NME01:Kapitola2

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu NME01

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu NME01Kunzmart 5. 6. 202117:33
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůKunzmart 5. 6. 202117:59
Header editovatHlavičkový souborKunzmart 5. 6. 202116:54 header.tex
Kapitola1 editovatReprezentace čísel v počítačiKunzmart 5. 6. 202116:55 01_reprezentace_cisel_v_pocitaci.tex
Kapitola2 editovatChybyKunzmart 5. 6. 202116:55 02_chyby.tex
Kapitola3 editovatÚlohy lineární algebryKunzmart 5. 6. 202117:30 03_ulohy_lin_alg.tex
Kapitola4 editovatŘešení soustav Ax - bKunzmart 5. 6. 202116:56 03a_reseni_soustav_Ax-b.tex
Kapitola5 editovatVlastní číslaKunzmart 5. 6. 202116:56 03b_vlastni_cisla.tex
Kapitola6 editovatDeterminantKunzmart 5. 6. 202116:57 03c_determinant.tex
Kapitola7 editovatAproximace funkcíKunzmart 5. 6. 202117:31 04_aproximace_funkci.tex
Kapitola8 editovatInterpolaceKunzmart 5. 6. 202116:57 04a_interpolace.tex
Kapitola9 editovatČebyševova aproximaceKunzmart 5. 6. 202116:58 04b_cebysevovy_aproximace.tex
Kapitola10 editovatMetoda nejmenších čtvercůKunzmart 5. 6. 202116:58 04c_metoda_nejmensich_ctvercu.tex
Kapitola11 editovatŘešení nelineárních rovnicKunzmart 5. 6. 202117:32 05_reseni_nelinearnich_rovnic.tex
Kapitola12 editovatBisekceKunzmart 5. 6. 202116:59 05a_bisekce.tex
Kapitola13 editovatMetoda sečenKunzmart 5. 6. 202116:59 05b_metoda_secen.tex
Kapitola14 editovatRegula falsiKunzmart 5. 6. 202117:00 05c_regula_falsi.tex
Kapitola15 editovatMetoda Newton-RaphsonovaKunzmart 5. 6. 202117:00 05d_newton_raphsonova_metoda.tex
Kapitola16 editovatHledání kořenu polynomuKunzmart 5. 6. 202117:00 05e_hledani_korenu_polynomu.tex
Kapitola17 editovatMullerova metodaKunzmart 5. 6. 202117:01 05f_mullerova_metoda.tex
Kapitola18 editovatProstá iteraceKunzmart 5. 6. 202117:01 05g_prosta_iterace.tex
Kapitola19 editovatMetoda Newton-Raphson pro systémy rovnicKunzmart 5. 6. 202117:01 05h_newton_raphsonova_metoda_pro_systemy_rovnic.tex
Kapitola20 editovatHledání extrémů funkcíKunzmart 5. 6. 202117:32 06_hledani_extremu_funkci.tex
Kapitola21 editovatMetoda zlatého řezuKunzmart 5. 6. 202117:03 06a_metoda_zlateho_rezu.tex
Kapitola22 editovatParabolická iterpolaceKunzmart 5. 6. 202117:04 06b_parabolicka_iterpolace.tex
Kapitola23 editovatNelder Meadova metodaKunzmart 5. 6. 202117:09 06c_nelder_meadova_metoda.tex
Kapitola24 editovatGradientní metodyKunzmart 5. 6. 202117:09 06d_gradientni_metody.tex
Kapitola25 editovatNumerická integraceKunzmart 5. 6. 202117:32 07_numericka_integrace.tex
Kapitola26 editovatKvadraturní vzorceKunzmart 5. 6. 202117:09 07a_kvadraturni_vzorce.tex
Kapitola27 editovatIntegrály se singularitamiKunzmart 5. 6. 202117:10 07b_integraly_se_singularitami.tex
Kapitola28 editovatGaussovy kvadraturyKunzmart 5. 6. 202117:20 07c_gaussovy_kvadratury.tex
Kapitola29 editovatIntegrace Monte CarloKunzmart 5. 6. 202117:20 07d_integrace_monte_carlo.tex
Kapitola30 editovatObyčejné diferenciální rovniceKunzmart 5. 6. 202117:33 08_obycejne_diferencialni_rce.tex
Kapitola31 editovatEulerova metodaKunzmart 5. 6. 202117:21 08a_eulerova_metoda.tex
Kapitola32 editovatMetoda středního boduKunzmart 5. 6. 202117:21 08b_metoda_stredniho_bodu.tex
Kapitola33 editovatHeunova metodaKunzmart 5. 6. 202117:22 08c_heunova_metoda.tex
Kapitola34 editovatRunge Kuttovy metodyKunzmart 5. 6. 202117:22 08d_runge_kuttovy_metody.tex
Kapitola35 editovatMetoda leap frogKunzmart 5. 6. 202117:22 08e_metoda_leap_frog.tex
Kapitola36 editovatMetoda prediktor korektorKunzmart 5. 6. 202117:22 08f_metoda_prediktor_korektor.tex
Kapitola37 editovatMetoda střelbyKunzmart 5. 6. 202117:23 08g_metoda_strelby.tex
Kapitola38 editovatMetoda konečných diferencíKunzmart 5. 6. 202117:23 08h_metoda_konecnych_diferenci.tex
Kapitola39 editovatVariační metodyKunzmart 5. 6. 202117:23 08i_variacni_metody.tex

Zdrojový kód

% \wikiskriptum{NME01}
 
\section{Chyby}
\begin{itemize}
	\item zdroje chyb:
	   \begin{enumerate}
		   \item \underline{chyby vstupních dat} = chyby měření, chyby modelu\ldots
		   \item \underline{chyby metody} = chyba v důsledku převodu matematické úlohy na numerickou
		   \item \underline{zaokrouhlovací} = při výpočtech s čísly konečné délky a jejich zaokrouhlením
	   \end{enumerate}
	\item nechť \( x= \)(přesná hodnota), \( \tilde{x}= \)(přibližná hodnota), definujeme:
	   \begin{itemize}
		   \item \underline{absolutní chyba} \( \boxed{A(x) = |\tilde{x} - x| \le a(x)} \) \ldots odhad absolutní chyby
		   \item \underline{relativní chyba} \( \boxed{R(x) = \frac{A(x)}{|x|} \le r(x)} \) \ldots odhad relativní chyby \hspace{5 em} \( \boxed{r(x)\cong \frac{a(x)}{|\tilde{x}|}} \)
		   \item hodnoty \( x \) pak přibližně určíme jako \( \boxed{x = \tilde{x} \pm a(x) = \tilde{x}(1 \pm r(x))} \)\\
		      \underline{pozn.:}
		      \begin{itemize}
			      \item v praxi hlavně relativní chyba a vždy bereme nejhorší "scénář"
			      \item relativní chyba \( \rightarrow \) počet platných číslic
		      \end{itemize}
	   \end{itemize}
	\item \underline{šíření chyb ve výpočtech}:
	   \begin{itemize}
		   \item některé operace mohou výrazně zvýšit relativní chybu
		   \item \underline{sčítání a odečítání}: \( a(x\pm y) = a(x) + a(y) \implies r(x\pm y) = \frac{a(x) + a(y)}{|x\pm y|} \)
		      \begin{itemize}
			      \item pokud \( |x \pm y| \) je velmi malý \( \implies \) silně roste relativní chyba \( r \) !
			      \item snažíme se vyhnout odečítání dvou blízkých čísel
		      \end{itemize}
		   \item [\underline{př.:}] čísla \( \tunderbrace{1,32483726}_{x\coloneqq} \) a \( \tunderbrace{ 1,32483357 }_{y\coloneqq} \rightarrow x-y = 0,00000369 \rightarrow \) přesnost na 3 cifry
		   \item \underline{násobení a dělení:}
		      \begin{itemize}
			      \item \( a(x\cdot y ) = a(x)\cdot |y| + a(y)\cdot |x| \rightarrow r(x\cdot y)=\frac{a(x\cdot y)}{|x\cdot y|} = \frac{a(x)\cdot |y|}{|x|\cdot |y|}+ \frac{a(y)\cdot|x|}{|x|\cdot|y|} = r(x) + r(y) \)
			      \item \( a(\frac{x}{y}) = \frac{a(x)}{|y|} + |\frac{\tilde{x}}{y}-\frac{\tilde{x}}{\tilde{y}}|\le \frac{a(x)}{|y|} + \frac{|x|a(y)}{|y|^2} = \frac{a(x)|y| + |x|a(y)}{|x|\cdot|y|} \rightarrow r(\frac{x}{y}) = r(x)+r(y) \)
			      \item \underline{násobení a dělení nezvyšují} podstatně chybu!
		      \end{itemize}
		   \item \underline{kvadratická rovnice} \( a x^2+bx+c=0 \) : \( x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\leftarrow \) pokud \( (b^2 \gg ac) \land (b > 0) \implies x_1 = \tunderbrace{\frac{-b+\tilde{b}}{2a}}_{\text{\underline{problém!}}} \)
		      \vspace{-2 em}
		      \begin{itemize}
			      \item pro \( b<0 \) pak získáme lepší výsledky z \( \boxed{x_1 = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},x_2=\frac{c}{a\cdot x_1}} \)
		      \end{itemize}
		   \item \underline{chyby metody:}
		      \begin{itemize}
			      \item souvisí s převedením matematické úlohy do numerické - např. nekonečně malou délku kroku \( \textnormal{d}h \) \\ \underline{nahradíme konečným krokem \( h \) }
			      \item nijak \underline{nesouvisí se zaokrouhlováním}
			      \item \underline{řád metody}: je-li chyba \( \delta x \) veličiny \( x \) úměrná \( \delta x \sim h^{\alpha} \sim \mathcal{O}(h^{\alpha}) \implies \) \underline{číslo \( \alpha \) nazýváme řádem metody}
			      \item k odvození řádu metody užíváme \underline{Taylorův rozvoj}
			      \item [\underline{např.:}] \[ f'(x) \cong \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{1}{h} [f(x) + f'(x)\cdot h + f''(x) \frac{h^2}{2} - f(x)] = f'(x) + \text{\stackengine{\stackgap}{\( \underbrace{\frac{f''(x)}{2}\cdot h} \)}{\scriptsize\( \delta x \rightarrow \) \underline{metoda 1. řádu}}{U}{c}{F}{T}{S}}\]
		      \end{itemize}
		      \vspace{-1em}
		   \item \underline{korektnost úlohy:}
		      \begin{itemize}
			      \item úloha je \underline{korektní} \( \Leftrightarrow \) \underline{pro libovolné \( \vec{x} \) existuje} právě jedno \underline{řešení \( \vec{y} \)} \( \land \) řešení "spojitě"\ závisí na vstupních datech
			         \begin{itemize}
				         \item nechť pro posloupnost \( \vec{x}_n \exists \vec{y}_n , \forall n \in \N \), nechť \( \sigma , \rho \) jsou normy \( \implies \vec{x}_n \to^\sigma \vec{x} \land \vec{y}_n \to^\rho \vec{y} \) a pro \( \vec{x}_n \exists_1 \vec{y}_n \Leftarrow \) spojitá závislost řešení na na vstupních datech
				         \item [\underline{pozn.:}] v praxi má smysl řešit i nekorektní úlohu a poté korektně vybrat řešení
			         \end{itemize}
			      \item \underline{podmíněnost úlohy:} \( C_p \)
			         \begin{itemize}
				         \item[=]určuje, za jakých podmínek vzhledem k vstupním datům ještě dostaneme vypovídající výsledek \( \rightarrow C_p \) udává poměr mezi relativní změnou výsledku ku relativní změně dat(vstupních), tj.
				            \[
					            C_p = \frac{\frac{\|\delta \vec{y}\|}{\|\vec{y}\|}}{\frac{\|\delta \vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}} \cong \frac{r(y)}{r(x)}
				            \]
				            \vspace{-5 em}
				         \item \( C_p \sim 1 \)\ldots úloha je dobře podmíněná\\
				            \( C_p > 100 \)\ldots úloha je špatně podmíněná
				         \item podmíněnost \underline{neznamená} chybu metody!
				         \item [\underline{př.:}] soustava lineárních rovnic s \underline{maticí blízkou singulární} je \underline{špatně podmíněná}
				            \[
					            \begin{aligned}
						            \left.\begin{aligned} x + \alpha y =& 1 \\ \alpha x + y =& 0 \end{aligned} \right\}  \,\rightarrow & \text{ řešením dostaneme } x = \frac{1}{1 - \alpha^2}\,\text{, vstup je hodnota } \alpha \text{ a výstup } x \\ & \implies C_p = \frac{\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}}{\frac{\|\delta \alpha\|}{\|\alpha\|}} = \left\| \frac{\alpha}{x} \cdot \frac{\delta x }{\delta \alpha}\right\| \cong \left\| \frac{\alpha}{x}\cdot \frac{\textnormal{d}x}{\textnormal{d}\alpha}\right\| = \left| \frac{\alpha}{\frac{1}{1-\alpha^2}}\cdot \frac{2\alpha}{(1-\alpha^2)^2}\right| = \frac{2\alpha^2}{|1-\alpha^2|}\\
						                                         & \rightarrow \text{\scriptsize závěr: pro \( \alpha^2 \to 1 \) je úloha špatně podmíněná!}
					            \end{aligned}
				            \]
			         \end{itemize}
		      \end{itemize}
		      \vspace{-1em}
		   \item \underline{stabilita metody:}
		      \begin{itemize}
			      \item u některých metod se chyby při vyšších iteracích znásobí \\
			         \( \implies \) ztráta přesnosti a výsledek k ničemu
			      \item vzniká v důsledku zaokrouhlovacích chyb nebo chyb metody
			      \item typicky nestabilní úlohy:
			         \begin{itemize}
				         \item \underline{rekurzivní algoritmy} (počítání mocnin zlatého řezu \( \Phi^{n+1} = \Phi^{n-1} - \Phi^{n} \))
				         \item \underline{výpočet ODR} - např. Eulerova metoda po chvíli "ustřelí"
			         \end{itemize}
			      \item při volbě metody je třeba dbát na několik faktorů:
			         \begin{itemize}
				         \item řešení s \underline{požadovanou přesností} \( \rightarrow \) sledujeme pro velikost kroku \( h \) \underline{konvergenci} k reálné hodnotě
				         \item \underline{složitost algoritmu} - počet operací \( N \), úměra složitosti \( \sim N^k \)
				         \item \underline{paměťové nároky}
			         \end{itemize}
		      \end{itemize}
	   \end{itemize}
\end{itemize}