01PRA1:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01PRA1

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01PRA1Karel.brinda 4. 10. 201023:39
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:49
Header editovatHlavičkový souborKarel.brinda 8. 3. 201119:28 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaAdmin 4. 8. 201010:45 predmluva.tex
Kapitola1 editovatMotivaceValapet2 5. 3. 201620:43 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatAxiomatická definice pravděpodobnostiPitrazby 18. 2. 201201:46 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatDiskrétní náhodné veličinySnilard 8. 3. 201101:55 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAbsolutně spojitá rozděleníPitrazby 18. 2. 201202:06 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatCharakteristiky náhodných veličinJakub.flaska 1. 8. 201017:49 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatLimitní věty teorie pravděpodobnostiPitrazby 18. 2. 201202:30 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatStatistikaJakub.flaska 1. 8. 201018:22 kapitola7.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:01PRA1_kap1_Uloha_na_nedeli.pdf 01PRA1_kap1_Uloha_na_nedeli.pdf
Soubor:01PRA1_kap1_Buffonuv_problem.pdf 01PRA1_kap1_Buffonuv_problem.pdf
Soubor:01_PRA1_kap1_Bertranduv_paradox.pdf 01PRA1_kap1_Bertranduv_paradox.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01PRA1}
\documentclass[11pt]{article}
 
\usepackage[czech]{babel}	% cestina
\usepackage[T1]{fontenc}     % balicek fontu
\usepackage[utf8]{inputenc}	% cestina
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage[dvips]{graphicx}
 
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {wiki skriptum},
  bookmarksopen = true
  }
 
\usepackage{fullpage}
 
\marginparwidth = 25pt
 
\newtheorem{definition}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[definition]{Věta}
\newtheorem{dusledek}[definition]{Důsledek}
\newtheorem{lemma}[definition]{Lemma}
\newtheorem{example}[definition]{Příklad}
\newtheorem{note}[definition]{Poznámka}
 
% Makro pro české uvozovky, použití \uv{...}
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\def\ifundefined#1{\expandafter\ifx\csname#1\endcsname\relax }%
\ifundefined{uv}%
    \gdef\uv#1{\bq #1\eq}
\fi
 
\newcommand{\A}{\mathcal{A}}
\newcommand{\B}{\mathcal{B}}
\renewcommand{\P}{\mathrm{P}}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}