02VOAFskriptum:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02VOAFskriptum

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02VOAFskriptumKarel.brinda 18. 11. 201002:51
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:48
Header editovatHlavičkový souborKarel.brinda 18. 11. 201002:46 header.tex
Kapitola1 editovatKmity soustav hmotných bodůKarel.brinda 17. 11. 201002:25 kapitola01.tex
Kapitola2 editovatPostupné vlnyJohndavi 25. 5. 201710:36 kapitola02.tex
Kapitola3 editovatVlny v disperzním prostředníKarel.brinda 17. 11. 201002:43 kapitola03.tex
Kapitola4 editovatEnergie vlněníKarel.brinda 16. 11. 201017:14 kapitola04.tex
Kapitola5 editovatOdraz vlnKarel.brinda 18. 11. 201002:44 kapitola05.tex
Kapitola6 editovatElektromagnetické vlnyKarel.brinda 16. 11. 201017:16 kapitola06.tex
Kapitola7 editovatPolarizaceKarel.brinda 16. 11. 201017:19 kapitola07.tex
Kapitola8 editovatInterference a ohybKarel.brinda 17. 11. 201015:58 kapitola08.tex
Kapitola9 editovatGeometrická optikaKarel.brinda 17. 11. 201015:49 kapitola09.tex

Zdrojový kód

% \wikiskriptum{02VOAFskriptum}
 
\documentclass[12pt,titlepage]{book}
%\usepackage{czech}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\selectlanguage{czech}
 
\usepackage{graphicx}
%\usepackage[centertags]{amsmath}
%\usepackage{amsfonts}
%\usepackage{amsthm}
%\usepackage{a4}
\usepackage{a4wide}
 
%\documentstyle[czech,12pt,epsf]{book}
 
%\documentstyle{czech,12pt}{skripta}
%\hoffset -10.5cm
%\textheight 24.5cm
%\textwidth 16cm
 
%\def\theequation{\arabic{section}.\arabic{equation}}
%\newcommand{\mysection}[1]{\section{#1}\setcounter{equation}{0}}
 
\newcommand\uv[1]{\quotedblbase #1\textquotedblleft}%
 
\newcommand{\lab}{\label}
 
\newcommand{\be}{\begin{equation}}
\newcommand{\bes}[1]{\vspace{#1mm}\begin{equation}\vspace{#1mm}}
\newcommand{\ee}{\end{equation}}
\newcommand{\bea}{\begin{eqnarray}}
\newcommand{\eea}{\end{eqnarray}}
%\renewcommand{\b}{\begin}
\newcommand{\bt}{\begin{tabular}}
\newcommand{\et}{\end{tabular}}
\newcommand{\non}{\nonumber}
 
\newcommand{\vc}[1]{\mbox{\boldmath{$#1$}}}
\newcommand{\mbf}[1]{$\boldmath $#1$ \unboldmath$\!} %mathboldface
\newcommand{\disp}{\displaystyle}
\newcommand{\script}{\scriptstyle}
%\newcommand{\text}{\textstyle}
 
%h:
\newcommand{\eqnu}{\addtocounter{equation}{1}\mbox{}\hfill
(\arabic{chapter}.\arabic{equation})}
\newcommand{\m}{$\\[1.8mm]$\disp\mbox{}}  % od 2. kapitoly
\newcommand{\h}{\hfill}                 %
%\newcommand{\captionn}[1]{\addtocounter{figure}{1}
%\parbox[t][\width9cm][c]{9cm}{1#}}
\newcommand{\captionw}[1]{\addtocounter{figure}{1}
 Obr.\arabic{chapter}.\arabic{figure}:\ \parbox[t]{16.7cm}{#1}}
%[t][\width18.9cm][c]
 
 
\newcommand{\s}[1]{\vspace{#1mm}}
\renewcommand{\q}{\quad}
\newcommand{\qq}{\qquad}
 
%c pro akcenty v mathbold:
\newcommand{\back}{\!\!\!\!}
\newcommand{\Back}{\!\!\!\!\!\!}% k dˆl nˇ akcent–
\newcommand{\dotbox}{\rule[6pt]{9pt}{0pt}} % nad tu‡n˜m mat. pˇs.
\newcommand{\tw}{\textwidth}
 
%hlouposti
\renewcommand{\d}{{\rm d}}
\renewcommand{\theta}{\vartheta}
 
\newcommand{\eps}{\varepsilon}
\newcommand{\D}{\Delta}
\newcommand{\tg}{{\rm tg}}
\newcommand{\fii}{\varphi}
\newcommand{\om}{\omega}
\newcommand{\la}{\lambda}
\newcommand{\pad}{\partial}
\newcommand{\f}{\frac}
\newcommand{\ra}{\rightarrow}
\newcommand{\Ra}{\Rightarrow}
\newcommand{\e}[1]{{\rm e}^{#1}}
\newcommand{\eee}[1]{{\rm e}^{^{\textstyle#1}}}
%\newcommand{\efr}[1]{{\rm e}^{^{\text #1}}}  %zlomek v exponentu
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%Zakomentoval Karel.brinda%% \topmargin0cm %-1.5cm
%%Zakomentoval Karel.brinda%% \oddsidemargin0cm
%%Zakomentoval Karel.brinda%% \evensidemargin0cm
%%Zakomentoval Karel.brinda%% \textwidth15.5cm %16cm
%%Zakomentoval Karel.brinda%% \textheight23.5cm %24cm  %25.5cm
%%Zakomentoval Karel.brinda%% \fboxsep6pt