02LIAG:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02LIAG

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02LIAGHazalmat 3. 8. 201621:54
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůHazalmat 7. 7. 201607:04
Header editovatHlavičkový souborHazalmat 10. 7. 201622:12 header.tex
Kapitola0 editovatÚvodHazalmat 3. 8. 201622:12 LIAG_Kapitola0.tex
Kapitola1 editovatDefinice Lieovy grupy a Lieovy algebryHazalmat 5. 8. 201618:02 LIAG_Kapitola1.tex
Kapitola2 editovatVztah mezi Lieovou grupou a její algebrouHazalmat 5. 8. 201618:27 LIAG_Kapitola2.tex
Kapitola3 editovatNástin teorie integrabilních distribucíHazalmat 30. 7. 201615:10 LIAG_Kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAkce grupy na varietěHazalmat 17. 7. 201620:23 LIAG_Kapitola4.tex
Kapitola5 editovatReprezentace Lieových grup a algeberHazalmat 4. 8. 201618:21 LIAG_Kapitola5.tex
Kapitola6 editovatSouvislost Lieových grup a algeberHazalmat 4. 8. 201619:51 LIAG_Kapitola6.tex
Kapitola7 editovatLieovy algebryHazalmat 5. 8. 201602:06 LIAG_Kapitola7.tex
Kapitola8 editovatCartanova kritériaHazalmat 5. 8. 201618:29 LIAG_Kapitola8.tex
Kapitola9 editovatKlasifikace pomocí kořenůHazalmat 5. 8. 201618:34 LIAG_Kapitola9.tex
Kapitola10 editovatKořenové diagramy, Cartanova marticeHazalmat 31. 7. 201616:32 LIAG_Kapitola10.tex
Kapitola11 editovatDynkinovy diagramyHazalmat 5. 8. 201618:39 LIAG_Kapitola11.tex
Kapitola12 editovatReálné formy komplexních poloprostých algeberHazalmat 1. 8. 201600:39 LIAG_Kapitola12.tex
Kapitola13 editovatVýznam kompaktních Lieových grupHazalmat 1. 8. 201600:45 LIAG_Kapitola13.tex
Kapitola14 editovatReprezentace poloprostých Lieových algeberHazalmat 1. 8. 201613:45 LIAG_Kapitola14.tex
Kapitola15 editovatSpinorové reprezentaceHazalmat 27. 7. 201621:38 LIAG_Kapitola15.tex
Kapitola16 editovatSymetrie v QMHazalmat 27. 7. 201622:21 LIAG_Kapitola16.tex
Kapitola17 editovatCvičeníHazalmat 6. 8. 201604:42 LIAG_Kapitola17.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:liag-1.pdf liag-1.pdf
Image:su3_1.pdf su3_1.pdf
Image:su3_2.pdf su3_2.pdf
Image:su3_3.pdf su3_3.pdf
Image:su3_4.pdf su3_4.pdf
Image:su3_5.pdf su3_5.pdf
Image:su3_6.pdf su3_6.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02LIAG}
 
\documentclass{article}
 
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{dcolumn}
\usepackage{multirow}
\usepackage{a4wide}
 
\usepackage[pdftex]{graphicx}
 
\usepackage{amsmath,amsfonts,mathrsfs,tensor,braket,amsthm,amssymb,mathtools,mathabx,mathpazo,cancel}
 
\usepackage{hyperref}
 
\hypersetup{linktoc=all, colorlinks, linkcolor=black}
 
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{Definice}{Definice}
\newcommand{\Def}[1]{\begin{Definice} #1 \end{Definice}}
\newtheorem{Veta}{Věta}
\newcommand{\Vet}[1]{\begin{Veta} #1 \end{Veta}}
\newtheorem{lmma}{Lemma}
\newcommand{\lemma}[1]{\begin{lmma} #1 \end{lmma}}
\newtheorem{Dusledek}{Důsledek}
\newcommand{\Dsl}[1]{\begin{Dusledek} #1 \end{Dusledek}}
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{Poznamka}{Poznámka}
\newcommand{\Pzn}[1]{\begin{Poznamka} #1 \end{Poznamka}}
\newtheorem{Priklad}{Příklad}
\newcommand{\Prl}[1]{\begin{Priklad} #1 \end{Priklad}}
 
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
\renewcommand{\contentsname}{Obsah}
 
\newcommand{\zref}[1]{(\ref{#1})} %závorky kolem odkazů na rovnice
 
%norma
\newcommand{\norm}[1]{\left\lVert{#1}\right\lVert}
 
%zkratky pro fonty v matematickém režimu
\newcommand{\mrm}[1]{\mathrm{#1}}
\newcommand{\mfrk}[1]{\mathfrak{#1}}
 
%zkratka balíčku tensor
\newcommand{\T}{\tensor}
 
%mezery kolem implikaci
\newcommand{\rimpl}{\quad\Rightarrow\quad}
 
%Používaná písmena, Velká písmena obvykle číselný obor, Xs - kaligrafické v. 1, eX - kaligrafické v. 2
\newcommand{\Ps}{\mathscr{P}}
\newcommand{\Bs}{\mathscr{B}}
\newcommand{\g}{\mathfrak{g}}
\newcommand{\gl}{\mathfrak{gl}}
\newcommand{\h}{\mathfrak{h}}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\Cs}{\mathcal{C}}
\newcommand{\Xs}{\mathcal{X}}
\newcommand{\Zs}{\mathcal{Z}}
\newcommand{\rr}{\mathfrak{r}}
\newcommand{\s}{\mathfrak{s}}
\newcommand{\ii}{\mathfrak{i}}
\newcommand{\dd}{\mathrm{d}}
\newcommand{\Is}{\mathcal{I}}
\newcommand{\x}{\mathfrak{x}}
\newcommand{\Js}{\mathcal{J}}
\newcommand{\Ws}{\mathcal{W}}
\newcommand{\Es}{\mathcal{E}}
\newcommand{\eS}{\mathscr{S}}
 
%komplexní jednotka a číslo e
\newcommand{\cu}{\mathbf{i} }
\newcommand{\e}{\mathrm{e}}
 
%různé funkce používané v textu
\newcommand{\ad}{\mathrm{ad}}
\newcommand{\Ad}{\mathrm{Ad}}
\newcommand{\Tr}{\mathsf{Tr}}
\newcommand{\Aut}{\mathrm{Aut}}
\newcommand{\Norm}{\mathrm{Norm}}
 
%Zktarky pro parciální a totální derivaci ve zlomku
\newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial {#1}}{\partial {#2}}}
\newcommand{\td}[2]{\frac{\dd {#1}}{\dd {#2}}}
 
\newcommand{\splus}{\dot{\oplus}} %nový znak plus, nepodařilo se mi najít poloprostý součet
\newcommand{\zuz}[2]{\left. {#1}\right\rvert_{#2}} %zúžení zobrazení
\newcommand{\dif}[1][d]{\, \mathrm{#1}} %znak diferenciálu do integrálů