NME01:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu NME01

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu NME01Kunzmart 5. 6. 202117:33
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůKunzmart 5. 6. 202117:59
Header editovatHlavičkový souborKunzmart 5. 6. 202116:54 header.tex
Kapitola1 editovatReprezentace čísel v počítačiKunzmart 5. 6. 202116:55 01_reprezentace_cisel_v_pocitaci.tex
Kapitola2 editovatChybyKunzmart 5. 6. 202116:55 02_chyby.tex
Kapitola3 editovatÚlohy lineární algebryKunzmart 5. 6. 202117:30 03_ulohy_lin_alg.tex
Kapitola4 editovatŘešení soustav Ax - bKunzmart 5. 6. 202116:56 03a_reseni_soustav_Ax-b.tex
Kapitola5 editovatVlastní číslaKunzmart 5. 6. 202116:56 03b_vlastni_cisla.tex
Kapitola6 editovatDeterminantKunzmart 5. 6. 202116:57 03c_determinant.tex
Kapitola7 editovatAproximace funkcíKunzmart 5. 6. 202117:31 04_aproximace_funkci.tex
Kapitola8 editovatInterpolaceKunzmart 5. 6. 202116:57 04a_interpolace.tex
Kapitola9 editovatČebyševova aproximaceKunzmart 5. 6. 202116:58 04b_cebysevovy_aproximace.tex
Kapitola10 editovatMetoda nejmenších čtvercůKunzmart 5. 6. 202116:58 04c_metoda_nejmensich_ctvercu.tex
Kapitola11 editovatŘešení nelineárních rovnicKunzmart 5. 6. 202117:32 05_reseni_nelinearnich_rovnic.tex
Kapitola12 editovatBisekceKunzmart 5. 6. 202116:59 05a_bisekce.tex
Kapitola13 editovatMetoda sečenKunzmart 5. 6. 202116:59 05b_metoda_secen.tex
Kapitola14 editovatRegula falsiKunzmart 5. 6. 202117:00 05c_regula_falsi.tex
Kapitola15 editovatMetoda Newton-RaphsonovaKunzmart 5. 6. 202117:00 05d_newton_raphsonova_metoda.tex
Kapitola16 editovatHledání kořenu polynomuKunzmart 5. 6. 202117:00 05e_hledani_korenu_polynomu.tex
Kapitola17 editovatMullerova metodaKunzmart 5. 6. 202117:01 05f_mullerova_metoda.tex
Kapitola18 editovatProstá iteraceKunzmart 5. 6. 202117:01 05g_prosta_iterace.tex
Kapitola19 editovatMetoda Newton-Raphson pro systémy rovnicKunzmart 5. 6. 202117:01 05h_newton_raphsonova_metoda_pro_systemy_rovnic.tex
Kapitola20 editovatHledání extrémů funkcíKunzmart 5. 6. 202117:32 06_hledani_extremu_funkci.tex
Kapitola21 editovatMetoda zlatého řezuKunzmart 5. 6. 202117:03 06a_metoda_zlateho_rezu.tex
Kapitola22 editovatParabolická iterpolaceKunzmart 5. 6. 202117:04 06b_parabolicka_iterpolace.tex
Kapitola23 editovatNelder Meadova metodaKunzmart 5. 6. 202117:09 06c_nelder_meadova_metoda.tex
Kapitola24 editovatGradientní metodyKunzmart 5. 6. 202117:09 06d_gradientni_metody.tex
Kapitola25 editovatNumerická integraceKunzmart 5. 6. 202117:32 07_numericka_integrace.tex
Kapitola26 editovatKvadraturní vzorceKunzmart 5. 6. 202117:09 07a_kvadraturni_vzorce.tex
Kapitola27 editovatIntegrály se singularitamiKunzmart 5. 6. 202117:10 07b_integraly_se_singularitami.tex
Kapitola28 editovatGaussovy kvadraturyKunzmart 5. 6. 202117:20 07c_gaussovy_kvadratury.tex
Kapitola29 editovatIntegrace Monte CarloKunzmart 5. 6. 202117:20 07d_integrace_monte_carlo.tex
Kapitola30 editovatObyčejné diferenciální rovniceKunzmart 5. 6. 202117:33 08_obycejne_diferencialni_rce.tex
Kapitola31 editovatEulerova metodaKunzmart 5. 6. 202117:21 08a_eulerova_metoda.tex
Kapitola32 editovatMetoda středního boduKunzmart 5. 6. 202117:21 08b_metoda_stredniho_bodu.tex
Kapitola33 editovatHeunova metodaKunzmart 5. 6. 202117:22 08c_heunova_metoda.tex
Kapitola34 editovatRunge Kuttovy metodyKunzmart 5. 6. 202117:22 08d_runge_kuttovy_metody.tex
Kapitola35 editovatMetoda leap frogKunzmart 5. 6. 202117:22 08e_metoda_leap_frog.tex
Kapitola36 editovatMetoda prediktor korektorKunzmart 5. 6. 202117:22 08f_metoda_prediktor_korektor.tex
Kapitola37 editovatMetoda střelbyKunzmart 5. 6. 202117:23 08g_metoda_strelby.tex
Kapitola38 editovatMetoda konečných diferencíKunzmart 5. 6. 202117:23 08h_metoda_konecnych_diferenci.tex
Kapitola39 editovatVariační metodyKunzmart 5. 6. 202117:23 08i_variacni_metody.tex

Zdrojový kód

% \wikiskriptum{NME01}
 
\documentclass[9pt, oneside]{article}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[a4paper, top=10mm, bottom=20mm, left=10mm, right=10mm]{geometry}
% \pagenumbering{gobble}
\usepackage{amsmath, amsfonts, mathtools, amssymb, mathtools, mathrsfs}
\usepackage{ulem}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{stackengine}
\usepackage[bookmarks, unicode]{hyperref}
% use anchor width for stacks in \stackengine
\def\useanchorwidth{T}
\newcommand\N{\ensuremath{\mathbb{N}}}
\newcommand\C{\ensuremath{\mathbb{C}}}
\newcommand\R{\ensuremath{\mathbb{R}}}
\let\oldimplies\Longrightarrow
\let\implies\Rightarrow
\DeclareMathOperator{\grad}{grad}
\DeclareMathOperator{\D}{D}
\renewcommand\impliedby{\ensuremath{\Leftarrow}}
\renewcommand{\d}[1]{\ensuremath{\operatorname{d}\!{#1}}}
\def\doubleunderline#1{\underline{\underline{#1}}}
 
\newcommand\annotateunder[2]{\ensuremath{\text{\stackunder{ \(#1\) }{\scriptsize\stackunder{\(\uparrow\)}{#2}}}}}
\newcommand\annotateabove[2]{\ensuremath{\text{\stackon{ \(#1\) }{\scriptsize\stackon{\(\downarrow\)}{#2}}}}}
 
\newcommand\hookannotateunder[2]{\ensuremath{\text{\stackengine{\stackgap}{\(#1\)}{\scriptsize\(\hookrightarrow\)#2}{U}{l}{F}{T}{\stacktype}}}}
\newcommand\hookannotateabove[2]{\ensuremath{\text{\stackon{\(#1\)}{\scriptsize\(\hookrightarrow\)#2}}}}
 
\newcommand\tunderbrace[1]{\underbrace{\textstyle #1}}
\newcommand\toverbrace[1]{\overbrace{\textstyle #1}}
 
\usepackage{etoolbox}
 
\makeatletter
\renewenvironment{cases}[1][\lbrace]{%
	\def\@ldelim{#1}
	\matrix@check\cases\env@cases
}{%
	\endarray\right.%
}
\patchcmd{\env@cases}{\lbrace}{\@ldelim}{}{}
\makeatother
 
\let\oldintercal\intercal
\renewcommand\intercal{\hspace{0.1em}\oldintercal}
 
\makeatletter
\renewcommand*\env@matrix[1][*\c@MaxMatrixCols c]{%
	\hskip -\arraycolsep
	\let\@ifnextchar\new@ifnextchar
	\array{#1}}
\makeatother
 
\title{Numerické metody}
\author{Martin Kunz}