01RMF:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01RMF

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01RMFMazacja2 16. 12. 201619:29
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůMazacja2 28. 12. 201614:12
Header editovatHlavičkový souborMazacja2 18. 12. 201622:10 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaMazacja2 9. 11. 201621:51 predmluva.tex
Kapitola1 editovatMotivaceJohndavi 8. 4. 201917:34 motivace.tex
Kapitola2 editovatZobecněné funkceLomicond 7. 12. 201917:51 zobecnene_funkce.tex
Kapitola3 editovatIntegrální transformaceLomicond 25. 12. 201916:58 integralni_transformace.tex
Kapitola4 editovatŘešení dif. rovnicJohndavi 9. 4. 201916:15 reseni.tex
Kapitola5 editovatIntegrální rovniceJohndavi 8. 4. 201917:25 Kapitola5.tex
Kapitola6 editovatSturm-Liouvilleova teorieJohndavi 8. 4. 201916:35 Kapitola6.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01RMF}
 
\documentclass[10pt,a4paper]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{color}
\usepackage{caption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{lmodern} 
 
\makeindex
\makeatletter
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
\newenvironment{vulgar}{\bgroup To jest:}{\egroup}
 
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\wd\z@{\rightarrowfill@x\displaystyle}
  }
}
 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
}
 
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\newcommand{\dd}{{\mathrm{d}}}
\newcommand {\nf}{\mathrm{supp} \,} %nosič funkce
\newcommand{\D}{\mathscr{D}}
\newcommand{\Ci}{{\mathcal{C}}^{\infty}}
\newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}} %stejnoměrná konvergence
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\H}{\mathcal{H}}
\newcommand{\sgn}{\mathrm{sgn} \,}
\newcommand{\bb}{\mathrm{b}}
\newcommand{\A}{\mathbb{A}}
\newcommand{\ts}{\otimes}
\renewcommand{\Re}{\mathrm{Re}}
 
\newcommand{\F}{\mathfrak{F}} %Fourierova transformace
\renewcommand{\L}{\mathfrak{L}} %Laplaceova transformace
 
\newcommand{\SP}{\mathscr{S}}
\newcommand{\kS}{\stackrel{\SP}{\longrightarrow}} %konvergence ve Schwartzově prostoru
\newcommand{\Ft}[2]{\F\left[ {#1}\right]\!\left( {#2} \right)} %Fourierova transformace
\newcommand{\Lt}[2]{\L\left[ {#1}\right]\!\left( {#2} \right)} %Laplaceova transformace
\newcommand{\im}{\mathrm{i}}
\newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}} %parciální derivace
\newcommand{\ppd}[2]{\frac{\partial^2 #1}{\partial #2 ^2}} %druhá parciální derivace
\newcommand{\spd}[3]{\frac{\partial^2 #1}{\partial #2 \partial #3}} %smíšená parciální derivace
\newcommand{\E}{\mathscr{E}}
 
\newcommand{\C}{\mathcal{C}}
\newcommand{\K}{\mathscr{K}}
\newcommand{\Kb}{\mathbf{K}}
\newcommand{\Res}{\mathscr{R}}
 
\renewcommand{\div}{\, \mathrm{div} }
\newcommand{\grad}{ \, \mathrm{grad} }