Klíčové slovo:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání

\usepackage[cp1250]{inputenc} \usepackage[czech]{babel} \usepackage{enumerate} \usepackage{booktabs} \usepackage{dcolumn} \usepackage{dcolumn} \usepackage{multirow} \usepackage{a4wide}

\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,mathrsfs,tensor,braket} \renewcommand{\vec}[1]{\boldsymbol{#1}}


\newtheorem{lmma}{Lemma} \newcommand{\lemma}[1]{\begin{lmma} #1 \end{lmma}} \newtheorem{Dusledek}{Důsledek} \newcommand{\Dsl}[1]{\begin{Dusledek} #1 \end{Dusledek}} \newtheorem{Priklad}{Příklad} \newcommand{\Prl}[1]{\begin{Priklad} #1 \end{Priklad}} \newtheorem{Definice}{Definice} \newcommand{\Def}[1]{\begin{Definice} #1 \end{Definice}} \newtheorem{Veta}{Věta} \newcommand{\Vet}[1]{\begin{Veta} #1 \end{Veta}} \newtheorem{Poznamka}{Poznámka} \newcommand{\Pzn}[1]{\begin{Poznamka} #1 \end{Poznamka}}

\newcommand{\zref}[1]{(\ref{#1})} %závorky kolem odkazů na rovnice

%norma \newcommand{\norm}[1]{\left\lVert{#1}\right\lVert}

%zkratky pro fonty v matematickém režimu \newcommand{\mrm}[1]{\mathrm{#1}} \newcommand{\mfrk}[1]{\mathfrak{#1}}

%zkratka balíčku tensor \newcommand{\T}{\tensor}

%Používaná písmena, Velká písmena obvykle číselný obor, Xs - kaligrafické v. 1, eX - kaligrafické v. 2 \newcommand{\Ps}{\mathscr{P}} \newcommand{\Bs}{\mathscr{B}} \newcommand{\g}{\mathfrak{g}} \newcommand{\gl}{\mathfrak{gl}} \newcommand{\h}{\mathfrak{h}} \newcommand{\R}{\mathbb{R}} \newcommand{\C}{\mathbb{C}} \newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} \newcommand{\N}{\mathbb{N}} \newcommand{\Cs}{\mathcal{C}} \newcommand{\Xs}{\mathcal{X}} \newcommand{\Zs}{\mathcal{Z}} \newcommand{\rr}{\mathfrak{r}} \newcommand{\s}{\mathfrak{s}} \newcommand{\ii}{\mathfrak{i}} \newcommand{\dd}{\mathrm{d}} \newcommand{\Is}{\mathcal{I}} \newcommand{\x}{\mathfrak{x}} \newcommand{\Js}{\mathcal{J}} \newcommand{\Ws}{\mathcal{W}} \newcommand{\Es}{\mathcal{E}} \newcommand{\eS}{\mathscr{S}}

%komplexní jednotka a číslo e \newcommand{\cu}{\mathbf{i} } \newcommand{\e}{\mathrm{e}}

%různé funkce používané v textu \newcommand{\ad}{\mathrm{ad}} \newcommand{\Ad}{\mathrm{Ad}} \newcommand{\Tr}{\mathsf{Tr}} \newcommand{\Aut}{\mathrm{Aut}} \newcommand{\Norm}{\mathrm{Norm}}

%Zktarky pro parciální a totální derivaci ve zlomku \newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial {#1}}{\partial {#2}}} \newcommand{\td}[2]{\frac{\dd {#1}}{\dd {#2}}}

\newcommand{\splus}{\dot{\oplus}} %nový znak plus, nepodařilo se mi najít poloprostý součet \newcommand{\zuz}[2]{\left. {#1}\right\rvert_{#2}} %zúžení zobrazení \newcommand{\dif}[1][d]{\, \mathrm{#1}} %znak diferenciálu do integrálů