02KVAN:KapitolaA

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANStefamar 18. 9. 201814:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůStefamar 18. 9. 201815:04
Header editovatHlavičkový souborStefamar 18. 9. 201814:39 header.tex
Kapitola0 editovatPoznámkaStefamar 18. 9. 201814:40 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatCharakteristické rysy kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:41 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZrod kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStavy a pozorovatelné v kvantové mechaniceStefamar 18. 9. 201814:48 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatJednoduché kvantové systémyStefamar 18. 9. 201814:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPříprava stavu kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:09 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatKvantová částice v centrálně symetrickém potenciáluStefamar 18. 9. 201814:57 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobecněné vlastní funkceStefamar 18. 9. 201814:58 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatBra-ketový formalismus a posunovací operátoryStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPředpovědi výsledků měřeníStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatČasový vývoj kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:01 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatČástice v elektromagnetickém poli. SpinStefamar 18. 9. 201815:02 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatSystémy více částicStefamar 18. 9. 201815:03 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatPřibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoruStefamar 18. 9. 201815:36 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatPotenciálový rozptyl, tunelový jevStefamar 18. 9. 201815:05 kapitola14.tex
KapitolaA editovatLiteraturaStefamar 18. 9. 201815:06 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:blackbody.pdf blackbody.pdf
Image:s1s2.png s1s2.png
Image:s1full.png s1full.png
Image:s2full.png s2full.png
Image:wavefull.png wavefull.png
Image:ballfull.png ballfull.png
Image:roz1.pdf roz1.pdf
Image:roz2.pdf roz2.pdf
Image:fine_structure.pdf fine_structure.pdf
Image:zeeman_FS.pdf zeeman_FS.pdf
Image:tunel_prob.pdf tunel_prob.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN}
 
 
\begin{thebibliography}{1}
 
\bibitem{beh:lokf} J.~Blank, P.~Exner, M.~Havlíček. \emph{Lineární operátory v~kvatnové fyzice}. Karolinum, Praha, 1993.
 
\bibitem{kv:qm} J.~Klíma, B.~Velický. \emph{Kvantová mechanika {I}. Skripta.} MFF UK, Praha, 1992.
 
\bibitem{for:ukt} J.~Formánek. \emph{Úvod do kvantové teorie}. Academia, Praha, 1993.
 
\bibitem{} Albert Messiah. \emph{Quantum Mechanics}. North Holland, 1963.
 
\bibitem{} Leonard I.~Schiff. \emph{Quantum Mechanics}. Osborne-McGraw-Hill, 1968.
 
\bibitem{} V.~A.~Fock. \emph{Fundamentals of Quantum Mechanics}. Mir Moscow, 1978.
 
\bibitem{} P.~A.~M.~Dirac. \emph{The Principles of Quantum Mechanics}. Oxford University Press, USA, 1992.
 
\bibitem{} Nouredine Zettili. \emph{Quantum Mechanics}. John Wiley and Sons, 2004.
 
\bibitem{} C.~Cohen-Tannoudji et al. \emph{Quantum Mechanics.} Herman and John Wiley and Sons, 2005.
 
\bibitem{} Bernd Thaller. \emph{Visual Quantum Mechanics.} Springer, 2000.
 
\bibitem{} Yung-Kuo Lim. \emph{Problems and Solutions on Quantum Mechanics.} World Scientific, 1998.
 
\bibitem{} G.~L.~Squires. \emph{Problems in Quantum Mechanics with Solutions.} Cambridge University Press, 1995.
 
\bibitem{sto:tf} I.~Štoll, J.~Tolar. \emph{Teoretická fyzika. Skripta.} ČVUT, Praha, 1984.
 
\bibitem{uhl:uvaf} M.~Uhlíř. \emph{Úvod do atomové fyziky. Skripta FJFI.} Vydavatelství ČVUT, Praha, 1971, 1975.
 
\bibitem{} V.~S.~Vladimirov. \emph{Uravnenija matematičeskoj fiziki.} Nauka, Moskva, 1981.
 
\bibitem{sto:em} I.~Štoll. \emph{Elektřina a magnetismus. Skripta.} ČVUT, Praha, 1994.
 
\bibitem{baterd} H.~Bateman, A.~Erdelyi. \emph{Higher Transcedental Functions.} Vol I. McGraw-Hill, New York.
 
\bibitem{feynman} R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, \emph{Feynmanovy přednášky z fyziky 3}. Fragment, Praha, 2013
 
\end{thebibliography}