(0) = y(0) = 0, v(0) = v_0\) a \(y(x_c) = 0, x_c\ldots\) poloha cíle
		   \item volíme náměr \(\Theta(0) = \Theta_0\) a snažíme se zasáhnout cíl
		   \item pro zvolený úhel vyřešíme postupně \underline{soustavu počátečních úloh}\underline{do času \(t_c\)}, kdy \(\underline{x(t_c) = x_c}\)
		   \item mohou nastat 3 situace:
		      \begin{enumerate}[label=\alph*)]
			      \item \(y(t_c) > 0\) - dopad daleko
			      \item \(y(t_c) < 0\) - dopad blízko
			      \item \(y(t_c) = 0\) - zásah
		      \end{enumerate}
		   \item pokud netrefíme, volíme nově \(\Theta_0\), tentokrát s ohledem na předchozí pokus
	   \end{enumerate}
\end{itemize}