01PRA1 2:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01PRA1_2

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01PRA1_2Karel.brinda 2. 11. 201013:27
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůValapet2 5. 3. 201619:31
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 9. 1. 201214:04 header.tex
Kapitola1 editovatÚvodKarel.brinda 1. 11. 201019:29 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDiskrétní náhodné veličinyKarel.brinda 1. 11. 201019:30 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVícerozměrná diskrétní rozděleníKarel.brinda 1. 11. 201019:30 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAbsolutně spojitá rozděleníValapet2 3. 3. 201611:51 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatFunkce náhodných veličinKarel.brinda 1. 11. 201019:31 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatPříklady absolutně spojitých rozděleníValapet2 5. 3. 201619:35 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatCharakteristiky náhodných veličinKarel.brinda 1. 11. 201019:32 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatCharakteristiky vícerozměrných náhodných veličinKarel.brinda 1. 11. 201019:32 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatKonvergence na prostoru náhodných veličinKarel.brinda 1. 11. 201019:32 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatLimitní věty teorie pravděpodobnostiKarel.brinda 1. 11. 201019:33 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatZákladní pojmy ze statistikyKarel.brinda 1. 11. 201019:33 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatOdhad parametrů rozděleníKarel.brinda 1. 11. 201019:33 kapitola12.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:Gauss.eps Gauss.eps
Image:Fisher.eps Fisher.eps
Image:Gamma.eps Gamma.eps
Image:Chi2.eps Chi2.eps
Image:Pravd.eps Pravd.eps
Image:Gauss1.pdf Gauss.pdf
Image:Fisher.eps Fisher.pdf
Image:Gamma.pdf Gamma.pdf
Image:Chi2.pdf Chi2.pdf
Image:Beta.pdf Beta.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01PRA1_2}
 
\documentclass[intlimits]{amsart}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
% \usepackage{bbm} % nepouzivat
\def\mathbbm{\mathbb} % pokud neni k dispozici bbm
%\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
\usepackage{a4}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{array}
\usepackage{dcolumn}
 
 
%%%%%%%%% Z bezpečnostních důvodů je zakázano používat "escape to shell", proto nelze použít balík epstopdf - závěr: eps nejsou podporované, jje třeba je nahrát jako pdf
\usepackage[pdftex]{graphicx}
%\usepackage{epstopdf}
%\usepackage[pdftex]{epsfig}
%\usepackage{epsf}
 
\sloppy
 
 
\newcolumntype{d}{D{.}{.}{-1}}
 
\makeatletter
 
%\newcommand\uv[1]{\quotedblbase #1\textquotedblleft}%
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
   \rightarrowfill@x\displaystyle}
  }
}
 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
}
 
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 
\renewcommand{\hat}{\widehat}
 
\newcommand{\M}{{\mathcal M}}
\newcommand{\HH}{{\mathcal H}}
\renewcommand{\P}{{\mathcal P}}
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
\renewcommand{\L}{{\mathcal L}}
\newcommand{\LL}{{\mathrm L}}
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbbm{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbbm{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
\newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}}
 
\newcommand{\dsum}{\sideset{}{^{\oplus}}{\sum}}
\newcommand{\supess}{\mathop{\mathrm{sup\,ess}}}
\newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\nsk}[1]{\mathop{\not\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\posloupnost}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left(#3\right)}}}
\newcommand{\system}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\{#3\right\}}}}
\newcommand{\posl}[1]{\posloupnost{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\poslo}[1]{\posloupnost{0}{\infty}{#1}}
\newcommand{\sys}[1]{\system{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\rada}[1]{\sum_0^\infty #1}
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
\newcommand{\iz}[1]{{#1^\mathrm{i}}}
\newcommand{\vn}[1]{{#1^\circ}}
\newcommand{\uz}[1]{\overline{#1}}
\newcommand{\hr}[1]{\Dot{#1}}
\newcommand{\pp}{\subset\subset}
\newcommand{\sv}{\,\mathrm{sv}\,}
\newcommand{\id}[1]{\mathrm{id}_{#1}}
 
\newcommand{\nulvec}{{\vec\sigma}}
\newcommand{\nulmat}{{\mathbf 0}}
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\xnorm}[2]{\left\|#2\right\|_{#1}}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
\renewcommand{\H}{{\mathrm H}}
\newcommand{\V}{{\mathrm V}}
\newcommand{\h}{{\mathrm h}}
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%\renewcommand{\i}{{\mathbf i}} %%%%% zuverilost
 
\renewcommand{\d}{{\mathrm d}}
\newcommand{\pd}{\partial}
\newcommand{\la}{\langle}
\newcommand{\ra}{\rangle}
\newcommand{\bigx}{\mathop{\text{\Huge\lower4.6pt\hbox{X}}}}
\newcommand{\lin}{_{\mathrm{lin}}}
\newcommand{\opj}{\overline}
\newcommand{\sd}{\vartriangle}
\newcommand{\compl}{^{\mathrm C}}
\newcommand{\trans}{^{\mathrm T}}
\newcommand{\A}{{\mathcal A}}
\newcommand{\pot}{{\mathbb P}}
\newcommand{\B}{{\mathcal B}}
\newcommand{\bigcupm}{\mathop{\overline\bigcup}}
\newcommand{\chf}{\mathbf{1}}
\newcommand{\kp}{\xrightarrow{\mathrm P}}
\newcommand{\ksj}{\xrightarrow{\mathrm{s.j.}}}
\newcommand{\ks}[1]{\xrightarrow[#1]{\mathrm{S}}}
\newcommand{\kd}{\xrightarrow{\mathrm{\mathcal{D}}}}
\newcommand{\kk}{\xrightarrow{\mathrm{K}}}
\newcommand{\ksd}[1]{\xrightarrows[#1]{\mathrm{D}}}
 
\newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}}
\newcommand{\xvdots}{{\hskip 5pt\vdots}}
\newcommand{\gammaf}{\boldsymbol{\Gamma}}
\newcommand{\betaf}{{\mathbf B}}
 
\DeclareMathOperator{\Cov}{Cov}
\DeclareMathOperator{\Ran}{Ran}
\DeclareMathOperator{\supp}{supp}
\DeclareMathOperator{\Tr}{Tr}
\DeclareMathOperator{\sgn}{sgn}
\DeclareMathOperator{\rclb}{RCLB}
 
\DeclareMathOperator{\Exp}{Exp}
\DeclareMathOperator{\Bi}{Bi}
\DeclareMathOperator{\GammaR}{Gamma}
\DeclareMathOperator{\Alt}{Alt}
 
\newcommand{\e}{{\mathrm e}}
\newcommand{\mle}{{\mathrm{MLE}}}
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
\newcommand{\Imat}{{\mathbf I}}
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem*{dusl}{Důsledek}
\newtheorem*{poz}{Pozorování}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\newtheorem*{uloha}{Úloha}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
 
\makeatother