02GMF1:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02GMF1

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02GMF1Kyseljar 21. 3. 201322:31
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:50
Header editovatHlavičkový souborKyseljar 21. 3. 201322:12 header.tex
Kapitola1 editovatDiferencovatelné varietyKyseljar 10. 11. 201313:32 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatTečné vektory k varietěKyseljar 27. 10. 201317:12 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTečný bundle, vektorová pole, integrální křivkyKyseljar 27. 10. 201318:38 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAbstraktnější pohled na vektorová poleKyseljar 21. 3. 201322:17 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatDiferenciální formyKyseljar 27. 10. 201320:30 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatOperace s diferenciálními formamiKyseljar 30. 10. 201301:05 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobrazení indukovaná zobrazením variet, podvarietyKyseljar 31. 10. 201312:24 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatLieova derivaceKyseljar 10. 11. 201315:44 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatGeometrická formulace Hamiltonovy mechanikyKyseljar 10. 11. 201317:26 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatIntegrace foremKyseljar 10. 11. 201318:15 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatIntegrace na varietách s hranicí, Stokesova větaKyseljar 10. 11. 201321:00 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatVariety s dodatečnou strukturouKyseljar 21. 3. 201322:19 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatLiteratura a poznámka na konecKyseljar 30. 3. 201301:08 literatura.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02GMF1}
 
\documentclass{report}
 
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage{mathabx}
\usepackage[czech]{babel}
 
\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
 
\usepackage{MnSymbol}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{IEEEtrantools}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{url}
 
 
\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{#1}{}}
 
\usepackage[hmargin=3cm,vmargin=3.5cm]{geometry}
\setlength\parindent{0pt}
\setlength\parskip{1ex plus 0.1ex minus 0.1ex}
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{defi}{Definice}[chapter]
\newtheorem{dusledek}{Důsledek}[chapter]
 
\newtheorem{veta}{Věta}[chapter]
\newtheorem{lemma}{Lemma}[chapter]
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{pozn}{Poznámka}[chapter]
\newtheorem{priklad}{Příklad}[chapter]
 
\newenvironment{dukaz}{\textit{Důkaz.}}{\quad $\blacksquare$}
 
 
%% zde zacinaji definice novych prikazu
\newcommand{\pokryti}{\ensuremath{\{ U_\alpha\}_{\alpha \in I}}}
\newcommand{\pokrytiA}{\ensuremath{\{ V_\beta\}_{\beta \in J}}}
\newcommand{\atlas}{\{(U_\alpha, \varphi_\alpha) \}_{\alpha \in I}}
 
\newcommand{\der}{\ensuremath{\frac{\textrm{d}}{\textrm{dt}}}}
\newcommand{\pder}[1]{\ensuremath{\frac{\partial}{\partial #1}}}
\newcommand{\pderA}[2]{\ensuremath{\frac{\partial #1}{\partial #2}}}
 
\newcommand{\dt}{\textrm{d}t}
\newcommand{\dx}{\textrm{d}x}
\newcommand{\de}[1]{\textrm{d}#1}
 
\newcommand{\tecn}{T_p M}
\newcommand{\kotecn}{T_p^\ast M}
\newcommand{\kotecnA}{T^\ast M}
 
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\Cnek}{C^\infty (M)}
\newcommand{\CnekA}[1]{C^\infty (#1)}
 
\newcommand{\Lamb}[1]{\Lambda^{#1} (\kotecn)}
\newcommand{\LambA}[1]{\Lambda^{#1} M}
\newcommand{\LambP}[1]{\Lambda_p^{#1} M}
 
\newcommand{\Om}[1]{\Omega^{#1} (M)}
\newcommand{\OmA}[2]{\Omega^{#1} (#2)}
\newcommand{\cX}{\mathcal{X} (M)}
\newcommand{\cXA}[1]{\mathcal{X} (#1)}
 
\newcommand{\Lie}{\mathscr{L}_X}
\newcommand{\LieA}[1]{\mathscr{L}_{#1}}
 
\newcommand\restr[2]{\ensuremath{\left.#1\right|_{#2}}}
%% zde konci definice novych prikazu
 
\DeclareMathOperator{\rank}{rank}
\DeclareMathOperator{\Der}{Der}
\DeclareMathOperator{\sgn}{sgn}
\DeclareMathOperator{\supp}{supp}